Aktuality


22.01.2024 publikoval Lukáš Hejkrlík

Stravné jako benefit od roku 2024

Schválením konsolidačního balíčku dochází od roku 2024 k podstatným změnám u poskytnutí „Stravného“. Níže uvádíme, otázky a odpovědi na jednotlivé běžně poskytované benefity v oblasti stravného. Nicméně hned v úvodu chceme upozornit, že od roku 2024 nelze zaplacené „jídlo“ automaticky považovat za nedaňový náklad, ale bohužel se musí v této souvislosti vést zvláštní evidence a dodaňovat toto poskytnutí ve mzdě. Proto apelujeme na klienty, aby upustili od placení obědů s obchodními partnery, nákupu jídla v obchodních řetězcích apod. (viz kapitola 3) a raději se zaměřili na stravenkový paušál (viz kapitola 1) kterým vyřeší veškerou tuto problematiku v oblasti stravování. 1. Stravenkový paušál Co je to stravenkový paušál? Stravenkový paušál je příspěvek zaměstnavatele na stravování jeho zaměstnance. O tomto benefitu musí existovat vnitřní směrnice, která upravuje poskytnutí stravenkového paušálu. Jedná se o peněžitý benefit, který je osvobozen od sociálního a zdravotního pojištění a to do výše stanovené zákonem pro rok 2024 ve výši 116,20 (pro rok 2023 byl limit do výše 107,10 Kč) Jaké jsou podmínky stravenkového paušálu? Zaměstnanci dle zákona náleží stravenkový paušál za každý odpracovaný den, pokud odpracoval alespoň 3 hodiny Oproti roku 2023 náleží zaměstnanci druhý stravenkový paušál za odpracovaný den, pokud odpracoval alespoň 11 hodin Stravenkový paušál nelze kombinovat s jiným druhem poskytnutí „stravného“ (Stravenky viz kapitola 2, Poskytnutí závodního stravování viz kapitola 3, Cestovné viz kapitola 4) Jaké jsou daňové dopady ze strany zaměstnavatele? Stravenkový paušál je pro rok 2024 daňově uznatelným nákladem Pozor však, pokud poskytnutý stravenkový paušál dle směrnice zaměstnavatele je vyšší než zákonný (116,20 Kč viz výše), je tento poskytnutý nadlimitní stravenkový paušál podroben sociálnímu pojištění (24,8) a zdravotním pojištění  (9%). Nicméně stále platí, že celý stravenkový paušál včetně odvodů je daňově uznatelným nákladem. (Příklad: zaměstnavatel poskytuje stravenkový paušál ve výši 120-, Kč. Rozdíl 3,80 Kč (120 – 116,20) bude muset být zatížen sociálním a zdravotním pojištěním) Jaké jsou daňové dopady ze strany zaměstnance? Stravenkový paušál je pro zaměstnance osvobozen do výše 116,20 (pro rok 2024). Tzn. zaměstnanec z tohoto benefitu neplatí sociální a zdravotní pojištění ani daň V případě, že zaměstnavatel poskytuje dle své směrnice vyšší stravenkový paušál, je rozdíl oproti osvobozenému příjmu zatížen sociálním pojištěním (7,1%), zdravotním pojištění (4,5% a daní (15%). (Příklad: zaměstnavatel poskytuje stravenkový paušál ve výši 120-, Kč. Rozdíl 3,80 Kč (120 – 116,20) bude muset být zatížen sociálním a zdravotním pojištěním a to včetně daně) 2. Stravenky Co jsou to stravenky? Stravenky jsou příspěvek zaměstnavatele na stravování jeho zaměstnance. Typicky se jedná o ceninu v určité hodnotě, kterou zaměstnanec dostane. Dnes jsou nicméně možné i elektronické stravenky. O tomto benefitu musí existovat vnitřní směrnice, která upravuje poskytnutí stravenek zaměstnanci. Jedná se o peněžitý benefit, který je osvobozen od sociálního, zdravotního pojištění, a to do výše stanovené zákonem pro rok 2024 ve výši 116,20 (pro rok 2023 byl limit do výše 107,10 Kč) Jaké jsou podmínky stravenek? Zaměstnanci dle zákona náleží stravenka za každý odpracovaný den, pokud odpracoval alespoň 3 hodiny Oproti stravenkovému paušálu vydání dvou stravenek za jeden den po odpracování 11 hodin není možný Stravenky nelze kombinovat s jiným druhem poskytnutí „stravného“ (Stravenkový paušál viz kapitola 1, Poskytnutí závodního stravování viz kapitola 3, Cestovné viz kapitola 4) Jaké jsou daňové dopady ze strany zaměstnavatele? Stravenky jsou pro rok 2024 daňově uznatelným nákladem. v plném výši. Pozor však, pokud poskytnuté stravenky dle směrnice zaměstnavatele jsou vyšší než zákonné (116,20 Kč viz výše), jsou tyto poskytnuté nadlimitní stravenky podrobeny sociálnímu pojištění (24,8) a zdravotním pojištění  (9%). Nicméně stále platí, že celé stravenky včetně odvodů jsou daňově uznatelným nákladem. (Příklad: zaměstnavatel poskytuje stravenky ve výši 120-, Kč. Rozdíl 3,80 Kč (120 – 116,20) bude muset být zatížen sociálním a zdravotním pojištěním) Jaké jsou daňové dopady ze strany zaměstnance? Stravenky jsou pro zaměstnance osvobozeny do výše 116,20 (pro rok 2024). Tzn. zaměstnanec z tohoto benefitu neplatí sociální a zdravotní pojištění ani daň V případě, že zaměstnavatel poskytuje dle své směrnice stravenky ve výšší nominální hodnotě, je rozdíl oproti osvobozenému příjmu zatížen sociálním pojištěním (7,1%), zdravotním pojištění (4,5% a daní (15%). (Příklad: zaměstnavatel poskytuje stravenky ve výši 120-, Kč. Rozdíl 3,80 Kč (120 – 116,20) bude muset být zatížen sociálním a zdravotním pojištěním a to včetně daně) 3. Poskytnutí závodního stravování Co je to závodní stravování? Závodní stravování je příspěvek zaměstnavatele na stravování jeho zaměstnance. Typicky se jedná o dovoz jídla na pracoviště. O tomto benefitu musí existovat minimálně evidence odebraných jídel jednotlivými zaměstnanci. Jedná se o nepeněžitý benefit, který je osvobozen od sociálního, zdravotního pojištění, a to do výše stanovené zákonem pro rok 2024 ve výši 116,20 bez DPH (pro plátce DPH) a 116,20 vč. DPH pro neplátce DPH Jaké jsou podmínky poskytnutí závodního stravování? Zaměstnanci dle zákona náleží poskytnutí závodního stravování za každý odpracovaný den, pokud odpracoval alespoň 3 hodiny Oproti stravenkovému paušálu poskytnutí závodního stravování za jeden den po odpracování 11 hodin není možný Poskytnutí závodního stravování nelze kombinovat s jiným druhem poskytnutí „stravného“ (Stravenkový paušál viz kapitola 1, Poskytnutí závodního stravování viz kapitola 3, Cestovné viz kapitola 4) Jaké jsou daňové dopady ze strany zaměstnavatele? Poskytnutí závodního stravování je pro rok 2024 daňově uznatelným nákladem. v plném výši, pokud se jedná o formu poskytnutí např. obědu v přiměřené cenové relaci. Ostatní stravování je řešeno jako zvláštní subkapitola níže. Pozor však, pokud poskytnuté závodní stravování zaměstnavatelem je vyšší než zákonné (116,20 Kč viz výše), je toto poskytnutí nadlimitního závodního stravování podrobeno sociálnímu pojištění (24,8) a zdravotnímu pojištění  (9%). Nicméně stále platí, že celé závodní stravování včetně odvodů jsou daňově uznatelným nákladem. (Příklad: zaměstnavatel poskytuje závodní stravování ve výši 120-, Kč. Rozdíl 3,80 Kč (120 – 116,20) bude muset být zatížen sociálním a zdravotním pojištěním) Jaké jsou daňové dopady ze strany zaměstnance? Poskytnutí závodního stravování je pro zaměstnance osvobozeno do výše 116,20 (pro rok 2024 viz výše). Tzn. zaměstnanec z tohoto benefitu neplatí sociální a zdravotní pojištění ani daň V případě, že cena obědu, kterou zaměstnavatel zabezpečuje je ve výšší než zákonem daná (116,20 viz výše), je rozdíl oproti osvobozenému příjmu zatížen sociálním pojištěním (7,1%), zdravotním pojištění (4,5% a daní (15%). (Příklad: zaměstnavatel poskytuje závodní stravování ve výši 120-, Kč. Rozdíl 3,80 Kč (120 – 116,20) bude muset být zatížen sociálním a zdravotním pojištěním a to včetně daně) Specifické případy pro závodní stravování pozor, pokud zaměstnavatel nemá stálého poskytovatele závodního stravování a platí např. svým zaměstnancům jídlo skrze poskytovatele dovážkových služeb. I v tomto případě, musí zaměstnavatel vést evidenci jednotlivých odebraných obědů, pokud toto stravování platí z firemního účtu nebo v hotovosti. evidenci je následně nutné dodat ke zpracování mezd za předchozí měsíc mzdovému oddělení, které následně provede srážky viz výše. (např. pokud zaměstnanec „dostane“ dvě jídla za den, je osvobození pouze do částky 116,20 a zbytek podléhá dodanění viz výše. díky digitalizaci dochází od roku 2024 i k většímu propojení jednotlivých úřadů, proto např. správa sociálního pojištění může žádat finanční úřady o poskytnutí informací o nákladech typu stravného, které následně bude chtít od zaměstnavatele doložit a prověřit, že došlo ke správnému stanovení srážek ze mzdy dále je nutné upozornit, že nelze tyto vynaložené výdaje na stravování brát jako nedaňový náklad (viz další podkapitola Nedaňové náklady při stravování). tabulka obědů by pak měla obsahovat alespoň údaje viz níže. Nicméně upozorňujeme, že jednotlivá evidence částek za vynaložené obědy se musí rovnat součtu z dodávaných dokladů za obědy a dále musí být v souladu s docházkou jednotlivých zaměstnanců (např. při dovolené/nemoci nemůže zaměstnanci náležet oběd, apod.) Datum Dodavatel Zaměstnanec Hodnota obědu Podmínka 3 hodin Dodanění obědů 12.01.2024 Dobrá restaurace Honza 130 ANO 13,8 12.01.2024 Dobrá polívka Tomáš 150 ANO 33,8 13.01.2024 Indická restaurace Kateřina 130 ANO 13,8 14.01.2024 Burger bistro Honza 135 ANO 18,8 14.01.2024 Česká kuchařka Kateřina 158 ANO 41,8 Nedaňové náklady při stravování Zákona umožňuje některé položky zahrnout jako nedaňový náklad firmy, aniž by se musela případně srazit zaměstnanci ze mzdy. jedná se například o drobné pohoštění, které svým charakterem nedosahují intenzity stravování a nesuplují tedy hlavní denní jídla (např. pracovní porada, kdy zaměstnavatel koupil chlebíčky, zákusky, ovoce). dále například oběd s obchodním partnerem, přičemž o tomto obchodním obědu musí existovat zápis, nebo jiný důkaz (např. fotografie s obchodním partnerem v dané restauraci) co se týče nápojů typu voda, čaj, káva, džus apod. ty jsou z hlediska zákona brány jako nedaňový náklad firmy 4. Cestovné náhrady Co jsou to cestovní náhrady? Cestovní náhrady jsou náhrady, které náleží zaměstnanci v případě, že je svým zaměstnavatelem vyslán na pracovní cestu Zaměstnanci následně náleží cestovního náhrada (tuzemské cestovní náhrada) a to podle doby, kdy byl na pracovní cestě Počet hodin Náhrada 5 – 12 hod. 140 – 166 Kč 12 – 18 hod. 212 – 256 Kč více jak 18. hod. 333 – 398 Kč U zahraničních pracovních cest se sazby řídí dle vyhlášky 341/2023 a to podle jednotlivých zemí (např. u Německa za celodenní pracovní cestu náleží náhrada ve výši 45 EUR, apod.) Jaké jsou daňové dopady? Cestovní náhrady jsou dané zákonem a jsou plně daňovým nákladem společnosti U zaměstnance je tato cestovní náhrada osvobozena od sociálního a zdravotního pojištění a to včetně daně jako u výše uvedených kapitol nelze cestovní náhradu kombinovat se stravenkovým paušálem, stravenky, nebo závodním stravováním 5. Náhrada za využití vlastního vozidla Co je to náhrada za využití vlastního vozidla? v případě, že zaměstnanec využívá při práci vlastní dopravní prostředek, náleží takovému zaměstnanci náhrada pro účely vyplacení náhrady je nutné vést evidenci jízd fixní náhrada za vozidlo se dále počítá jako počet ujetých kilometrů * (amortizace 5,6 Kč/km + sazba pohonné hmoty * (průměrná spotřeba vozidla/100) ) Pro rok 2024 jsou zatím stanoveny tyto sazby Benzin 95 oktanů 38,2 Benzin 98 oktanů 45,2 Nafta 38,7 Elektřina 7,7


18.01.2024 publikoval Lukáš Hejkrlík

Žádost o roční zúčtování záloh a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2023

Tento článek obsahuje podrobný návod, jak si správně zaměstnanec vyplní formulář Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2023 (dále jen „žádost“). Na úvod je třeba napsat, že tento formulář má za povinnost si vyplnit zaměstnanec, nikoliv zaměstnavatel. My, jako Váš partner v oboru účetnictví, daní a mezd pro Vás připravíme žádost pro kmenové zaměstnance pouze v rozsahu vyplnění základních údajů. Jak zjistíte níže, není možné, aby zaměstnavatel věděl o všech slevách a odpočtech, které chce zaměstnanec u Vás uplatnit v rámci zúčtování záloh. Proto tento článek slouží i pro Vaše zaměstnance jako návod, na co vše mají nárok. Pokud zaměstnanec nedodá vyplněnou žádost včetně potřebných dokumentů do účtárny nejdéle do 15.2.2024, vystavuje se tak riziku, že mu roční zúčtování ve mzdě nebude provedeno a bude si muset podat daňové přiznání za konkrétní zdaňovací období sám. Pokud zaměstnanec ukončí pracovní poměr před koncem roku a nenastoupil do dalšího zaměstnání, může si u posledního zaměstnavatele v roce zažádat o roční zúčtování záloh, pokud splní i další podmínky viz. níže. Obrázky slouží pro ilustraci k vyplnění! 1. Co je to roční zúčtování záloh Při výpočtu mzdy je zaměstnanci srážena daň, kterou jako zaměstnavatel (plátce) odvádíte za své zaměstnance (poplatníky) na místně příslušný finanční úřad. V rámci prohlášení poplatníka daně fyzických osob (dále jen „prohlášení“) viz článek zde, si zaměstnanec v průběhu roku uplatňuje základní slevy, na které má dle svého prohlášení nárok. Existují odpočty, které si nemůže zaměstnanec v průběhu roku uplatnit, protože vyúčtování těchto odpočtů může doložit pouze jednou za rok na základě konkrétního potvrzení. Tyto odpočty budou vysvětleny dále níže. Ne všichni zaměstnanci můžou požádat o roční zúčtování daně, proto je třeba splnit níže uvedené podmínky: zaměstnanec neměl v průběhu roku jiné příjmy než ze závislé činnosti (tj. zaměstnání). Ostatními příjmy se rozumí podnikání (OSVČ) podle §7, kapitálové příjmy (např. akcie, dividendy, apod.) podle §8, příjmy z pronájmu podle §9 a nebo ostatní příjmy podle §10 zákona o dani z příjmu, neměl současně více pracovních poměrů u více zaměstnavatelů. Pracovním poměrem se vedle hlavního pracovního poměru rozumí i dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti, výplata odškodnění pracovních úrazů pojišťovnou (Kooperativa nebo České pojišťovna) atd. pokud zaměstnanec nenahlásí včas změny vyplněné v původním prohlášení a v rámci ročního zúčtování by měl daň vracet, má za povinnost podat daňové přiznání za konkrétní rok a roční zúčtování mu zaměstnavatel nemůže udělat Podmínky pro vyplacení ročního zúčtování záloh zaměstnavatel vyplatí svému zaměstnanci roční zúčtování záloh pouze v případě, že je částka vyšší než 50,- Kč pokud si zaměstnanec dodatečně uplatňuje zvýhodnění na děti, může mu je zaměstnavatel vyplatit pouze tehdy, pokud jeho rozhodný příjem byl vyšší než 6-ti násobek minimální mzdy pro konkrétní rok (pro rok 2023 je rozhodná částka 103 800,- Kč) roční zúčtování musí zaměstnanec doložit potvrzeními a žádostí viz níže 2. Základní údaje o plátci a poplatníkovi Období = rok, za který zaměstnanec žádá o roční zúčtování záloh. Identifikace poplatníka = Zde vypisuje poplatník (zaměstnanec) své příjmení, jméno a rodné číslo. U cizinců lze vyplnit datum narození. Identifikace plátce daně (název) = plátce daně je zaměstnavatel, u kterého je zaměstnanec v době podání žádosti zaměstnán. Zde se vypisuje obchodní jméno společnosti nebo jméno a příjmení fyzické osoby. 3. Příjmy od předchozích plátců daně Tuto sekci vyplňují pouze ti zaměstnanci, kteří měli v průběhu roku více zaměstnavatelů. Musí být však splněna podmínka, že pracovně právní vztah nebyl souběžný s jiným pracovně právním vztahem. V tomto případě si musí zaměstnanec podat daňové přiznání sám a nemá na roční zúčtování záloh od současného ani předchozího zaměstnavatele nárok. Pro správný výpočet musí doložit potvrzení o zdanitelných příjmech za příslušný rok. Pokud zaměstnanec byl hlášen na úřadu práce jako žadatel o pracovní místo, tuto sekci nevyplňuje, ale dokládá k ročnímu zúčtování potvrzení od úřadu práce o evidenci uchazeče. Pokud zaměstnanec neměl žádný zdanitelný příjem a zároveň nebyl vedený na úřadu práce, dokládá se čestné prohlášení o této skutečnosti. V kalendářních měsících = číselně vyplňuje měsíce, ve kterých pracoval u jiného zaměstnavatele Identifikace předchozích plátců daně = zde se vypisuje obchodní jméno společnosti nebo jméno a příjmení fyzické osoby u které byl zaměstnanec zaměstnán. 4. Nezdanitelné části základu daně Tato sekce se věnuje ostatním slevám, které poplatník dokládá potvrzením. Do sloupce „Uplatňuji“ zaměstnanec napíše křížek, pokud tuto slevu doloží a do sloupce „Uplatňovaná částka“ vypíše částku uvedenou na potvrzení. Bezúplatná plnění – dary = dar obcím, krajům nebo jiným organizačním složkám státu, právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek na vědu, vzdělání, kulturu, školství požární ochranu. Dále zdravotním zařízením, církvím nadacím apod. Minimální částka jednoho daru musí činit 1 000,- Kč. Pokud zaměstnanec v průběhu roku daroval krev nebo plazmu, má nárok na uplatnění nezdanitelné části základu daně ve výši 3.000,- Kč za každý odběr. O všech darech zaměstnanec dokládá potvrzení. Úroky z úvěru na financování bytových potřeb = částku, kterou zaměstnanec vynaloží jako úrok na hypotéčním úvěru nebo stavebním spoření na pozemek nebo nemovitost, kterou využívá pro svou vlastní bytovou potřebu. Zaměstnanec dokládá potvrzení o zaplacených úrocích. Maximální částka, kterou lze odečíst od základu daně je 300 000,- Kč u z úvěru zřízeného do 31.12.2020 a 150 000,- Kč u úvěru zřízeného od 1.1.2021, v součtu obou druhů pořízení max. 300 000 Kč. Dále je potřeba vyplnit dodatkové prohlášení vysvětleno níže. Pokud zaměstnanec v žádosti o roční zúčtování záloh uvádí úroky z úvěru poprvé, je nutné doložit kopii úvěrové nebo hypotéční smlouvy. Penzijní pojištění = od základu daně lze na základě potvrzení odečíst částka maximálně 24 000,- Kč a to v součtu všech uzavřených penzijních pojištění. Odpočet se počítá jako rozdíl zaplacené částky za kalendářní měsíc vyšší než o 1 000,- Kč. Soukromé životní pojištění = od základu daně lze na základě potvrzení odečíst částka maximálně 24 000,- Kč a to v součtu všech uzavřených životních pojištění. Členské příspěvky = pokud je zaměstnanec členem odborové organizace, může si na základě potvrzení odečíst maximální částku 3 000,- Kč. Úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání = zaměstnanec si může odečíst na základě potvrzení částku 10 000,- Kč nebo 13 000,- Kč u zaměstnanců se zdravotním postižením nebo 15 000,- Kč u zaměstnanců s těžkým zdravotním pojištěním v případě, že vynaloží výdaje na vzdělání podle Zákona č. 179/2006 Sb., o ověření a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. 5. Prohlášení o bytové potřebě Tuto sekci vyplní zaměstnanec v případě, že si uplatňuje úroky z hypotéky/stavebního spoření (dále jen „úroky) viz předchozí kapitola. Úroky může zaměstnanec sdílet s jinými poplatníky a může kvůli daňové optimalizaci tyto úroky poměrem mezi poplatníky rozdělit. Pokud poplatník přerozděluje část úroků na jiného poplatníka, vyplní výše uvedenou tabulku o dalších poplatnících. V případě, že si zaměstnanec odpočítává 100% úroků dále již nevyplňuje ostatní poplatníky podílející se na tomto hypotéčním úvěru. Zaměstnanec musí dále vybrat variantu zřízení úvěru dle data pořízení – lze vybrat jednu či obě možnosti. Dále zaměstnanec musí vyplnit adresu nemovitosti, kde bydlí a využívá pro financování tohoto bydlení hypotéční úvěr/stavební spoření.   6. Sleva za zastavenou exekuci   Díky novelizaci zákona se mají zastavit ty exekuce, které trvají více než 3 roky a týkají se pohledávek do 1 500 Kč bez příslušenství a během této doby nebylo nic vymoženo. Oprávněnému, tedy věřiteli, pak bude náležet náhrada ve výši 30 % z částky vymáhané pohledávky bez příslušenství. Maximální částka za jednu zastavenou exekuci činí 450 Kč. Toto plnění se nebude poskytovat v penězích, ale ve formě slevy na dani z příjmů. Nárok se dokládá potvrzením od exekutora – Usnesení o zastavení exekuce. Sleva na zastavenou exekuci se netýká dlužníků, na které je vedeno exekuční řízení!   7. Sleva na manželku   Tuto sekci vyplňují pouze ti zaměstnanci, kteří hospodaří ve společné domácnosti s manželem/manželkou a jejich příjem za zdaňovací období nepřesáhne částku 68 000,- Kč. Příjmem se pro tyto účely rozumí například příjmy ze závislé činnosti (hlavní pracovní poměr, příjmy z dohody o provedení práce, pracovní činnosti) podle §6, příjmy z podnikání (OSVČ) podle §7, kapitálové příjmy (např. akcie, dividendy, apod.) podle §8, příjmy z pronájmu podle §9 a nebo ostatní příjmy podle §10 zákona o dani z příjmu. Příjmem se ale dál rozumí výplata nemocenské dávky (nemocenská, státní důchody, podpora v nezaměstnanosti, peněžitá pomoc v mateřství, apod.). Příjmem se pro tyto účely nerozumí rodičovský příspěvek. Základní sleva na manželku je ve výši 2 070- Kč za měsíc, tj. 24 840,- Kč roční sleva. Pokud je manžel/manželka držitelem průkazu ZTP/P sleva je za konkrétní měsíc dvojnásobná, tj. 4 140,- Kč a roční sleva dále maximálně ve výši 49 680,- Kč. Zaměstnanec je povinen k této sekci doložit čestné prohlášení manželky/manžela, že si za minulý kalendářní rok nevydělal/nevydělala víc než 68 000,- Kč. Pokud je manžel/manželka držitelem průkazu ZTP/P tak i tento průkaz. Jméno, Příjmení, Rodné číslo = zde se vyplňuje jméno, příjmení a rodné číslo manželky/manžela. Nárok splněn za = zde se vypisují měsíce, kdy byla celková částka příjmů manžela/manželky nižší jak 68 000,- Kč. Pro uplatnění slevy na manžela/manželku se však počítá s příjmy za celý kalendářní rok. ZTP/P = zaměstnanec vyplní křížek, pokud je manžel/manželka držitelem průkazu ZTP/P Nárok splněn za = zde se vypisují měsíce, ve kterých byl manžel/manželka držitelem průkazu ZTP/P   8. Sleva za umístnění dítěte Tuto sekci vyplňují pouze ti zaměstnanci, kteří mají děti, které žijí se zaměstnancem ve společné domácnosti a zároveň zaměstnanec vynaložil výdaje na umístnění dítěte v předškolním zařízením. Maximální částka kterou si může zaměstnanec uplatnit na jedno dítě je výše minimální mzdy za konkrétní rok (pro rok 2023 je maximální částka 17 300,- Kč). Zaměstnanec je povinen doložit potvrzení o vynaložených výdajích na jednotlivé dítě. Jméno, Příjmení, Rodné číslo = zde se vypisuje jméno, příjmení a rodné číslo dítěte. Vynaložená částka = vynaložená částka na umístění dítěte v předškolním zařízení, která je napsána na potvrzení.   9. Podpisová část Zaměstnanec, který uplatňuje dodatečné slevy nebo daňové zvýhodnění na vyživované děti, označí políčko vedle textu „Současně žádám v souladu s § 38k odst. 7 zákona o dodatečné uplatnění slev na dani/daňového zvýhodnění“ křížkem a postupuje dále dodatečným vyplněním prohlášením viz článek zde. Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění učiněná = zde se podepíše zaměstnanec a dopíše datum podpisu Ověření plátcem daně = zde se podepíše zaměstnavatel a dopíše datum podpisu 9. Další záznamy Tato sekce slouží zejména k dodatečným záznamům a změnám, případně jako nástavba jednotlivých sekcí v případě, že daná sekce nemá dostatek kolonek pro vyplnění všech informací.


18.01.2024 publikoval Lukáš Hejkrlík

Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro rok 2024

Tento článek obsahuje podrobný návod, jak si správně má Váš zaměstnanec vyplnit formulář Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti pro rok 2024 (dále jen „prohlášení“). Na úvod je třeba napsat, že tento formulář má za povinnost si vyplnit zaměstnanec, nikoliv zaměstnavatel. My, jako Váš partner v oboru účetnictví a mezd pro Vás připravíme prohlášení pro kmenové zaměstnance pouze v rozsahu vyplnění základních údajů. Jak zjistíte níže, není možné, aby zaměstnavatel věděl o všech slevách, které chce zaměstnanec u Vás uplatnit, proto tento článek slouží i pro Vaše zaměstnance jako návod, na co vše mají nárok. Pokud zaměstnanec nepodepíše, respektive neodevzdá vyplněné prohlášení do účtárny  nejdéle do 15.2.2024, vystavuje se tak snížení své mzdy o daň z příjmu ze závislé činnosti (minimálně za měsíc leden). Na závěr je třeba upozornit, že v jednom měsíci může Váš zaměstnanec uplatňovat veškeré slevy a odpočty pouze u jednoho zaměstnavatele. Pokud tedy dojde ke změně v některé části prohlášení, je třeba to zaměstnavateli nahlásit. Prohlášení také automaticky končí s pracovně právním poměrem, tzn. že není třeba žádnou písemnou formou prohlášení rušit. Obrázky slouží pouze pro ilustraci k vyplnění. 1. Základní údaje o plátci a poplatníkovi Období = rok, za které zaměstnanec uplatňuje slevy a odpočty u plátce daně Název plátce daně =  plátce daně je zaměstnavatel, který v rámci výpočtu mzdy sníží zaměstnanci mzdu o vypočtenou daň. Zde se vypisuje obchodní jméno společnosti nebo jméno a příjmení fyzické osoby. Adresa = zde se vyplní adresa obchodní společnosti nebo adresa fyzické osoby, u které zaměstnanec uplatňuje slevy a odpočty. Příjmení, Jméno, Rodné číslo = Zde vypisuje poplatník, tj. ten kdo je zpoplatněn (zaměstnanec) své příjmení, jméno a rodné číslo. Pokud dojde v průběhu roku ke změně například příjmení poplatníka plátce, nahlásí to zaměstnanec zaměstnavateli jiným způsobem. Není nutné vyplňovat nové prohlášení, protože hlavním identifikátorem poplatníka je jeho rodné číslo. Adresa bydliště (místo trvalého pobytu) = adresa, kterou má poplatník hlášenou jako svůj trvalý pobyt v platném občanském průkazu. Adresa trvalého pobytu se může lišit od adresy bydliště, tj. adresa, kde se poplatník zdržuje. O skutečnosti změny trvalého pobytu nebo bydliště má zaměstnanec povinnost nahlásit svému zaměstnavateli jiným způsobem. Není nutné vyplňovat nové prohlášení, protože hlavním identifikátorem poplatníka je jeho rodné číslo. Daňový nerezident ČR dále vyplní = daňovým nerezidentem se rozumí osoba s jinou státní příslušností než českou. Nerezident dále vyplní číslo a typ dokladu totožnosti poplatníka (pas, občanský průkaz ze země původu), Stát, který tento doklad vydal, Identifikace pro daňové účely a v neposlední řadě vyplní stát, jehož je poplatník daňovým rezidentem. 2. Slevy podle §35ba odst. 1 Slevy na dani jsou částky, o kterou se snižuje vypočtená daň. Pokud by sleva byla větší než vypočtená daň, zaměstnanci se rozdíl nekompenzuje. Všechny uvedené slevy lze uplatnit pouze u jednoho zaměstnavatele za kalendářní měsíc. Základní sleva na poplatníka = základní sleva ve výši 2 570,- Kč za měsíc. Slevu lze uplatnit pouze na základě řádně vyplněného prohlášení. Základní slevu na invaliditu = sleva ve výši 210,- Kč za měsíc. Slevu je třeba dále doložit potvrzením o přiznání invalidního důchodu I. nebo II. stupně od okresní správy sociálního zabezpečení. Další roky je potřeba doložit potvrzením o trvání důchodu pro daný rok od okresní správy sociálního zabezpečení. Rozšířenou slevu na invaliditu = sleva ve výši 420,- Kč za měsíc. Slevu je třeba dále doložit potvrzením o přiznání invalidního důchodu III. stupně od okresní správy sociálního zabezpečení. Další roky je potřeba doložit potvrzením o trvání důchodu pro daný rok od okresní správy sociálního zabezpečení. Slevu na držitele průkazu ZTP/P = sleva ve výši 1 345,- Kč za měsíc. Slevu je třeba dále doložit průkazem ZTP/P.   3. Daňové zvýhodnění na vyživované děti Proto, aby si mohl poplatník uplatnit zvýhodnění na vyživované dítě, musí svému zaměstnavateli doložit potvrzení druhého poplatníka (tj. manžel/manželka, druh/družka), že na dané děti neuplatňuje u svého zaměstnavatele zvýhodnění na děti vypsané v této části. Pokud je druhý z poplatníků OSVČ, nebo osoba bez příjmů, je potřeba tento dokument nahradit např. čestným prohlášením. V případě, že druhý z poplatníků nežije nebo je neznámý či je vyživované dítě v pěstounské péči, potvrdí tuto skutečnost sám poplatník čestným prohlášením či doložením příslušným potvrzením. Nicméně tyto skutečnosti (úmrtí, osvojení, adopce apod.) nezakládá na trvalém zvýhodnění vyživovaného dítěte, protože poplatník může za dobu možnosti uplatnění tohoto zvýhodnění začít žít s jiným poplatníkem v manželství. Podle §35c odst. 6) se za vyživované dítě poplatníka pro účely  zákona považuje dítě vlastní, osvojenec, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě, které přestalo být u tohoto poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči, dítě druhého z manželů, vlastní vnuk nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho rodiče nemají dostatečné příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit Dalším faktorem pro uplatnění tohoto zvýhodnění je, že vyživované dítě žije ve společné domácnosti s poplatníkem, je mu méně než 18 let nebo do 26 let a studuje prezenčně střední/vysokou školu nebo do 26 let, pokud studuje doktorské studium. Jméno, Příjmení, Rodné číslo = zde se vyplňuje jméno, příjmení a rodné číslo vyživovaného dítěte. Uplatňuji/neuplatňuji nárok ve výši na = v případě, že zaměstnanec neuplatňuje zvýhodnění na vyživované dítě, napíše do kolonky neuplatňuji. V případě, že poplatník chce uplatňovat daňové zvýhodnění na vyživované dítě, píše do této kolonky čísla, kdy pořadí 1 znamená zvýhodnění ve výši 1 267,- Kč měsíčně na první dítě. Pořadí 2 znamená zvýhodnění ve výši 1 860,- Kč měsíčně na druhé dítě. Pořadí 3 znamená zvýhodnění ve výši 2 320,- Kč měsíčně na třetí a další dítě. Pokud má poplatník např. dvě děti s tím, že druhý poplatník si uplatňuje jedno dítě a druhý poplatník druhé, je třeba tuto skutečnost zaznamenat opět ve formuláři potvrzení druhého poplatníka, aby bylo zřejmé, který z poplatníků využívá zvýhodnění větší/menší. ZTP/P = pokud některé vyživované dítě má průkaz ZTP/P, lze u tohoto dítěte uplatnit dvojnásobné zvýhodnění. Poplatník je tuto skutečnost ale povinen doložit průkazem ZTP/P vyživovaného dítěte. Zletilé dítě = pokud je vyživovanému dítěti více jak 18 let a soustavně se připravuje na budoucí povolání (střední a vysoká škola). Tuto skutečnost je poplatník povinen doložit potvrzením o studiu vyživovaného dítěte za každý školní/akademický rok. Dodatečně za kalendářní měsíc = v případě, že poplatník chce ne/uplatnit zvýhodnění dodatečně. Pro dodatečné zvýhodnění jsou stejné podmínky, které jsou popsány výše. Poplatník do sloupečku vyplní číslem, za jaké měsíce dělá dodatečné uplatnění a do políčka v úvodu této sekce napíše XD. Veškeré změny dále napíše do změnové části, která bude popsána níže. 4. Informace o druhém z poplatníků Tuto sekci vyplní poplatník pouze v případě, že žije v domácnosti s vyživovanými dětmi a zároveň s druhým poplatníkem. Poplatník zakřížkuje NE, pokud vyživované děti vychovává sám a dále tabulku nevyplňuje. Pokud poplatník vychovává dítě s dalším poplatníkem, zakřížkuje ANO a postupuje dále ve vyplnění dodatečných informací o druhém z poplatníků. Jméno, Příjmení, Rodné číslo, Adresa bydliště (místo trvalého pobytu) = jméno, příjmení, rodné číslo a adresa bydliště nebo trvalého pobytu druhého poplatníka, žijícího ve společné domácnosti, který se podílí na výchově a hospodaření o vyživované dítě. Uplatňuje daňové zvýhodnění ANO/NE = pokud druhý poplatník uplatňuje alespoň jedno zvýhodnění na vyživované dítě vyplní poplatník ve svém prohlášení ANO. Pokud druhý poplatník neuplatňuje zvýhodnění na žádné dítě, vyplní poplatník ve svém prohlášení NE. Zaměstnání ANO/NE = pokud je druhý poplatník zaměstnán, vypíše poplatník ve svém prohlášení ANO a pokračuje ve vyplňovaní zbytku tabulky. Pokud druhý poplatník není zaměstnán, vyplní poplatník ve svém prohlášení NE a dále ve vyplňovaní plátce daně níže nepokračuje. Název plátce daně = zde se vypisuje obchodní jméno společnosti nebo jméno a příjmení fyzické osoby, u kterého je zaměstnán druhý z poplatníků. Adresa plátce daně = zde se vyplní adresa obchodní společnosti nebo adresa fyzické osoby, u které je zaměstnán druhý z poplatníků 5. Podpisová část Tato sekce slouží pro potvrzení údajů z předešlých sekcí vlastnoručním podpisem poplatníka a plátce daně. Na uvedené zdaňovací období = do políčka prohlášení poplatníkem se podepíše zaměstnanec a vedle napíše datum podpisu. Do políčka ověření plátce daně se podepíše zaměstnavatel a vedle napíše datum podpisu. Dodatečně za uvedené zdaňovací období = učiní tak zaměstnanec i zaměstnavatel POUZE v případě, že zaměstnanec v průběhu roku nahlásí změnu v části Změnová část a to stejným způsobem jako na uvedené zdaňovací období. 6. Změnová část V této sekci poplatník vypisuje změny v průběhu roku. Tím může např. být sleva na invaliditu nebo změna na vyživované děti. Pokud poplatník chce uplatňovat slevu nebo zvýhodnění dodatečně, musí viz vysvětlení výše doložit potřebné dokumenty. Druh změny = stručný popis, u které slevy ne/zvýhodnění dochází ke změně Kalendářní měsíc, v němž změna nastala = měsíc, kdy ke změně došlo Změna oznámená poplatníkem = podpis poplatníka (zaměstnance) a datum podpisu Ověření plátce daně = podpis plátce (zaměstnavatel) a datum podpisu V případě, že změna nastává ve zvýhodnění na vyživované děti, má za povinnost poplatník vyplnit i poslední tabulku v této sekci. Jméno, Příjmení, Rodné číslo = Jméno, příjmení a rodné číslo vyživovaného dítěte, u kterého dochází ke změně. Uplatňuji/neuplatňuji nárok ve výše na = v případě, že zaměstnanec neuplatňuje zvýhodnění na vyživované dítě, napíše do kolonky neuplatňuji. V případě, že poplatník chce uplatňovat daňové zvýhodnění na vyživované dítě, píše do této kolonky čísla, kdy pořadí 1 znamená zvýhodnění ve výši 1 267,- Kč měsíčně na první dítě. Pořadí 2 znamená zvýhodnění ve výši 1 860,- Kč měsíčně na druhé dítě. Pořadí 3 znamená zvýhodnění ve výši 2 320,- Kč měsíčně na třetí a další dítě. Pokud má poplatník např. dvě děti s tím, že druhý poplatník si uplatňuje jedno dítě a druhý poplatník druhé, je třeba tuto skutečnost zaznamenat opět ve formuláři potvrzení druhého poplatníka, aby bylo zřejmé, který z poplatníků využívá zvýhodnění větší a menší. K dodatečnému nahlášení může dojít například narozením nového vyživovaného dítěte, nebo již neuplatněním některého z vyživovaných dětí apod. ZTP/P = pokud dojde ke změně v průběhu roku, kdy vyživované dítě ne/má průkaz ZTP/P zapíše se tato změna Zletilé dítě = zapisuje se pouze u nově přidaného vyživovaného dítěte. Není nutné hlásit změnu, kdy konkrétnímu dítěti v průběhu roku bylo 18 let. Tuto skutečnost musí poplatník doložit potvrzením o studiu vyživovaného dítěte.


20.12.2023 publikoval Lukáš Hejkrlík

Změna ceníku služeb BENE CB spol. s r.o. od roku 2024

S ohledem na legislativní změny od roku 2024, a to jak ve mzdovém, tak i finančním účetnictví, Vás chceme informovat o změnách cen za naše služby, které vstoupí v platnost od roku 2024. 1. Změna ceny za zpracování mezd Kvůli konsolidačnímu balíčku a změnám zejména v personalistice a většímu nárůstu administrativy spojenou se zpracováním mezd, jsme nuceni od roku 2024 navýšit cenu za zpracování mezd. Podle článku III. Povinnost Objednatele bodu 3. Vám tedy sdělujeme, že pro rok 2024 se mění cena za zpracování následujících úkonů naší společností dle tabulky. Pracovní poměr / rok 2024 2023 Hlavní pracovní poměr            350 Kč            250 Kč Dohoda o provedení práce            250 Kč            100 Kč Dohoda o pracovní činnosti            250 Kč            100 Kč Při zpětném zpracování mezd za rok 2023 budeme klientovi účtovat cenu, která byla sjednaná pro rok 2023, tj. viz tabulka výše. 2. Změna ceny za zpracování účetnictví Dle smlouvy uzavřené s klienty článku III. Povinnost Objednatele bodu 3 bude cena za zpracování účetnictví navýšena o inflaci, vyhlášenou ČSÚ za předchozí rok. Navýšená cena za tyto služby bude za měsíc leden nebo 1. čtvrtletí roku 2024, tzn. až ve fakturách v roce 2024, kdy již bude známa výše inflace za předchozí rok. O přesném navýšení Vás budeme informovat v dalším newsletteru. 3. Rušení doplňkových služeb s náhradou hodinové sazby S ohledem na změny od roku 2024, a to jak ve mzdovém, tak i  finančním účetnictví, jsme dospěli tomu, že klientům již nebudeme účtovat některé úkony, které mají s naší společností uzavřeny jako doplňkovou službu.   Rušené doplňkové služby: Kontrolu u ČSSZ, ZP Kontrola FÚ, IP, úřad práce Žádosti pro FÚ Pracovní smlouvy/výpovědi Přihláška/odhláška zaměstnance Přihláška/odhláška cizinců na ÚP Vyúčtování dotací na úřad práce Zpracování exekučních srážek z mezd Zhotovení potvrzení pro zaměstnance (např. hypotéka) Vyplnění prohlášení daně poplatníka/roční zúčtování Přihlášky/odhlášky organizace (mzdy) Registrace DPH povinná Registrace DPH – dobrovolná Registrace ostatních daní a ŽÚ Zpracování dokumentů pro úvěr/dotaci Jiné smlouvy (nájemní apod.) Statistické výkazy   Z doplňkový služeb zůstávají pouze tyto úkony: Manažer datových schránek Odklad daňového přiznání Příplatek za expresní zpracování účetnictví/mezd Zápis z valné hromady Vzdálený přístup Zažádání o bezdlužnosti Archivace dokumentů Upomínka za neuhrazenou fakturu Namísto rušených doplňkových služeb budeme klientovi účtovat hodinovou sazbu za tyto služby ve výši 750,- Kč za každou celou hodinu a to v rámci poradenství. Poradenství má u nás klient v ceně za účetnictví a to do výše 2 hodin za každý měsíc. Poradenství v ceně za účetnictví bude od 1.1.2024 pro klienty pouze do výše 1 hodiny. Důvody, proč dochází k těmto změnám je hned několik: zvyšuje se administrativní náročnost zejména v oblasti mzdové a personální některé doplňkové služby se zpracovávaly déle a částka, kterou jsme za ni účtovali, nepokryla ani náklady na zaměstnance. Naopak některé doplňkové služby se zpracovávaly po kratší dobu zjednodušujeme náš systém v tom, že jsme zredukovali doplňkové služby jen na ty, které s sebou nesou jiné náklady a to buď jako poplatek za licence (vzdálené přístupy, datové schránky apod.) tak i dodatečné náklady např. na mzdu do poradenství se nově zařazuje i řešení daňové/mzdové/účetní problematiky, tj. např. osobní schůzky a řešení hospodářských výsledků, nebo řešení výpovědi zaměstnanců, řešení nedodaných dokladů apod. z analýzy, která nám za poslední měsíce po zadávání času našich zaměstnanců nad jednotlivými úkony klienta vyšla, bude mít toto spíše pozitivní dopad pro mikro a drobné klienty, které nebudeme zatěžovat doplňkovými službami. Naopak u větších firem je potřeba větší péče, kterou jsme si doposud neúčtovali.   Příklad Naši zaměstnanci souhrnně pracovali pro klienta následovně: Kontrola ČSSZ 0:30 (původně 300,- Kč) Přihláška odhláška zaměstnance 0:15 (původně 2×50 = 100,- Kč) Statistický výkaz 0:45 (původně 100,- Kč) Zpracování exekučních srážek z mezd 0:45 (původně 30,- Kč) Celkem vykázali poradenství (vícepráce) 1:30. Jelikož má klient u nás jednu hodinu v rámci zpracování účetnictví bude se klientovi fakturovat pouze půl hodina tj. 750*0,5 = 375,- Kč. Pokud by se fakturovalo podle současných smluv, částka by odpovídala minimálně částce 530,- Kč. 4. Cena za zpracování daně z příjmu právnických a fyzických osob Cena za zpracování daňových přiznání za rok 2023 bez odkladu daňového poradce jsou následující. Daň z příjmu fyzických osob Pro OSVČ vedlejší/hlavní 2 000 + DPH Pouze zaměstnanecké 1 000 + DPH Zaměstnanecké + nájem §9 1 500 + DPH Daň z příjmu právnických osob Přiznání s pohybem 3 000 + DPH Nulové přiznání 1 000 + DPH 5. DŮLEŽITÁ ZMĚNA V CENOVÉ POLITICE PŘI DODÁVÁNÍ DOKLADŮ Zde bychom Vás opět rádi upozornili na dodávání dokladů, na které jsme upozorňovali již v předchozím e-mailu v červenci. Tato nová pravidla byla za poslední rok na zkoušku aplikována, nicméně od nového roku dojde k automatizaci fakturace, která na základě zadaného datumu jednotlivým zaměstnancem aplikuje expresní příplatek. Níže zasíláme znovu změnu v cenové politice při dodání dokladů. Naše společnost je specializovaná na poskytování komplexního účetnictví pro naše klienty, včetně přípravy daňových přiznání k DPH. Dnes bychom vás rádi upozornili na důležitý termín týkající se dodání dokladů, který je klíčový pro správné zpracování vašeho účetnictví a zejména DPH. Abychom mohli efektivně a bez zbytečných komplikací zpracovat Vaše účetní doklady, žádáme Vás, abyste nám dodali všechny potřebné doklady do 15. dne v měsíci. Tímto dnem zajistíte správné a včasné podání daňových přiznání k DPH. Je důležité, abychom měli dostatek času na přípravu a kontrolu těchto dokumentů vč. žádostí o doplnění chybějících údajů Vaším prostřednictvím. Rozumíme tomu, že se mohou vyskytnout nečekané situace, které Vám brání dodat doklady včas.  Tyto případy budeme řešit samozřejmě individuálně. Nicméně bychom Vás rádi seznámili s naší novou cenovou politikou. Dodání dokladů po 15. dni v měsíci je spojeno s expresním příplatkem ve výši 500,- Kč, který bude účtován k Vaší fakturaci za účetnictví v daném měsíci. Pokud nám doklady donesete mezi 20. a 25. dnem v měsíci, bude se jednat o expresní zpracování. V takovém případě vám budeme muset účtovat 50% z fakturace za účetnictví nebo minimálně 1 000,- Kč. Expresní příplatek je zaveden kvůli nemožnosti kvalitního zpracování v krátkém časovém období. Vzniklé přesčasy našich zaměstnanců v této situaci jsou pro nás jako zaměstnavatele spojeny s dodatečnými náklady, které musíme zohlednit a proplatit. Chceme Vám nabídnout využití našeho online systému – www.dokladujto.cz. Tento moderní a uživatelsky přívětivý systém Vám umožňuje snadno nahrávat doklady přímo mobilní aplikaci přes Váš chytrý telefon. To eliminuje nutnost fyzického doručování a zajišťuje, že Vaše doklady jsou okamžitě k dispozici k zaúčtování. Systém dokladujto.cz vám např. umožňuje i jednoduše vytvářet vlastní faktury. Pokud budete mít o systém zájem, kontaktujte nás.


20.12.2023 publikoval Lukáš Hejkrlík

Změna sazeb DPH pro rok 2024

V návaznosti na změnu legislativy obsažené zejména v konsolidačním balíčku, dochází pro rok 2024 ke změně sazeb DPH, kdy zanikají sazby 10% a 15% a vzniká sazba 12%. Upozorňujeme, že některé služby či zboží však automaticky nespadají do nižší sazby DPH (12%), ale naopak míří do základní sazby DPH ve výši 21%. Níže jsou uvedeny nejčastější případy a změny sazeb pro rok 2024.   Definice služby/zboží 2024 Sazba 2024 Sazba 2023 Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí. 12% 10% Odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi. 12% 10% Pozemní hromadná doprava osob a jejich zavazadel; osobní doprava lyžařskými vleky – pravidelná i nepravidelná. 12% 10% Provoz lyžařských svahů 12% 21% Vodní hromadná doprava osob a jejich zavazadel. 12% 10% Ubytovací služby. 12% 10% Stravovací služby s výjimkou podávání nápojů jiných než pitné vody a vybraných nápojů; podávání pitné vody a vybraných nápojů. 12% 10% Podávání vybraných nápojů (Vybraným nápojem se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí: a) mléko a tekuté mléčné výrobky uvedené pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitole 4, b) nápoje uvedené pod kódy nomenklatury celního sazebníku 2202 99 11 (Nápoje na bázi sóji o obsahu bílkoviny 2,8 % hmotnostních nebo více) a 2202 99 15 (Nápoje na bázi sóji o obsahu bílkoviny menším než 2,8 % hmotnostních; nápoje na bázi ořechů kapitoly 08, obilovin kapitoly 10 nebo semen kapitoly 12), c) mléko a tekuté mléčné výrobky podle písmene a) a nápoje podle písmene b) obsahující přidaný cukr nebo jiné sladidlo, přísadu nebo jinou potravinu, pokud si zachovávají podstatný charakter mléka nebo tekutých mléčných výrobků podle písmene a) nebo nápojů podle písmene b).) 12% 10% Podávání točeného piva, alkoholických a nealkoholických nápojů kromě kohoutkové (pitné) vody a mléčných (vybraných) nápojů 21% 10% Poskytnutí oprávnění ke vstupu na představení, do divadel, do cirkusů,do zábavních parků, na koncerty, do muzeí, do zoologických zahrad, do kin, na výstavy a na podobné kulturní události nebo do podobných kulturních zařízení; poskytnutí oprávnění ke vstupu do botanických zahrad, přírodních rezervací a národních parků. 12% 10% Půjčování nebo nájem novin, časopisů a periodik, na jejichž dodání se uplatňuje snížená sazba daně, pokud se jedná o veřejné knihovnické a informační nebo další služby poskytované podle knihovního zákona nebo obdobné služby poskytované podle jiného právního předpisu. 12% 10% Dodání knihy a poskytnutí obdobné služby (elektronicky poskytovaná služba, půjčování nebo nájem knihy). Osvobozeno 10% Domácí péče o děti, staré, nemocné nebo zdravotně postižené občany. 12% 10% Poskytnutí oprávnění ke vstupu na sportovní události; použití krytýchi nekrytých sportovních zařízení ke sportovním činnostem; služby související s provozem rekreačních parků a pláží. 12% 10% Služby tureckých lázní, saun, parních lázní a solných jeskyní. 12% 10% Služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech. (úklidové práce) 21% 10% Služby mytí oken prováděné v domácnostech. 21% 10% Opravy obuvi a kožených výrobků. 21% 10% Opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků. 21% 10% Opravy jízdních kol. 21% 10% Kadeřnické a holičské služby. 21% 10% Zdravotní péče 12% 15% Sociální péče 12% 15% Pohřební a související služby mimo pohřebních služeb pro zvířata. 12% 15% Sběr a přeprava komunálního odpadu. 21% 15% Příprava k likvidaci a likvidace komunálního odpadu. 21% 15% Zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití; druhotné suroviny. 21% 15% Letecká hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel (tuzemská část). 21% 15% Služby autorů a výkonných umělců (restaurátorské práce), pokud se nejedná o poskytnutí oprávnění k výkonu práva dílo nebo umělecký výkon užít a mimo služby nezávislých novinářů, nezávislých modelů a modelek. 21% 15% Poskytnutí stavebních nebo montážních prací provedených na dokončené stavbě, pokud se jedná o stavbu pro bydlení nebo stavbu pro sociální bydlení. (§ 48 ZDPH) 12% 15% Poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou stavby, která je stavbou pro sociální bydlení. (§ 49 odst. 1 ZDPH) 12% 15% Poskytnutí stavebních a montážních prací, kterými se stavba nebo prostor mění na stavbu pro sociální bydlení. (§ 49 odst. 2 ZDPH) 12% 15% Dodání a) stavby pro sociální bydlení, b) pozemku, jehož součástí není jiná stavba než stavba pro sociální bydlení, c) práva stavby, jehož součástí není jiná stavba než stavba pro sociální bydlení, nebo d) jednotky, která nezahrnuje jiný prostor než obytný prostor pro sociální bydlení. (§ 49 odst. 3 ZDPH) 12% 15% Pitná (kohoutková) voda 12% 10% Teplo a chlad (§ 47 odst. 3 ZDPH) 12% 10% Počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti 12% 10% Mlýnské výrobky, a to:- z obilovin, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitole 10 – z výrobků, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitolách 8 a 12 – z brambor – ze sušených luštěnin čísla 0713, ze sága nebo z kořenů nebo hlíz čísla 0714 nebo z výrobků kapitoly 8. – směsi těchto mlýnských výrobků. 12% 10% Slad, škroby, pšeničný lepek a směsi těchto výrobků. 12% 10% Upravené mlýnské výrobky a připravené směsi k přípravě potravin pro osoby s nesnášenlivostí lepku. 12% 10% Radiofarmaka, očkovací látky, léky, kontrastní, prostředky pro rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie určené k podávání pacientům, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě – určené pro zdravotní a veterinární služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní a veterinární lékařské účely. 12% 10% Noviny, časopisy a periodika, včetně zvukového záznamu přednesu jejich obsahu, pokud nejde o zboží, – u kterého reklama podle zákona upravujícího regulaci reklamy představuje méně než 50 % obsahu, nebo – které výlučně nebo převážně sestává z hudebního zvukového nebo audiovizuálního obsahu. 12% 10% Knihy, brožury, obrázkové knihy, předlohy ke kreslení, omalovánky, hudebniny a kartografické výrobky Osvobozeno 10% Letáky, prospekty 21% 10% Potraviny; krmiva pro zvířata; živá zvířata, semena, rostliny a přísady, obvykle určené k přípravě potravin; výrobky obvykle používané jako doplněk nebo náhražka potravin. Mimo nápojů a vody; to neplatí pro vybrané nápoje. 12% 15% Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné. 12% 15% Řezané květiny a dekorativní listoví. 21% 15% Rostliny a semena. 12% 15% Zdravotnické prostředky, tj. např. – braille papír a ostatní pomůcky pro nevidomé – ortopedické pomůcky – kontaktní čočky – brýle ochranné zdravotní 12% 15% Dětské sedačky do automobilů. 12% 15% Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo podobných tvarech; dřevěné štěpky nebo třísky, piliny a dřevěný odpad a zbytky, též aglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů, určené jako palivo. 21% 15%  


20.12.2023 publikoval Lukáš Hejkrlík

Změna záloh pro OSVČ od roku 2024

Upozorňujeme, že od roku 2024 opět dochází ke změnám minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ. K větší změně dochází zejména v sociálním pojištění, kde dochází se změnou legislativy výpočtu k většímu nárůstu minimální zálohy. Minimální zálohy  2023 2024 Sociální pojištění – hlavní činnost 2 944,- Kč 3 852,- Kč Sociální pojištění – vedlejší činnost 1 178,- Kč 1 413,- Kč Nemocenské pojištění 168,- Kč 216,- Kč Zdravotní pojištění – hlavní činnost 2 722,- Kč 2 968,- Kč Paušální daň 1. pásmo 6 208,- Kč 7 498,- Kč Paušální daň 2. pásmo 16 000,- Kč 16 745,- Kč Paušální daň 3. pásmo 26 000,- Kč 27 139,- Kč 1. Minimální zálohy sociálního pojištění a dobrovolného nemocenského pojištění OSVČ, které nejsou v paušálním režimu a platí minimální zálohy ve výši 2 944,- Kč (minimální výše pro rok 2023 pro hlavní činnost), musí od ledna změnit své trvalé příkazy, a to na částku 3 852,- Kč. OSVČ, které platí minimální zálohy ve výši 1 178,- Kč (minimální výše pro rok 2023 pro vedlejší činnosti), musí od ledna změnit své trvalé příkazy, a to na částku 1 413,- Kč. OSVČ, které platili v roce vyšší zálohu než minimální (platí jak pro hlavní tak vedlejší činnost), čekají na výpočet nové zálohy až do podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2023, tj. cca do konce dubna 2024 v závislosti na podané daňové přiznání za předchozí rok v případě, že si OSVČ platí dobrovolné nemocenské pojištění v minimální výši (to bylo pro rok 2023 stanoveno ve výši 168,- Kč), musí od ledna změnit své trvalé příkazy, a to na částku 216,- Kč 2. Minimální zálohy zdravotního pojištění OSVČ, které nejsou v paušálním režimu a platí minimální zálohy ve výši 2 722,- Kč (minimální výše pro rok 2023 pro hlavní činnost), musí od ledna změnit své trvalé příkazy, a to na částku 2 968,- Kč Ostatní OSVČ, to jsou ty, které platí zálohy vyšší nebo platí zálohy z vedlejší činnosti, čekají na vypočet nové zálohy až do podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2023, tj. cca do konce dubna 2024 v závislosti na podané daňové přiznání za předchozí rok 3. OSVČ v paušálním režimu OSVČ, které jsou v paušálním režimu platí jednou částkou sociální pojištění , zdravotní pojištění a daň na speciální účet správce daně. I těmto OSVČ se zvedají zálohy pro první pásmo na částku 7 498,- Kč pro druhé pásmo na částku 16 745,- Kč pro třetí pásmo na částku 27 139,- Kč  


14.12.2023 publikoval Lukáš Hejkrlík

Změna minimální a zaručené mzdy pro rok 2024

Dne 13.12.2023 vyšlo nové nařízení vlády, kterým se mění výše minimální a zaručené mzdy od roku 2024. Upozorňujeme na to, že pokud Vaši zaměstnanci mají ve své pracovní smlouvě nebo platovém výměru pouze minimální/zaručenou mzdu, je potřeba s nimi udělat od 1.1.2024 dodatek pracovní smlouvy/platový výměr, a jejich mzdu zvýšit podle následující tabulky. Naše společnost automaticky zajistí dodatky pro naše klienty, které budeme generovat na začátku roku 2024 společně s dalšími dokumenty, které budou platné pro rok 2024.   Skupina prací Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za hodinu Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za měsíc Příklady profesí 1. 112,50 18 900 Uklízečka, dělník na montážní lince,…. 2. 116,10 19 500 Popelář, pomocné práce v kuchyni, pečovatelka, údržbář, kopáč, přidavač na stavbě, pomocný dělník, doručovatel/ka,… 3. 126,80 21 300 Pokladní, řidič nákladního vozidla/autobusu, kominík, kadeřnice, kuchař/ka, číšník/ce,… 4. 129,80 21 800 Automechanik, pokrývač, instalatér, truhlář,… 5. 143,30 24 100 Účetní, sociálně-právní poradenství, zdravotní sestra, učitel autoškoly,… 6. 158,20 26 600 Režisér, učitel na střední škole, programátor, správa počítačových sítí,… 7. 174,70 29 400 Vysokoškolský učitel, lékař,… 8. 225,00 37 800 Vědecká činnost, vysoké manažerské posty Uvedená zaručená minimální mzda je za týdenní pracovní dobu v rozsahu 40 hodin


05.12.2023 publikoval Lukáš Hejkrlík

Změny v dohodách o provedení práce/činnosti

  V oblasti pracovněprávních vztahů konaných na základě dohody o provedení činnosti (dále jen “DPČ”) a dohody o provedení práce (dále jen “DPP”) došlo z hlediska zákona k podstatným změnám. Jelikož již některé změny jsou v platnosti od 1.10.2023 nebo budou od 1.1.2024 a následně od 1.7.2024 je tento článek rozdělen do několika podkapitol, které jako celek shrnují všechny změny, ke kterým již došlo nebo dojde. 1. Písemný rozvrh pracovní doby u DPP a DPČ od 1.10.2023   Od 01.10.2023 musí zaměstnavatelé, kteří mají uzavřené smlouvy se svými zaměstnanci na základě DPP a DPČ rozvrhnout zaměstnancům jejich pracovní rozvrh a oznámit týdenní pracovní dobu a to nejpozději 3 kalendářní dny před započetím samotné práce. Co to znamená? DPP a DPČ jsou svým charakterem smlouvy na zavolání. Tato změna znamená, že musíte zaměstnanci nahlásit s předstihem, jak má chodit do práce. Nahlášení může probíhat: písemně s potvrzeným podpisem obou stran elektronicky, pokud tuto možnost máte zahrnutou v ujednání se zaměstnancem (více o elektronické komunikaci rozepíšeme jako další novinku) naplánovat pevné stanovení rozvrhu práce např. na celý rok/měsíc např. každé pondělí od 9:00 do 12:00 hodin sjednání rozvrhu lze dohodnout i kratší, nicméně toto musí být písemně sjednáno se zaměstnancem například v samotné dohodě nebo dodatku pokud u zaměstnance a nebo i u zaměstnavatele dojde k okolnostem, kdy zaměstnanec nemůže pracovat dle naplánovaného rozvrhu, může si tuto svoji práci vykonat i v jiný čas mimo plánovaný rozvrh, nicméně opět o tom musí existovat záznam jako o plánování rozvrhu viz výše 2. Příplatky za práci o víkendu/ve svátek/v noci od 1.10.2023   Zaměstnavatel má za povinnost naplánovat svým zaměstnancům na DPP a DPČ směnu, viz předchozí kapitola. Pokud samotná práce připadne na víkend, svátek nebo noc, náleží zaměstnanci za tuto práci příplatek. Co to znamená je nejlépe ukázáno na příkladu. Zaměstnanci rozvrhnete pracovní směnu od 04:00 do 16:30. Zaměstnanec má nárok na tyto příplatky. Mimo to, že má zaměstnanec nárok na zákonné přestávky (změnu přestávek napíšeme jako další novinku), má dále nárok: od 04:00 do 06:00 příplatek za práci v noci pokud by tato práce probíhala ve svátek nebo o víkendu, dále by měl zaměstnanec nárok i na příplatek za práci o víkendu nebo ve svátek Jednotlivé příplatky za práci o víkendu, v noci nebo ve svátek se řídí primárně zákoníkem práce a to ve stejné procentní výši, jako kdyby se jednalo o pracovněprávní vztah na základě uzavřené pracovní smlouvy, tj.: práce o víkendu = 10% práce v noci = 10% práce ve svátek = 100% Příplatek se počítá z hodinové sazby, která je uzavřená se zaměstnancem. Závěrem je třeba napsat, že jednotlivé příplatky vstupují do vyměřovacího základu pro limit sociálního a zdravotního pojištění, které popisujeme v dalších kapitolách. 3. Nárok převodu DPP/DPČ na pracovní poměr od 1.10.2023   Pokud zaměstnanec pracuje u zaměstnavatele na základě DPP a DPČ déle jak 180 dní, může po uplynutí této doby zažádat u svého zaměstnavatele o převod smlouvy DPP/DPČ na pracovní poměr. Na co si dát pozor? nezáleží, jestli na sebe smlouvy navazují a nebo jestli jich je více v průběhu roku. Důležité je, pokud smlouva/y v daném roce trvala/y v součtu více jak 180 dnů. pokud zaměstnavatel odmítne převod z DPP/DPČ, musí zaměstnanci odůvodnit proč tento převod zamítl a to vždy písemně ve lhůtě do 1 měsíce od doručení žádosti zaměstnanec se může obrátit např. na inspektorát práce nebo jiný úřad pro přezkum zamítnutí žádosti a v případě že tento spor vyhraje, vystavuje se zaměstnavatel zpětného doměření mezd 4. Nárok na dovolenou u DPP a DPČ od 1.1.2024   Od 1.1.2024 budou mít zaměstnanci na DPP a DPČ nárok na dovolenou po splnění určitých podmínek. Problematika dovolené u DPP a DPČ je velice komplikovaná a z tohoto důvodu zde popíšeme pouze jednoduchý případ, který nejčastěji nastane. Ostatní specifika popsané níže je nutné následně konzultovat se mzdovou účetní. Pro nárok na dovolenou musí: smlouva DPP nebo DPČ trvat déle než 4 týdny (např. od 1.1.2024 do 4.2.2024 = 5 týdnů) zaměstnanec musí odpracovat minimálně 80 hodin za daný rok odpracovaná doba se váže na každou smlouvu samostatně, tzn. že zaměstnanci může vzniknou nárok na DPP a současně i na DPČ, tzn. dva nároky na dovolenou Dopady nároku na dovolenou: nárok na dovolenou se počítá v hodinách a nemá vliv na limit 300 hodin u DPP dovolená vstupuje do vyměřovacího základu pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění, tzn. přesáhnutí limitu viz další kapitoly nárok na dovolenou se počítá při splnění podmínek výše jako podíl odpracované doby a fiktivní pracovní doby (20 hodin/týden) * výměra nároku na dovolenou ve firmě Příklad 1 Zaměstnanec na DPP měl smlouvu od 1.1.2024 do 31.12.2024 a odpracoval 70 hodin. Podnik má ve směrnici, že dovolená jsou 4 týdny podle zákona. Řešení 1 Zaměstnanec nemá nárok na žádnou dovolenou, protože nesplnil minimální počet odpracovaných hodin (80 hodin) Příklad 2 Zaměstnanec na DPP měl smlouvu od 1.1.2024 do 20.01.2024 a odpracoval 90 hodin. Podnik má ve směrnici, že dovolená jsou 4 týdny podle zákona. Řešení 2 Zaměstnanec nemá nárok na žádnou dovolenou, protože nesplnil trvání smlouvy minimálně 4 týdny. Příklad 3 Zaměstnanec na DPP měl smlouvu od 1.1.2024 do 31.12.2024 a odpracoval 152 hodin. Podnik má ve směrnici, že dovolená jsou 4 týdny podle zákona. Řešení 3 Zaměstnanec má nárok na dovolenou. Výpočet probíhá jako 152 (odpracované hodiny) / 20 (fiktivní pracovní doba) * 80/52 (výměra nároku na dovolenou) = 11 hodin. Tyto hodiny si buď zaměstnanec vybere nebo mu je automaticky proplatí při ukončení této smlouvy. Specifika: Pokud zaměstnanec odpracuje u zaměstnavatele více jak 240 hodin za kalendářní rok započítává se mu vedle odpracovaných hodin do nároku na dovolenou i další absence ze strany zaměstnance. Toto se však musí řešit individuálně se mzdovou účetní. 5. Registr DPP u OSSZ od 1.7.2024   Od 1.7.2024 bude muset každý zaměstnavatel hlásit, kteří zaměstnanci na DPP jsou u něj zaměstnání a jakou výši mzdy za daný měsíc pobírali. Samotný proces ani formuláře zatím nejsou k dispozici, nicméně se předpokládá, že seznam bude součástí zasílaného přehledu o výši pojistného za každý měsíc ze zpracovaných mezd, který zasíláme za klienty na místně příslušnou OSSZ. Zde je tedy nutné upozornit zejména na to, že není možné DPP zpracovávat dodatečně neboť je nutné podávat měsíční hlášení. V případě, že by klient neučinil kompletní nahlášení seznamu vyplacených DPP každý měsíc, vystavuje se kontrole a pokutám ze strany státní úřadů za nesplnění svých povinností. 6. Horní hranice DPP u jednoho zaměstnavatele od 1.7.2024   Do 30.6.2024 platí stále stejná pravidla pro horní hranici DPP a to ve výši 10 000,- Kč včetně. Až po přesáhnutí této hranice se z celé částky vypočítává sociální a zdravotní pojištění a to jak za zaměstnavatele tak zaměstnance. Od 1.7.2024 dochází ke změně limitu pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění a to ve výši 10 499,- Kč. Tzn. že při této hranici neplatí ani zaměstnavatel ani zaměstnanec sociální a zdravotní pojištění. Nicméně je důležité zdůraznit, že odvody se mohou platit i při nižší hranici jak 10 499,- Kč a to kvůli kumulaci dohod o provedení práce u více zaměstnavatelů. 7. Kumulace DPP u více zaměstnavatelů od 1.7.2024   Pokud má zaměstnanec více dohod o provedení práce u více zaměstnavatelů, dochází pro výpočet sociálního (a zdravotního) pojištění (pro zdravotní pojištění ještě není legislativa, proto se celý proces odložil k 1.7.2024) k přepočtu u kumulace dohod. Hranice kumulace dohod je stanovena na částku 17 499,- Kč. Pokud tedy zaměstnanec přesáhne u všech svých DPP za měsíc tuto částku, bude muset zaměstnavatel tuto mzdu zatížit odvodem pojištění. Pro lepší pochopení sepisujeme příklady. Příklad 1 Zaměstnanec má DPP u třech zaměstnavatelů a v konkrétním měsíci mu bylo v hrubém vyplaceno u – firma A 10 000,- Kč – firma B 5 000,- Kč – firma C 2 000,- Kč Řešení 1 Zaměstnanec ani zaměstnavatelé nebudou odvádět žádné pojištění, protože kumulace dohod je ve výši 17 000,- Kč, což je pod hranicí pro kumulaci dohod. Příklad 2 Zaměstnanec má DPP u třech zaměstnavatelů a v konkrétním měsíci mu bylo v hrubém vyplaceno u – firma A 10 000,- Kč + 350,- Kč příplatky viz kapitola 2 – firma B 5 000,- Kč + 400,- Kč vyplacená dovolená viz kapitola 4 – firma C 2 000,- Kč Dohromady 17 750,- Kč hrubého Řešení 2 – strana zaměstnavatele, např. firma A Zde popsané řešení je stejné pro všechny firmy z příkladu. Zaměstnavatel pošle hlášení na místně příslušnou OSSZ viz kapitola 5 a to nejdéle do 20. dne následujícího měsíce (externě zpracováváme pro naše klienty my). OSSZ po napárování všech firem (z příklad A + B + C) zjistí, že daný zaměstnanec překročil kumulaci DPP a tudíž pošle do datové schránky všech zaměstnavatelů (A+B+C) vyrozumění, že vyplacenou mzdu na DPP u konkrétního zaměstnance je nutné zatížit pojištěním. Lhůta je nejdéle do 30 dnů od podání přehledu viz první bod. Zaměstnavatel tohoto zaměstnance bude muset skrze formuláře přihlásit na OSSZ Zaměstnavatel bude muset zpětně opravit mzdu a navýšit jí o pojištění organizace (od roku 2024 ve výši 34,8%). Vše musí stihnout v termínu stanoveném od OSSZ Řešení 2 – strana zaměstnance Zde opět upozorníme, že není ještě navrhnuté řešení, a toto řešení, které píšeme níže je v návrhu. OSSZ pošle zaměstnanci (datovou schránkou pokud jí má, nebo na adresu) výměr na doplacení sociálního pojištění za zaměstnance. Zaměstnanec opět bude muset do určité doby toto pojištění doplatit Závěrem k příkladu 2 i kdyby zaměstnavatel věděl, že daný zaměstnanec přesáhne částku kumulace DPP, nemůže udělat odvod dříve, než bude vyzván ČSSZ pokud jiný zaměstnavatel chybně vystaví DPP např. s 3 měsíčním zpožděním dodatečně, vyvolá to lavinovou reakci u jiných zaměstnavatelů a ty mohou i více jak rok zpětně opravovat mzdy stále dokola. dnes se ještě neví, zda bude ČSSZ posílat výzvy k úpravě mezd hromadně nebo po jednotlivých zaměstnancích, může se tedy stát, že opravy mezd bude muset zaměstnavatel dělat za jeden měsíc vícekrát ze strany zaměstnance, který si nevyzvedne oznámení o doměření sociálního pojištění může vzniknou fikce doručení (možnosti doručení napíšeme jako další novinku) Bude se tedy stávat, že hodně zaměstnanců může mít exekuce na nedoplatek u ČSSZ 8. Závěr k DPP   Z výše uvedených kapitol by mělo být patrné každému zaměstnavateli, že institut DPP a případně DPČ, bude z hlediska administrativy, zejména od 1.7.2024, velice náročný. Bohužel schválením těchto změn dochází ke značné administrativní zátěži s dopadem jak na straně zaměstnavatele tak na straně zaměstnance. V tuto chvíli nevíme, jaký administrativní proces bude zvolen,a zároveň dosud není jasné, jaké prováděcí předpisy budou vyhlášeny pro odvody zdravotního pojištění. Veškeré změny sledujeme a jakmile budeme mít nové informace, sdělíme Vám je.


10.07.2023 publikoval Lukáš Hejkrlík

Cestovní náhrady od 1.7.2023

Důležitá změna pro zaměstnance a OSVČ, kteří využívají svá soukromá vozidla pro firemní účely a nárokují si cestovní náhradu! Od 1. července 2023 platí nová sazba pro cenu nafty. Dosavadní sazba 44,10 Kč/L byla nahrazena nižší sazbou ve výši 34,40 Kč/L. Je tedy nezbytné aktualizovat tuto informaci ve Vašich výkazech cestovních náhra


19.01.2023 publikoval Lukáš Hejkrlík

Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro rok 2023

Tento článek obsahuje podrobný návod, jak si správně má Váš zaměstnanec vyplnit formulář Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti pro rok 2023 (dále jen „prohlášení“). Na úvod je třeba napsat, že tento formulář má za povinnost si vyplnit zaměstnanec, nikoliv zaměstnavatel. My, jako Váš partner v oboru účetnictví a mezd pro Vás připravíme prohlášení pro kmenové zaměstnance pouze v rozsahu vyplnění základních údajů. Jak zjistíte níže, není možné, aby zaměstnavatel věděl o všech slevách, které chce zaměstnanec u Vás uplatnit, proto tento článek slouží i pro Vaše zaměstnance jako návod, na co vše mají nárok. Pokud zaměstnanec nepodepíše, respektive neodevzdá vyplněné prohlášení do účtárny  nejdéle do 15.2.2023, vystavuje se tak snížení své mzdy o daň z příjmu ze závislé činnosti (minimálně za měsíc leden). Na závěr je třeba upozornit, že v jednom měsíci může Váš zaměstnanec uplatňovat veškeré slevy a odpočty pouze u jednoho zaměstnavatele. Pokud tedy dojde ke změně v některé části prohlášení, je třeba to zaměstnavateli nahlásit. Prohlášení také automaticky končí s pracovně právním poměrem, tzn. že není třeba žádnou písemnou formou prohlášení rušit. Obrázky slouží pouze pro ilustraci k vyplnění. 1. Základní údaje o plátci a poplatníkovi Období = rok, za které zaměstnanec uplatňuje slevy a odpočty u plátce daně Název plátce daně =  plátce daně je zaměstnavatel, který v rámci výpočtu mzdy sníží zaměstnanci mzdu o vypočtenou daň. Zde se vypisuje obchodní jméno společnosti nebo jméno a příjmení fyzické osoby. Adresa = zde se vyplní adresa obchodní společnosti nebo adresa fyzické osoby, u které zaměstnanec uplatňuje slevy a odpočty. Příjmení, Jméno, Rodné číslo = Zde vypisuje poplatník, tj. ten kdo je zpoplatněn (zaměstnanec) své příjmení, jméno a rodné číslo. Pokud dojde v průběhu roku ke změně například příjmení poplatníka plátce, nahlásí to zaměstnanec zaměstnavateli jiným způsobem. Není nutné vyplňovat nové prohlášení, protože hlavním identifikátorem poplatníka je jeho rodné číslo. Adresa bydliště (místo trvalého pobytu) = adresa, kterou má poplatník hlášenou jako svůj trvalý pobyt v platném občanském průkazu. Adresa trvalého pobytu se může lišit od adresy bydliště, tj. adresa, kde se poplatník zdržuje. O skutečnosti změny trvalého pobytu nebo bydliště má zaměstnanec povinnost nahlásit svému zaměstnavateli jiným způsobem. Není nutné vyplňovat nové prohlášení, protože hlavním identifikátorem poplatníka je jeho rodné číslo. Daňový nerezident ČR dále vyplní = daňovým nerezidentem se rozumí osoba s jinou státní příslušností než českou. Nerezident dále vyplní číslo a typ dokladu totožnosti poplatníka (pas, občanský průkaz ze země původu), Stát, který tento doklad vydal, Identifikace pro daňové účely a v neposlední řadě vyplní stát, jehož je poplatník daňovým rezidentem. 2. Slevy podle §35ba odst. 1 Slevy na dani jsou částky, o kterou se snižuje vypočtená daň. Pokud by sleva byla větší než vypočtená daň, zaměstnanci se rozdíl nekompenzuje. Všechny uvedené slevy lze uplatnit pouze u jednoho zaměstnavatele za kalendářní měsíc. Základní sleva na poplatníka = základní sleva ve výši 2 570,- Kč za měsíc. Slevu lze uplatnit pouze na základě řádně vyplněného prohlášení. Základní slevu na invaliditu = sleva ve výši 210,- Kč za měsíc. Slevu je třeba dále doložit potvrzením o přiznání invalidního důchodu I. nebo II. stupně od okresní správy sociálního zabezpečení. Rozšířenou slevu na invaliditu = sleva ve výši 420,- Kč za měsíc. Slevu je třeba dále doložit potvrzením o přiznání invalidního důchodu III. stupně od okresní správy sociálního zabezpečení. Slevu na držitele průkazu ZTP/P = sleva ve výši 1 345,- Kč za měsíc. Slevu je třeba dále doložit průkazem ZTP/P. Slevu na studenta = sleva ve výši 335,- Kč za měsíc. Slevu je třeba dále doložit potvrzením o studiu. U vysokoškolského vzdělání u prezenční formy studia  max. do 26 let věku nebo do 28 let věku v případě doktorském studijním programu. 3. Daňové zvýhodnění na vyživované děti Proto, aby si mohl poplatník uplatnit zvýhodnění na vyživované dítě, musí svému zaměstnavateli doložit potvrzení druhého poplatníka (tj. manžel/manželka, druh/družka), že na dané děti neuplatňuje u svého zaměstnavatele zvýhodnění na děti vypsané v této části. Pokud je druhý z poplatníků OSVČ, nebo osoba bez příjmů, je potřeba tento dokument nahradit např. čestným prohlášením. V případě, že druhý z poplatníků nežije nebo je neznámý či je vyživované dítě v pěstounské péči, potvrdí tuto skutečnost sám poplatník čestným prohlášením či doložením příslušným potvrzením. Nicméně tyto skutečnosti (úmrtí, osvojení, adopce apod.) nezakládá na trvalém zvýhodnění vyživovaného dítěte, protože poplatník může za dobu možnosti uplatnění tohoto zvýhodnění začít žít s jiným poplatníkem v manželství. Podle §35c odst. 6) se za vyživované dítě poplatníka pro účely  zákona považuje dítě vlastní, osvojenec, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě, které přestalo být u tohoto poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči, dítě druhého z manželů, vlastní vnuk nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho rodiče nemají dostatečné příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit Dalším faktorem pro uplatnění tohoto zvýhodnění je, že vyživované dítě žije ve společné domácnosti s poplatníkem, je mu méně než 18 let nebo do 26 let a studuje prezenčně střední/vysokou školu nebo do 26 let, pokud studuje doktorské studium. Jméno, Příjmení, Rodné číslo = zde se vyplňuje jméno, příjmení a rodné číslo vyživovaného dítěte. Uplatňuji/neuplatňuji nárok ve výši na = v případě, že zaměstnanec neuplatňuje zvýhodnění na vyživované dítě, napíše do kolonky neuplatňuji. V případě, že poplatník chce uplatňovat daňové zvýhodnění na vyživované dítě, píše do této kolonky čísla kdy, 1 znamená zvýhodnění ve výši 1 267,- Kč měsíčně na první dítě. 2 znamená zvýhodnění ve výši 1 860,- Kč měsíčně na druhé dítě. 3 znamená zvýhodnění ve výši 2 320,- Kč měsíčně na třetí a další dítě. Pokud má poplatník např. dvě děti s tím, že druhý poplatník si uplatňuje jedno dítě a druhý poplatník druhé, je třeba tuto skutečnost zaznamenat opět ve formuláři potvrzení druhého poplatníka, aby bylo zřejmé, který z poplatníků využívá zvýhodnění větší/menší. ZTP/P = pokud některé vyživované dítě má průkaz ZTP/P, lze u tohoto dítěte uplatnit dvojnásobné zvýhodnění. Poplatník je tuto skutečnost ale povinen doložit průkazem ZTP/P vyživovaného dítěte. Zletilé dítě = pokud je vyživovanému dítěti více jak 18 let a soustavně se připravuje na budoucí povolání (střední a vysoká škola). Tuto skutečnost je poplatník povinen doložit potvrzením o studiu vyživovaného dítěte za každý školní/akademický rok. Dodatečně za kalendářní měsíc = v případě, že poplatník chce ne/uplatnit zvýhodnění dodatečně. Pro dodatečné zvýhodnění jsou stejné podmínky, které jsou popsány výše. Poplatník do sloupečku vyplní číslem, za jaké měsíce dělá dodatečné uplatnění a do políčka v úvodu této sekce napíše XD. Veškeré změny dále napíše do změnové části, která bude popsána níže. 4. Informace o druhém z poplatníků Tuto sekci vyplní poplatník pouze v případě, že žije v domácnosti s vyživovanými dětmi a zároveň s druhým poplatníkem. Poplatník zakřížkuje NE, pokud vyživované děti vychovává sám a dále tabulku nevyplňuje. Pokud poplatník vychovává dítě s dalším poplatníkem, zakřížkuje ANO a postupuje dále ve vyplnění dodatečných informací o druhém z poplatníků. Jméno, Příjmení, Rodné číslo, Adresa bydliště (místo trvalého pobytu) = jméno, příjmení, rodné číslo a adresa bydliště nebo trvalého pobytu druhého poplatníka, žijícího ve společné domácnosti, který se podílí na výchově a hospodaření o vyživované dítě. Uplatňuje daňové zvýhodnění ANO/NE = pokud druhý poplatník uplatňuje alespoň jedno zvýhodnění na vyživované dítě vyplní poplatník ve svém prohlášení ANO. Pokud druhý poplatník neuplatňuje zvýhodnění na žádné dítě, vyplní poplatník ve svém prohlášení NE. Zaměstnání ANO/NE = pokud je druhý poplatník zaměstnán, vypíše poplatník ve svém prohlášení ANO a pokračuje ve vyplňovaní zbytku tabulky. Pokud druhý poplatník není zaměstnán, vyplní poplatník ve svém prohlášení NE a dále ve vyplňovaní nepokračuje. Název plátce daně = zde se vypisuje obchodní jméno společnosti nebo jméno a příjmení fyzické osoby, u kterého je zaměstnán druhý z poplatníků. Adresa plátce daně = zde se vyplní adresa obchodní společnosti nebo adresa fyzické osoby, u které je zaměstnán druhý z poplatníků 5. Podpisová část Tato sekce slouží pro potvrzení údajů z předešlých sekcí vlastnoručním podpisem poplatníka a plátce daně. Na uvedené zdaňovací období = do políčka prohlášení poplatníkem se podepíše zaměstnanec a vedle napíše datum podpisu. Do políčka ověření plátce daně se podepíše zaměstnavatel a vedle napíše datum podpisu. Dodatečně za uvedené zdaňovací období = učiní tak zaměstnanec i zaměstnavatel POUZE v případě, že zaměstnanec v průběhu roku nahlásí změnu v části Změnová část a to stejným způsobem jako na uvedené zdaňovací období. 6. Změnová část V této sekci poplatník vypisuje změny v průběhu roku. Tím může např. být sleva na invaliditu, studium nebo i změna na vyživované děti. Pokud poplatník chce uplatňovat slevu nebo zvýhodnění dodatečně, musí viz vysvětlení výše doložit potřebné dokumenty. Druh změny = stručný popis, u které slevy ne/zvýhodnění dochází ke změně Kalendářní měsíc, v němž změna nastala = měsíc, kdy ke změně došlo Změna oznámená poplatníkem = podpis poplatníka (zaměstnance) a datum podpisu Ověření plátce daně = podpis plátce (zaměstnavatel) a datum podpisu V případě, že změna nastává ve zvýhodnění na vyživované děti, má za povinnost poplatník vyplnit i poslední tabulku v této sekci. Jméno, Příjmení, Rodné číslo = Jméno, příjmení a rodné číslo vyživovaného dítěte, u kterého dochází ke změně. Uplatňuji/neuplatňuji nárok ve výše na = v případě, že zaměstnanec neuplatňuje zvýhodnění na vyživované dítě, napíše do kolonky neuplatňuji. V případě, že poplatník chce uplatňovat daňové zvýhodnění na vyživované dítě, píše do této kolonky čísla kdy, 1 znamená zvýhodnění ve výši 1 267,- Kč měsíčně na první dítě. 2 znamená zvýhodnění ve výši 1 860,- Kč měsíčně na druhé dítě. 3 znamená zvýhodnění ve výši 2 320,- Kč měsíčně na třetí a další dítě. Pokud má poplatník např. dvě děti s tím, že druhý poplatník si uplatňuje jedno dítě a druhý poplatník druhé, je třeba tuto skutečnost zaznamenat opět ve formuláři potvrzení druhého poplatníka, aby bylo zřejmé, který z poplatníků využívá zvýhodnění větší a menší. K dodatečnému nahlášení může dojít například narozením nového vyživovaného dítěte, nebo již neuplatněním některého z vyživovaných dětí apod. ZTP/P = pokud dojde ke změně v průběhu roku, kdy vyživované dítě ne/má průkaz ZTP/P zapíše se tato změna Zletilé dítě = zapisuje se pouze u nově přidaného vyživovaného dítěte. Není nutné hlásit změnu, kdy konkrétnímu dítěti v průběhu roku bylo 18 let. Tuto skutečnost musí poplatník doložit potvrzením o studiu vyživovaného dítěte.


19.01.2023 publikoval Lukáš Hejkrlík

Žádost o roční zúčtování záloh a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2022

Tento článek obsahuje podrobný návod, jak si správně zaměstnanec vyplní formulář Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2022 (dále jen „žádost“). Na úvod je třeba napsat, že tento formulář má za povinnost si vyplnit zaměstnanec, nikoliv zaměstnavatel. My, jako Váš partner v oboru účetnictví, daní a mezd pro Vás připravíme žádost pro kmenové zaměstnance pouze v rozsahu vyplnění základních údajů. Jak zjistíte níže, není možné, aby zaměstnavatel věděl o všech slevách a odpočtech, které chce zaměstnanec u Vás uplatnit v rámci zúčtování záloh. Proto tento článek slouží i pro Vaše zaměstnance jako návod, na co vše mají nárok. Pokud zaměstnanec nedodá vyplněnou žádost včetně potřebných dokumentů do účtárny nejdéle do 15.2.2023, vystavuje se tak riziku, že mu roční zúčtování ve mzdě nebude provedeno a bude si muset podat daňové přiznání za konkrétní zdaňovací období sám. Pokud zaměstnanec ukončí pracovní poměr před koncem roku a nenastupuje do dalšího zaměstnání, může si u posledního zaměstnavatele v roce zažádat o roční zúčtování záloh, pokud splní i další podmínky viz. níže. Obrázky slouží pro ilustraci k vyplnění! 1. Co je to roční zúčtování záloh Při výpočtu mzdy je zaměstnanci srážena daň, kterou jako zaměstnavatel (plátce) odvádíte za své zaměstnance (poplatníky) na místně příslušný finanční úřad. V rámci prohlášení poplatníka daně fyzických osob (dále jen „prohlášení“) viz článek zde, si zaměstnanec v průběhu roku uplatňuje základní slevy, na které má dle svého prohlášení nárok. Existují odpočty, které si nemůže zaměstnanec v průběhu roku uplatnit, protože vyúčtování těchto odpočtů může doložit pouze jednou za rok na základě konkrétního potvrzení. Tyto odpočty budou vysvětleny dále níže. Ne všichni zaměstnanci můžou požádat o roční zúčtování daně, proto je třeba splnit níže uvedené podmínky: zaměstnanec neměl v průběhu roku jiné příjmy než ze závislé činnosti (tj. zaměstnání). Ostatními příjmy se rozumí podnikání (OSVČ) podle §7, kapitálové příjmy (např. akcie, dividendy, apod.) podle §8, příjmy z pronájmu podle §9 a nebo ostatní příjmy podle §10 zákona o dani z příjmu, neměl současně více pracovních poměrů u více zaměstnavatelů. Pracovním poměrem se vedle hlavního pracovního poměru rozumí i dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti, výplata odškodnění pracovních úrazů pojišťovnou (Kooperativa nebo České pojišťovna) atd. pokud zaměstnanec nenahlásí včas změny vyplněné v původním prohlášení a v rámci ročního zúčtování by měl daň vracet, má za povinnost podat daňové přiznání za konkrétní rok a roční zúčtování mu zaměstnavatel nemůže udělat Podmínky pro vyplacení ročního zúčtování záloh zaměstnavatel vyplatí svému zaměstnanci roční zúčtování záloh pouze v případě, že je částka vyšší než 50,- Kč pokud si zaměstnanec dodatečně uplatňuje zvýhodnění na děti, může mu je zaměstnavatel vyplatit pouze tehdy, pokud jeho rozhodný příjem byl vyšší než 6-ti násobek minimální mzdy pro konkrétní rok (pro rok 2022 je rozhodná částka 97 200,- Kč) roční zúčtování musí zaměstnanec doložit potvrzeními a žádostí viz níže 2. Základní údaje o plátci a poplatníkovi Období = rok, za který zaměstnanec žádá o roční zúčtování záloh. Identifikace poplatníka = Zde vypisuje poplatník (zaměstnanec) své příjmení, jméno a rodné číslo. Identifikace plátce daně (název) = plátce daně je zaměstnavatel, u kterého je zaměstnanec v době podání žádosti zaměstnán. Zde se vypisuje obchodní jméno společnosti nebo jméno a příjmení fyzické osoby. 3. Příjmy od předchozích plátců daně Tuto sekci vyplňují pouze ti zaměstnanci, kteří měli v průběhu roku více zaměstnavatelů. Musí být však splněna podmínka, že pracovně právní vztah nebyl souběžný s jiným pracovně právním vztahem. V tomto případě si musí zaměstnanec podat daňové přiznání sám a nemá na roční zúčtování záloh od současného ani předchozího zaměstnavatele nárok. Pro správný výpočet musí doložit potvrzení o zdanitelných příjmech za příslušný rok. Pokud zaměstnanec byl hlášen na úřadu práce jako žadatel o pracovní místo, tuto sekci nevyplňuje, ale dokládá k ročnímu zúčtování potvrzení od úřadu práce. V kalendářních měsících = číselně vyplňuje měsíce, ve kterých pracoval u jiného zaměstnavatele Identifikace předchozích plátců daně = zde se vypisuje obchodní jméno společnosti nebo jméno a příjmení fyzické osoby u které byl zaměstnanec zaměstnán. 4. Nezdanitelné části základu daně Tato sekce se věnuje ostatním slevám, které poplatník dokládá potvrzením. Do sloupce „Uplatňuji“ zaměstnanec napíše křížek, pokud tuto slevu doloží a do sloupce „Uplatňovaná částka“ vypíše částku uvedenou na potvrzení. Bezúplatná plnění – dary = dar obcím, krajům nebo jiným organizačním složkám státu, právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek na vědu, vzdělání, kulturu, školství požární ochranu. Dále zdravotním zařízením, církvím nadacím apod. Minimální částka jednoho daru musí činit 1 000,- Kč. Pokud zaměstnanec v průběhu roku daroval krev nebo plazmu, má nárok na uplatnění nezdanitelné části základu daně ve výši 3.000,- Kč za každý odběr. O všech darech zaměstnanec dokládá potvrzení. Úroky z úvěru na financování bytových potřeb = částku, kterou zaměstnanec vynaloží jako úrok na hypotéčním úvěru nebo stavebním spoření na pozemek nebo nemovitost, kterou využívá pro svou vlastní bytovou potřebu. Zaměstnanec dokládá potvrzení o zaplacených úrocích. Maximální částka, kterou lze odečíst od základu daně je 300 000,- Kč u z úvěru zřízeného do 31.12.2020 a 150 000,- Kč u úvěru zřízeného od 1.1.2021, v součtu obou druhů pořízení max. 300 000 Kč. Dále je potřeba vyplnit dodatkové prohlášení vysvětleno níže. Pokud zaměstnanec v žádosti o roční zúčtování záloh uvádí úroky z úvěru poprvé, je nutné doložit kopii úvěrové nebo hypotéční smlouvy. Penzijní pojištění = od základu daně lze na základě potvrzení odečíst částka maximálně 24 000,- Kč a to v součtu všech uzavřených penzijních pojištění. Odpočet se počítá jako rozdíl zaplacené částky za kalendářní měsíc ponížen o 1 000,- Kč. Soukromé životní pojištění = od základu daně lze na základě potvrzení odečíst částka maximálně 24 000,- Kč a to v součtu všech uzavřených životních pojištění. Členské příspěvky = pokud je zaměstnanec členem odborové organizace, může si na základě potvrzení odečíst maximální částku 3 000,- Kč. Úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání = zaměstnanec si může odečíst na základě potvrzení částku 10 000,- Kč nebo 13 000,- Kč u zaměstnanců se zdravotním postižením nebo 15 000,- Kč u zaměstnanců s těžkým zdravotním pojištěním v případě, že vynaloží výdaje na vzdělání podle Zákona č. 179/2006 Sb., o ověření a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. 5. Prohlášení o bytové potřebě Tuto sekci vyplní zaměstnanec v případě, že si uplatňuje úroky z hypotéky/stavebního spoření (dále jen „úroky) viz předchozí kapitola. Úroky může zaměstnanec sdílet s jinými poplatníky a může kvůli daňové optimalizaci tyto úroky poměrem mezi poplatníky rozdělit. Pokud poplatník přerozděluje část úroků na jiného poplatníka, vyplní výše uvedenou tabulku o dalších poplatnících. V případě, že si zaměstnanec odpočítává 100% úroků dále již nevyplňuje ostatní poplatníky podílející se na tomto hypotéčním úvěru. Zaměstnanec musí dále vybrat variantu zřízení úvěru dle data pořízení – lze vybrat jednu či obě možnosti. Dále zaměstnanec musí vyplnit adresu nemovitosti, kde bydlí a využívá pro financování tohoto bydlení hypotéční úvěr/stavební spoření.   6. Sleva za zastavenou exekuci Díky novelizaci zákona se mají zastavit ty exekuce, které trvají více než 3 roky a týkají se pohledávek do 1 500 Kč bez příslušenství a během této doby nebylo nic vymoženo. Oprávněnému, tedy věřiteli, pak bude náležet náhrada ve výši 30 % z částky vymáhané pohledávky bez příslušenství. Maximální částka za jednu zastavenou exekuci činí 450 Kč. Toto plnění se nebude poskytovat v penězích, ale ve formě slevy na dani z příjmů. Nárok se dokládá potvrzením od exekutora – Usnesení o zastavení exekuce. Sleva na zastavenou exekuci se netýká dlužníků, na které je vedeno exekuční řízení!   7. Sleva na manželku Tuto sekci vyplňují pouze ti zaměstnanci, kteří hospodaří ve společné domácnosti s manželem/manželkou a jejich příjem za zdaňovací období nepřesáhne částku 68 000,- Kč. Příjmem se pro tyto účely rozumí například příjmy ze závislé činnosti (hlavní pracovní poměr, příjmy z dohody o provedení práce, pracovní činnosti) podle §6, příjmy z podnikání (OSVČ) podle §7, kapitálové příjmy (např. akcie, dividendy, apod.) podle §8, příjmy z pronájmu podle §9 a nebo ostatní příjmy podle §10 zákona o dani z příjmu. Příjmem se ale dál rozumí výplata nemocenské dávky (nemocenská, státní důchody, podpora v nezaměstnanosti, peněžitá pomoc v mateřství, apod.). Příjmem se pro tyto účely nerozumí rodičovský příspěvek. Základní sleva na manželku je ve výši 2 070- Kč za měsíc, tj. 24 840,- Kč roční sleva. Pokud je manžel/manželka držitelem průkazu ZTP/P sleva je za konkrétní měsíc dvojnásobná, tj. 4 140,- Kč a roční sleva dále maximálně ve výši 49 680,- Kč. Zaměstnanec je povinen k této sekci doložit čestné prohlášení manželky/manžela, že si za minulý kalendářní rok nevydělal/nevydělala víc než 68 000,- Kč. Pokud je manžel/manželka držitelem průkazu ZTP/P tak i tento průkaz. Jméno, Příjmení, Rodné číslo = zde se vyplňuje jméno, příjmení a rodné číslo manželky/manžela. Nárok splněn za = zde se vypisují měsíce, kdy byla celková částka příjmů manžela/manželky nižší jak 68 000,- Kč. Pro uplatnění slevy na manžela/manželku se však počítá s příjmy za celý kalendářní rok. ZTP/P = zaměstnanec vyplní křížek, pokud je manžel/manželka držitelem průkazu ZTP/P Nárok splněn za = zde se vypisují měsíce, ve kterých byl manžel/manželka držitelem průkazu ZTP/P   8. Sleva za umístnění dítěte Tuto sekci vyplňují pouze ti zaměstnanci, kteří mají děti, které žijí se zaměstnancem ve společné domácnosti a zároveň zaměstnanec vynaložil výdaje na umístnění dítěte v předškolním zařízením. Maximální částka kterou si může zaměstnanec uplatnit na jedno dítě je výše minimální mzdy za konkrétní rok (pro rok 2022 je maximální částka 16 200,- Kč). Zaměstnanec je povinen doložit potvrzení o vynaložených výdajích na jednotlivé dítě. Jméno, Příjmení, Rodné číslo = zde se vypisuje jméno, příjmení a rodné číslo dítěte. Vynaložená částka = vynaložená částka na umístění dítěte v předškolním zařízení, která je napsána na potvrzení.   9. Podpisová část Zaměstnanec, který uplatňuje dodatečné slevy nebo daňové zvýhodnění na vyživované děti, označí políčko vedle textu „Současně žádám v souladu s § 38k odst. 7 zákona o dodatečné uplatnění slev na dani/daňového zvýhodnění“ křížkem a postupuje dále dodatečným vyplněním prohlášením viz článek zde. Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění učiněná = zde se podepíše zaměstnanec a dopíše datum podpisu Ověření plátcem daně = zde se podepíše zaměstnavatel a dopíše datum podpisu 9. Další záznamy Tato sekce slouží zejména k dodatečným záznamům a změnám, případně jako nástavba jednotlivých sekcí v případě, že daná sekce nemá dostatek kolonek pro vyplnění všech informací.


18.03.2022 publikoval Lukáš Hejkrlík

Plnění nových oznamovacích povinností zaměstnavatele od 1.4.2022

Vážení obchodní partneři, přinášíme Vám změny ohledně termínu pro zasílání informací pro okresní správu sociálního zabezpečení, které je od 1.4.2022 nutné dodržovat. Tato novinka se tedy týká pouze zaměstnavatelů. Přihláška/odhláška zaměstnance S účinností od 1. dubna 2022 se rozšiřují povinné údaje, které musí zaměstnavatel hlásit na příslušnou OSSZ. V souladu s novelou zákona budou úřady práce získávat tyto údaje přímo z registrů OSSZ. Kvůli dostatečnému prostoru pro zpracování je nutné nám zasílat veškeré personální podklady a to: nejméně do 3 kalendářních dnů při vzniku pracovního poměru na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, atd. a nejpozději v den nástupu u zaměstnanců – cizinců, kteří mají jakékoliv jiné občanství než české nejméně do 3 kalendářních dnů při ukončení pracovního poměru zaměstnanců i cizinců u všech druhů ukončení pracovního poměru včetně trvajících výpovědních lhůt kvůli evidenci zaměstnanců ve výpovědním stavu, ukončení DPP, DPČ, atd. Za neoznámení údajů včas bude OSSZ ukládat pokutu až 20 000 Kč, a za nahlášení chybných nebo neúplných údajů bude ukládána pokuta až do výše 100 000 Kč. Vzhledem k povinným požadovaným údajům na výdělek zaměstnance ke dni ukončení poměru je nutné nám také zaslat docházku či jiné domluvené podklady ke zpracování mzdy daného zaměstnance až do dne ukončení pracovního poměru, jinak by mohlo dojít k nahlášení chybných údajů pod výše uvedenou sankcí.  


18.01.2022 publikoval Lukáš Hejkrlík

Žádost o roční zúčtování záloh a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2021

Tento článek obsahuje podrobný návod, jak si správně zaměstnanec vyplní formulář Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2021 (dále jen „žádost“). Na úvod je třeba napsat, že tento formulář má za povinnost si vyplnit zaměstnanec, nikoliv zaměstnavatel. My, jako Váš partner v oboru účetnictví, daní a mezd pro Vás připravíme žádost pro kmenové zaměstnance pouze v rozsahu vyplnění základních údajů. Jak zjistíte níže, není možné, aby zaměstnavatel věděl o všech slevách a odpočtech, které chce zaměstnanec u Vás uplatnit v rámci zúčtování záloh. Proto tento článek slouží i pro Vaše zaměstnance jako návod, na co vše mají nárok. Pokud zaměstnanec nedodá vyplněnou žádost včetně potřebných dokumentů do účtárny nejdéle do 15.2.2022, vystavuje se tak riziku, že mu roční zúčtování ve mzdě nebude provedeno a bude si muset podat daňové přiznání za konkrétní zdaňovací období sám. Pokud zaměstnanec ukončí pracovní poměr před koncem roku a nenastupuje do dalšího zaměstnání, může si u posledního zaměstnavatele v roce zažádat o roční zúčtování záloh, pokud splní i další podmínky viz. níže. Obrázky slouží pro ilustraci k vyplnění! 1. Co je to roční zúčtování záloh Při výpočtu mzdy je zaměstnanci srážena daň, kterou jako zaměstnavatel (plátce) odvádíte za své zaměstnance (poplatníky) na místně příslušný finanční úřad. V rámci prohlášení poplatníka daně fyzických osob (dále jen „prohlášení“) viz článek zde, si zaměstnanec v průběhu roku uplatňuje základní slevy, na které má dle svého prohlášení nárok. Existují odpočty, které si nemůže zaměstnanec v průběhu roku uplatnit, protože vyúčtování těchto odpočtů může doložit pouze jednou za rok na základě konkrétního potvrzení. Tyto odpočty budou vysvětleny dále níže. Ne všichni zaměstnanci můžou požádat o roční zúčtování daně, proto je třeba splnit níže uvedené podmínky: zaměstnanec neměl v průběhu roku jiné příjmy než ze závislé činnosti (tj. zaměstnání). Ostatními příjmy se rozumí podnikání (OSVČ) podle §7, kapitálové příjmy (např. akcie, dividendy, apod.) podle §8, příjmy z pronájmu podle §9 a nebo ostatní příjmy podle §10 zákona o dani z příjmu, neměl současně více pracovních poměrů u více zaměstnavatelů. Pracovním poměrem se vedle hlavního pracovního poměru rozumí i dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti, výplata odškodnění pracovních úrazů pojišťovnou (Kooperativa nebo České pojišťovna) atd. pokud zaměstnanec nenahlásí včas změny vyplněné v původním prohlášení a v rámci ročního zúčtování by měl daň vracet, má za povinnost podat daňové přiznání za konkrétní rok a roční zúčtování mu zaměstnavatel nemůže udělat Podmínky pro vyplacení ročního zúčtování záloh zaměstnavatel vyplatí svému zaměstnanci roční zúčtování záloh pouze v případě, že je částka vyšší než 50,- Kč pokud si zaměstnanec dodatečně uplatňuje zvýhodnění na děti, může mu je zaměstnavatel vyplatit pouze tehdy, pokud jeho rozhodný příjem byl vyšší než 6-ti násobek minimální mzdy pro konkrétní rok (pro rok 2021 je rozhodná částka 91 200,- Kč) roční zúčtování musí zaměstnanec doložit potvrzeními a žádostí viz níže 2. Základní údaje o plátci a poplatníkovi Období = rok, za který zaměstnanec žádá o roční zúčtování záloh. Identifikace poplatníka = Zde vypisuje poplatník (zaměstnanec) své příjmení, jméno a rodné číslo. Identifikace plátce daně (název) = plátce daně je zaměstnavatel, u kterého je zaměstnanec v době podání žádosti zaměstnán. Zde se vypisuje obchodní jméno společnosti nebo jméno a příjmení fyzické osoby. 3. Příjmy od předchozích plátců daně Tuto sekci vyplňují pouze ti zaměstnanci, kteří měli v průběhu roku více zaměstnavatelů. Musí být však splněna podmínka, že pracovně právní vztah nebyl souběžný s jiným pracovně právním vztahem. V tomto případě si musí zaměstnanec podat daňové přiznání sám a nemá na roční zúčtování záloh od současného ani předchozího zaměstnavatele nárok. Pro správný výpočet musí doložit potvrzení o zdanitelných příjmech za příslušný rok. Pokud zaměstnanec byl hlášen na úřadu práce jako žadatel o pracovní místo, tuto sekci nevyplňuje, ale dokládá k ročnímu zúčtování potvrzení od úřadu práce. V kalendářních měsících = číselně vyplňuje měsíce, ve kterých pracoval u jiného zaměstnavatele Identifikace předchozích plátců daně = zde se vypisuje obchodní jméno společnosti nebo jméno a příjmení fyzické osoby u které byl zaměstnanec zaměstnán. 4. Sleva na manželku Tuto sekci vyplňují pouze ti zaměstnanci, kteří hospodaří ve společné domácnosti s manželem/manželkou a jejich příjem za zdaňovací období nepřesáhne částku 68 000,- Kč. Příjmem se pro tyto účely rozumí například příjmy ze závislé činnosti (hlavní pracovní poměr, příjmy z dohody o provedení práce, pracovní činnosti) podle §6, příjmy z podnikání (OSVČ) podle §7, kapitálové příjmy (např. akcie, dividendy, apod.) podle §8, příjmy z pronájmu podle §9 a nebo ostatní příjmy podle §10 zákona o dani z příjmu. Příjmem se ale dál rozumí výplata nemocenské dávky (nemocenská, státní důchody, podpora v nezaměstnanosti, peněžitá pomoc v mateřství, apod.). Příjmem se pro tyto účely nerozumí rodičovský příspěvek. Základní sleva na manželku je ve výši 2 070- Kč za měsíc, tj. 24 840,- Kč roční sleva. Pokud je manžel/manželka držitelem průkazu ZTP/P sleva je za konkrétní měsíc dvojnásobná, tj. 4 140,- Kč a roční sleva dále maximálně ve výši 49 680,- Kč. Zaměstnanec je povinen k této sekci doložit čestné prohlášení manželky/manžela, že si za minulý kalendářní rok nevydělal/nevydělala víc než 68 000,- Kč. Pokud je manžel/manželka držitelem průkazu ZTP/P tak i tento průkaz. Jméno, Příjmení, Rodné číslo = zde se vyplňuje jméno, příjmení a rodné číslo manželky/manžela. Nárok splněn za = zde se vypisují měsíce, kdy byla celková částka příjmů manžela/manželky nižší jak 68 000,- Kč. Pro uplatnění slevy na manžela/manželku se však počítá s příjmy za celý kalendářní rok. ZTP/P = zaměstnanec vyplní křížek, pokud je manžel/manželka držitelem průkazu ZTP/P Nárok splněn za = zde se vypisují měsíce, ve kterých byl manžel/manželka držitelem průkazu ZTP/P 5. Sleva za umístnění dítěte Tuto sekci vyplňují pouze ti zaměstnanci, kteří mají děti, které žijí se zaměstnancem ve společné domácnosti a zároveň zaměstnanec vynaložil výdaje na umístnění dítěte v předškolním zařízením. Maximální částka kterou si může zaměstnanec uplatnit na jedno dítě je výše minimální mzdy za konkrétní rok (pro rok 2021 je maximální částka 15 200,- Kč). Zaměstnanec je povinen doložit potvrzení o vynaložených výdajích na jednotlivé dítě. Jméno, Příjmení, Rodné číslo = zde se vypisuje jméno, příjmení a rodné číslo dítěte. Vynaložená částka = vynaložená částka na umístění dítěte v předškolním zařízení, která je napsána na potvrzení. 6. Nezdanitelné části základu daně Tato sekce se věnuje ostatním slevám, které poplatník dokládá potvrzením. Do sloupce „Uplatňuji“ zaměstnanec napíše křížek, pokud tuto slevu doloží a do sloupce „Uplatňovaná částka“ vypíše částku uvedenou na potvrzení. Bezúplatná plnění – dary = dar obcím, krajům nebo jiným organizačním složkám státu, právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek na vědu, vzdělání, kulturu, školství požární ochranu. Dále zdravotním zařízením, církvím nadacím apod. Minimální částka jednoho daru musí činit 1 000,- Kč. Pokud zaměstnanec v průběhu roku daroval krev nebo plazmu, má nárok na uplatnění nezdanitelné části základu daně ve výši 3.000,- Kč za každý odběr. O všech darech zaměstnanec dokládá potvrzení. Úroky z úvěru na financování bytových potřeb = částku, kterou zaměstnanec vynaloží jako úrok na hypotéčním úvěru nebo stavebním spoření na pozemek nebo nemovitost, kterou využívá pro svou vlastní bytovou potřebu. Zaměstnanec dokládá potvrzení o zaplacených úrocích. Maximální částka, kterou lze odečíst od základu daně je 300 000,- Kč u z úvěru zřízeného do 31.12.2020 a 150 000,- Kč u úvěru zřízeného od 1.1.2021, v součtu obou druhů pořízení max. 300 000 Kč. Dále je potřeba vyplnit dodatkové prohlášení vysvětleno níže. Pokud zaměstnanec v žádosti o roční zúčtování záloh uvádí úroky z úvěru poprvé, je nutné doložit kopii úvěrové nebo hypotéční smlouvy. Penzijní pojištění = od základu daně lze na základě potvrzení odečíst částka maximálně 24 000,- Kč a to v součtu všech uzavřených penzijních pojištění. Odpočet se počítá jako rozdíl zaplacené částky za kalendářní měsíc ponížen o 1 000,- Kč. Soukromé životní pojištění = od základu daně lze na základě potvrzení odečíst částka maximálně 24 000,- Kč a to v součtu všech uzavřených životních pojištění. Členské příspěvky = pokud je zaměstnanec členem odborové organizace, může si na základě potvrzení odečíst maximální částku 3 000,- Kč. Úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání = zaměstnanec si může odečíst na základě potvrzení částku 10 000,- Kč nebo 13 000,- Kč u zaměstnanců se zdravotním postižením nebo 15 000,- Kč u zaměstnanců s těžkým zdravotním pojištěním v případě, že vynaloží výdaje na vzdělání podle Zákona č. 179/2006 Sb., o ověření a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. 7. Prohlášení o bytové potřebě Tuto sekci vyplní zaměstnanec v případě, že si uplatňuje úroky z hypotéky/stavebního spoření (dále jen „úroky) viz předchozí kapitola. Úroky může zaměstnanec sdílet s jinými poplatníky a může kvůli daňové optimalizaci tyto úroky poměrem mezi poplatníky rozdělit. Pokud poplatník přerozděluje část úroků na jiného poplatníka, škrtne v úvodním textu neuplatňuji a dále vyplní níže uvedenou tabulku o dalších poplatnících. V případě, že si zaměstnanec odpočítává 100% úroků škrtne uplatňuji a dále již nevyplňuje ostatní poplatníky podílející se na tomto hypotéčním úvěru. Zaměstnanec musí vybrat variantu zřízení úvěru dle data pořízení – lze vybrat jednu či obě možnosti. Zaměstnanec musí vyplnit adresu nemovitosti, kde bydlí a využívá pro financování tohoto bydlení hypotéční úvěr/stavební spoření. 8. Podpisová část Zaměstnanec, který uplatňuje dodatečné slevy nebo daňové zvýhodnění na vyživované děti, označí políčko vedle textu „Současně žádám v souladu s § 38k odst. 7 zákona o dodatečné uplatnění slev na dani/daňového zvýhodnění“ křížkem a postupuje dále dodatečným vyplněním prohlášením viz článek zde. Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění učiněná = zde se podepíše zaměstnanec a dopíše datum podpisu Ověření plátcem daně = zde se podepíše zaměstnavatel a dopíše datum podpisu 9. Další záznamy Tato sekce slouží zejména k dodatečným záznamům a změnám, případně jako nástavba jednotlivých sekcí v případě, že daná sekce nemá dostatek kolonek pro vyplnění všech informací.


18.01.2022 publikoval Lukáš Hejkrlík

Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro rok 2022

Tento článek obsahuje podrobný návod, jak si správně má Váš zaměstnanec vyplnit formulář Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti pro rok 2022 (dále jen „prohlášení“). Na úvod je třeba napsat, že tento formulář má za povinnost si vyplnit zaměstnanec, nikoliv zaměstnavatel. My, jako Váš partner v oboru účetnictví a mezd pro Vás připravíme prohlášení pro kmenové zaměstnance pouze v rozsahu vyplnění základních údajů. Jak zjistíte níže, není možné, aby zaměstnavatel věděl o všech slevách, které chce zaměstnanec u Vás uplatnit, proto tento článek slouží i pro Vaše zaměstnance jako návod, na co vše mají nárok. Pokud zaměstnanec nepodepíše, respektive neodevzdá vyplněné prohlášení do účtárny  nejdéle do 15.2.2022, vystavuje se tak snížení své mzdy o daň z příjmu ze závislé činnosti (minimálně za měsíc leden). Na závěr je třeba upozornit, že v jednom měsíci může Váš zaměstnanec uplatňovat veškeré slevy a odpočty pouze u jednoho zaměstnavatele. Pokud tedy dojde ke změně v některé části prohlášení, je třeba to zaměstnavateli nahlásit. Prohlášení také automaticky končí s pracovně právním poměrem, tzn. že není třeba žádnou písemnou formou prohlášení rušit. Obrázky slouží pouze pro ilustraci k vyplnění. 1. Základní údaje o plátci a poplatníkovi Období = rok, za které zaměstnanec uplatňuje slevy a odpočty u plátce daně Název plátce daně =  plátce daně je zaměstnavatel, který v rámci výpočtu mzdy sníží zaměstnanci mzdu o vypočtenou daň. Zde se vypisuje obchodní jméno společnosti nebo jméno a příjmení fyzické osoby. Adresa = zde se vyplní adresa obchodní společnosti nebo adresa fyzické osoby, u které zaměstnanec uplatňuje slevy a odpočty. Příjmení, Jméno, Rodné číslo = Zde vypisuje poplatník, tj. ten kdo je zpoplatněn (zaměstnanec) své příjmení, jméno a rodné číslo. Pokud dojde v průběhu roku ke změně například příjmení poplatníka plátce, nahlásí to zaměstnanec zaměstnavateli jiným způsobem. Není nutné vyplňovat nové prohlášení, protože hlavním identifikátorem poplatníka je jeho rodné číslo. Adresa bydliště (místo trvalého pobytu) = adresa, kterou má poplatník hlášenou jako svůj trvalý pobyt v platném občanském průkazu. Adresa trvalého pobytu se může lišit od adresy bydliště, tj. adresa, kde se poplatník zdržuje. O skutečnosti změny trvalého pobytu nebo bydliště má zaměstnanec povinnost nahlásit svému zaměstnavateli jiným způsobem. Není nutné vyplňovat nové prohlášení, protože hlavním identifikátorem poplatníka je jeho rodné číslo. Daňový nerezident ČR dále vyplní = daňovým nerezidentem se rozumí osoba s jinou státní příslušností než českou. Nerezident dále vyplní číslo a typ dokladu totožnosti poplatníka (pas, občanský průkaz ze země původu), Stát, který tento doklad vydal, Identifikace pro daňové účely nalezne zaměstnanec např. podle tohoto návodu a v neposlední řadě vyplní stát, jehož je poplatník daňovým rezidentem. 2. Slevy podle §35ba odst. 1 Slevy na dani jsou částky, o kterou se snižuje vypočtená daň. Pokud by sleva byla větší než vypočtená daň, zaměstnanci se rozdíl nekompenzuje. Všechny uvedené slevy lze uplatnit pouze u jednoho zaměstnavatele za kalendářní měsíc. Základní sleva na poplatníka = základní sleva ve výši 2 570,- Kč za měsíc. Slevu lze uplatnit pouze na základě řádně vyplněného prohlášení. Základní slevu na invaliditu = sleva ve výši 210,- Kč za měsíc. Slevu je třeba dále doložit potvrzením o přiznání invalidního důchodu I. nebo II. stupně od okresní správy sociálního zabezpečení. Rozšířenou slevu na invaliditu = sleva ve výši 420,- Kč za měsíc. Slevu je třeba dále doložit potvrzením o přiznání invalidního důchodu III. stupně od okresní správy sociálního zabezpečení. Slevu na držitele průkazu ZTP/P = sleva ve výši 1 345,- Kč za měsíc. Slevu je třeba dále doložit průkazem ZTP/P. Slevu na studenta = sleva ve výši 335,- Kč za měsíc. Slevu je třeba dále doložit potvrzením o studiu. U vysokoškolského vzdělání u prezenční formy studia  max. do 26 let věku nebo do 28 let věku v případě doktorském studijním programu. 3. Daňové zvýhodnění na vyživované děti Proto, aby si mohl poplatník uplatnit zvýhodnění na vyživované dítě, musí svému zaměstnavateli doložit potvrzení druhého poplatníka (tj. manžel/manželka, druh/družka), že na dané děti neuplatňuje u svého zaměstnavatele zvýhodnění na děti vypsané v této části. Pokud je druhý z poplatníků OSVČ, nebo osoba bez příjmů, je potřeba tento dokument nahradit např. čestným prohlášením. V případě, že druhý z poplatníků nežije nebo je neznámý či je vyživované dítě v pěstounské péči, potvrdí tuto skutečnost sám poplatník čestným prohlášením či doložením příslušným potvrzením. Nicméně tyto skutečnosti (úmrtí, osvojení, adopce apod.) nezakládá na trvalém zvýhodnění vyživovaného dítěte, protože poplatník může za dobu možnosti uplatnění tohoto zvýhodnění začít žít s jiným poplatníkem v manželství. Podle §35c odst. 6) se za vyživované dítě poplatníka pro účely  zákona považuje dítě vlastní, osvojenec, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě, které přestalo být u tohoto poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči, dítě druhého z manželů, vlastní vnuk nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho rodiče nemají dostatečné příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit Dalším faktorem pro uplatnění tohoto zvýhodnění je, že vyživované dítě žije ve společné domácnosti s poplatníkem, je mu méně než 18 let nebo do 26 let a studuje prezenčně střední/vysokou školu nebo do 26 let, pokud studuje doktorské studium. Jméno, Příjmení, Rodné číslo = zde se vyplňuje jméno, příjmení a rodné číslo vyživovaného dítěte. Uplatňuji/neuplatňuji nárok ve výši na = v případě, že zaměstnanec neuplatňuje zvýhodnění na vyživované dítě, napíše do kolonky neuplatňuji. V případě, že poplatník chce uplatňovat daňové zvýhodnění na vyživované dítě, píše do této kolonky čísla kdy, 1 znamená zvýhodnění ve výši 1 267,- Kč měsíčně na první dítě. 2 znamená zvýhodnění ve výši 1 860,- Kč měsíčně na druhé dítě. 3 znamená zvýhodnění ve výši 2 320,- Kč měsíčně na třetí a další dítě. Pokud má poplatník např. dvě děti s tím, že druhý poplatník si uplatňuje jedno dítě a druhý poplatník druhé, je třeba tuto skutečnost zaznamenat opět ve formuláři potvrzení druhého poplatníka, aby bylo zřejmé, který z poplatníků využívá zvýhodnění větší/menší. ZTP/P = pokud některé vyživované dítě má průkaz ZTP/P, lze u tohoto dítěte uplatnit dvojnásobné zvýhodnění. Poplatník je tuto skutečnost ale povinen doložit průkazem ZTP/P vyživovaného dítěte. Zletilé dítě = pokud je vyživovanému dítěti více jak 18 let a soustavně se připravuje na budoucí povolání (střední a vysoká škola). Tuto skutečnost je poplatník povinen doložit potvrzením o studiu vyživovaného dítěte za každý školní/akademický rok. Dodatečně za kalendářní měsíc = v případě, že poplatník chce ne/uplatnit zvýhodnění dodatečně. Pro dodatečné zvýhodnění jsou stejné podmínky, které jsou popsány výše. Poplatník do sloupečku vyplní číslem, za jaké měsíce dělá dodatečné uplatnění a do políčka v úvodu této sekce napíše XD. Veškeré změny dále napíše do změnové části, která bude popsána níže. 4. Informace o druhém z poplatníků Tuto sekci vyplní poplatník pouze v případě, že žije v domácnosti s vyživovanými dětmi a zároveň s druhým poplatníkem. Poplatník zakřížkuje NE, pokud vyživované děti vychovává sám a dále tabulku nevyplňuje. Pokud poplatník vychovává dítě s dalším poplatníkem, zakřížkuje ANO a postupuje dále ve vyplnění dodatečných informací o druhém z poplatníků. Jméno, Příjmení, Rodné číslo, Adresa bydliště (místo trvalého pobytu) = jméno, příjmení, rodné číslo a adresa bydliště nebo trvalého pobytu druhého poplatníka, žijícího ve společné domácnosti, který se podílí na výchově a hospodaření o vyživované dítě. Uplatňuje daňové zvýhodnění ANO/NE = pokud druhý poplatník uplatňuje alespoň jedno zvýhodnění na vyživované dítě vyplní poplatník ve svém prohlášení ANO. Pokud druhý poplatník neuplatňuje zvýhodnění na žádné dítě, vyplní poplatník ve svém prohlášení NE. Zaměstnání ANO/NE = pokud je druhý poplatník zaměstnán, vypíše poplatník ve svém prohlášení ANO a pokračuje ve vyplňovaní zbytku tabulky. Pokud druhý poplatník není zaměstnán, vyplní poplatník ve svém prohlášení NE a dále ve vyplňovaní nepokračuje. Název plátce daně = zde se vypisuje obchodní jméno společnosti nebo jméno a příjmení fyzické osoby, u kterého je zaměstnán druhý z poplatníků. Adresa plátce daně = zde se vyplní adresa obchodní společnosti nebo adresa fyzické osoby, u které je zaměstnán druhý z poplatníků 5. Podpisová část Tato sekce slouží pro potvrzení údajů z předešlých sekcí vlastnoručním podpisem poplatníka a plátce daně. Na uvedené zdaňovací období = do políčka prohlášení poplatníkem se podepíše zaměstnanec a vedle napíše datum podpisu. Do políčka ověření plátce daně se podepíše zaměstnavatel a vedle napíše datum podpisu. Dodatečně za uvedené zdaňovací období = učiní tak zaměstnanec i zaměstnavatel POUZE v případě, že zaměstnanec v průběhu roku nahlásí změnu v části Změnová část a to stejným způsobem jako na uvedené zdaňovací období. 6. Změnová část V této sekci poplatník vypisuje změny v průběhu roku. Tím může např. být sleva na invaliditu, studium nebo i změna na vyživované děti. Pokud poplatník chce uplatňovat slevu nebo zvýhodnění dodatečně, musí viz vysvětlení výše doložit potřebné dokumenty. Druh změny = stručný popis, u které slevy ne/zvýhodnění dochází ke změně Kalendářní měsíc, v němž změna nastala = měsíc, kdy ke změně došlo Změna oznámená poplatníkem = podpis poplatníka (zaměstnance) a datum podpisu Ověření plátce daně = podpis plátce (zaměstnavatel) a datum podpisu V případě, že změna nastává ve zvýhodnění na vyživované děti, má za povinnost poplatník vyplnit i poslední tabulku v této sekci. Jméno, Příjmení, Rodné číslo = Jméno, příjmení a rodné číslo vyživovaného dítěte, u kterého dochází ke změně. Uplatňuji/neuplatňuji nárok ve výše na = v případě, že zaměstnanec neuplatňuje zvýhodnění na vyživované dítě, napíše do kolonky neuplatňuji. V případě, že poplatník chce uplatňovat daňové zvýhodnění na vyživované dítě, píše do této kolonky čísla kdy, 1 znamená zvýhodnění ve výši 1 267,- Kč měsíčně na první dítě. 2 znamená zvýhodnění ve výši 1 860,- Kč měsíčně na druhé dítě. 3 znamená zvýhodnění ve výši 2 320,- Kč měsíčně na třetí a další dítě. Pokud má poplatník např. dvě děti s tím, že druhý poplatník si uplatňuje jedno dítě a druhý poplatník druhé, je třeba tuto skutečnost zaznamenat opět ve formuláři potvrzení druhého poplatníka, aby bylo zřejmé, který z poplatníků využívá zvýhodnění větší a menší. K dodatečnému nahlášení může dojít například narozením nového vyživovaného dítěte, nebo již neuplatněním některého z vyživovaných dětí apod. ZTP/P = pokud dojde ke změně v průběhu roku, kdy vyživované dítě ne/má průkaz ZTP/P zapíše se tato změna Zletilé dítě = zapisuje se pouze u nově přidaného vyživovaného dítěte. Není nutné hlásit změnu, kdy konkrétnímu dítěti v průběhu roku bylo 18 let. Tuto skutečnost musí poplatník doložit potvrzením o studiu vyživovaného dítěte.


11.01.2021 publikoval Lukáš Hejkrlík

Důležité termíny pro rok 2021

Současná situace i nový daňový balíček mají na svědomí změnu několika termínů pro odevzdání daňových přiznání  a vyúčtování podávané v roce 2021. Níže uvedená tabulka obsahuje termíny a poznámky, jak to pro letošní rok vypadá s odevzdáváním jednotlivých typů daňových přiznání. Je však důležité upozornit, že termíny se mohou opět, jako v minulém roce, měnit na základě nařízení samotné vlády nebo přímo ministra financí.   Daň Termín dle zákona Termín pro rok 2021 Poznámka Silniční daň 01.02.2021 01.04.2021 Na základě nařízení MF Daň z nemovitosti 01.02.2021 01.04.2021 Na základě nařízení MF Vyúčtování  daně ze závislé činnosti – listinná 01.03.2021 01.03.2021 Vyúčtování daně ze závislé činnosti- elektronicky 22.03.2021 22.03.2021 Vyúčtování srážkové daně 31.03.2021 31.03.2021 Daň z příjmu FO – listinná 01.04.2021 01.04.2021 Daň z příjmu PO – listinná 01.04.2021 01.04.2021 Daň z příjmu FO – elektronicky 03.05.2021 03.05.2021 Nový termín dle Daňového balíčku Daň z příjmu PO – elektronicky 03.05.2021 03.05.2021 Nový termín dle Daňového balíčku Odklad daňového přiznání FO/PO 01.07.2021 01.07.2021 Nebo podle hospodářského roku o 3 měsíce  


05.01.2021 publikoval Lukáš Hejkrlík

Výpočet nároku na dovolenou od 1.1.2021

V řádné dovolené od 1.1.2021 nastávají velké změny, které jsou zakotveny v úpravě zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Ve zkratce Vám přinášíme přehled toho nejdůležitějšího. Od roku 2021 budou mít zaměstnanci nárok na dovolenou (§ 211  zákoníku práce) za kalendářní rok nebo její poměrnou část a dále na dodatkovou dovolenou (zde zákon myslel na další provozy (např. čištění stok, kalových prostor, kanálových odpadů, žump, vpustí, kanalizačních potrubí a přípojek a dalších podobných zařízení s rizikem zvýšeného nebezpečí infekci). Podle ustanovení §213 zákoníku práce přísluší zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho práci v příslušném kalendářním roce po dobu 52 týdnů v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby připadající na toto období, dovolená za kalendářní rok v délce stanovené týdenní pracovní doby vynásobené výměrou dovolené, na kterou má zaměstnanec v přílslušném kalendářním roce právo. To znamená, že zaměstnanci již nebudou mít dovolenou na dny, ale na hodiny. Zákoník práce připouští výběr dovolené minimálně na jednu směnu/dříve jeden pracovní den. Již není možné čerpat dovolenou za polovinu směny (dříve půl den dovolené).Dovolená se zásadně čerpá po celých směnách. Jen vyjímečně může zaměstnavatel zaměstnanci s jeho souhlasem (písemnou žádostí zaměstnavatele) určit čerpání dovolené v kratším rozsahu, než činí délka směny, nejméně však v délce její jedné poloviny. Možné čerpání dovolené kratší, než polovina směny je umožněno pouze pro zbylé nevyčerpané hodiny dovolené. Část dovolené bude možné převádět do dalšího roku s přihlédnutím k oprávněným zájmům zaměstnance lze na základě jeho písemné žádosti část dovolené za kalendářní rok, na kterou vzniklo právo v příslušném kalendářním roce a která přesahuje 4 týdny (u pedagogických pracovníků a akademických pracovníků vysokých škol 6 týdnů), převést do následujícího kalendářního roku.   Příklady nároku na dovolenou pro stanovenou týdenní pracovní dobu: – Zaměstnanec má výměru dovolené 4 týdny v kalendářním roce. Jeho pracovní doba činí 40 hodin/týden. Délka dovolené za kalendářní rok: 40 x 4 = 160 hodin dovolené. – Zaměstnanec má výměru dovolené 5 týdnů v kalendářním roce. Jeho pracovní doba činí 40 hodin/týden. Délka dovolené za kalendářní rok: 40 x 5 = 200 hodin dovolené. – Zaměstnanec má výměru dovolené 5 týdnů v kalendářním roce. Jeho zkrácená pracovní doba (dvousměnný režim) činí 38,75 hodin. Délka dovolené za kalendářní rok: 38,75 x 5 = 193,75, zaokrouhleno na 194 hodin dovolené. – Zaměstnanec má výměru dovolené 5 týdnů v kalendářním roce. Jeho zkrácená pracovní doba (nepřetržitý nebo vícesměnný režim) činí 37,5 hodin. Délka dovolené za kalendářní rok: 37,5 x 5 = 188 hodin dovolené. Násobením stanovené týdenní pracovní doby a výměry dovolené, nemusí vyjít nárok v celých hodinách. Podle § 216 odst. 5 zákoníku práce se dovolená, na níž vzniklo právo v příslušném kalendářním roce zaokrouhluje na celé hodiny nahoru. Podmínkou nároku na dovolenou je nepřetržité trvání pracovního poměru i odpracování alespoň 4 týdnův kalendářním roce v rozsahu stanovené nebo sjednané kratší týdenní pracovní doby připadající na toto období (k případné přesčasové práci se nepřihlíží). Délka poměrné části dovolené se bude odvíjet od 1/52 stanovené nebo kratší sjednanétýdenní pracovní doby vynásobené výměrou dovolené u zaměstnavatele. V případě nejasností, se na nás s důvěrou obraťte.


05.01.2021 publikoval Lukáš Hejkrlík

Zrušení super hrubé mzdy

Pro rok 2021 byl zákonem nově stanoven jiný způsob výpočtu daně z příjmu fyzických osob (tedy i z mezd Vašich zaměstnanců). Daň z příjmu bude vypočtena jako součin příslušné sazby a hrubé mzdy. Doposud se daň z příjmu počítala jako součin příslušné sazby a hrubé mzdy navýšené o povinné odvody zaměstnavatele. Jelikož došlo i ke zvýšení slevy na poplatníka, dostanou Vaši zaměstnanci více peněz, než předchozí rok. Pro rok 2021 jsou zvoleny dvě sazby daně z příjmu fyzických osob, a to ve výši 15% do 48 násobku průměrné mzdy pro rok 2021 (35 441,- Kč * 48 = 1 701 168 / 12 = 141 764,- Kč) a 23% nad 48 násobek průměrné mzdy, tj. více jak 141 764,- Kč. Jak se tedy změní mzda vašeho zaměstnance při mzdě například 25 000,- Kč?   Položka Mzda 2021 Mzda 2020 Hrubá mzda    25 000,00 Kč    25 000,00 Kč SP zaměstnanec 6,5%      1 625,00 Kč      1 625,00 Kč ZP zaměstnanec 4,5%      1 125,00 Kč      1 125,00 Kč SP organizace 24,8%      6 200,00 Kč      6 200,00 Kč ZP organizace 9%      2 250,00 Kč      2 250,00 Kč Daňový základ    25 000,00 Kč    33 500,00 Kč Daň 15%      3 750,00 Kč      5 025,00 Kč Sleva na poplatníka      2 320,00 Kč      2 070,00 Kč Výsledná daň      1 430,00 Kč      2 955,00 Kč Čistá mzda    20 820,00 Kč    19 295,00 Kč Rozdíl oporti roku 2020      1 525,00 Kč  x


05.01.2021 publikoval Lukáš Hejkrlík

Zvýšení minimální a zaručené mzdy pro rok 2021

I v tomto roce nás opět čeká změna minimální mzdy. Tato změna však zvyšuje i mzdu zaručenou u jednotlivých skupin prací. Upozorňujeme na to, že pokud Vaši zaměstnanci mají ve své pracovní smlouvě nebo platovém výměru pouze minimální/zaručenou mzdu, je potřeba s nimi udělat od 1.1.2021 dodatek pracovní smlouvy/platový výměr, a jejich mzdu zvýšit podle následující tabulky:       Skupina prací Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za hodinu Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za měsíc Příklady profesí 1. 90,50 15 200 Uklízečka, pomocné práce v kuchyni, dělník na montážní lince, zahradník, doručovatel/ka,… 2. 99,90 16 800 Popelář, pečovatelka, údržbář, kopáč, přidavač na stavbě, pomocný dělník,… 3. 110,30 18 500 Pokladní, řidič nákladního vozidla/autobusu, kominík, kadeřnice, číšník/ce,… 4. 121,80 20 500 Automechanik, kuchař/ka, pokrývač, instalatér, truhlář,… 5. 134,40 22 600 Účetní, sociálně-právní poradenství, zdravotní sestra, učitel autoškoly,… 6. 148,40 24 900 Režisér, učitel na střední škole, správa počítačových sítí,… 7. 163,90 27 500 Programátor, vysokoškolský učitel, lékař,… 8. 181,00 30 400 Vědecká činnost, vysoké manažerské posty Uvedená zaručená minimální mzda je za týdenní pracovní dobu v rozsahu 40 hodin


05.01.2021 publikoval Lukáš Hejkrlík

Žádost o roční zúčtování záloh a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2020

Tento článek obsahuje podrobný návod, jak si správně zaměstnanec vyplní formulář Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2020 (dále jen „žádost“). Na úvod je třeba napsat, že tento formulář má za povinnost si vyplnit zaměstnanec, nikoliv zaměstnavatel. My, jako Váš partner v oboru účetnictví, daní a mezd pro Vás připravíme žádost pro kmenové zaměstnance pouze v rozsahu vyplnění základních údajů. Jak zjistíte níže, není možné, aby zaměstnavatel věděl o všech slevách a odpočtech, které chce zaměstnanec u Vás uplatnit v rámci zúčtování záloh. Proto tento článek slouží i pro Vaše zaměstnance jako návod, na co vše mají nárok. Pokud zaměstnanec nedodá vyplněnou žádost včetně potřebných dokumentů do účtárny nejdéle do 15.2.2021, vystavuje se tak riziku, že mu roční zúčtování ve mzdě nebude provedeno a bude si muset podat daňové přiznání za konkrétní zdaňovací období sám. Pokud zaměstnanec ukončí pracovní poměr před koncem roku a nenastupuje do dalšího zaměstnání, může si u posledního zaměstnavatele v roce zažádat o roční zúčtování záloh, pokud splní i další podmínky viz. níže. Obrázky slouží pro ilustraci k vyplnění! 1. Co je to roční zúčtování záloh Při výpočtu mzdy je zaměstnanci srážena daň, kterou jako zaměstnavatel (plátce) odvádíte za své zaměstnance (poplatníky) na místně příslušný finanční úřad. V rámci prohlášení poplatníka daně fyzických osob (dále jen „prohlášení“) viz článek zde, si zaměstnanec v průběhu roku uplatňuje základní slevy, na které má dle svého prohlášení nárok. Existují odpočty, které si nemůže zaměstnanec v průběhu roku uplatnit, protože vyúčtování těchto odpočtů může doložit pouze jednou za rok na základě konkrétního potvrzení. Tyto odpočty budou vysvětleny dále níže. Ne všichni zaměstnanci můžou požádat o roční zúčtování daně, proto je třeba splnit níže uvedené podmínky: zaměstnanec neměl v průběhu roku jiné příjmy než ze závislé činnosti (tj. zaměstnání). Ostatními příjmy se rozumí podnikání (OSVČ) podle §7, kapitálové příjmy (např. akcie, dividendy, apod.) podle §8, příjmy z pronájmu podle §9 a nebo ostatní příjmy podle §10 zákona o dani z příjmu, neměl současně více pracovních poměrů u více zaměstnavatelů. Pracovním poměrem se vedle hlavního pracovního poměru rozumí i dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti, výplata odškodnění pracovních úrazů pojišťovnou (Kooperativa nebo České pojišťovna) atd. pokud zaměstnanec nenahlásí včas změny vyplněné v původním prohlášení a v rámci ročního zúčtování by měl daň vracet, má za povinnost podat daňové přiznání za konkrétní rok a roční zúčtování mu zaměstnavatel nemůže udělat Podmínky pro vyplacení ročního zúčtování záloh zaměstnavatel vyplatí svému zaměstnanci roční zúčtování záloh pouze v případě, že je částka vyšší než 50,- Kč pokud si zaměstnanec dodatečně uplatňuje zvýhodnění na děti, může mu je zaměstnavatel vyplatit pouze tehdy, pokud jeho rozhodný příjem byl vyšší než 6-ti násobek minimální mzdy pro konkrétní rok (pro rok 2020 je rozhodná částka 87 600,- Kč) roční zúčtování musí zaměstnanec doložit potvrzeními a žádostí viz níže 2. Základní údaje o plátci a poplatníkovi Období = rok, za který zaměstnanec žádá o roční zúčtování záloh. Identifikace poplatníka = Zde vypisuje poplatník (zaměstnanec) své příjmení, jméno a rodné číslo. Identifikace plátce daně (název) = plátce daně je zaměstnavatel, u kterého je zaměstnanec v době podání žádosti zaměstnán. Zde se vypisuje obchodní jméno společnosti nebo jméno a příjmení fyzické osoby. 3. Příjmy od předchozích plátců daně Tuto sekci vyplňují pouze ti zaměstnanci, kteří měli v průběhu roku více zaměstnavatelů. Musí být však splněna podmínka, že pracovně právní vztah nebyl souběžný s jiným pracovně právním vztahem. V tomto případě si musí zaměstnanec podat daňové přiznání sám a nemá na roční zúčtování záloh od současného ani předchozího zaměstnavatele nárok. Pro správný výpočet musí doložit potvrzení o zdanitelných příjmech za příslušný rok. Pokud zaměstnanec byl hlášen na úřadu práce jako žadatel o pracovní místo, tuto sekci nevyplňuje, ale dokládá k ročnímu zúčtování potvrzení od úřadu práce. V kalendářních měsících = číselně vyplňuje měsíce, ve kterých pracoval u jiného zaměstnavatele Identifikace předchozích plátců daně = zde se vypisuje obchodní jméno společnosti nebo jméno a příjmení fyzické osoby u které byl zaměstnanec zaměstnán. 4. Sleva na manželku Tuto sekci vyplňují pouze ti zaměstnanci, kteří hospodaří ve společné domácnosti s manželem/manželkou a jejich příjem za zdaňovací období nepřesáhne částku 68 000,- Kč. Příjmem se pro tyto účely rozumí například příjmy ze závislé činnosti (hlavní pracovní poměr, příjmy z dohody o provedení práce, pracovní činnosti) podle §6, příjmy z podnikání (OSVČ) podle §7, kapitálové příjmy (např. akcie, dividendy, apod.) podle §8, příjmy z pronájmu podle §9 a nebo ostatní příjmy podle §10 zákona o dani z příjmu. Příjmem se ale dál rozumí výplata nemocenské dávky (nemocenská, státní důchody, podpora v nezaměstnanosti, peněžitá pomoc v mateřství, apod.). Příjmem se pro tyto účely nerozumí rodičovský příspěvek. Základní sleva na manželku je ve výši 2 070- Kč za měsíc, tj. 24 840,- Kč roční sleva. Pokud je manžel/manželka držitelem průkazu ZTP/P sleva je za konkrétní měsíc dvojnásobná, tj. 4 140,- Kč a roční sleva dále maximálně ve výši 49 680,- Kč. Zaměstnanec je povinen k této sekci doložit čestné prohlášení manželky/manžela, že si za minulý kalendářní rok nevydělal/nevydělala víc než 68 000,- Kč. Pokud je manžel/manželka držitelem průkazu ZTP/P tak i tento průkaz. Jméno, Příjmení, Rodné číslo = zde se vyplňuje jméno, příjmení a rodné číslo manželky/manžela. Nárok splněn za = zde se vypisují měsíce, kdy byla celková částka příjmů manžela/manželky nižší jak 68 000,- Kč. Pro uplatnění slevy na manžela/manželku se však počítá s příjmy za celý kalendářní rok. ZTP/P = zaměstnanec vyplní křížek, pokud je manžel/manželka držitelem průkazu ZTP/P Nárok splněn za = zde se vypisují měsíce, ve kterých byl manžel/manželka držitelem průkazu ZTP/P 5. Sleva za umístnění dítěte Tuto sekci vyplňují pouze ti zaměstnanci, kteří mají děti, které žijí se zaměstnancem ve společné domácnosti a zároveň zaměstnanec vynaložil výdaje na umístnění dítěte v předškolním zařízením. Maximální částka kterou si může zaměstnanec uplatnit na jedno dítě je výše minimální mzdy za konkrétní rok (pro rok 2020 je maximální částka 14 600,- Kč). Zaměstnanec je povinen doložit potvrzení o vynaložených výdajích na jednotlivé dítě. Jméno, Příjmení, Rodné číslo = zde se vypisuje jméno, příjmení a rodné číslo dítěte. Vynaložená částka = vynaložená částka na umístění dítěte v předškolním zařízení, která je napsána na potvrzení. 6. Nezdanitelné části základu daně Tato sekce se věnuje ostatním slevám, které poplatník dokládá potvrzením. Do sloupce „Uplatňuji“ zaměstnanec napíše křížek, pokud tuto slevu doloží a do sloupce „Uplatňovaná částka“ vypíše částku uvedenou na potvrzení. Bezúplatná plnění – dary = dar obcím, krajům nebo jiným organizačním složkám státu, právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek na vědu, vzdělání, kulturu, školství požární ochranu. Dále zdravotním zařízením, církvím nadacím apod. Minimální částka jednoho daru musí činit 1 000,- Kč. Pokud zaměstnanec v průběhu roku daroval krev nebo plazmu, má nárok na uplatnění nezdanitelné části základu daně ve výši 3.000,- Kč za každý odběr. O všech darech zaměstnanec dokládá potvrzení. Úroky z úvěru na financování bytových potřeb = částku, kterou zaměstnanec vynaloží jako úrok na hypotéčním úvěru nebo stavebním spoření na pozemek nebo nemovitost, kterou využívá pro svou vlastní bytovou potřebu. Zaměstnanec dokládá potvrzení o zaplacených úrocích. Maximální částka, kterou lze odečíst od základu daně je 300 000, Kč. Dále je potřeba vyplnit dodatkové prohlášení vysvětleno níže. Pokud zaměstnanec v žádosti o roční zúčtování záloh uvádí úroky z úvěru poprvé, je nutné doložit kopii úvěrové smlouvy. Penzijní pojištění = od základu daně lze na základě potvrzení odečíst částka maximálně 24 000,- Kč a to v součtu všech uzavřených penzijních pojištění. Odpočet se počítá jako rozdíl zaplacené částky za kalendářní měsíc ponížen o 1 000,- Kč. Soukromé životní pojištění = od základu daně lze na základě potvrzení odečíst částka maximálně 24 000,- Kč a to v součtu všech uzavřených životních pojištění. Členské příspěvky = pokud je zaměstnanec členem odborové organizace, může si na základě potvrzení odečíst maximální částku 3 000,- Kč. Úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání = zaměstnanec si může odečíst na základě potvrzení částku 10 000,- Kč nebo 13 000,- Kč u zaměstnanců se zdravotním postižením nebo 15 000,- Kč u zaměstnanců s těžkým zdravotním pojištěním v případě, že vynaloží výdaje na vzdělání podle Zákona č. 179/2006 Sb., o ověření a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. 7. Prohlášení o bytové potřebě Tuto sekci vyplní zaměstnanec v případě, že si uplatňuje úroky z hypotéky/stavebního spoření (dále jen „úroky) viz předchozí kapitola. Úroky může zaměstnanec sdílet s jinými poplatníky a může kvůli daňové optimalizaci tyto úroky poměrem mezi poplatníky rozdělit. Pokud poplatník přerozděluje část úroků na jiného poplatníka, škrtne v úvodním textu neuplatňuji a dále vyplní níže uvedenou tabulku o dalších poplatnících. V případě, že si zaměstnanec odpočítává 100% úroků škrtne uplatňuji a dále již nevyplňuje ostatní poplatníky podílející se na tomto hypotéčním úvěru. Zaměstnanec ale musí vyplnit adresu nemovitosti, kde bydlí a využívá pro financování tohoto bydlení hypotéční úvěr/stavební spoření. 8. Podpisová část Zaměstnanec, který uplatňuje dodatečné slevy nebo daňové zvýhodnění na vyživované děti, označí políčko vedle textu „Současně žádám v souladu s § 38k odst. 7 zákona o dodatečné uplatnění slev na dani/daňového zvýhodnění“ křížkem a postupuje dále dodatečným vyplněním prohlášením viz článek zde. Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění učiněná = zde se podepíše zaměstnanec a dopíše datum podpisu Ověření plátcem daně = zde se podepíše zaměstnavatel a dopíše datum podpisu 9. Další záznamy Tato sekce slouží zejména k dodatečným záznamům a změnám, případně jako nástavba jednotlivých sekcí v případě, že daná sekce nemá dostatek kolonek pro vyplnění všech informací.


05.01.2021 publikoval Lukáš Hejkrlík

Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro rok 2021

Tento článek obsahuje podrobný návod, jak si správně má Váš zaměstnanec vyplnit formulář Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti pro rok 2021 (dále jen „prohlášení“). Na úvod je třeba napsat, že tento formulář má za povinnost si vyplnit zaměstnanec, nikoliv zaměstnavatel. My, jako Váš partner v oboru účetnictví a mezd pro Vás připravíme prohlášení pro kmenové zaměstnance pouze v rozsahu vyplnění základních údajů. Jak zjistíte níže, není možné, aby zaměstnavatel věděl o všech slevách, které chce zaměstnanec u Vás uplatnit, proto tento článek slouží i pro Vaše zaměstnance jako návod, na co vše mají nárok. Pokud zaměstnanec nepodepíše, respektive neodevzdá vyplněné prohlášení do účtárny  nejdéle do 15.2.2021, vystavuje se tak snížení své mzdy o daň z příjmu ze závislé činnosti (minimálně za měsíc leden). Na závěr je třeba upozornit, že v jednom měsíci může Váš zaměstnanec uplatňovat veškeré slevy a odpočty pouze u jednoho zaměstnavatele. Pokud tedy dojde ke změně v některé části prohlášení, je třeba to zaměstnavateli nahlásit. Prohlášení také automaticky končí s pracovně právním poměrem, tzn. že není třeba žádnou písemnou formou prohlášení rušit. Obrázky slouží pouze pro ilustraci k vyplnění. 1. Základní údaje o plátci a poplatníkovi Období = rok, za které zaměstnanec uplatňuje slevy a odpočty u plátce daně Název plátce daně =  plátce daně je zaměstnavatel, který v rámci výpočtu mzdy sníží zaměstnanci mzdu o vypočtenou daň. Zde se vypisuje obchodní jméno společnosti nebo jméno a příjmení fyzické osoby. Adresa = zde se vyplní adresa obchodní společnosti nebo adresa fyzické osoby, u které zaměstnanec uplatňuje slevy a odpočty. Příjmení, Jméno, Rodné číslo = Zde vypisuje poplatník, tj. ten kdo je zpoplatněn (zaměstnanec) své příjmení, jméno a rodné číslo. Pokud dojde v průběhu roku ke změně například příjmení poplatníka plátce, nahlásí to zaměstnanec zaměstnavateli jiným způsobem. Není nutné vyplňovat nové prohlášení, protože hlavním identifikátorem poplatníka je jeho rodné číslo. Adresa bydliště (místo trvalého pobytu) = adresa, kterou má poplatník hlášenou jako svůj trvalý pobyt v platném občanském průkazu. Adresa trvalého pobytu se může lišit od adresy bydliště, tj. adresa, kde se poplatník zdržuje. O skutečnosti změny trvalého pobytu nebo bydliště má zaměstnanec povinnost nahlásit svému zaměstnavateli jiným způsobem. Není nutné vyplňovat nové prohlášení, protože hlavním identifikátorem poplatníka je jeho rodné číslo. Daňový nerezident ČR dále vyplní = daňovým nerezidentem se rozumí osoba s jinou státní příslušností než českou. Nerezident dále vyplní číslo a typ dokladu totožnosti poplatníka (pas, občanský průkaz ze země původu), Stát, který tento doklad vydal, Identifikace pro daňové účely nalezne zaměstnanec např. podle tohoto návodu a v neposlední řadě vyplní stát, jehož je poplatník daňovým rezidentem. 2. Slevy podle §35ba odst. 1 Slevy na dani jsou částky, o kterou se snižuje vypočtená daň. Pokud by sleva byla větší než vypočtená daň, zaměstnanci se rozdíl nekompenzuje. Všechny uvedené slevy lze uplatnit pouze u jednoho zaměstnavatele za kalendářní měsíc. Základní sleva na poplatníka = základní sleva ve výši 2 320,- Kč za měsíc. Slevu lze uplatnit pouze na základě řádně vyplněného prohlášení. Základní slevu na invaliditu = sleva ve výši 210,- Kč za měsíc. Slevu je třeba dále doložit potvrzením o přiznání invalidního důchodu I. nebo II. stupně od okresní správy sociálního zabezpečení. Rozšířenou slevu na invaliditu = sleva ve výši 420,- Kč za měsíc. Slevu je třeba dále doložit potvrzením o přiznání invalidního důchodu III. stupně od okresní správy sociálního zabezpečení. Slevu na držitele průkazu ZTP/P = sleva ve výši 1 345,- Kč za měsíc. Slevu je třeba dále doložit průkazem ZTP/P. Slevu na studenta = sleva ve výši 335,- Kč za měsíc. Slevu je třeba dále doložit potvrzením o studiu. U vysokoškolského vzdělání u prezenční formy studia  max. do 26 let věku nebo do 28 let věku v případě doktorském studijním programu. 3. Daňové zvýhodnění na vyživované děti Proto, aby si mohl poplatník uplatnit zvýhodnění na vyživované dítě, musí svému zaměstnavateli doložit potvrzení druhého poplatníka (tj. manžel/manželka, druh/družka), že na dané děti neuplatňuje u svého zaměstnavatele zvýhodnění na děti vypsané v této části. Pokud je druhý z poplatníků OSVČ, nebo osoba bez příjmů, je potřeba tento dokument nahradit např. čestným prohlášením. V případě, že druhý z poplatníků nežije nebo je neznámý či je vyživované dítě v pěstounské péči, potvrdí tuto skutečnost sám poplatník čestným prohlášením či doložením příslušným potvrzením. Nicméně tyto skutečnosti (úmrtí, osvojení, adopce apod.) nezakládá na trvalém zvýhodnění vyživovaného dítěte, protože poplatník může za dobu možnosti uplatnění tohoto zvýhodnění začít žít s jiným poplatníkem v manželství. Podle §35c odst. 6) se za vyživované dítě poplatníka pro účely  zákona považuje dítě vlastní, osvojenec, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě, které přestalo být u tohoto poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči, dítě druhého z manželů, vlastní vnuk nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho rodiče nemají dostatečné příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit Dalším faktorem pro uplatnění tohoto zvýhodnění je, že vyživované dítě žije ve společné domácnosti s poplatníkem, je mu méně než 18 let nebo do 26 let a studuje prezenčně střední/vysokou školu nebo do 26 let, pokud studuje doktorské studium. Jméno, Příjmení, Rodné číslo = zde se vyplňuje jméno, příjmení a rodné číslo vyživovaného dítěte. Uplatňuji/neuplatňuji nárok ve výši na = v případě, že zaměstnanec neuplatňuje zvýhodnění na vyživované dítě, napíše do kolonky neuplatňuji. V případě, že poplatník chce uplatňovat daňové zvýhodnění na vyživované dítě, píše do této kolonky čísla kdy, 1 znamená zvýhodnění ve výši 1 267,- Kč měsíčně na první dítě. 2 znamená zvýhodnění ve výši 1 617,- Kč měsíčně na druhé dítě. 3 znamená zvýhodnění ve výši 2 017,- Kč měsíčně na třetí a další dítě. Pokud má poplatník např. dvě děti s tím, že druhý poplatník si uplatňuje jedno dítě a druhý poplatník druhé, je třeba tuto skutečnost zaznamenat opět ve formuláři potvrzení druhého poplatníka, aby bylo zřejmé, který z poplatníků využívá zvýhodnění větší/menší. ZTP/P = pokud některé vyživované dítě má průkaz ZTP/P, lze u tohoto dítěte uplatnit dvojnásobné zvýhodnění. Poplatník je tuto skutečnost ale povinen doložit průkazem ZTP/P vyživovaného dítěte. Zletilé dítě = pokud je vyživovanému dítěti více jak 18 let a soustavně se připravuje na budoucí povolání (střední a vysoká škola). Tuto skutečnost je poplatník povinen doložit potvrzením o studiu vyživovaného dítěte za každý školní/akademický rok. Dodatečně za kalendářní měsíc = v případě, že poplatník chce ne/uplatnit zvýhodnění dodatečně. Pro dodatečné zvýhodnění jsou stejné podmínky, které jsou popsány výše. Poplatník do sloupečku vyplní číslem, za jaké měsíce dělá dodatečné uplatnění a do políčka v úvodu této sekce napíše XD. Veškeré změny dále napíše do změnové části, která bude popsána níže. 4. Informace o druhém z poplatníků Tuto sekci vyplní poplatník pouze v případě, že žije v domácnosti s vyživovanými dětmi a zároveň s druhým poplatníkem. Poplatník zakřížkuje NE, pokud vyživované děti vychovává sám a dále tabulku nevyplňuje. Pokud poplatník vychovává dítě s dalším poplatníkem, zakřížkuje ANO a postupuje dále ve vyplnění dodatečných informací o druhém z poplatníků. Jméno, Příjmení, Rodné číslo, Adresa bydliště (místo trvalého pobytu) = jméno, příjmení, rodné číslo a adresa bydliště nebo trvalého pobytu druhého poplatníka, žijícího ve společné domácnosti, který se podílí na výchově a hospodaření o vyživované dítě. Uplatňuje daňové zvýhodnění ANO/NE = pokud druhý poplatník uplatňuje alespoň jedno zvýhodnění na vyživované dítě vyplní poplatník ve svém prohlášení ANO. Pokud druhý poplatník neuplatňuje zvýhodnění na žádné dítě, vyplní poplatník ve svém prohlášení NE. Zaměstnání ANO/NE = pokud je druhý poplatník zaměstnán, vypíše poplatník ve svém prohlášení ANO a pokračuje ve vyplňovaní zbytku tabulky. Pokud druhý poplatník není zaměstnán, vyplní poplatník ve svém prohlášení NE a dále ve vyplňovaní nepokračuje. Název plátce daně = zde se vypisuje obchodní jméno společnosti nebo jméno a příjmení fyzické osoby, u kterého je zaměstnán druhý z poplatníků. Adresa plátce daně = zde se vyplní adresa obchodní společnosti nebo adresa fyzické osoby, u které je zaměstnán druhý z poplatníků 5. Podpisová část Tato sekce slouží pro potvrzení údajů z předešlých sekcí vlastnoručním podpisem poplatníka a plátce daně. Na uvedené zdaňovací období = do políčka prohlášení poplatníkem se podepíše zaměstnanec a vedle napíše datum podpisu. Do políčka ověření plátce daně se podepíše zaměstnavatel a vedle napíše datum podpisu. Dodatečně za uvedené zdaňovací období = učiní tak zaměstnanec i zaměstnavatel v případě, že zaměstnanec v průběhu roku nahlásí změnu v části Změnová část a to stejným způsobem jako na uvedené zdaňovací období. 6. Změnová část V této sekci poplatník vypisuje změny v průběhu roku. Tím může např. být sleva na invaliditu, studium nebo i změna na vyživované děti. Pokud poplatník chce uplatňovat slevu nebo zvýhodnění dodatečně, musí viz vysvětlení výše doložit potřebné dokumenty. Druh změny = stručný popis, u které slevy ne/zvýhodnění dochází ke změně Kalendářní měsíc, v němž změna nastala = měsíc, kdy ke změně došlo Změna oznámená poplatníkem = podpis poplatníka (zaměstnance) a datum podpisu Ověření plátce daně = podpis plátce (zaměstnavatel) a datum podpisu V případě, že změna nastává ve zvýhodnění na vyživované děti, má za povinnost poplatník vyplnit i poslední tabulku v této sekci. Jméno, Příjmení, Rodné číslo = Jméno, příjmení a rodné číslo vyživovaného dítěte, u kterého dochází ke změně. Uplatňuji/neuplatňuji nárok ve výše na = v případě, že zaměstnanec neuplatňuje zvýhodnění na vyživované dítě, napíše do kolonky neuplatňuji. V případě, že poplatník chce uplatňovat daňové zvýhodnění na vyživované dítě, píše do této kolonky čísla kdy, 1 znamená zvýhodnění ve výši 1 267,- Kč měsíčně na první dítě. 2 znamená zvýhodnění ve výši 1 617,- Kč měsíčně na druhé dítě. 3 znamená zvýhodnění ve výši 2 017,- Kč měsíčně na třetí a další dítě. Pokud má poplatník např. dvě děti s tím, že druhý poplatník si uplatňuje jedno dítě a druhý poplatník druhé, je třeba tuto skutečnost zaznamenat opět ve formuláři potvrzení druhého poplatníka, aby bylo zřejmé, který z poplatníků využívá zvýhodnění větší a menší. K dodatečnému nahlášení může dojít například narozením nového vyživovaného dítěte, nebo již neuplatněním některého z vyživovaných dětí apod. ZTP/P = pokud dojde ke změně v průběhu roku, kdy vyživované dítě ne/má průkaz ZTP/P zapíše se tato změna Zletilé dítě = zapisuje se pouze u nově přidaného vyživovaného dítěte. Není nutné hlásit změnu, kdy konkrétnímu dítěti v průběhu roku bylo 18 let. Tuto skutečnost musí poplatník doložit potvrzením o studiu vyživovaného dítěte.


04.01.2021 publikoval Lukáš Hejkrlík

Paušální daň pro OSVČ

  Paušální daň je nový institut, který má nahradit byrokracii a administrativní náročnost. Smyslem paušální daně je platba jedné částky oproti dosavadním třem (sociální a zdravotní pojištění, daň z přijmu). Tento článek je zaměřen na rozhodnutí, jestli paušální režim využít. Podmínky musíte mít otevřenou živnost a podnikat tak dle §7 zákona o daních z příjmu nesmíte být plátce DPH nesmíte být společníkem veřejně obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti (můžete ale být společník s.r.o, nebo akcionář a.s.) nesmíte být dlužníkem, vůči němuž bylo zahájeno insolvenční řízení v předchozím období (rok 2020) nebyly příjmy ze samostatné činnosti vyšší jak 1 mil. Kč nejste k prvnímu dni rozhodného zdaňovacího období (tj. 1.1.2021) zaměstnán s výjimkou zaměstnání na DPP nebo DPČ, ze kterého se neodvádí sociální a zdravotní pojištění nemáte jiné příjmy, tj. např. příjmy z pronájmu, kapitálové příjmy, ostatní příjmy podáte oznámení pro vstupu do paušálního režimu do 11.1.2021   Dopady Paušální režim má však několik dopadů, které je nutné zvážit před vstupu do tohoto režimu. Zvažte prosím dle níže uvedeného: OSVČ přijde o možnosti vrácení daňového bonusu na děti. Jelikož se již nepodává daňové přiznání, nemůžete si žádat o vrácení daňového bonusu na dítě. Tento problém lze obejít tak, že bonus na dítě využije druhý z poplatníků (manžel/manželka, druh/družka) Daň se nevrátí ani v případě sražené daně z DPP či DPČ, protože musí být splněna podmínka, že OSVČ nemá žádné příjmy ze závislé činnosti dle §6 (zaměstnání). Nevyužije tedy odčitatelné položky, tj. např. úroky z hypotéky, penzijní či životní pojištění, dary apod. Ostatní příjmy – tj. pokud v průběhu paušálního režimu vznikne jiný příjem, např. příjmy z nájmu, prodeje nemovitosti apod., paušální režim se ruší a daňový subjekt musí podat daňové přiznání jako doposud! Opět lze obejít způsobem, že nájem bude vykazovat někdo jiný (např. manželka při SJM apod.), nicméně zde je zapotřebí vše správně zvážit a poradit se!   Kolik, kdy a kam se platí? Paušální daň pro rok 2021 je ve výši 5 469,- Kč a každý rok se bude navyšovat. Částka obsahuje sociální a zdravotní pojištění a to včetně daně. Daň je splatná vždy k 20.1. příslušného měsíce. Výjimka je pouze v měsíci leden, kdy je možné daň zaplatit společně s únorovou daní do 20.2. Daň se platí pod variabilním symbolem rodného čísla na speciální účet začínající s předčíslím 2866 a příslušným účtem pro jednotlivý kraj. Pro Jihočeský kraj je číslo účtu 2866-77627231/0710. Ostatní čísla účtů jsou např. zde: ODKAZ. Žádost Pokud splňujete veškeré podmínky a jste srozuměni s dopady paušálního režimu, je zapotřebí nejdéle do 11.1.2021 oznámit místně příslušnému finančnímu úřadu vstup do paušálního režimu. Oznámení lze podat přes datovou schránku nebo v listinné podobě na místně příslušný finanční úřad. Žádost lze vyplnit zde: ODKAZ Závěrem Zvažte důkladně přechod na paušální režim s veškerými dopady. Pro případnou lepší kalkulaci nás prosím kontaktujte na lukas.hejkrlik@benecb.cz, benecb@benecb.cz


30.11.2020 publikoval Lukáš Hejkrlík

Provozní doba v době vánočních svátků

Vážení klienti, rádi bychom Vás upozornili na každoroční změnu provozní doby v rámci vánočních svátků. Prosím přečtěte si toto krátké oznámení. Provozní doba do 21.12.2020 Naše firma bude do konce roku pro naše klienty stále uzavřena. Proto Vás prosíme, aby veškerá komunikace s naší společností stále probíhala prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo video-konferenčních hovorů. Dne 21.12.2020 je poslední den, kdy budou všichni naši zaměstnanci v práci. Poté až do 3.1.2021 bude probíhat celozávodní dovolená! Z tohoto důvodu žádáme naše klienty (plátce DPH, a zaměstnavatele), aby: Doklady pro zpracování DPH doručili nejdéle do 10.12.2020, aby byl dostatek času pro jejich zpracování, kontrolu, konzultaci a odeslání výstupů. Zaměstnavatelé, aby dodali mzdové podklady co v nejkratším termínu, aby byl dostatek času pro jejich zpracování, kontrolu a odeslání výstupů a odeslání vyúčtování Antivirusů. Prosím veškeré dotazy v průběhu vánočních svátků směřujte na e-maily vedení společnosti, které najdete zde: https://www.benecb.cz/kontakt/. Programy COVID   Vzhledem k tomu, že hlídáme našim klientům splnění podmínek pro získání kompenzací od státu na programy COVID, tj. např. Antivirus, kompenzační bonus, COVID – nájemné, COVID – ubytování, apod. budeme i přes vánoční svátky vybírat datové schránky klientů a řešit neodkladné věci, aby bylo vše řádně naplněno a klient dostal své peníze v co nejkratším možném termínu. V případě naléhavých problémů Vás budeme kontaktovat.


12.11.2020 publikoval Lukáš Hejkrlík

Kompenzační bonus a program Antivirus

  Vážení klienti, rádi bychom Vás informovali o možnosti čerpání Kompenzačních bonusů pro OSVČ a malá s.r.o.. Oproti jarnímu stavu je zde více podmínek pro možné čerpání, proto prosím důkladně čtěte tento článek. Kompenzační bonus pro OSVČ a malá s.r.o. 1) Kompenzační bonus pro OSVČ O Kompenzační bonus mohou žádat pouze ty OSVČ, které splňují minimálně níže uvedené podmínky: nemůžou žádat současně program Antivirus (mzdy zaměstnanců) a Kompenzační bonus nemůžou žádat současně Ošetřovné (za uzavření škol na děti do 10 let věku) a Kompenzační bonus mohou žádat pouze ty OSVČ, které byly přímo vládními nařízeními uzavřeny či omezeny OSVČ, které nebyly omezeny vládními nařízeními, ale jsou přímo závislé na svých odběratelích (např. restaurace, školní jídelny) a jejich příjem klesl pod 80% příjmů v porovnání za období od 1.6.2020 do 30.9.2020. Zároveň musí tato OSVČ mít příjmy z tohoto podnikání jako hlavní/převažující činnost a ostatní příjmy musí být nižší než 50% z hlavní/převažující činnosti (např. zaměstnání, příjmy z nájmu) žádat mohou pouze za období, kdy byly vládními nařízeními omezeny 2) Kompenzační bonus pro mala s.r.o. O Kompenzační bonus mohou žádat pouze ta malá s.r.o., která mají nanejvýš dva společníky nebo se jedná výhradně o rodinné příslušníky a dále splňují minimálně níže uvedené podmínky: nemůžou žádat současně program Antivirus (na svoji mzdu) a Kompenzační bonus nemůžou žádat současně Ošetřovné (za uzavření škol na děti do 10 let věku) a Kompenzační bonus mohou žádat pouze ty s.r.o., které byly přímo vládními nařízeními uzavřeny či omezeny s.r.o., které nebyly omezeny vládními nařízeními, ale jsou přímo závislé na svých odběratelích (např. restaurace, školní jídelny) a jejich příjem klesl pod 80% příjmů v porovnání za období od 1.6.2020 do 30.9.2020. Zároveň musí tato s.r.o./společník mít příjmy z tohoto podnikání jako hlavní/převažující činnost a ostatní příjmy musí být nižší než 50% z hlavní/převažující činnosti (např. zaměstnání, příjmy z nájmu) žádat mohou pouze za období, kdy byly vládními nařízeními omezeny společník může žádat pouze za jedno s.r.o, 3) Odkaz pro vyplnění žádosti  https://ouc.financnisprava.cz/kbv/form/bonus 4) Dotazy a odpovědi https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/kompenzacni-bonus-podzim-2020/dotazy-odpovedi/dotazy-odpovedi-KB-podzim-2020-10986 5) Pomoc od BENE Pokud budete požadovat vyřízení Kompenzační bonusu od naší kanceláře, obraťte se prosím na jednatele (Iva Hejkrlíková nebo Lukáš Hejkrlík). Za žádost bude účtován poplatek jako na jaře ve výši 500,- Kč. Program Antivirus Pro podzimní náhrady mezd jsou schváleny tři programy Antivirusu – A, B, A plus.   Pro doložení nároku na čerpání z programu Antivirus je nutné doložit nejpozději do 21. dne následujícího měsíce (poprvé do 21.11.2020) výpis z bankovního účtu, z kterého je patrné zaplacení odvodů sociální, zdravotní pojištění, daně ze mzdy a výplat zaměstnancům. Bez doložení těchto plateb, které je nutné zaplatit vždy do 20. dne následujícího měsíce, nelze žádost o Antivirus vyplnit a odeslat na Úřad práce. Zasílejte prosím tyto výpisy v pdf. souboru své mzdové účetní emailem. Jednotlivé programy jsou popsány níže. 1) Program Antivirus A Doba uznatelnosti výdajů je prodloužena do 31. 12. 2020. V režimu A budou moci zaměstnavatelé obdržet příspěvek na výdaje vzniklé v říjnu, listopadu, prosinci. Uznatelným výdejem je náhrada mzdy vyplacená zaměstnanci z důvodu nařízení karantény (podle § 192 zákoníku práce ). Výše příspěvku zůstává zachována na 80 % uznatelných výdajů (náhrada mzdy vyplacená zaměstnanci + odpovídající výše zákonných odvodů), maximálně však 39 000 Kč na zaměstnance a měsíc Režimu A nadále mohou využívat ale zaměstnavatelé i v případě, kdy zaměstnanci nemohou vykonávat práci z důvodu uzavření provozu zaměstnavatele (či jeho významného omezení), jestliže k němu došlo přímo na základě vládních opatření (krizová opatření vlády, mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví nebo orgánů ochrany veřejného zdraví). V takovém případě ale může zaměstnavatel využít zvýšeného příspěvku v režimu Antivirus Plus (viz níže) Příklad:  Zaměstnanec dostane od lékaře neschopenku, na které je vyznačeno, že je v karanténě (není nakažen COVID). Vyplacenou náhradu zaměstnanci bude stát kompenzovat zaměstnavateli. 2) Program Antivirus B Doba uznatelnosti výdajů byla prodloužena do 31. 12. 2020, a to za stejných podmínek jako doposud. Výše podpory se nemění, nadále činí 60 % uznatelných výdajů, maximálně 29 000 Kč na jednoho zaměstnance za měsíc. Uznatelným výdajem jsou náhrady mzdy vyplacené z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele podle § 207 až § 209 zákoníku práce, včetně pojistného odvedeného z této náhrady mzdy. Příklad:  Podnikatel je závislý svou činností na ostatních provozech, které jsou z důvodu vládních nařízení uzavřeny. Například pekař, dováží do restaurace pečivo. 3) Program Antivirus A Plus Týká se pouze zaměstnavatelů, jejichž provoz byl nuceně uzavřen (či významně omezen) krizovými opatřeními vlády nebo mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví nebo orgánů ochrany veřejného zdraví (krajské hygienické stanice). Netýká se nařízených karantén/izolací. Pro ně nadále platí režim A. Parametry Antivirusu Plus Příspěvek ve výši 100 % vyplacené náhrady mzdy + odvody. Výlučně pouze v případě, že zaměstnavatel vyplatil náhradu mzdy podle § 208 zákoníku práce, jestliže překážka v práci vznikla z důvodu nuceného uzavření provozu zaměstnavatele (nebo významného omezení – významným omezením je např. možnost poskytovat stravovací služby prostřednictvím výdejového okénka – provoz uzavřen jako takový není, nicméně je významně omezen) Maximálně 50 000 Kč/měsíc/zaměstnanec, tj. částka včetně povinných odvodů zaměstnavatele Na náklady vzniklé výplatou mzdy za překážky v práci vzniklé po 1. říjnu 2020 (včetně) Mohou jej tedy využít (nejedná se o taxativní výčet situací): Restaurace, a to i pokud mají otevřeno „výdejové okénko“, na zaměstnance, kteří jsou zařazeni na překážky v práci podle § 208 zákoníku práce. Poznámka: V těch případech, kdy byl provoz restaurací/barů z nařízení vlády omezen např. po 22. hodině (od 5. října), resp. 20. hodině (9. října – 13. října) mohou zaměstnavatelé v tomto režimu žádat i na zaměstnance, kterým po 22./20. hodině vznikla překážka v práci (měli rozvrženu směnu, ale nemohli ji odpracovat z důvodu zákazu nařízením vlády). Příspěvek se poskytuje pouze za hodiny trvání překážky v práci. Obdobně tomu je u hotelových restaurací, jejichž provoz byl umožněn do 20. hodiny pro hotelové hosty (mezi 14. říjnem a 22. říjnem). V režimu A plus lze žádat o příspěvek pouze na ty výdaje, které vznikly u zaměstnanců překážkou v práci po 20. hodině (pokud takto byla pracovní doba rozvržena), do této doby se jedná o výdaje uznatelné v režimu B, pokud vznikly překážky v práci, neboť nebyl omezen rozsah hotelových hostů. Od 22. října, kdy byl vládním nařízením omezen okruh osob, které lze v hotelích ubytovat, mohou hotely v režimu A plus žádat v plném rozsahu vzniklých překážek v práci (tzn. na všechny zaměstnance, u nichž překážka v práci vznikla). Nařízením vlády uzavřené prodejny (tj. ty, které nemají výjimku), služby Zaměstnavatel vždy musí posoudit z jakého důvodu překážka v práci vznikla, pro režim A plus jsou způsobilé pouze výdaje vzniklé výplatou náhrady mzdy podle § 208 zákoníku práce, jestliže uzavření provozu (nebo jeho významné omezení) bylo přímo nařízeno vládním opatřením. Pokud překážka v práci vznikla z jiného důvodu, např. omezením poptávky, jsou takové náklady způsobilé pro Režim B čerpáno z:  https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus 4) Pomoc od BENE Pokud budete požadovat vyřízení Antivirusu od naší kanceláře, obraťte se prosím na mzdovou účetní a jednatelku Ivu Hejkrlíkovou. Za žádost bude účtován poplatek jako na jaře ve výši 500,- Kč. S pozdravem Iva a Lukáš Hejkrlíkovi


02.11.2020 publikoval Lukáš Hejkrlík

Ošetřovné v době uzavření škol

Vážení klienti, rádi bychom Vás informovali o možnosti ošetřovného po dobu zavření škol. Oproti jarnímu stavu je zde opět více administrativy, proto prosím důkladně čtěte tento článek, případně se obraťte na kolegyni uvedenou na konci tohoto sdělení. Ode dne 14. 10. 2020, mohou rodiče dětí mladších 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy. Na webových stránkách ČSSZ je zveřejněn nový formulář žádosti o ošetřovné, který rodič vyplní a předá svému zaměstnavateli. Z webových stránek ČSSZ vybíráme:   1. Nárok na ošetřovné při uzavření škol od 14. 10. 2020 Nárok na ošetřovné bude mít zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče: o dítě mladší 10 let (v době uplatnění nároku na ošetřovné musí být dítě mladší 10 let, tzn. jde o děti narozené 15. 10. 2010 a později), o nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku, o osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení, o děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině. Tyto podmínky platí i pro samoživitele/samoživitelky. 2. Nárok na ošetřovné osoby pracující na DPP/DPČ Pokud bude právní úprava schválena, nárok na ošetřovné budou mít za výše uvedených podmínek v době mimořádných opatření i osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud je za ně odváděno sociální pojištění. 3. Nárok na ošetřovné OSVČ Ani v rámci jarních mimořádných opatření nevznikal OSVČ nárok na ošetřovné z nemocenského pojištění (tedy od ČSSZ), šlo o příspěvek v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu. OSVČ budou moci žádat o ošetřovné přes Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v rámci programu Ošetřovné pro OSVČ II. Začátkem listopadu 2020 MPO zveřejní výzvu, na základě které bude možné požádat o dotaci zpětně. Více informací k ošetřovnému pro OSVČ naleznete na stránkách MPO. 4. Od kdy žádat o ošetřovné Podle právní úpravy se o ošetřovné žádá za uplynulý kalendářní měsíc, tedy na začátku měsíce listopadu za měsíc říjen. Není třeba ani potvrzení od školy o jejím uzavření. Nyní stačí nahlásit svému zaměstnavateli, že nastupujete na ošetřovné. 5. Formulář k vyplnění Na stránkách Česká správy sociálního zabezpečení je zveřejněn formulář pro vyplnění nároku na ošetřovné, který najdete na tomto odkazu zde: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m 6. Jak dlouho mohu ošetřovné čerpat? Podle navrhované právní úpravy bude nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření škol. Výjímky jsou níže popsané: Nárok na něj však zaniká skončením zaměstnání. Ošetřovné nenáleží za svátek 28. 10. 2020 v případě, že je zaměstnavatelem za tento den vyplacena náhrada mzdy. Dále ošetřovné nenáleží za dny 29.10 2020 a 30.10.2020, kdy se jedná o dlouhodobě avizované podzimní prázdniny – rodič musí řešit se zaměstnavatelem např. dovolenou. Rodič standardně vyplní výkaz péče za daný kalendářní měsíc, ve výkazu péče označí dny kdy pečoval o dítě, zaměstnavatel pak vyznačí čtvrtek a pátek jako pracovní – rodič si vyřeší se zaměstnavatelem volno stejně, jako kterékoli jiné prázdniny, když potřebuje být s dítětem doma. Nejčastěji se bude jednat zřejmě o dovolenou a za tyto dny bude tedy klasicky náležet výplata od zaměstnavatele. 7. Možnost se střídat v péči o dítě s jednou osobou Bude možné, podle právní úpravy, neomezeně se střídat v péči o dítě pouze s jednou osobou, avšak platí podmínka, že se nebude moci střídat v průběhu stejného dne. 8. Kdo může uplatnit nárok na ošetřovné kromě rodičů Nárok na ošetřovné může uplatnit i druhá osoba (rodič, či jiný pečující, který žije ve společné domácnosti s dítětem), která ale musí být účastna nemocenského pojištění. Shrnutí Zaměstnanec Pro uplatnění žádosti o dávku ošetřovného musí žadatel o dávku tiskopis po vyplnění podepsat a odeslat zaměstnavateli. Postupovat lze dle těchto možností: zaměstnanec může tiskopis elektronicky vyplnit, vytisknout, podepsat, naskenovat (případně vyfotit) a poslat elektronicky zaměstnavateli e-mailem formulář vytiskne, vyplní ručně, podepíše a zaměstnavateli předá fyzicky (poštou). Zaměstnanec zaměstnavateli vždy musí předat originál tiskopisu, a to buď v elektronické podobě (emailem) anebo v tištěné podobě (např. po návratu do zaměstnání). Zaměstnavatel Zaměstnavatel na žádost o ošetřovné doplní své záznamy či je uvede na samostatném tiskopisu Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení, ke kterému žádost o ošetřovné přiloží. Tiskopis je k vyplnění a k elektronickému odeslání na ePortálu ČSSZ. Nově se na tento formulář musí vyplňovat číslo ze Žádosti a informace o rozsahu pracovní doby. Zaměstnavatel následně předá žádost zaměstnance na příslušnou OSSZ, a to takto: elektronicky doručený tiskopis od zaměstnance předá příslušné OSSZ zaručeným způsobem elektronicky, tj. buď s elektronickým podpisem, nebo datovou schránkou (na adresu elektronické podatelny OSSZ) fyzicky doručený a podepsaný tiskopis od zaměstnance naskenuje a zašle příslušné OSSZ zaručeným způsobem elektronicky, tj. buď s elektronickým podpisem na adresu elektronické podatelny OSSZ, nebo do datové schránky OSSZ v jedné datové zprávě je možno zasílat vždy jen podklady k jednomu zaměstnanci. pozornost je třeba věnovat kvalitě naskenovaného tiskopisu – tiskopis, který zasílá i zaměstnanec zaměstnavateli, musí být čitelný, aby bylo možné dávku zpracovat. Současně zaměstnavatel elektronicky odešle Přílohu k žádosti o dávku (ošetřovné), ve které uvede číslo Žádosti. Prosíme všechny zaměstnavatele, aby dohlédli na správné vyplnění formulářů pro ošetřovné, zamezíme tím zdržování ve výplatách dávek. V naléhavých případech kontaktujte naši kancelář BENE CB spol. s r.o. Karin Honetschlägerová  – tlf. 602 716 107, email karin.honetschlagerova@benecb.cz Ivana Pláňková                – tlf. 724 238 338, email ivana.plankova@benecb.cz Iva Hejkrlíková                 – tlf. 602 408 799, email benecb@benecb.cz S pozdravem Iva Hejkrlíková Jednatel


20.10.2020 publikoval Lukáš Hejkrlík

Nouzový stav - vládní nařízení č. 407/2020

Vážení klienti, rádi bychom Vás informovali kompenzacích pro podnikatele zasažené vládním nařízením. Oproti jarnímu stavu jsou zde již selektované obory, které mohou o kompenzaci žádat a tudíž již nejsou kompenzace plošné. Program Antivirus A   Program Antivirus A se prodlužuje do konce roku a to s novými parametry: Kompenzace mezd bude ve výši 100%, tj. včetně povinných odvodů SP a ZP (na jaře bylo pouze 80%) Maximální limit ve výši 50 000,- Kč, tj. včetně povinných odvodů SP a ZP (na jaře byl maximální limit 29 000,- Kč) Na příspěvek mají nárok ty společnosti, které byly kvůli nařízení vlády zcela uzavřeny, tj. např. restaurační zařízení. Ošetřovné   Ošetřovné bude náležet po celou dobu uzavření škol. Toto ošetřovné by podle vládního návrhu mělo činnit nejméně 400,- Kč denně. Čekáme na konečné rozhodnutí. Generální pardon   Generální pardon vyhlášený ve Finanční zpravodaji 22/2020 není plošný a vztahuje se jen na poplatníky s příjmy z určitých oborů podnikání a je podmíněn oznámením správci daně. Generální pardon se vztahuje pouze na daňové subjekty, u kterých je převažující část příjmů tvořena příjmy z činností, které byly omezeny nařízením vlády vyhlášeným pod č. 407/2020 Sb. Jedná se tedy o tyto příjmy: provozování restauračních zařízení a barů, provozování hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení, pořádání svatebních oslav, oslav vstupu do registrovaného partnerství a smutečních hostin, provozování cirkusů a varieté, – pořádání poutí a podobných tradičních akcí, pořádání kongresů a jiných vzdělávacích akcí, – pořádání veletrhů, provozování vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých koupališť, wellness zařízení. provozování zoologických zahrad a botanických zahrad, provozování muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií. Podmínka příjmů se posuzuje tak, že uvedené činnosti musí tvořit jediný či převažující zdroj příjmů v období od 1.6. do 30.9.2020. Hovoří se o příjmech, a tudíž by se její splnění mělo posuzovat podle příjmů i u subjektů, které vedou účetnictví. U fyzických osob jsou rozhodující příjmy podle § 6 až 9 zákona o daních z příjmů. Pro využití generálního pardonu je nutné podat oznámení finančnímu úřadu, které může být zasláno i e-mailem. Obsah oznámení není nijak specifikován. Stačí tedy oznámit, že subjekt provozuje např. restauraci, jejíž činnost je omezena nařízením vlády vyhlášeným pod č. 407/2020 Sb. a že provozuje např. i další činnost, ale v době od 1.6. do 30.6.2020 byla převažující část příjmů z restaurace. Pokud poplatník splňuje výše uvedené podmínky, tzn. jeho podnikání je omezeno nařízením vlády 407/2020 Sb., převažující část příjmů v rozhodném období plyne z příslušných činností a je podáno oznámení finančnímu úřadu, pak může poplatník využít těchto generálních pardonů: měsíční plátce může DPH za září, říjen a listopad uhradit do konce roku 2020 a nebude mu předepsán úrok z prodlení čtvrtletní plátce může DPH za 3. čtvrtletí uhradit do konce letošního roku bez sankce (úrok z prodlení) poplatní nemusí vůbec hradit letošní zálohy na daň silniční  (tj, že celá daňová povinnost za rok 2020 může být uhrazena jednorázově až do konce ledna 2021, tj. v termínu pro řádné podání přiznání k silniční dani za rok 2020). Pokud bude uhrazena až po 31.1.2021, pak se sankce bude počítat až na základě splatnosti celé této daně k 31.1.2021. je zrušena záloha na daň z příjmů fyzických či právnických osob k 15.12.2020, tedy záloha splatná v období od 15.10. do 15.12.2020.   Všechny uvedené úlevy platí jen při splnění výše uvedených podmínek, resp. týkají se pouze těch podnikatelů, kterých se dotýká nařízení vlády č. 407/2020 Sb.


16.09.2020 publikoval Lukáš Hejkrlík

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Poslanci schválili konečné znění zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, které jim vrátil senát k přepracování. K úplnému dovršení legislativního procesu již chybí jen podpis prezidenta a vydání zákona ve sbírce zákonů. O jaké dani se bavíme? Kdokoliv, kdo si pořídil nemovitost (ne však novostavbu) nebo pozemek musel zaplatit daň ve výši 4% z pořizovací ceny nebo ceny stanovené dle znaleckého posudku. Od kdy se daň ruší? Kvůli opatření vlády s ohledem na COVID byla splatnost daně odložena do konce roku. Daň byla vždy splatná do třech měsíců následujících po povolení vkladu do katastru nemovitostí. Zrušením daně dochází k dvou termínům a to: Pokud byla daň splatná před 31.3.2020, je třeba daň doplatit. Nastává v případě, že katastrální úřad povolil vklad nejpozději v listopadu 2019. Pokud byla daň splatná 31.3.2020 a dále, daň se již platit nemusí. Nastává v případě, že katastrální úřad povolil vklad nejdříve v prosinci 2019.   Co se dále mění se zrušením daně z nemovitosti? Pokud pořídíte nemovitost po 1.1.2021, je zde časový test pro prodej 10 let, oproti dosavadním 5 letům. Tzn., že pokud prodáte nemovitost např. po 7 letech, máte za povinnost podat daňové přiznání a zaplatit případný rozdíl mezi prodejní a pořizovací cenou nemovitosti. Od 1.1.2022 si dále občan bude moci uplatnit odpočet úroků z hypotéky na vlastní bydlení v maximální částce 150 000,- Kč za rok. Nyní si může uplatnit až 300 000,- Kč.


09.09.2020 publikoval Lukáš Hejkrlík

Změna provozu v BENE

Bohužel kvůli nařízení Ministerstva zdravotnictví ze dne 9.9.2020 jsme nuceni opět upravit provoz v naší společnosti. Naše společnost bude pro klienty dále otevřena, nicméně bude od klientů vyžadován vstup pouze v rouškách. Prosíme tímto naše klienty, aby své doklady opět vhazovali do schránky a komunikovali zejména prostřednictvím telefonu nebo e-mailu. Nebráníme se ani případným video konferencím. Domluvené schůzky nejsou touto změnou zrušeny. Byli bychom rádi, kdyby právě schůzky v naší společnosti byly avizovány předem. Za tým BENE Bc. Lukáš Hejkrlík jednatel společnosti


09.09.2020 publikoval Lukáš Hejkrlík

Povinnost OSVČ platit zálohy na SP a ZP

Od měsíce září je opět nutné si nastavit zálohy na sociální a zdravotní pojištění, které Vám byly  vypočteny v rámci podání daňového přiznání a následně přehledů na OSSZ a příslušnou zdravotní pojišťovnu. První platba SP je splatná do konce září 2020 První platba ZP je splatná do 8.10.2020 Minimální výše SP pro hlavní činnost je ve výši 2 544,- Kč Minimální výše ZP pro hlavní činnost je ve výši 2 352,-Kč Ti OSVČ, které platili vyšší zálohy než minimální, platí tyto vyšší zálohy.


25.06.2020 publikoval Lukáš Hejkrlík

Antivirus C a Nájemné

Vážení klienti, přinášíme Vám  opět novinky pro podporu malých a středních podniků a to jak pro právnické osoby tak pro fyzické osoby ze státních programů. Antivirus C   Tento program je zaměřen na odpouštění sociálního pojištění z mezd hrazené zaměstnavatelem, tj. 24,8% z hrubé mzdy. Zaměstnavatel bude hradit při splnění podmínek v jednotlivých měsících pouze zdravotní pojištění (jak za zaměstnance tak za organizaci) a sociální pojištění (pouze za zaměstnance). Tento program je určen pro období červen, červenec a srpen za splnění následujících podmínek: Podnikatel (firma) nemá více jak 50 zaměstnanců Součet hrubých mezd zaměstnanců nesmí být menší než 90% oproti březnu 2020 Počet zaměstnanců nesmí poklesnout oproti březnu 2020 více jak o 10% Maximální částka hrubé mzdy jednoho zaměstnance pro odpuštění sociálního pojištění je stanovena na 1,5 násobek průměrné mzdy, tj. 52 253,- Kč. Znamená to tedy, že pokud má zaměstnanec větší mzdu, odpustí se zaměstnavateli sociální pojištění maximálně  ve výši 14 631,- Kč. Pro lepší pochopení celé problematiky uvádíme několik příkladů. Příklad 1: V březnu měl podnikatel 10 zaměstnanců a jejich součet hrubých mezd činil 200 000,- Kč. V červnu měl podnikatel 9 zaměstnanců a jejich součet hrubých mezd činil 175 000,- Kč V červenci měl podnikatel 11 zaměstnanců a jejich součet hrubých mezd činil 220 000,- Kč V srpnu měl podnikatel 10 zaměstnanců a jejich součet hrubých mezd činil 170 000,- Kč. Z výše uvedeného vyplývá: V červnu podnikatel splnil podmínku zaměstnanosti na 90% oproti březnu 10* 0,9 =9 (porovnáváme s březnem 10 * 0,9 = 9). Nesplnil však podmínku zachování stejného vyměřovacího základu, který s porovnáním s březnem mohl činit minimálně 180 000,- Kč. Za měsíc červen podnikatel nemá nárok na Antivirus C. V červenci podnikatel splnil podmínku zaměstnanosti na 90% oproti březnu 11 * 0,9 = 9,9 (porovnáváme s březnem 10 * 0,9 = 9). Splnil i podmínku zachování stejného vyměřovacího základu, který s porovnáním s březnem mohl činit minimálně 180 000,- Kč. Za měsíc červenec podnikatel má nárok na Antivirus C. V srpnu podnikatel splnil podmínku zaměstnanosti na 90% oproti březnu 10* 0,9 = 9 (porovnáváme s březnem 10 * 0,9 = 9). Nesplnil však podmínku zachování stejného vyměřovacího základu, který s porovnáním s březnem mohl činit minimálně 180 000,- Kč. Za měsíc srpen podnikatel nemá nárok na Antivirus C. Příklad 2 Podnikatel zaměstnává dva zaměstnance a splnil všechny podmínky viz Příklad 1 s tím, že: Zaměstnanec A měl hrubou mzdu ve výši 20 000,- Kč Zaměstnanec B měl hrubou mzdu ve výši 60 000,- Kč U zaměstnance A vychází sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem 4 960,- Kč. Jeho hrubá mzda není vyšší jak 52 253,- Kč. Sociální pojištění ve výši 4 960,- Kč za tohoto zaměstnance podnikatel neplatí. U zaměstnance B vychází sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem 14 880,- Kč. Jeho hrubá mzda je ale vyšší jak 52 253,- Kč. Zaměstnavatel tedy za tohoto zaměstnance odvede pouze rozdíl mezi vypočteným odvodem a maximálně uznatelným, tj. 14 880 – 14 631 = 249,- Kč. Podnikatel za tohoto zaměstnance odvede pouze 249,- Kč jako odvod sociálního pojištění za zaměstnavatele. Závěrem: vyhodnocení nároku na odpuštění odvodů plateb na sociální pojištění za zaměstnavatele budeme provádět vždy individuálně pro každého klienta při zpracovávání mezd. COVID – NÁJEMNÉ   Ministerstvo průmyslu a obchodu schválilo dotační program COVID – nájemné,o který se bude moci žádat od pátku 26.6. od 9 hodin. Žádosti bude možné podávat až do konce září, nicméně pro tento program vyčlenilo ministerstvo částku 5 mld. Kč. Nárok na dotaci mají pouze ti podnikatelé, kteří byli místem provozovny dotčení nařízením vlády. Typicky se tedy bude jednat například o restaurační zařízení, hotely, kadeřnictví apod. Neplatí však, že pokud podnikateli ubyla poptávka po jeho službách nebo zboží, má na tento program nárok. Pro získání tohoto programu musí být splněny dvě podmínky: Existuje smlouva o slevě na nájmu v období od 1.4.2020 do 30.6.2020 nejméně ve výši 30% Podnikatel musí uhradit před podáním žádosti alespoň 50% původního nájemného. Dotace se nevztahuje na DPH, protože to očekává plátce DPH, že mu bude finančním úřadem vráceno. Do doby zpřístupnění žádostí nemáme o tomto programu zatím více informací. S pozdravem Lukáš a Iva Hejkrlíkovi  


02.06.2020 publikoval Lukáš Hejkrlík

Kompenzační bonus pro malá s.r.o.

Vážení klienti, poslanecká sněmovna přehlasovala dne 27.5.2020 senátní návrh o kompenzačním bonusu pro malá s.r.o. Od tohoto dne lze na základě zákona o kompenzačním bonusu ve znění 2. novely, žádat o kompenzační bonus. Finanční správa 28.5.2020 spustila on-line aplikaci žádostí pro malá s.r.o. Níže popisujeme, kdo má na kompenzační bonus nárok a jak správně vyplnit žádost. 1. Osoby, které mohou žádat O kompenzační bonus mohou žádat pouze SPOLEČNÍCI (tj. skuteční vlastníci s.r.o.) společnosti. Dále musí být splněna podmínka: společnost vlastní pouze jediný společník společnost vlastní pouze dva společníci společnost vlastní více jak dva společníci za podmínky, že jsou všichni v přímém příbuzenském vztahu ( např. otec, syn s manželkou) 2. Podmínky žádosti Aby společník mohl žádat o kompenzační bonus, musí být splněno několik podmínek. V případě, že nesplní jednu z níže uvedených, nemá na kompenzační bonus nárok. společnost, za kterou společník žádá kompenzační bonus musela být postižena nařízením vlády. (např. uzavření pobočky, odliv zakázek apod.) pokud je osoba společníkem ve více společnostech, může žádat pouze u jedné z nich společník na sebe nemohl čerpat náhradu mzdy od Úřadu práce tzv. kurzarbeit (Antivirus) pokud je společník zároveň OSVČ a žádal o kompenzační bonus pro OSVČ, nemůže zároveň žádat o kompenzační bonus pro malá s.r.o. společník může být zaměstnán v tom s.r.o., kde žádá o kompenzační bonus (v době žádosti může pobírat i nemocenské dávky, tj. ošetřovné, nemoc). Pokud však je zaměstnán jinde, kde je za něj odváděno nemocenské pojištění, nemá na kompenzační bonus nárok. minimální obrat společnosti za kterou společník žádá kompenzační bonus musí být 180 000,- Kč za rok 2019. Pokud např. s.r.o. vzniklo až v roce 2020, musí tento obrat splnit s.r.o. v roce 2020.   3. Žádost o kompenzační bonus Pokud společník splňuje všechny výše uvedené podmínky může si zažádat o kompenzační bonus. Níže uvádíme na co si dát při vyplňování kompenzační bonusu pozor. kompenzační bonus ve výši 500,- Kč za den může společník žádat od 12.3.2020 do 8.6.2020. Rozpětí by se však mělo vztahovat na podmínku, kdy byla daná společnost postižena nařízením vlády viz výše. Již nyní víme, že pokud si bude společník žádat neoprávněně kompenzační bonus, vystavuje se kontrole místně příslušného finančního úřadu celé společnosti.  Některé případy kontrol byly již zaznamenány! žádat může společník pouze u jedné společnosti (pokud je společníkem více společností) vyplacení částky kompenzačního bonusu žádá společník na svůj bankovní účet, nikoliv firemní žádost podává společník u svého místně příslušného finančního úřadu. Tzn. společnost má sídlo v Českých Budějovicích ale společník má adresu v Praze. Pak společník podává žádost finančnímu úřadu pro hl. město Prahu. žádost může společník poslat přes SVOJI vlastní datovou schránku (bez toho, aniž by žádost podepsal) . Pokud nevlastní datovou schránku, pak může poslat PODEPSANOU žádost přes datovou schránku společnosti, e-mailem nebo v listinné podobě doručit ke svému místně příslušnému finančnímu úřadu. kompenzační bonus je osvobozen od daně z příjmu   4. Jak Vám může pomoci BENE Již tento článek je dle našeho názoru rozcestníkem pro správné vyplnění žádosti. Samotnou žádost lze jednoduše vyplnit na stránkách finanční správy viz odkaz níže. Pokud budete chtít žádost vyplnit od nás, budeme si za každou žádost (tj. za jednoho společníka) účtovat částku 500,- Kč. Pro ověření, jestli máte na kompenzační bonus nárok (např. jestli jste využili kurzarbeit, apod.) prosím o kontaktování výhradně e-mailovou komunikací. Dotazů na tuto problematiku máme hodně, a musíme ověřit několik věci zároveň, což nám při telefonní komunikaci znemožňuje promptně reagovat.   5. On-line vyplnění žádosti Pro vyplnění žádosti o kompenzační bonus prosím klikněte na tento odkaz zde.  S pozdravem Iva a Lukáš Hejkrlíkovi


18.05.2020 publikoval Lukáš Hejkrlík

Změna sazby DPH, Podpora pro malé s.r.o., Otevření BENE

Vážení klienti, rádi bychom Vás informovali o novinkách a změnách, které se chystají a nebo jsou již schválené. Prosím pečlivě si přečtěte změny, týkající se naší otevírací doby na konci těchto novinek. Změny sazby DPH Od 1.5.2020 je v platnosti změna některých sazeb DPH u služeb a zboží. Jedná se zejména o změnu sazeb a to u následujících komodit/služeb. Nově se uplatní 10% sazba u: Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí – Odvádění a čištění odpadní vod, včetně souvisejících služeb – Dodání vody (SV+stočné) – Půjčování nebo nájem knih, brožur, letáků, časopisů apod. – Služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech – Služby mytí oken prováděné v domácnostech – Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotní postižené občany – Opravy obuvi a kožených výrobků – Opravy jízdních kol – Kadeřnické a holičské služby – Prodej nealkoholických nápojů a točeného piva v restauračním zařízení (POZOR, při stánkovém prodeji se dále používá sazba 15% u nealkoholických nápojů a 21% u točeného piva a to z důvodu, že se nejedná o stravovací službu, ale prodej zboží)   Podpora pro malé s.r.o. Podmínky pro podporu malých s.r.o. nejsou stále k dispozici. Vládní návrh, který byl dále schválen poslaneckou sněmovnou vrátil senát k přepracování. Očekáváme, že tento týden budeme znát přesnější podmínky. Prosíme tedy o trpělivost.   Otevření BENE CB spol. s r.o. S koncem nouzového stavu chceme pro Vás již otevřít naší firmu, ale za určitých podmínek, které prosím respektujte. I nadále chceme udržovat určitý fyzicky odstup a pokud je možné, řešit věci po telefonu, e-mailu nebo videokonferenčním hovorem. Ostatní pravidla jsou popsány níže: 1. Dodávání dokladů Doklady nám prosím nadále vhazujte do naší schránky. Pokud budete cokoliv chtít probrat ohledně dokladů nebo i jiné problematiky, prosíme preferujte e-mailovou nebo telefonní komunikaci. Zelené desky na nové doklady Vám vždy předá naše asistentka Lucie Fikotová telefon: 727 818 583. Při vhození desek do schránky si zazvoňte na asistentku pro nové. 2. Zvonek u branky V období uzavření naší pobočky jsme nainstalovali video zvonek. Stačí tedy u branky vždy zazvonit na BENE CB a naše asistentka Vás vpustí. Dále Vám otevře hlavní dveře. Pokud budete chtít pouze nové desky na doklady, vyřídí to s Vámi venku. Pokud budete mít domluvenou schůzku, odvede Vás na konkrétní místo, kde schůzka proběhne. 3. Domlouvání schůzek Pokud bude nezbytně nutná osobní schůzka, prosím objednejte se předem, buďto e-mailem nebo telefonicky a to buď u konkrétního zaměstnance, asistentky, nebo u vedení společnosti. Striktně trváme na domlouvání schůzek a to do odvolání, s rouškami. Podrobné informace o dodržování pravidel budou vždy vyvěšeny na brance při vstupu do naší společnosti. S pozdravem Iva Hejkrlíková a Bc. Lukáš Hejkrlík


24.04.2020 publikoval Lukáš Hejkrlík

Program Antivirus - aktualizace

Vážení obchodní partneři, máme za povinnost Vám sdělit, že by mohla svitnout naděje na odškodnění za ušlý zisk společností za období nouzového stavu, a to na základě rozhodnutí soudu, který zrušil některá nařízení vlády. Otázka  na odškodnění za ušlý zisk je spíše právnická a naše společnost Vám s tím nemůže nijak pomoci. Důvodem tohoto sdělení je, že pro společnosti, které si chtějí žádat o kompenzaci mzdových nákladů může být odškodnění upřeno, a to základě podepsané smlouvy s Úřadem práce konkrétně s článkem IX. Z tohoto důvodu Vám zavolá naše asistentka pro jasné stanovisko z Vaší strany, jestli stále trvá Váš záměr žádat o kompenzaci mzdových nákladů. Pokud budeme mít i my nějaký právní rozbor, určitě se s ním s Vámi podělíme. Zvažte tedy další postup a sdělte nám Vaše stanovisko k programu Antivirus. Na základě Vašeho rozhodnutí budeme dále pokračovat s případným vyčíslením a nárokováním mzdových nákladů v tomto programu.  


16.04.2020 publikoval Lukáš Hejkrlík

Kompenzační bonus pro OSVČ 25 000,- Kč

Vážení klienti, možná se zdá, že jsme se s novinkami ohledně podpory pro OSVČ zdráhali, ale věřte, že k tomu máme několik důvodů, které jsou popsané na konci tohoto článku. Co je to kompenzační bonus? Kompenzační bonus je částečné nahrazení výpadků příjmu určité skupině OSVČ. Pro koho je kompenzační bonus? Pouze pro OSVČ, které splňuji níže uvedené podmínky vykonávají hlavni činnost vykonávají vedlejší činnost s výjimkou osob, které jsou zároveň zaměstnaní pro spolupracující osobu, studenty, starobní nebo invalidní důchodce, OSVČ čerpající peněžitou pomoc v mateřství a zároveň vykonávají vedlejší činnost Jaké jsou podmínky? živnost byla zahájena před 12.3.2020 činnost byla částečně nebo zcela nařízením vlády utlumena OSVČ musela kvůli opatření vlády pečovat o dítě Jakou výši můžu požadovat? Výše kompenzačního bonusu činí 500,- Kč za každý den trvání samostatné výdělečné činnosti od 12.03 do 30.04., maximálně 25 000,- Kč. Do kdy lze žádat? Žádosti se mohou podávat již nyní, maximálně však 60 dnů po 30.4.2020. Na co si dát pozor před vyplněním žádosti? Dle mediálního vyjádření ministrů má na kompenzační bonus nárok každý, ale není tomu tak! Z již výše uvedených podmínek je důležitá podmínka, že činnost byla částečně nebo zcela nařízením vlády utlumena. Zde je rozhodující několik podotázek: patřili jste do kategorie zavřených provozů viz odkaz zde? od kdy byla Vaše provozovna zavřena nařízením vlády viz odkaz zde? pokud jste nebyli nařízením vlády viz předchozí body uzavřeni, prokážete do budoucna pokles zakázek, např. e-mailovou komunikací, zrušením smluv apod.? Z výše uvedeného je zřejmé, že o nárok si můžou žádat pouze ty OSVČ, na které mělo nařízení vlády negativní dopad. Dále je důležité žádat jen za to období, kdy byla OSVČ postižena. Vláda dne 14.4.2020 zveřejnila možné budoucí otevírání zavřených podniků a podle toho by se měla i Vaše žádost řídit! Doporučujeme Vám zajistit si veškeré podklady pro případnou budoucí kontrolu, protože nesplnění výše uvedených podmínek se bude tvrdě trestat viz např. článek zde. Kde vyplnit žádost? Pokud jste si jistí, že splňujete veškeré podmínky pro nárok na kompenzační bonus, lze jednoduše vyplnit žádost na webových stránkách zde. Zde vypisujeme časté dotazy k vyplnění: DIČ OSVČ je rovno CZ + Vaše rodné číslo bonus bude vyplacen pouze na účet! Pokud máte registrovaný účet u finančního úřadu, musí se vyplnit tento účet! místně příslušný finanční úřad je ten, kde máte nahlášeno bydliště žádost můžete poslat místně příslušnému finančnímu úřadu těmito způsoby žádost uložíte v PDF a pošlete přes datovou schránku žádost vytisknete, podepíšete, naskenujete a pošlete na e-mail uvedený v žádosti žádost vytisknete, podepíšete a odnesete osobně na finanční úřad nebo vhodíte do sběrného boxu umístěného na každém finančním úřadě Jak Vám pomůžeme v BENE? Poradíme Vám, jestli máte na kompenzační bonus nárok. Samotné vyplnění žádosti je jednoduché a věříme, že žádost dokážete vyplnit sami. Pokud budete chtít žádost vyplnit od nás a to včetně zaslání na místně příslušný finanční úřad, budeme si účtovat poplatek 500,- Kč. S pozdravem Bc. Lukáš Hejkrlík a Iva Hejkrlíková


06.04.2020 publikoval Lukáš Hejkrlík

Program Antivirus

Vážení klienti, zasíláme Vám informaci k programu Antivirus, který je zaměřen na proplacení části mzdových nákladů, který byl dnešním dnem spuštěn. Na úvod je ale třeba dodat, že je stále mnoho nevyřešených otázek, například typu, bude se náhrada týkat i proplacení dovolených, náhrad mezd apod.? Na tyto otázky, doufáme, budeme znát odpověď snad již brzy. Výplaty za měsíc březen Pro správnou žádost musíme nejdříve správně vypočítat mzdy za měsíc březen. Zaměstnavatel má tyto možnosti. – Vyplatíte zaměstnancům 100% mzdy, jako by byly v práci, i když byl Váš provoz omezen § 208 zákoníku práce – Pokud Váš provoz byl omezen, můžete zaměstnancům vyplatit dle Zákoníku práce § 207 písm. a), 80% průměrného výdělku – Pokud má Vaše společnost vnitřní směrnici nebo dohodu s odborovou organizací, můžete zaměstnancům vyplatit 60% průměrného výdělku § 209, odst. 2 zákoníku práce Program Antivirus Nejdříve je nutné napsat některé body, které jsou důležité pro žádost o příspěvek na mzdy. – Vyplacení příspěvku se týká pouze těch zaměstnanců, kteří nejsou ve výpovědní lhůtě – Mzdy a to včetně odvodů musí být zaplaceny v řádném termínu a to ve výši viz výše, Výplaty za měsíc březen – Program se netýká zaměstnanců zaměstnaných na dohodu o provedení práce a pracovní činnosti – Tiše se mluví o bezdlužnosti, tzn. společnost by neměla mít dluhy vůči státním orgánům. Kolik můžete žádat? U našich klientů se bude příspěvek pohybovat maximálně 60% ze super hrubé mzdy, maximálně však do výše 29 000,- Kč. Na vyšší příspěvek by dosáhli pouze ty společnosti, které by byly kvůli COVID-II uzavřeny celkově (karanténa společnosti nařízená příslušnými úřady), proto se o ní dále nebudeme zmiňovat. Jaký je postup? – Vypočítají se mzdy za měsíc březen – Mzdy včetně odvodů se zaplatí zaměstnancům a státním orgánům – Vyplníme žádost na ÚP – Budeme čekat na odezvu a další formuláře, které ještě nejsou MPSV zpracované Kontrolní činnost Zpětně bude poskytnutí příspěvku na mzdy kontrolovat Inspektorát práce ve spolupráci s Úřadem práce, tudíž je nutné mít všechny dokumenty v pořádku, jinak je možnost, že budete muset příspěvek vracet. Mezi kontrolované dokumenty budou mimo jiné hlavně patřit: – Docházka za daný měsíc daného zaměstnance – Zaplacené odvody dle zákonem daného termínu (tj. do 20. dne následujícího měsíce) – Zaplacené výplaty zaměstnanců dle pracovních smluv/ mzdových výměrů nejpozději ve výplatní den organizace – Pracovní smlouvy/ mzdové výměry daných zaměstnanců – Dokázání překážek v práci, např. uzavřením provozu, snížení objemu zakázek apod. – Vnitřní směrnice společnosti nebo dohoda s odborovou organizací Jak se rozhodnout? Zvažte, jakou částku zaměstnanci vyplatíte jestli 100%, 80% nebo 60%. Od této částky se dále odvíjí i vyplacený příspěvek ve výši 60%, tzn. např. 60% ze 100% vyplacené mzdy, 60% z 80% vyplacené mzdy nebo 60% z 60% vyplacené mzdy. Jak Vám pomůžeme v BENE? – Budeme s Vámi konzultovat výpočet mezd za měsíc březen – Vypočteme mzdové náklady za měsíc březen – Pošleme žádost na ÚP – Budeme dále komunikovat s ÚP o vyplacení příspěvku a doložíme veškeré potřebné dokumenty UPOZORNĚNÍ, tyto práce jsou pro naší společnost časově náročné a budeme je vyřizovat jak to nejrychleji půjde. Nové informace Vám pošleme opět pomocí newsletteru, zveřejníme na našich webových stránkách a na našem Facebooku. Pro zaslání a další vyřizování žádosti si vyhrazujeme následující právo: – Za každou žádost (žádost se podává jedna za celý měsíc) požadujeme částku 1 000,- Kč. – Klient bude mít v době podání žádosti uhrazené veškeré závazky vůči naší společnosti – naše faktury po splatnosti (netýká se faktur ve splatnosti). Prosíme všechny klienty, aby dále sledovali naše oficiální webové stránky, facebookové stránky a případné dotazy nám zasílali výhradně do našich e-mailových schránek. S pozdravem Bc. Lukáš Hejkrlík a Iva Hejkrlíková


27.03.2020 publikoval Lukáš Hejkrlík

Odpuštění záloha na SP a ZP a prodloužení termínu pro podání SP a ZP.

Vážení klienti, přinášíme Vám novinky ohledně současné situace. Prosím berte na vědomí, že Vás informujeme zejména o novinkách, které prošly legislativním procesem. Proto se nebudeme zatím dále vyjadřovat ohledně podpory podnikatelů nebo náhrad mezd apod. Tyto informace nejsou úplné a mění se z hodinu na hodinu. Odpuštění záloh na sociální a zdravotní pojištění OSVČ Vláda schválila odpuštění minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění od března do srpna 2020 a to jak pro vedlejší tak hlavní činnost OSVČ. Nejdříve je nutné si uvědomit, jaké zálohy platíte. Pro rok 2020 jsou minimální zálohy tyto: Typ zálohy/činnost Výše zálohy Sociální pojištění/ hlavní činnost 2 544,- Kč Zdravotní pojištění/ hlavní činnost 2 352,- Kč Sociální pojištění/ vedlejší činnost 1 018,- Kč Zdravotní pojištění/ vedlejší činnost není stanoveno zákonem Pokud platíte minimální zálohy můžete si vybrat mezi níže popsanými variantami: Zálohy od března do srpna přerušíte a nebudete je platit. Pokud jste již zálohu zaplatili, bude Vám vrácena na základě vypočteného daňového přiznání za rok 2020. Zálohy budete platit dále. Pokud Váš základ daně bude podobný jako byl v roce 2019, stát Vám vrátí cca částku 29 376,- Kč. Pokud Vám vyšla zálohová povinnost pro rok 2020 vyšší, než jsou minimální zálohy viz tabulka výše, bude po Vás stát tuto vyšší zálohu (respektive rozdíl mezi vypočtenou a minimální) vyžadovat a to i zpětně. Nicméně i Vy nemusíte nyní zálohy platit a nebudou Vám účtovány žádné úroky a penále. Můžete si tedy vybrat mezi níže popsanými variantami: Zálohy od března do srpna budete platit pouze jako rozdíl mezi vypočtenou a minimální zálohou, Příklad, při hlavní činnosti budete platit za normálních okolností 3 544,- Kč na sociálním pojištění. Vy budete platit od března do srpna pouze částku 1 000,- Kč. Pokud budete mít stejný daňový základ jako v roce 2019, státu již nic doplácet nebudete. Zálohy budete platit dále ve vyměřené výši. V tomto případě, pokud bude daňový základ podobný jako v roce 2019, Vám stát vrátí poměrnou část a to cca v hodnotě 29 376,- Kč. Zálohy nebudete platit vůbec. V tomto případě, pokud Váš základ daně bude podobný jako byl v roce 2019 doplatíte státu rozdíl mezi vypočtenou a minimální zálohou. Pokud tedy budeme brát příklad viz první bod, doplatíte státu 6 000,- Kč. Závěrem. Doporučujeme těm klientům, kteří platí minimální zálohy, aby si zálohy na dobu od března do srpna 2020 přerušili. Pokud platíte vyšší zálohu, plaťte ji celou. Případné přeplatky z tohoto nařízení Vám na základě daňového přiznání necháme vrátit. Raději mít zálohy předplacené, než se za rok dohadovat se státem o úrocích, doplatcích apod. Odložení podání přehledu na sociálním a zdravotním pojištění OSVČ Dle nového usnesení vlády se odkládá podání přehledů na sociální a zdravotní pojištění za rok 2019 nejdéle do 1.8.2020. Co odkladem získáte viz body níže. Nová záloha na sociální pojištění pro rok 2020 se platí až po odevzdání přehledu na OSSZ. Doplatek na sociálním a zdravotním pojištění za rok 2019 se platí až po odevzdání přehledu na OSSZ. POZOR, pokud platíte minimální zálohu na zdravotní pojištění, zálohy jste si již měli změnit od února 2020. Závěrem. Pokud jsme za Vás doposud přehledy nepodali, je možné vyčkat jak s podáním tak s platbou nejdéle do 1.8.2020. Odevzdání daňových přiznání FO a přehledů na SP a ZP v BENE Jelikož tato situace nastala v době, kdy jsme s klienty byli nebo jsme se chystali domluvit na podpis přiznání a přehledů a předání dokumentů, museli jsme zajistit určitá opatření, aby vše bylo podáno v termínech. Opatření jsou v bodech popsány níže: Daňová přiznání jsme odeslali na základě plné moci z naší datové schránky. Máme tedy potvrzení o podání daňového přiznání. Daňová přiznání jsme poslali elektronicky na FÚ a poslali tzv E-Tiskopis na FÚ prostřednictvím pošty. Zde nemáme potvrzení o podání,ale poštovní doručenku o zaslání. Již podepsaná daňová přiznání jsme poslali poštou na místně příslušný FÚ. Poslali jsme však jen originál a nemáme potvrzení o podání, ale poštovní doručenku o zaslání. Přehledy na sociální a zdravotní pojištění máme pro klienty, se kterými jsme nestihli tyto přehledy podepsat, připravené u nás v kanceláři k podpisu a následně budete po zmírnění situaci vyzvání ke schůzce a podpisu. Dokumenty k předání za minulý rok archivujeme v sídle naší společnosti, a budou Vám předány po zmírnění situace. Daňové nedoplatky, nedoplatky na sociálním a zdravotním pojištění Vám kolegyně zasílají e-mailem.


19.03.2020 publikoval Lukáš Hejkrlík

Novinky z ohledem na vládní opatření

Vážení klienti, prosím přečtěte si prosím pozorně níže uvedené články. Reagujeme tak na časté dotazy, které v tuto chvíli máte. Liberační balíček   Ministerstvo financí (dále jen „MF“) vydalo tzv. Liberační balíček. To co zaznívá v mediích, zcela nevystihuje záměr MF a praxe je zcela jiná, proto Vám chceme tento balíček představit. Není pravda, že PODÁNÍ daňového přiznání a zaplacení daně se odkládá pro fyzické a právnické k 1.7.2020. Termín bez odkladu daňovým poradcem je stále do 1.4.2020. MF pouze odpustí pokuty za pozdní podání nebo zaplacení daně. Otázkou však je, jestli v budoucnu nebude chtít správce daně požadovat důkazy, proč daný podnikatel nepodal a nezaplatil daň v termínu, tj. 1.4.2020. Odevzdání daně z příjmu fyzických osob Správce daně (dále jen „SD“) omezil na všech svých územních pracovištích úřední hodiny. Dle našich zkušeností úřední osoby již nepotvrzují kopie daňových přiznání jako tomu bylo dříve a to zejména kvůli rychlejšímu odbavení daňových subjektů. Jelikož jsme si vědomi, že naši klienti v budoucnu budou potřebovat ověřené přiznání např. kvůli hypotéce, není pro nás tento proces akceptovatelný. Proto těm OSVČ, kteří kvůli koronaviru dodali doklady déle, nebo již u nás neměli možnost přiznání podepsat a nemají datovou schránku navrhujeme následující postup: 1) Přiznání pošleme na místně příslušný finanční úřad poštou, jako potvrzení bude sloužit doručenka z pošty. Otázka však je, jak budou ještě otevřené pošty, které již také avizují omezení pracovní doby. Potvrzení od pošty však není dostačující doklad o podání, na kopii vždy bude chybět razítko finančního úřadu. 2) Přiznání Vám pošleme elektronickou formou (emailem) a vy si jej podáte sami. 3) Vytvoříme pro Vás plnou moc, kterou podepíšeme a poštou zašleme na místně příslušný finanční úřad. Tímto krokem pak můžeme podat Vaše přiznání skrz naší datovou schránku a mít tak potvrzení o podání. Všechny tyto výše zmíněné postupy jsou zcela v naší režii. Na to, jakou formou chcete podání realizovat se Vás bude tázat náš zaměstnanec. Přehledy na OSSZ a ZP vč. placení Ministerstvo sociální věcí stále neodložilo podání a placení sociálního a zdravotního pojištění pro OSVČ. Termín podání a placení je tedy stále 30.4. – 4.5.2020! Termíny pro DPH Termín pro podání DPH a dalších tvrzení s tím spojené jsou stále dle nastavených pravidel do 25. dne následujícího měsíce. Proto budeme stále apelovat na klienty, aby své doklady pro zpracování dodali včas. Posečkání daně   Klient může SD požádat o posečkání daně, tzn. např. o rozložení DPH na splátky, nebo navrhnout jiný termín. Žádost musí však mít veškeré náležitosti, tzn. popis problému, doložení účetních výkazů, bankovních výpisů atd. Již dnes víme, že pokud má klient např. v pokladně 1 mil. Kč a požádá o posečkání daně, protože mu zavřeli např. restauraci, SD této žádosti nevyhoví! Žádosti se musí psát individuelně a nyní dle Liberačního balíčku není třeba platit žádný poplatek. Pokud budete potřebovat zažádat o posečkání daně, prosím napište e-mail na lukas.hejkrlik@benecb.cz s tím, že my vyhodnotíme, jaké máme šance s žádostí. Upozorňujeme však, že tento úkon je pro nás víceprací, za kterou si budeme účtovat 1 000,- Kč. Problémy se zaměstnanci Chápeme Vaše obavy ohledně Vašich zaměstnanců. Jelikož mnoho provozů je zavřeno nebo nemůžou svoji práci vykonávat v zahraničí, dostáváme plno otázek ohledně řešení. Možnosti ohledně tohoto problému shrnuli kolegové z jiné daňové kanceláře zde. My níže shrneme možnosti a doplníme o další. 1) Zaměstnanec může pracovat Home office – náleží mu plná mzda 2) Zaměstnanec si může čerpat dovolenou. Zaměstnavatel může nařídit zaměstnanci dovolenou písemně a to alespoň 14 předem, není-li ve firemních směrnicích doba stanovena jinak. POZOR, se směrnicemi musí být zaměstnanec seznámen a musí stvrdit svým podpisem seznámení! – finančně mu ale zaplatíte stejně, jako kdyby byl v práci. 3) Zaměstnanci můžete přidělit jinou práci, pokud spadá do druhu práce sjednané v pracovní smlouvě. Typicky se bude jednat např. o skenování a třídění dokumentů v účetní firmě apod. – zaměstnanci náleží stejná mzda. 4) Zaměstnance můžete převést na jinou pracovní pozici, tzn. číšník může dělat pomocnou sílu v kuchyni, aby restaurace zajistila alespoň rozvoz jídel! POZOR, se změnou pracovní náplně musí opět zaměstnanec souhlasit a stvrdit to písemně! – zaměstnanci náleží stejná mzda. 5) Dohodnout se zaměstnancem na neplaceném volnu. O neplacené volno musí však zažádat sám zaměstnanec a nelze mu jej nařídit. Neplacené volno má však dopad na počítání důchodu, nemocenskou apod.! – zaměstnanci nevyplácíte po dobu neplaceného volna žádnou mzdu. Musí se však minimálně dopočítat minimální zdravotní pojištění, které Vám zaměstnanec bude dlužit a které za něj musíte odvést. 6) Domluvit se se zaměstnancem na zkrácení pracovního úvazku. S tím však musí zaměstnanec souhlasit. – sníží se odvodová povinnost i mzda zaměstnance 7) V případě, že má zaměstnanec děti do 10 let, může si zažádat o ošetřovné. V tom případě platí zaměstnanci OSSZ 60% z průměrného výdělku a to ode dne nástupu na ošetřovné po celou dobu trvání ošetřovného v rámci nouzového stavu. 8) V případě, že je zaměstnanec doma na povinné karanténě, náleží zaměstnanci 60% náhrady mzdy po dobu prvních 14 kalendářních dnů. Od 15. dne platí náhradu OSSZ. 9) Pokud budete chtít se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr, vše závisí na podmínkách, v tomto případě raději vše konzultujte s Vaší mzdovou účetní nebo s jednateli. Pokud nemá Vaše společnost žádnou možnost z výše uvedeného, náleží zaměstnanci podle §208 Zákoníku práce plná mzda! Je tu však možnost, kdy se v rámci vnitřní směrnice, kterou musí akceptovat a podepsat všichni zaměstnanci, dá snížit výplata mzdy na 60% průměrného výdělku. Jedná se o částečnou nezaměstnanost, kdy zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnancům práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jeho službách. (§209, odst. 2, zákoníku práce). Půjčka COVID Půjčka COVID je možností pro podnikatele zapůjčit si za určitých podmínek od státu bezúročnou půjčku s odkladem splátek. Podmínky pro splnění zápůjčky jsou vázány zejména na dosavadní situaci a není 100% jisté, jestli danou půjčku podnikatel dostane. Z ekonomického pohledu není tato půjčka řešením Vaší finanční situace, protože úvěr se bude muset splatit! Pokud budete trvat na součinnosti s naší kanceláří, budeme si za jednotlivou žádost účtovat poplatek 1 000,- Kč. Práce v BENE Naši zaměstnanci pracují v běžném režimu a to jak přímo v sídle společnosti tak home office. Pobočku Na Zlaté stoce jsme museli na základě opatření Vlády ČR uzavřít a zaměstnance stáhnout do sídla naší společnosti. Prosíme tímto všechny klienty, aby brali ohled na delší odezvu z naší strany, od zpracování daňových přiznání jsme se bohužel museli přesunout k řešení aktuální situace Vás všech, a to jak z ekonomického pohledu tak problému zaměstnanců, žádostí apod.  


15.03.2020 publikoval Lukáš Hejkrlík

Nařízení vlády a BENE CB spol. s r.o.

Vážení klienti, chtěli bychom Vás informovat o dosavadní situaci ohledně Nouzového stavu České republiky. Toto naše oznámení je jako reakce na nařízení vlády, naší provozní doby, Vaší daňové povinnosti atd. Prosím přečtěte si toto oznámení pozorně! Provozní doba a práce v BENE   Bohužel nedokážeme předvídat další omezení vlády, a proto jsme se rozhodli s platností od 16.3.2020 uzavřít naší společnost pro naše klienty a i Vaše zaměstnance. Nadále jsme však pro klienty k dispozici na telefonu nebo skrz e-mailovou komunikaci, případně na sociálních sítích. Jelikož toto opatření limituje naší vzájemnou spolupráci prosíme Vás o následující: 1) dokumenty k DPH nám prosím vhazujte do naší schránky, kterou několikrát denně vybíráme. Vláda se zatím zcela jasně nevyjádřila k posunutí termínů, respektive mluví se stále pouze o prominutí penále a úroků z pozdě zaplacené daně, proto budeme nadále trvat na zaběhlém režimu donesení dokladů nejdéle do 15 dne následujícího měsíce. Klient však může využít zasílání dokumentů přes e-mail, úschovnu nebo naší připravenou aplikaci pro předání dokladů (v tomto případě se prosím obraťte na Bc. Lukáše Hejkrlíka, e-mail: lukas.hejkrlik@benecb.cz) 2) dokumenty k dani z příjmu fyzických a právnických osob nám prosím zanechte ve schránce a nebo jak bylo uvedeno v bodě 1) zašlete přes jiný komunikační kanál 3) dokumenty ke mzdám nám prosím zašlete buď e-mailovou komunikací a nebo jak bylo popsáno v bodě 1) zanechte ve schránce. Pokud Váš zaměstnanec bude potřebovat potvrdit příjmy na ošetřovné, hypotéku, úřad práce apod., bude nutné se spojit s naší mzdovou účetní a dořešit způsob předání vyplněných dokumentů. Budeme však preferovat e-mailovou komunikaci. V případě předem domluveného osobního kontaktu v naší provozovně, Vás žádáme, abyste  potřebné dokumenty  Vašich zaměstnanců nosili výhradně Vy – zaměstnavatelé. Kontakt na mzdovou účetní: - Ivana Pláňková, e-mail: ivana.plankova@benecb.cz, telefon: +420 724 238 338 - Karin Honetschlägerová, e-mail: karin.honetschlagerova@benecb.cz, telefon: + 420 602 716 107 4) V případě ošetřovného Vašich zaměstnanců je potřeba postupovat následovně: Zaměstnanec si nechá potvrdit formulář ošetřovného ve školním zařízení, kam jeho dítě dochází. Poté si zaměstnanec vyplní spodní část ošetřovného. Důležité je, aby zaměstnanec  vyplnil, od kdy do kdy bude ošetřovné čerpat. Teprve poté, může formulář odevzdat svému zaměstnavateli, který potvrdí nepřítomnost zaměstnance na druhé straně formuláře a poté ho předá do naší kanceláře, kde budou dokompletovány potřebné podklady pro Správu sociálního zařízení. 5) poradenství zejména z hlediska řešení výsledků hospodaření za rok 2019 budeme řešit pouze telefonickou nebo e-mailovou komunikací. V úvahu ještě přichází videokonferenční hovory, domluvené po předchozí domluvě. Závěrem: Očekáváme nyní větší množství dotazů na řešení aktuální situace ohledně dopadů nařízení vlády na Vaše podnikání. Prosím buďte tedy trpěliví a vyčkejte na naše odborné posouzení, které se ale bohužel každý den může měnit. Daňové povinnosti Už během minulého týdne jsme měli několik hovorů a dotazů zejména na daňové povinnosti z hlediska daně z příjmu za minulý rok. V dosavadní situaci nemůžeme garantovat to, co je již několikrát zmíněno v médiích ohledně odkladu daní a odpuštění příslušenství daně. Musíme čekat na jasné stanovisko zejména od Ministerstva financí a Ministerstva práce a sociálních věcí. Bez jasného stanoviska potvrzeného vyhláškou/zákonem musíme dodržet běžné termíny a o to prosíme i Vás. Pokud nastane nová skutečnost, která bude výše zmíněnými úřady validována, obratem Vás o ni budeme informovat skrz tento newsletter, na webových stránkách a na našem Facebookovém účtu. Nepotvrzené informace k 15.3.2020 dopoledne Zde vypisujeme několik nepotvrzených informací, které nám zasílá např. komora daňových poradců, hospodářská komora apod. Na odkazu zde se můžete dočíst, kdo a jak má upravit svou provozní dobu. Dnes, tj. neděle 15.3.2020 očekáváme další vyjádření vlády. V daňových záležitostech nejspíš vláda rozhodne v příštím týdnu.


06.02.2020 publikoval Lukáš Hejkrlík

Omezení pracovní doby BENE CB spol. s r.o.

Vážení klienti, rádi bychom Vás informovali, že v době závěrkových prací bude naše firma vždy každý pátek počínaje od 14.2.2020 do 27.3.2020 uzavřena. Děkujeme za pochopení


23.01.2020 publikoval Lukáš Hejkrlík

Kniha jízd z pohledu daně z příjmu a DPH

Tento článek se věnuje problematice vozidel, které používáte k podnikání. Pro správné pochopení celé problematiky je nutné rozdělit tento článek do dvou pohledů, z hlediska daně z příjmu a z hlediska daně z přidané hodnoty. Vše jako celek Vám určí výsledek, jestli psát knihu jízd, jaké jsou daňové dopady, a čeho se případně vyvarovat. 1. Co je třeba Abychom správně evidovali náklady a DPH pro rok 2020 je zapotřebí na doklady, které se vztahují k vozidlům psát rozlišující poznámku v podobě SPZ nebo typu vozidla. Jelikož problematika knihy jízd je náročná, prosím nechte si osobně vysvětlit problematiku, která je níže popsaná. 2.Kniha jízd z hlediska daně z příjmu U vozidel z hlediska daně z příjmu se musí psát kniha jízd v tom případě, když si podnikatel do nákladů (v daňové evidenci výdajů, dále jen „nákladů“), uznává skutečné náklady na pohonné hmoty (dále jen „PHM) a parkovné. Podnikatel se však může rozhodnout, využít výhodnější paušální výdaje dle §24 odst. 2) písm. zt) Zákona o dani z příjmu, a tedy na maximálně tři vozidla v obchodním majetku, využít paušální náklady na vozidlo ve výši 5 000,- Kč u právnických osob, respektive 4 000,- Kč u fyzických osob. Co to znamená Vám demonstrujeme na následujících příkladech. 1.Právnická osoba  Vlastníte s.r.o., které ve svém majetku eviduje 3 vozidla (BMW, VW, OPEL). V průběhu roku evidujete v účetnictví náklady bez DPH viz tabulka: Vozidlo/náklad BMW VW OPEL PHM 48 580,- Kč 68 480,- Kč 33 410,- Kč Parkovné 1 200,- Kč 0,- Kč 250,- Kč Opravy vozidla 48 000,- Kč 2 580,- Kč 120 850,- Kč Celkem 97 780,- Kč 71 060,- Kč 154 510,- Kč Celkové náklady na vozidla jsou ve výši 323 350,- Kč, což jsou náklady vynaložené za účelem zisku. Pokud byste tyto náklady obhajovali před finančním úřadem, ke všem vozidlům byste museli doložit knihu jízd. Varianta A) Správný daňový poradce nebo účetní by na první pohled měl upravit výsledek hospodaření, a to u vozidel BMW a OPEL. Proč? Pokud bychom využili paušální výdaje na vozidla BMW a OPEL, snížili bychom daňovou povinnost klienta a to následovně. Vozidlo/náklad BMW OPEL Poznámka PHM 48 580,- Kč 33 410,- Kč V daňovém přiznání zvýšíme o tyto částky výsledek hospodaření Parkovné 1 200,- Kč 250,- Kč V daňovém přiznání zvýšíme o tyto částky výsledek hospodaření Paušální náklady 60 000,- Kč 60 000,- Kč V daňovém přiznání snížíme výsledek hospodaření. Oprava vozidla 48 000,- Kč 120 850,- Kč Bez korekce Celkem náklad 108 000,- Kč 180 850,- Kč Po úpravách Z příkladu je patrné, že po korekci jsou celkové náklady na vozidla ve výši 359 910,- Kč (BMW a OPEL po úpravě + původní VW). Pokud byste měli obhajovat tyto náklady před finančním úřadem, postačilo by psát knihu jízd pouze na vozidlo VW. Paušální náklady na vozidlo nahrazují administrativu s psaním knihy jízd. Varianta B) Pro úplnou ochranu zde vyvstává možnost, že i vozidlo VW bychom převedli na paušální náklady, a to i s tím vědomím, že je to pro nás ztrátové v únosné míře. V tom případě by daňový poradce vyhodil z nákladů 68 480,- Kč, aby tam hned poté vložil 60 000,- Kč. Celkové náklady na všechny vozidla za celý rok byly ve výši 351 430,- Kč, což je stále více, než v případě využití skutečných nákladů na PHM, viz zadání tohoto příkladu. U této varianty by klient nemusel psát knihu jízd u žádného z vozidel. 2. Fyzická osoba U fyzických osob je situace oproti právnických osob lehce odlišná, a to zejména z důvodu toho, že se předpokládá, že minimálně jedno vozidlo využívá fyzická osoba i ke svým soukromým účelům. Paušální náklady na vozidlo, které využívá fyzická osoba k soukromým účelům je ve výši 4 000,- Kč. Náklady spojené s tímto vozidlem se pak musí také krátit, a to ve výši 20%. Nastíníme stejný příklad jako u právnické osoby, kdy vlastníte 3 vozidla (BMW, VW, OPEL) s tím, že vozidlo BMW využívá fyzická osoba i ke svým soukromým účelům. Vozidlo/náklad BMW – soukromé VW OPEL PHM 48 580,- Kč 68 480,- Kč 33 410,- Kč Parkovné 1 200,- Kč 0,- Kč 250,- Kč Opravy vozidla 48 000,- Kč 2 580,- Kč 120 850,- Kč Celkem 97 780,- Kč 71 060,- Kč 154 510,- Kč Opravy vozidla BMW se musí krátit minimálně o 20% a tudíž v průběhu roku a nebo v rámci daňového přiznání musí náklady ve výši 9 600,- Kč zvýšit výsledek hospodaření fyzické osoby. Na ostatní vozidla bychom v rámci nepsání knihy jízd uplatnili také paušální náklady, ale ve výši 5 000,- Kč, protože  ostatní vozidla využíváme pouze k podnikání za účelem zisku. Celkové náklady na vozidla by vypadaly podle tabulky, viz níže. Vozidlo/náklad BMW VW OPEL Poznámka PHM 48 580,- Kč 68 480,- Kč 33 410,- Kč V daňovém přiznání zvýšíme o tyto částky výsledek hospodaření Parkovné 1 200,- Kč 0,- Kč 250,- Kč V daňovém přiznání zvýšíme o tyto částky výsledek hospodaření Oprava vozidla 38 400,- Kč (tj. 80% z 48 000,- Kč) 2 580,- Kč 120 850,- Kč V daňovém přiznání korekce ve výši 9 600,- Kč Paušální náklady 48 000,- Kč (protože využívá i k soukromým účelům) 60 000,- Kč 60 000,- Kč V daňovém přiznání snížíme výsledek hospodaření. Celkem 86 400,- Kč 62 580,- Kč 180 850,- Kč Celkové výdaje na vozidla za konkrétní rok činí 329 830,- Kč, což po úpravách i povinných korekcích je stále vyšší náklad, než z původního zadání. Ani na jedno vozidlo v tomto případně není třeba psát knihu jízd. 3.Kniha jízd z hlediska DPH Z hlediska DPH platí jednoduché pravidlo a to, pokud si uplatňuji na jakékoliv položce ke konkrétnímu vozidlu DPH, byť je to pouze pár korun, musí klient knihu jízd psát. Toto  pravidlo platí i při samotném pořízení vozidla. Navodíme stejný příklad jako zde byl u daně z příjmu s tím, že vozidlo OPEL jste koupili neodpočtové, tj. od soukromníka a nenárokovali jste si DPH. Vozidlo/náklad BMW – ODPOČTOVÉ VW – ODPOČTOVÉ OPEL – NEODOPOČTOVÉ PHM 48 580,- Kč 68 480,- Kč 33 410,- Kč Parkovné 1 200,- Kč 0,- Kč 250,- Kč Opravy vozidla 48 000,- Kč 2 580,- Kč 120 850,- Kč Celkem 97 780,- Kč 71 060,- Kč 154 510,- Kč 1.Právnická osoba  U všech vozidel jste si v průběhu roku uplatňovali odpočet DPH na jednotlivých druzích nákladů a to následovně. Vozidlo/DPH Bez DPH DPH 21% BMW 97 780,- Kč 20 534,- Kč VW 71 060,- Kč 14 923,- Kč OPEL 154 510,- Kč 32 447,- Kč CELKEM 323 350,- Kč 67 904,- Kč Dle jednoduchého pravidla vzniká povinnost právnické osobě psát na všechny vozidla knihu jízd, aby si mohla uplatnit nárok na odpočet DPH ve výši 67 904,- Kč. V případě daňové kontroly a nedoložení knihy jízd finanční úřad doměří podnikateli neoprávněný odpočet DPH ve výši 67 904,- Kč, dále pokutu z této částku ve výši 20%, tj. 13 581-, Kč a dále úrok z prodlení do dne zaplacení doměřené daně a to ve výši 14%+REPO sazbu za každý den prodlení. 2. Fyzická osoba U fyzických osob platí stejná pravidla jako u právnických osob, ale opět s výjimkou. U vozidla používaného pro soukromé účely se musí krátit DPH již v průběhu roku minimálně o 20%, a nebo podle skutečně napsané knihy jízd. V našem případě se jedná o vozidlo BMW, kdy je 100% nárok na odpočet DPH ve výší 20 534,- Kč, klient si však může uplatit maximálně 80% z nároku na odpočet, tj. 16 427,- Kč. 3. Společné parametry z hlediska DPH  Při pořízení vozidla s DPH si klient uplatňuje 100% nárok na odpočet DPH. Pokud si nárok uplatní, musí  psát knihu jízd.  U fyzických osob, kdy se vozidlo pořizuje i k soukromým účelům, musí být DPH kráceno ihned při pořízení vozidla. Pokud knihu jízd nepíšete, musí daňový poradce v posledním daňovém přiznání vyrovnat rozdíl v DPH, jak v nároku na odpočet daně uplatněný v průběhu roku, tak i jako 1/5 z odpočtu DPH při pořízení samotného vozidla dle §78 zákona o dani z přidané hodnoty. 4.Kniha jízd Celý tento článek byl věnován evidenci jízd z hlediska daně z příjmu a z hlediska DPH. Co však musí kniha jízd obsahovat, aby obstála u případné kontroly z finančního úřadu? Finanční úřad  knihu jízd od podnikatelů vyžaduje, a také v mnoha případech rozporuje jednotlivé jízdy, proto je třeba knihu jízd psát řádně tak, aby co nejvíce odpovídala skutečnosti. Kniha jízd musí obsahovat následovné Položka Poznámka Datum jízdy Datum, kdy daná jízda proběhla Čas jízdy od/do Od kdy do kdy daná jízda proběhla Jakým vozidlem jízda proběhla Nejlépe na záhlaví samotné knihy jízd s popisem vozidla jako je, značka, typ a SPZ případně vin karosérie Počet ujetých kilometrů Počet ujetých kilometrů. Účel cesty Krátký popis účelu cesty Stav tachometru Stav tachometru po ujetí cesty, který musí souhlasit s tachometrem ve vozidle Množství PHM podle dokladu od tankování se zde napíše počet natankovaných litrů PHM Jak již bylo psáno v úvodu této podkapitoly, je zapotřebí, aby veškeré údaje odpovídali skutečnosti a byly prokazatelné. 5.Shrnutí Tato podkapitola shrnuje podkapitoly výše popsané a dává jednoduchý rozcestník k tomu, jak správně naložit s informacemi v problematice knihy jízd samotné, tak z hlediska daně z příjmu a DPH. Paušální výdaje na PHM může podnikatel uplatnit maximálně na 3 vozidla, u kterých je podnikatel zapsán jako provozovatel vozidla (jsou na IČ a zařazeny do obchodní majetku) V případě paušálních nákladů se musí výsledek hospodaření zvýšit o uplatněné náklady na PHM a parkovné Paušální náklady u právnických osob jsou ve výši 5 000 za měsíc. U fyzických osob pak 4 000,- Kč za měsíc/jedno auto, na každé další pak 5.000,- Kč/měsíc. Z hlediska daně z příjmu nemusí podnikatel vést knihu jízd u vozidel, u kterých uplatňuje paušální náklady Pokud fyzicky osoba používá vozidlo i k osobní účelům, je zapotřebí krátit i ostatní náklady, a to nejméně ve výši 20% nebo dle poměru ujetých km v  knize jízd Pokud si klient uplatňuje DPH na jakékoliv položce související s vozidlem, musí psát knihu jízd Kniha jízd musí být součástí účetní závěrky za daný rok Veškeré dotazy na tuto problematiku směřujte prosím na zaměstnance naší společnosti nebo na samotné vedení.


22.01.2020 publikoval Lukáš Hejkrlík

Služby a ceník pro rok 2020

Vážení klienti, rádi bychom Vás informovali o novinkách našich služeb pro rok 2020. Níže jsou uvedeny zásadní inovace v naší firmě, popis a ceník služeb pro rok 2020. 1. Daňové poradenství Od roku 2019 jsme zapsáni v komoře daňových poradců jako společnost vykonávající daňové poradenství. Tato skutečnost nám otevírá dveře a postavení naší společnosti vůči státním orgánům. Jsme schopni Vás zastupovat jako daňoví poradci  v případě kontrol a také Vám můžeme odložit Vaše daňová přiznání do června. Již v minulém roce využilo několik klientů tyto služby. Více o ceně za tyto služby  – viz ceník na konci tohoto článku. 2. Digitalizace dokumentů Již přes rok vytváříme vlastní webový dokument účetnictví, kde bychom chtěli do budoucna vytvořit digitalizace všech dokumentů našich klientů. Cílem je usnadnit klientům přístup k dokumentům, urychlit předávání dokumentů, umožnit klientovi vystavovat zde faktury atd. a to odkudkoliv. Tato služba je momentálně v beta testování se spuštěním od 1.1.2020 pro vybrané klienty, kteří nám již nyní zasílají dokumenty elektronicky. Tato služba je prozatím bez zpoplatnění, a proto pokud se budete chtít zapojit do tohoto projektu a přispět i svým názorem, budeme moc rádi. 3. Manažer datových schránek Pro klienty spravujeme datové schránky a od října 2019 zasíláme klientům denně zprávy z jejich datové schránky. Našim cílem je klientovi zaslat kompletní informace a případné řešení daného problému, který se vztahuje na naší práci v BENE. Příkladem může být nedoplatek u FÚ, kdy asistentka zašle klientovi vyrozumění a kolegyně, která zpracovává Vaše účetnictví zajistí komentář, kde nastala chyba. Tímto způsobem chceme klientovi dopřát veškeré informace pro jeho přehled a klid. 4. Expresní příplatek za zpracování účetnictví  I ze strany klienta musí docházet k součinnosti s naší společností. Proto vyžadujeme od roku 2020 dodání dokladů u plátců DPH nejdéle do 15. dne následujícího měsíce, abychom měli dostatek času na zpracování účetnictví a případnou korekci. V opačném případě budeme účtovat klientovi expresní příplatek 1 000,- Kč. O nedodaných dokladech v termínu Vás bude vždy informovat naše asistentka a to jak telefonicky, tak e-mailem. Dodáním účetnictví je myšleno hlavní část dokladů, pokud víte, že Vám chybí pár faktur apod., nebude Vám příplatek účtován. K tomu, abychom se vyhnuli těmto nepříjemnostem, může se každý klient zapojit například do digitalizace – ukládání dokumentů v elektronické podobě. 5. Změny v ceníku našich služeb pro rok 2020 Pro rok 2020 dochází ke zvýšení částky za účetnictví a poradenství jako každý rok,  o inflaci z předchozí roku (2018) a to ve výši 2,1%. Kvůli neustálému zvyšování zaručené mzdy jsme pro rok 2020 nuceni zvednout minimální částku za zpracování mezd HPP, DPČ na částku 220,- Kč. Jako doplňkové služby pro rok 2020 nabízíme: 1) Správa datových schránek a eNeschpenek,  viz popis výše ve výši 200,- Kč/měsíčně                                                                                                                                                                                        2) Zasílání pouze informací o pracovní neschopnosti eNeschopenek bez zasílání dalších zpráv z datové schránky ve výši 100,- Kč/měsíčně                                                                                                            3)Odklad daňového přiznání právnických osob, min. 5 000,- Kč/rok  4) Odklad daňového přiznání fyzických osob, min. 2 000,- Kč/rok Ostatní ceny za naše služby zůstávají jako doposud. Kompletní aktuální ceník našich služeb nejdete na našich webových stránkách https://www.benecb.cz/cenik/.


12.01.2020 publikoval Lukáš Hejkrlík

Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2020

Tento článek obsahuje podrobný návod, jak si správně zaměstnanec vyplní formulář Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2020 (dále jen „žádost“). Na úvod je třeba napsat, že tento formulář má za povinnost si vyplnit zaměstnanec, nikoliv zaměstnavatel. My, jako Váš partner v oboru účetnictví, daní a mezd pro Vás připravíme žádost pro kmenové zaměstnance pouze v rozsahu vyplnění základních údajů. Jak zjistíte níže, není možné, aby zaměstnavatel věděl o všech slevách a odpočtech, které chce zaměstnanec u Vás uplatnit v rámci zúčtování záloh. Proto tento článek slouží i pro Vaše zaměstnance jako návod, na co vše mají nárok. Pokud zaměstnanec nedodá vyplněnou žádost včetně potřebných dokumentů do účtárny nejdéle do 15.2.2020, vystavuje se tak riziku, že mu roční zúčtování ve mzdě nebude provedeno a bude si muset podat daňové přiznání za konkrétní zdaňovací období sám. Pokud zaměstnanec ukončí pracovní poměr před koncem roku a nenastupuje do dalšího zaměstnání, může si u posledního zaměstnavatele v roce zažádat o roční zúčtování záloh, pokud splní i další podmínky viz. níže. 1. Co je to roční zúčtování záloh Při výpočtu mzdy je zaměstnanci srážena daň, kterou jako zaměstnavatel (plátce) odvádíte za své zaměstnance (poplatníky) na místně příslušný finanční úřad. V rámci prohlášení poplatníka daně fyzických osob (dále jen „prohlášení“) viz článek zde, si zaměstnanec v průběhu roku uplatňuje základní slevy, na které má dle svého prohlášení nárok. Existují odpočty, které si nemůže zaměstnanec v průběhu roku uplatnit, protože vyúčtování těchto odpočtů může doložit pouze jednou za rok na základě konkrétního potvrzení. Tyto odpočty budou vysvětleny dále níže. Ne všichni zaměstnanci můžou požádat o roční zúčtování daně, proto je třeba splnit níže uvedené podmínky: zaměstnanec neměl v průběhu roku jiné příjmy než ze závislé činnosti (tj. zaměstnání). Ostatními příjmy se rozumí podnikání (OSVČ) podle §7, kapitálové příjmy (např. akcie, dividendy, apod.) podle §8, příjmy z pronájmu podle §9 a nebo ostatní příjmy podle §10 zákona o dani z příjmu, neměl současně více pracovních poměrů u více zaměstnavatelů. Pracovním poměrem se vedle hlavního pracovního poměru rozumí i dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti, výplata odškodnění pracovních úrazů pojišťovnou (Kooperativa nebo České pojišťovna) atd. pokud zaměstnanec nenahlásí včas změny vyplněné v původním prohlášení a v rámci ročního zúčtování by měl daň vracet, má za povinnost podat daňové přiznání za konkrétní rok a roční zúčtování mu zaměstnavatel nemůže udělat Podmínky pro vyplacení ročního zúčtování záloh zaměstnavatel vyplatí svému zaměstnanci roční zúčtování záloh pouze v případě, že je částka vyšší než 50,- Kč pokud si zaměstnanec dodatečně uplatňuje zvýhodnění na děti, může mu je zaměstnavatel vyplatit pouze tehdy, pokud jeho rozhodný příjem byl vyšší než 6-ti násobek minimální mzdy pro konkrétní rok (pro rok 2019 je rozhodná částka 80 100,- Kč, tj. 6 x 13 350,- Kč) roční zúčtování musí zaměstnanec doložit potvrzeními a žádostí viz níže 2. Základní údaje o plátci a poplatníkovi Období = rok, za který zaměstnanec žádá o roční zúčtování záloh. Identifikace poplatníka = Zde vypisuje poplatník (zaměstnanec) své příjmení, jméno a rodné číslo. Identifikace plátce daně (název) = plátce daně je zaměstnavatel, u kterého je zaměstnanec v době podání žádosti zaměstnán. Zde se vypisuje obchodní jméno společnosti nebo jméno a příjmení fyzické osoby. 3. Příjmy od předchozích plátců daně Tuto sekci vyplňují pouze ti zaměstnanci, kteří měli v průběhu roku více zaměstnavatelů. Musí být však splněna podmínka, že pracovně právní vztah nebyl souběžný s jiným pracovně právním vztahem. V tomto případě si musí zaměstnanec podat daňové přiznání sám a nemá na roční zúčtování záloh od současného ani předchozího zaměstnavatele nárok. Pro správný výpočet musí doložit potvrzení o zdanitelných příjmech za příslušný rok. Pokud zaměstnanec byl hlášen na úřadu práce jako žadatel o pracovní místo, tuto sekci nevyplňuje, ale dokládá k ročnímu zúčtování potvrzení od úřadu práce. V kalendářních měsících = číselně vyplňuje měsíce, ve kterých pracoval u jiného zaměstnavatele Identifikace předchozích plátců daně = zde se vypisuje obchodní jméno společnosti nebo jméno a příjmení fyzické osoby u které byl zaměstnanec zaměstnán. 4. Sleva na manželku Tuto sekci vyplňují pouze ti zaměstnanci, kteří hospodaří ve společné domácnosti s manželem/manželkou a jejich příjem za zdaňovací období nepřesáhne částku 68 000,- Kč. Příjmem se pro tyto účely rozumí například příjmy ze závislé činnosti (hlavní pracovní poměr, příjmy z dohody o provedení práce, pracovní činnosti) podle §6, příjmy z podnikání (OSVČ) podle §7, kapitálové příjmy (např. akcie, dividendy, apod.) podle §8, příjmy z pronájmu podle §9 a nebo ostatní příjmy podle §10 zákona o dani z příjmu. Příjmem se ale dál rozumí výplata nemocenské dávky (nemocenská, státní důchody, podpora v nezaměstnanosti, peněžitá pomoc v mateřství, apod.). Příjmem se pro tyto účely nerozumí rodičovský příspěvek. Základní sleva na manželku je ve výši 2 070- Kč za měsíc, tj. 24 840,- Kč roční sleva. Pokud je manžel/manželka držitelem průkazu ZTP/P sleva je za konkrétní měsíc dvojnásobná, tj. 4 140,- Kč a roční sleva dále maximálně ve výši 49 680,- Kč. Zaměstnanec je povinen k této sekci doložit čestné prohlášení manželky/manžela, že si za minulý kalendářní rok nevydělal/nevydělala víc než 68 000,- Kč. Pokud je manžel/manželka držitelem průkazu ZTP/P tak i tento průkaz. Jméno, Příjmení, Rodné číslo = zde se vyplňuje jméno, příjmení a rodné číslo manželky/manžela. Nárok splněn za = zde se vypisují měsíce, kdy byla celková částka příjmů manžela/manželky nižší jak 68 000,- Kč. Pro uplatnění slevy na manžela/manželku se však počítá s příjmy za celý kalendářní rok. ZTP/P = zaměstnanec vyplní křížek, pokud je manžel/manželka držitelem průkazu ZTP/P Nárok splněn za = zde se vypisují měsíce, ve kterých byl manžel/manželka držitelem průkazu ZTP/P 5. Sleva za umístnění dítěte Tuto sekci vyplňují pouze ti zaměstnanci, kteří mají děti, které žijí se zaměstnancem ve společné domácnosti a zároveň zaměstnanec vynaložil výdaje na umístnění dítěte v předškolním zařízením. Maximální částka kterou si může zaměstnanec uplatnit na jedno dítě je výše minimální mzdy za konkrétní rok (pro rok 2019 je maximální částka 13 350,- Kč). Zaměstnanec je povinen doložit potvrzení o vynaložených výdajích na jednotlivé dítě. V tomto případě bude maximální výše slevy za umístění dětí 16.350,- Kč. Jméno, Příjmení, Rodné číslo = zde se vypisuje jméno, příjmení a rodné číslo dítěte. Vynaložená částka = vynaložená částka na umístění dítěte v předškolním zařízení, která je napsána na potvrzení. 6. Nezdanitelné části základu daně Tato sekce se věnuje ostatním slevám, které poplatník dokládá potvrzením. Do sloupce „Uplatňuji“ zaměstnanec napíše křížek, pokud tuto slevu doloží a do sloupce „Uplatňovaná částka“ vypíše částku uvedenou na potvrzení. Bezúplatná plnění – dary = dar obcím, krajům nebo jiným organizačním složkám státu, právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek na vědu, vzdělání, kulturu, školství požární ochranu. Dále zdravotním zařízením, církvím nadacím apod. Minimální částka jednoho daru musí činit 1 000,- Kč. Pokud zaměstnanec v průběhu roku daroval krev nebo plazmu, má nárok na uplatnění nezdanitelné části základu daně ve výši 2.000,- Kč za každý odběr. O všech darech zaměstnanec dokládá potvrzení. Úroky z úvěru na financování bytových potřeb = částku, kterou zaměstnanec vynaloží jako úrok na hypotéčním úvěru nebo stavebním spoření na pozemek nebo nemovitost, kterou využívá pro svou vlastní bytovou potřebu. Zaměstnanec dokládá potvrzení o zaplacených úrocích. Maximální částka, kterou lze odečíst od základu daně je 300 000, Kč. Dále je potřeba vyplnit dodatkové prohlášení vysvětleno níže. Pokud zaměstnanec v žádosti o roční zúčtování záloh uvádí úroky z úvěru poprvé, je nutné doložit kopii úvěrové smlouvy. Penzijní pojištění = od základu daně lze na základě potvrzení odečíst částka maximálně 24 000,- Kč a to v součtu všech uzavřených penzijních pojištění. Odpočet se počítá jako rozdíl zaplacené částky za kalendářní měsíc ponížen o 1 000,- Kč. Soukromé životní pojištění = od základu daně lze na základě potvrzení odečíst částka maximálně 24 000,- Kč a to v součtu všech uzavřených životních pojištění. Členské příspěvky = pokud je zaměstnanec členem odborové organizace, může si na základě potvrzení odečíst maximální částku 3 000,- Kč. Úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání = zaměstnanec si může odečíst na základě potvrzení částku 10 000,- Kč nebo 13 000,- Kč u zaměstnanců se zdravotním postižením nebo 15 000,- Kč u zaměstnanců s těžkým zdravotním pojištěním v případě, že vynaloží výdaje na vzdělání podle Zákona č. 179/2006 Sb., o ověření a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. 7. Prohlášení o bytové potřebě Tuto sekci vyplní zaměstnanec v případě, že si uplatňuje úroky z hypotéky/stavebního spoření (dále jen „úroky) viz předchozí kapitola. Úroky může zaměstnanec sdílet s jinými poplatníky a může kvůli daňové optimalizaci tyto úroky poměrem mezi poplatníky rozdělit. Pokud poplatník přerozděluje část úroků na jiného poplatníka, škrtne v úvodním textu neuplatňuji a dále vyplní níže uvedenou tabulku o dalších poplatnících. V případě, že si zaměstnanec odpočítává 100% úroků škrtne uplatňuji a dále již nevyplňuje ostatní poplatníky podílející se na tomto hypotéčním úvěru. Zaměstnanec ale musí vyplnit adresu nemovitosti, kde bydlí a využívá pro financování tohoto bydlení hypotéční úvěr/stavební spoření. 8. Podpisová část Zaměstnanec, který uplatňuje dodatečné slevy nebo daňové zvýhodnění na vyživované děti, označí políčko vedle textu „Současně žádám v souladu s § 38k odst. 7 zákona o dodatečné uplatnění slev na dani/daňového zvýhodnění“ křížkem a postupuje dále dodatečným vyplněním prohlášením viz článek zde. Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění učiněná = zde se podepíše zaměstnanec a dopíše datum podpisu Ověření plátcem daně = zde se podepíše zaměstnavatel a dopíše datum podpisu 9. Další záznamy Tato sekce slouží zejména k dodatečným záznamům a změnám, případně jako nástavba jednotlivých sekcí v případě, že daná sekce nemá dostatek kolonek pro vyplnění všech informací.


11.01.2020 publikoval Lukáš Hejkrlík

Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro rok 2020

Tento článek obsahuje podrobný návod, jak si správně má Váš zaměstnanec vyplnit formulář Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti pro rok 2020 (dále jen „prohlášení“). Na úvod je třeba napsat, že tento formulář má za povinnost si vyplnit zaměstnanec, nikoliv zaměstnavatel. My, jako Váš partner v oboru účetnictví a mezd pro Vás připravíme prohlášení pro kmenové zaměstnance pouze v rozsahu vyplnění základních údajů. Jak zjistíte níže, není možné, aby zaměstnavatel věděl o všech slevách, které chce zaměstnanec u Vás uplatnit, proto tento článek slouží i pro Vaše zaměstnance jako návod, na co vše mají nárok. Pokud zaměstnanec nepodepíše, respektive neodevzdá vyplněné prohlášení do účtárny  nejdéle do 15.2.2020, vystavuje se tak snížení své mzdy o daň z příjmu ze závislé činnosti (minimálně za měsíc leden). Na závěr je třeba upozornit, že v jednom měsíci může Váš zaměstnanec uplatňovat veškeré slevy a odpočty pouze u jednoho zaměstnavatele. Pokud tedy dojde ke změně v některé části prohlášení, je třeba to zaměstnavateli nahlásit. Prohlášení také automaticky končí s pracovně právním poměrem, tzn. že není třeba žádnou písemnou formou prohlášení rušit. 1. Základní údaje o plátci a poplatníkovi Období = rok, za které zaměstnanec uplatňuje slevy a odpočty u plátce daně Název plátce daně =  plátce daně je zaměstnavatel, který v rámci výpočtu mzdy sníží zaměstnanci mzdu o vypočtenou daň. Zde se vypisuje obchodní jméno společnosti nebo jméno a příjmení fyzické osoby. Adresa = zde se vyplní adresa obchodní společnosti nebo adresa fyzické osoby, u které zaměstnanec uplatňuje slevy a odpočty. Příjmení, Jméno, Rodné číslo = Zde vypisuje poplatník, tj. ten kdo je zpoplatněn (zaměstnanec) své příjmení, jméno a rodné číslo. Pokud dojde v průběhu roku ke změně například příjmení poplatníka plátce, nahlásí to zaměstnanec zaměstnavateli jiným způsobem. Není nutné vyplňovat nové prohlášení, protože hlavním identifikátorem poplatníka je jeho rodné číslo. Adresa bydliště (místo trvalého pobytu) = adresa, kterou má poplatník hlášenou jako svůj trvalý pobyt v platném občanském průkazu. Adresa trvalého pobytu se může lišit od adresy bydliště, tj. adresa, kde se poplatník zdržuje. O skutečnosti změny trvalého pobytu nebo bydliště má zaměstnanec povinnost nahlásit svému zaměstnavateli jiným způsobem. Není nutné vyplňovat nové prohlášení, protože hlavním identifikátorem poplatníka je jeho rodné číslo. Daňový nerezident ČR dále vyplní = daňovým nerezidentem se rozumí osoba s jinou státní příslušností než českou. Nerezident dále vyplní číslo a typ dokladu totožnosti poplatníka (pas, občanský průkaz ze země původu), Stát, který tento doklad vydal, Identifikace pro daňové účely nalezne zaměstnanec např. podle tohoto návodu a v neposlední řadě vyplní stát, jehož je poplatník daňovým rezidentem. 2. Slevy podle §35ba odst. 1 Slevy na dani jsou částky, o kterou se snižuje vypočtená daň. Pokud by sleva byla větší než vypočtená daň, zaměstnanci se rozdíl nekompenzuje. Všechny uvedené slevy lze uplatnit pouze u jednoho zaměstnavatele za kalendářní měsíc. Základní sleva na poplatníka = základní sleva ve výši 2 070,- Kč za měsíc. Slevu lze uplatnit pouze na základě řádně vyplněného prohlášení. Základní slevu na invaliditu = sleva ve výši 210,- Kč za měsíc. Slevu je třeba dále doložit potvrzením o přiznání invalidního důchodu I. nebo II. stupně od okresní správy sociálního zabezpečení. Rozšířenou slevu na invaliditu = sleva ve výši 420,- Kč za měsíc. Slevu je třeba dále doložit potvrzením o přiznání invalidního důchodu III. stupně od okresní správy sociálního zabezpečení. Slevu na držitele průkazu ZTP/P = sleva ve výši 1 345,- Kč za měsíc. Slevu je třeba dále doložit průkazem ZTP/P. Slevu na studenta = sleva ve výši 335,- Kč za měsíc. Slevu je třeba dále doložit potvrzením o studiu. U vysokoškolského vzdělání u prezenční formy studia  max. do 26 let věku nebo do 28 let věku v případě doktorském studijním programu. 3. Daňové zvýhodnění na vyživované děti Proto, aby si mohl poplatník uplatnit zvýhodnění na vyživované dítě, musí svému zaměstnavateli doložit potvrzení druhého poplatníka (tj. manžel/manželka, druh/družka), že na dané děti neuplatňuje u svého zaměstnavatele zvýhodnění na děti vypsané v této části. Pokud je druhý z poplatníků OSVČ, nebo osoba bez příjmů, je potřeba tento dokument nahradit např. čestným prohlášením. V případě, že druhý z poplatníků nežije nebo je neznámý či je vyživované dítě v pěstounské péči, potvrdí tuto skutečnost sám poplatník čestným prohlášením či doložením příslušným potvrzením. Nicméně tyto skutečnosti (úmrtí, osvojení, adopce apod.) nezakládá na trvalém zvýhodnění vyživovaného dítěte, protože poplatník může za dobu možnosti uplatnění tohoto zvýhodnění začít žít s jiným poplatníkem v manželství. Podle §35c odst. 6) se za vyživované dítě poplatníka pro účely  zákona považuje dítě vlastní, osvojenec, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě, které přestalo být u tohoto poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči, dítě druhého z manželů, vlastní vnuk nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho rodiče nemají dostatečné příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit Dalším faktorem pro uplatnění tohoto zvýhodnění je, že vyživované dítě žije ve společné domácnosti s poplatníkem, je mu méně než 18 let nebo do 26 let a studuje prezenčně střední/vysokou školu nebo do 26 let, pokud studuje doktorské studium. Jméno, Příjmení, Rodné číslo = zde se vyplňuje jméno, příjmení a rodné číslo vyživovaného dítěte. Uplatňuji/neuplatňuji nárok ve výši na = v případě, že zaměstnanec neuplatňuje zvýhodnění na vyživované dítě, napíše do kolonky neuplatňuji. V případě, že poplatník chce uplatňovat daňové zvýhodnění na vyživované dítě, píše do této kolonky čísla kdy, 1 znamená zvýhodnění ve výši 1 267,- Kč měsíčně na první dítě. 2 znamená zvýhodnění ve výši 1 617,- Kč měsíčně na druhé dítě. 3 znamená zvýhodnění ve výši 2 017,- Kč měsíčně na třetí a další dítě. Pokud má poplatník např. dvě děti s tím, že druhý poplatník si uplatňuje jedno dítě a druhý poplatník druhé, je třeba tuto skutečnost zaznamenat opět ve formuláři potvrzení druhého poplatníka, aby bylo zřejmé, který z poplatníků využívá zvýhodnění větší/menší. ZTP/P = pokud některé vyživované dítě má průkaz ZTP/P, lze u tohoto dítěte uplatnit dvojnásobné zvýhodnění. Poplatník je tuto skutečnost ale povinen doložit průkazem ZTP/P vyživovaného dítěte. Zletilé dítě = pokud je vyživovanému dítěti více jak 18 let a soustavně se připravuje na budoucí povolání (střední a vysoká škola). Tuto skutečnost je poplatník povinen doložit potvrzením o studiu vyživovaného dítěte za každý školní/akademický rok. Dodatečně za kalendářní měsíc = v případě, že poplatník chce ne/uplatnit zvýhodnění dodatečně. Pro dodatečné zvýhodnění jsou stejné podmínky, které jsou popsány výše. Poplatník do sloupečku vyplní číslem, za jaké měsíce dělá dodatečné uplatnění a do políčka v úvodu této sekce napíše XD. Veškeré změny dále napíše do změnové části, která bude popsána níže. 4. Informace o druhém z poplatníků Tuto sekci vyplní poplatník pouze v případě, že žije v domácnosti s vyživovanými dětmi a zároveň s druhým poplatníkem. Poplatník zakřížkuje NE, pokud vyživované děti vychovává sám a dále tabulku nevyplňuje. Pokud poplatník vychovává dítě s dalším poplatníkem, zakřížkuje ANO a postupuje dále ve vyplnění dodatečných informací o druhém z poplatníků. Jméno, Příjmení, Rodné číslo, Adresa bydliště (místo trvalého pobytu) = jméno, příjmení, rodné číslo a adresa bydliště nebo trvalého pobytu druhého poplatníka, žijícího ve společné domácnosti, který se podílí na výchově a hospodaření o vyživované dítě. Uplatňuje daňové zvýhodnění ANO/NE = pokud druhý poplatník uplatňuje alespoň jedno zvýhodnění na vyživované dítě vyplní poplatník ve svém prohlášení ANO. Pokud druhý poplatník neuplatňuje zvýhodnění na žádné dítě, vyplní poplatník ve svém prohlášení NE. Zaměstnání ANO/NE = pokud je druhý poplatník zaměstnán, vypíše poplatník ve svém prohlášení ANO a pokračuje ve vyplňovaní zbytku tabulky. Pokud druhý poplatník není zaměstnán, vyplní poplatník ve svém prohlášení NE a dále ve vyplňovaní nepokračuje. Název plátce daně = zde se vypisuje obchodní jméno společnosti nebo jméno a příjmení fyzické osoby, u kterého je zaměstnán druhý z poplatníků. Adresa plátce daně = zde se vyplní adresa obchodní společnosti nebo adresa fyzické osoby, u které je zaměstnán druhý z poplatníků 5. Podpisová část Tato sekce slouží pro potvrzení údajů z předešlých sekcí vlastnoručním podpisem poplatníka a plátce daně. Na uvedené zdaňovací období = do políčka prohlášení poplatníkem se podepíše zaměstnanec a vedle napíše datum podpisu. Do políčka ověření plátce daně se podepíše zaměstnavatel a vedle napíše datum podpisu. Dodatečně za uvedené zdaňovací období = učiní tak zaměstnanec i zaměstnavatel v případě, že zaměstnanec v průběhu roku nahlásí změnu v části Změnová část a to stejným způsobem jako na uvedené zdaňovací období. 6. Změnová část V této sekci poplatník vypisuje změny v průběhu roku. Tím může např. být sleva na invaliditu, studium nebo i změna na vyživované děti. Pokud poplatník chce uplatňovat slevu nebo zvýhodnění dodatečně, musí viz vysvětlení výše doložit potřebné dokumenty. Druh změny = stručný popis, u které slevy ne/zvýhodnění dochází ke změně Kalendářní měsíc, v němž změna nastala = měsíc, kdy ke změně došlo Změna oznámená poplatníkem = podpis poplatníka (zaměstnance) a datum podpisu Ověření plátce daně = podpis plátce (zaměstnavatel) a datum podpisu V případě, že změna nastává ve zvýhodnění na vyživované děti, má za povinnost poplatník vyplnit i poslední tabulku v této sekci. Jméno, Příjmení, Rodné číslo = Jméno, příjmení a rodné číslo vyživovaného dítěte, u kterého dochází ke změně. Uplatňuji/neuplatňuji nárok ve výše na = v případě, že zaměstnanec neuplatňuje zvýhodnění na vyživované dítě, napíše do kolonky neuplatňuji. V případě, že poplatník chce uplatňovat daňové zvýhodnění na vyživované dítě, píše do této kolonky čísla kdy, 1 znamená zvýhodnění ve výši 1 267,- Kč měsíčně na první dítě. 2 znamená zvýhodnění ve výši 1 617,- Kč měsíčně na druhé dítě. 3 znamená zvýhodnění ve výši 2 017,- Kč měsíčně na třetí a další dítě. Pokud má poplatník např. dvě děti s tím, že druhý poplatník si uplatňuje jedno dítě a druhý poplatník druhé, je třeba tuto skutečnost zaznamenat opět ve formuláři potvrzení druhého poplatníka, aby bylo zřejmé, který z poplatníků využívá zvýhodnění větší a menší. K dodatečnému nahlášení může dojít například narozením nového vyživovaného dítěte, nebo již neuplatněním některého z vyživovaných dětí apod. ZTP/P = pokud dojde ke změně v průběhu roku, kdy vyživované dítě ne/má průkaz ZTP/P zapíše se tato změna Zletilé dítě = zapisuje se pouze u nově přidaného vyživovaného dítěte. Není nutné hlásit změnu, kdy konkrétnímu dítěti v průběhu roku bylo 18 let. Tuto skutečnost musí poplatník doložit potvrzením o studiu vyživovaného dítěte.


06.01.2020 publikoval Lukáš Hejkrlík

Minimální zálohy OSVČ pro rok 2020

Vážení klienti, pro osoby samostatně výdělečně činné (dále jen OSVČ), dochází jako je tomu každý rok, k přepočtu minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Proto všechny OSVČ, pro které je podnikání jejich hlavním příjmem a zároveň platili v roce 2019 minimální zálohy (tj. zdravotní pojištění ve výši 2 208,- Kč a sociální pojištění ve výši 2 388,- Kč), aby si změnili dle níže uvedeného návodu trvalé příkazy na nové částky. Zdravotní pojištění: Částka 2 352,- Kč,  var. symbolem je  rodné číslo na Vaší zdravotní pojišťovnu. Pojistné za měsíc leden 2020 musí být na zdravotní pojišťovně připsané nejdéle do 8.2.2020 Sociální pojištění: Částka 2 544,- Kč, pod var. symbolem přiděleném místně příslušnou správou sociálního zabezpečení. Pojistné za měsíc leden 2020 musí být na místně příslušnou správu sociálního zabezpečení připsána nejdéle do 31.1.2020. Výše zálohy na sociální pojištění pro rok 2020 se až do podání daňového přiznání za rok 2019, týká pouze nových OSVČ (začínajících podnikatelů v roce 2020). Podnikatelé, kteří platili zálohy již v roce 2019, platí na sociální pojištění až do podání daňového přiznání svou zálohu z roku 2019 v původní výši. Další minimální odvody pro rok 2020: nemocenské pojištění 126,- Kč sociální pojištění vedlejší činnost 1 018,- Kč samoplátci (zdravotní pojištění) 1 971,- Kč Pokud si nejste jistí částkou nebo číslem účtu, prosím kontaktujte nás na e-mail lukas.hejkrlik@benecb.cz  nebo benecb@benecb.cz a vše správně nastavíme.


05.04.2017 publikoval Lukáš Hejkrlík

Upozornění pro plátce DPH

Vážení klienti, finanční úřady jsou nyní již velmi striktní s předepisováním pokut za pozdní podání kontrolního hlášení, respektive pokuty za pozdní podání, předepisuje automaticky software finanční správy. Právnické osoby mají dle § 101e odst. 1) Zákona o DPH zasílat hlášení do 25. dne po skončení kalendářního měsíce tzn., že pokud tento 25. den připadne na sobotu, neděli či svátek, i tak musí právnické osoby mít hlášení zaslané. V případě zaslání hlášení o den později, se vystavujete automatické pokutě 1 000,- Kč v případě, že FÚ nevyzve o zaslání kontrolního hlášení dodatečně. V tomto případě pak má poplatník automatickou pokutu 10 000,- Kč. U Fyzických osob je režim jednodušší. OSVČ posílají kontrolní hlášení spolu s přiznáním k DPH dle § 101e odst. 2) Zákona o DPH, tudíž zde neplatí režim do 25. dne vysvětlený výše. Pokuty za opožděné zaslání kontrolního hlášení jsou však pro oba subjekty totožné. Žádáme tedy všechny naše klienty, aby dodávali dokumenty k zaúčtování včas a to nejpozději do 15. dne v měsíci! Pokud naši zaměstnanci nebudou mít podklady včas, předem vás upozorní a to buďto e-mailem nebo telefonicky. V případě, že dokumenty obdržíme po 20. dni v měsíci, dovolujeme si vás informovat, že vám budeme účtovat položku za expresní zpracování účetnictví ve výši 1 000,- Kč. Bohužel s nárůstem byrokracie a administrativy již nejsme schopni plně zvládat naši práci včas, pokud nedostaneme od vás podklady k zaúčtování. Prioritou a cílem je pro nás vždy mít účetnictví úplné a správné a mít dostatek prostoru pro případné korekce a dodání zbytku dokladů. Rozsah účetnictví, který potřebujeme mít dodaný do termínu jsou zejména: – bankovní výpisy – faktury vystavené – ostatní příjmy (příjmové pokladní doklady, EET sumarizace apod.) Bc. Lukáš Hejkrlík Jednatel společnosti


28.02.2017 publikoval Lukáš Hejkrlík

Školkovné pro rok 2017

V roce 2017 se nám opět mění minimální mzda a to na částku 11 000,- Kč (v roce 2016 ve výši 9 900,- kč). Tato změna má pozitivní dopad na výši daňové povinnosti poplatníka. V případě, kdy jako zaměstnanec platíte zálohovou daň ze mzdy, můžete se těšit, že vám zaměstnavatel v ročním vyúčtování vrátí až zmíněných 11 000,- Kč. Vše však záleží na výši zaplacených záloh. U OSVČ je to obdobné, namísto toho, aby v dubnu nebo červenci zaplatili doplatek daně za předchozí rok, mohou si tímto způsobem snížit svou daňovou povinnost.


20.12.2016 publikoval Lukáš Hejkrlík

Výše záloh na sociální a zdravotní pojištění OSVČ v roce 2017

Jako každý rok se i pro rok 2017 zvyšují povinné minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ. Nezapomeňte, že záloha na zdravotní pojištění je splatná již 8. února 2017. Zálohy na sociální pojištění jsou splatné po odevzdání přehledu za předchozí rok na Okresní správu sociálního zabezpečení. Zeptejte se tedy svého poradce, od kdy musíte novou výši záloh platit. Rozpis minimálních povinných záloh pro rok 2017 Záloha Hlavní činnost Vedlejší činnost Zdravotní pojištění 1 906,- Kč podle daňového přiznání Sociální pojištění 2 061,- Kč 832,- Kč  


30.11.2016 publikoval Lukáš Hejkrlík

EET již zítra!

Již zítra začíná ostrý start EET pro stravovací a ubytovací služby. Všichni naši klienti by měli být na start připraveni, osobně jsme objížděli v průběhu listopadu všechny klienty, kterých se EET týká. Jednou z podmínek ze zákona je však ještě mít vylepenou cedulku nejlépe na vstupních dveří do provozovny, že daný podnik již EET podléhá. Proto prosíme ty klienty, kteří tuto povinnost ještě nesplnili, aby si cedulku v provozovně vylepili. Vyberte si ze tří možných variant z běžného režimu.  


16.11.2016 publikoval Lukáš Hejkrlík

Změna čísel u zdravotních pojišťoven

Mnoho zdravotních pojišťoven v průběhu roku 2016 změnilo, nebo se chystá změnit,  své bankovní spojení pro příjímání plateb jak za odvody zaměstnanců tak i záloh na zdravotní pojištění OSVČ. Sestavili jsme pro vás tedy veškeré změny, které se v bankovních spojeních odehrály nebo odehrají v příštím roce. Překontrolujte si prosím své trvalé příkazy zejména pří odvodech povinných záloh na zdravotní pojištění OSVČ. Staré účty jsou doposud ještě aktivní. Pro klienty, kterým zpracováváme mzdy se nová čísla účtů vždy zobrazí v zaslaném příkazu k úhradě.     Čísla účtu zdravotních pojišťoven pro posílání záloh na ZP za OSVČ Zdravotní pojišťovna Číslo účtu Var. symbol Kons. symbol Platné od mm/rrrr VZP – Jiho. kraj 1112009311/0710 Rodné číslo 3558 1/2017 VZP – Střed. kraj 1112001221/0710 Rodné číslo 3558 1/2017 VZP – Praha 1112001221/0710 Rodné číslo 3558 1/2017 VOZP 2010201091/0710 Rodné číslo 3558 12/2016 ZP MVČR 2110102031/0710 Rodné číslo 3558 02/2017 ČPZP 2050203761/0710 Rodné číslo 3558 10/2016 OZP 2070101041/0710 Rodné číslo 3558  01/2017 Revírní ZP 2130203761/0710 Rodné číslo 3558  2016   Čísla účtu zdravotních pojišťoven pro posílání ZP za zaměstnance Zdravotní pojišťovna Číslo účtu Var. Symbol Kons. Symbol Platné od mm/rrrr VZP – Jiho. kraj 1111006311/0710 IČO 3558 1/2017 VZP – Střed. kraj 1111009221/0710 IČO 3558 1/2017 VZP – Praha 1111009221/0710 IČO 3558 1/2017 VOZP 2010201091/0710 IČO 3558 12/2016 ZP MVČR 2115106031/0710 IČO 3558 02/2017 ČPZP 2050107761/0710 IČO 3558 10/2016 OZP 2070101041/0710 IČO 3558  01/2017 Revírní ZP 2130000761/0710 IČO 3558  2016  


01.11.2016 publikoval Lukáš Hejkrlík

Informační cedulka EET

EET se nám každým dnem blíží. Jednou z povinností od prosince je také vyvěšení informačního oznámení, že v prodejně již dochází k EET. Nezapomeňte tedy informační povinnost mít vylepenou u vstupu do vaší provozovny. Finanční úřad a i celní správa může za nevyvěšení této povinnosti udělit pokutu až do výše 50 000,- Kč. Soubor ke stažení zde: Informační povinnost EET


24.10.2016 publikoval Lukáš Hejkrlík

EET a spropitné - evidujte vše, je to levnější

Žádný zákon neupravuje přesné zdanění spropitného. Tudíž se vychází ze dvou způsobů, jak spropitné zdanit. Prvním příkladem je, že spropitné plyne přímo podnikateli a ten jej dále využívá dle svého uvážení. Druhým příkladem je, že spropitné náleží zaměstnancům. Podívejme se na jednotlivé daňové dopady a dopady z hlediska EET. 1. Spropitné náleží podnikateli V tomto případě je potřeba na účtenku uvést tržbu, vč. příslušné sazby DPH (předpokládejme sazbu 15% DPH) + spropitné, vč. příslušné sazby DPH (15% od 1.12.2016). Daňový dopad Podnikatel musí odvést DPH z celé částky včetně spropitného Dále musí podnikatel odvést daň z příjmu ze spropitného bez DPH Podnikatel musí evidovat v rámci EET!  2. Spropitné náleží zaměstnanci V tomto případě je potřeba na účtenku uvést tržbu, vč. příslušné sazby DPH (předpokládejme sazbu 15% DPH). Spropitné se již vypisovat nemusí! Daňový dopad Podnikatel musí odvést DPH z částky bez spropitného Podnikatel musí odvést 34% ze spropitného na SP a ZP Podnikateli nevzniká povinnost tuto tržbu evidovat v EET a ani vypisovat na účtenku. Podnikatel však musí vést zvláštní evidenci spropitného a pak například: Celkové spropitné za jednotlivý měsíc rozdělí rovnoměrně (například dle odpracovaných dnů) mezi své zaměstnance. Spropitné rozdělí každému zaměstnanci dle jeho zásluh (je potřeba evidence dle zaměstnanců). Jiné dopady spropitného V případě, že se podnikatel rozhodl vyúčtovávat spropitného tímto způsobem, vystavuje se několika dle našeho názoru negativním situacím: Spropitné nemusí být na účtence vypsané. V případě hosta „prudiče“ se vystavuje personál vysvětlování, proč na účtence není spropitné uvedeno. Sám host „prudič“ může nahlásit tuto skutečnost na finanční úřad, který může zahájit místní šetření či daňovou kontrolu. V případě, že se „nepoctivý“ podnikatel rozhodl evidovat spropitné tímto způsobem, nicméně ve výplatních páskách spropitné není zaevidováno, vystavuje se v případě daňové kontroly rozsáhlému vysvětlování. Tento fakt může finančnímu úřadu nahlásit sám zaměstnanec. Podnikateli by tak hrozilo trestní stíhání za obcházení placení daně, odvodu na SP a ZP nebo pokuta za neevidování tržeb a to až do výše 500 000,- Kč. V případě úhrady platební kartou dochází k další evidenci, respektive nastavení vašeho pokladního systému o položku spropitné. Z hlediska účetnictví může tak docházet k dodatečnému účtování.  Kladem tohoto postupu je stále však pozitivní motivace personálu. Otázka však je, jestli ta evidence a starosti podnikateli stojí za to 3. Příklad spropitného Pro správné rozhodnutí, k jaké variantě se přiklonit uvádíme krátký příklad obou možností. Příklad je tvořen na právnickou osobu (s.r.o.), plátcem DPH, podnikající v pohostinství s jedním zaměstnancem a s čísly za jeden měsíc.   Spropitné pro podnikatele Nakoupené zboží / 15% DPH 217 391,- Kč 32 609,- Kč DPH Prodej zboží / 15% DPH 434 783,- Kč 65 217,- Kč DPH Spropitné podnikateli / 15% DPH 1 739,- Kč 261,- Kč DPH Odvod DPH za měsíc 65 217 + 261 – 32 609 = 32 869,- Kč Hrubá mzda zaměstnance 15 000,- Kč Náklad na mzdu zaměstnance = HM * 1,34 15 000 * 1,34 = 20 100,- Kč Základ pro daň z příjmu 434 783 + 1 739 – 217 391 – 20 100 = 199 031,- Kč Daň z příjmu 19% 37 810,- Kč Zisk po zdanění 199 031 – 37 810 = 161 221,- Kč Spropitné pro zaměstnance Nakoupené zboží / 15% DPH 217 391,- Kč 32 609,- Kč DPH Prodej zboží / 15% DPH 434 783,- Kč 65 217,- Kč DPH Spropitné zaměstnanci / není DPH 2 000,- Kč 0,- Odvod DPH za měsíc 65 217 – 32 609 = 32 608,- Kč Hrubá mzda zaměstnance + spropitné 15 000 + 2 000 = 17 000,- Kč Náklad na mzdu zaměstnance = HM * 1,34 17 000 * 1,34 = 22 780,- Kč Základ pro daň z příjmu 434 783 – 217 391 – 22 780 = 194 612,- Kč Daň z příjmu 19% 36 860,- Kč Zisk po zdanění 194 612 – 36 860 = 157 752,- Kč Podnikatel vs. Zaměstnanec Zisk po zdanění varianta podnikatel 161 221,- Kč Zisk po zdanění varianta zaměstnanec 157 752,- Kč Rozdíl 3 469,- Kč Z výše uvedeného příkladu vyplívá, že evidovat tržby jako celek (varianta podnikatel) ušetří z 2 000 spropitného podnikateli na zisku minimálně 3 469,- Kč. Po odečtení DPH, které v případě varianty podnikatele musí podnikatel odvést, pak vychází čistý cash-flow zisk ve výši 3 208,- Kč (3 469 – 261 DPH). 4. Závěrem Otázek a nejasných odpovědí na téma spropitného bylo v médiích mnoho a to nejen v rámci EET. Myslíme si, že tímto článkem dáváme podnikatelům jasnou odpověď a nyní je pouze na nich, jakým směrem chtějí spropitné dále řešit. Pokud chcete dát na naše doporučení, evidujte tržby jako celek včetně spropitného. Z hlediska zisku je to pro podnikatele levnější záležitost. Ušetříte si mnoho starostí z další evidencí a vyhnete se i problémům od hostů či vlastních zaměstnanců. Pokud vaši zaměstnanci byli na spropitné zvyklí, není přeci problém dle vlastního uvážení jim odměnu jako takovou dát, to zákon nezakazuje.


16.08.2016 publikoval Lukáš Hejkrlík

Pozor, EET se vás může týkat dříve, než si myslíte.

Denně pro vás sledujeme novinky z problematiky EET. Bohužel neumíme odpovědět na všechny dotazy, protože ani v půlce srpna (tzn. necelé 4 měsíce před první vlnou) finanční správa a ani ministerstvo financí nevysvětlilo kdo, kdy a jak má EET správně evidovat. Sepsali jsme vám v krátkosti hlavní body, o kterých se nyní mluví nejen mezi podnikateli ale i v médiích.   Kadeřnictví prodávající kafe je jako hospoda, tzn. EET se na podnikatele vztahuje již od prosince. Všichni podnikatelé se musí mít na pozoru před strašákem jménem EET. V případě, že provozujete například kadeřnictví a jako nadstavbu svého podnikání nabízíte i kafe či jiné nápoje nebo pochutiny, dopadne na vás EET již od letošního prosince. Jak se tomu vyhnout? Nápoje či potraviny nabízejte jako součást svých služeb, například za ostříhání kafe zdarma. Tzn. že marži za kafe započítáte do svých služeb a na výsledné účtence bude pouze položka za střih. Sankce při porušení EET Z médií se stále ozývá, že mnoho podnikatelů na EET nejsou stále připraveni. Podnikatelé si však neuvědomují, jaké sankce jim, v případě porušení některých procesních postupů, mohou hrozit. sankce do 500 000,- Kč za správní delikt, tj. závažné maření EET. Ke správnímu deliktu může dojít například: nezaslání datovou zprávou údaje o evidované tržbě nevystavení účtenky tomu, od koho přijímáme peníze sankce do 50 000,- Kč za správní delikt například za neumístění informačního oznámení, povinnost zacházet s autentizačními údaji nebo certifikátem pro EET tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. uzavření provozovny pozastavení výkonu činnosti, při které dochází k EET   EET se nevztahuje pouze na výběr hotovosti Mnoho podnikatelů žije v iluzi, že EET eviduje pouze výběr hotovosti od konečného spotřebitele. EET však bude evidovat mnohem více: hotovost stravenky platby kartou platby přes internetové peněženky (PayPal apod.)   Vyjádření ministra financí Ing. Andreje Babiše k některým problematickým otázkám.   EET se bude týkat úplně všech podnikatelů, tzn. že pokud jste OSVČ a máte pouze vedlejší činnost, i tak se vás EET bude týkat. Nejsou žádné limity a ani výjimky jako v ostatních zemích. Švédsko – nemusí evidovat podnikatelé s obratem nižším než 18 600,- EUR ( cca 500 tis. Kč.) Portugalsko – nemusí evidovat podnikatelé s obratem nižším než 100 000,- Kč (cca 2,7 milionu Kč) Rakousko – nemusí evidovat podnikatelé s obratem nižším než 15 000,- EUR ( cca 400 tis. Kč) Slovinsko – (v návrhu) nemusí evidovat podnikatelé s obratem nižším než 7 500,- EUR ( cca 200 tis. Kč) Chorvatsko –nemusí evidovat ty OSVČ provozující řemeslnou činnost a s nižším obratem než 19 700,- EUR ( cca 530 tis. Kč) nebo ty OSVČ podnikající v zemědělství s nižším obratem než 10 500 EUR (cca 280 tis. Kč). Obě skupiny OSVČ však nesmí být plátci DPH Finanční úřady budou první dva měsíce hodní, jak napsal pan ministr na svých FB stránkách u těch restauračních zařízení, které budou mít výrazné zvýšení tržeb po zavedení EET. Tomuto výroku snad ale nemůžeme věřit, proto je vhodné se na EET připravovat již nyní. Spropitné v restauracích se nebude evidovat v případě, že spropitné půjde přímo restauračnímu personálu. Zde však vzniká nový problém, spropitné by měl každý zaměstnanec dostat jako prémii do své hrubé mzdy a finanční úřad se na to zaměří v případě kontroly.  


22.07.2016 publikoval Lukáš Hejkrlík

Celozávodní dovolená od 25.7. do 29.7.

Vážení klienti, od 25. 7. 2016 do 29. 7. 2016 je firma uzavřena z technických důvodů. V případě urgentních případů prosím pište na e-mailovou adresu benecb@benecb.cz Děkujeme za pochopení


08.07.2016 publikoval Lukáš Hejkrlík

Nový daňový balíček

Vláda schválila nový daňový balíček, který přináší změny nejen pro podnikatele. Velkou změnou je nový způsob vyplácení daňových bonusů, kdy do základu daně nebudou vstupovat příjmy z kapitálové činnosti a z pronájmu. Tzn., že pokud budete žádat o vyplacení daňového bonusu na vyživované dítě, musíte dosáhnout daňového základu minimálně šestinásobku minimální mzdy, tj 59 400,- Kč a to ze samostatně výdělečné činnosti nebo s činnosti závislé. Další změnou, která by mohla ulehčit správu daní a poplatků je zavedení platebních terminálů. Konečně tedy půjde správa s dobou a nebudete muset nosit na některé úřady hotové peníze. V oblasti DPH vláda přichystala dvě změny. První je zavedení tzv. nespolehlivé osoby. To je osoba, která má za poslední 3 měsíce nedoplatek na DPH více jako 500 000,- Kč, je podezřelá z podvodu na DPH nebo ji FÚ vyměří pokutu ve výši 500 000,- Kč. Druhá změna je rozšíření tzv. reverse charge mezi plátci DPH, tedy že povinnost přiznat a zaplatit daň přenáší dodavatel na odběratele. Ten v případě splnění podmínek dle zákona o DPH uplatní DPH i na vstupu, tudíž obchod je daňově negativní pro obě strany. Zdroj: http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vlada-schvalila-novy-danovy-balicek-prinasi-radu-zmen/1369440


30.05.2016 publikoval Lukáš Hejkrlík

Novinky EET

Přinášíme novinky ze světa EET ve třech bodech: Vláda smetla ze stolu návrh opoziční TOP 09 o zúžení povinnosti EET pro drobné podnikatele. Ministerstvo financí začalo uvažovat o zavedení účtentkové loterie v souvislosti se zavedením zákona o EET. Od června se můžeme těšit na mediální kampaň, proč je EET pro náš stát výhodná. Rozpočet kampaně se bude pohybovat okolo 28 milionu korun. Na stránkách www.etrzby.cz se také dočtete o EET a jeho průběhu viz přiložený záznam. Záznam z prezentace Novinky z informační kampaně a příprav EET: Elektronická evidence tržeb: Narovnání podnikatelského prostředí   Podnikatelé si oprávněně stěžují, že nemohou konkurovat těm, kteří získávají ekonomickou výhodu díky daňovým únikům  Problém krácení tržeb v ČR dosahuje 170 mld. Kč ročně!  Průzkum STEM (2015, 2016) = daňová morálka obchodníků, prodejců zboží a služeb je dnes špatná  Narovnání podnikatelského prostředí  odstranění nespravedlnosti  odstranění psychologické bariéry pro nové podnikatel  zvýšení efektivity ekonomického prostředí Pozitivní zkušenosti v zahraničí – evidence tržeb zavedena již v 16 zemích EU (například všechny země V4, Rakousko) Elektronická evidence tržeb: Dodatečný příjem státu, obcí a krajů V minulosti bylo receptem na špatný výběr daní zvýšení daňových sazeb Sazby DPH při vstupu do EU: 5 % a 19 % Sazby DPH v roce 2013: 15 % a 21 % MF odmítá zvyšování daní receptem je lepší výběr! Odhadovaný přínos evidence tržeb = 18 mld. korun ročně Z toho 4 mld. pro obce a 1,5 mld. pro kraje Díky evidenci tržeb dojde ke snížení sazby DPH u stravování o 6 procentních bodů Podpora podnikatelů: jednorázová sleva na dani z příjmů 5 000 Kč Harmonogram náběhu evidence tržeb  Legislativní průběh – zákon o evidenci tržeb: • 10. února 2016 – schválila Poslanecká sněmovna po 236 dnech a 45 hod! • 16. března 2016 – schválil Senát • 30. března 2016 – podpis prezidenta • 13. dubna 2016 – Sbírka zákony Fázování  1. Fáze od 1. prosince 2016 – ubytovací a stravovací služby 2. Fáze od 1. března 2017 – maloobchod a velkoobchod 3. Fáze od 1. března 2018 – ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi např. svobodná povolání, doprava, zemědělství 4. Fáze od 1. června 2018 – vybraná řemesla a výrobní činnosti Harmonogram příprav evidence tržeb 11. května 2016 – zveřejnění technické dokumentace pro vývojáře IT řešení Červen 2016 – spuštění testovacího prostředí pro vývojáře IT řešení Červen – prosinec 2016 – informační kampaň v médiích Srpen 2016 – spuštění kontaktního místa Září 2016 – přidělování autorizačních údajů na finančním úřadě nebo elektronicky Listopad 2016 – spuštění pilotního režimu pro podnikatele/komunikace s Finanční správou na nečisto, simulace transakcí/ Zdroj: www.etrzby.cz


05.05.2016 publikoval Lukáš Hejkrlík

Změna výše daňového zvýhodnění pro rok 2016

I v letošním roce se mění daňové zvýhodnění na druhé a třetí dítě. S platností od 01.05.2016 bude daňový bonus na druhé dítě navýšen z původní částky 15 804,- Kč na 17 004,- Kč a na třetí ze 17 004,- Kč na částku 20 604,- Kč. Daňové zvýhodnění je platné od začátku zdaňovacího období roku 2016. Nezapomeňte tak tuto skutečnost zohlednit ve svém daňovém přiznání nebo vyúčtování daně za rok 2016.      


09.12.2015 publikoval Lukáš Hejkrlík

Změny v ceníku našich služeb od 2016

Vážení klienti, vzhledem k tomu, že nás v roce 2016 čeká opětovné navýšení administrativních kroků, přikročili jsme k následující změně některých cen za naše služby:   1. Kontrolní hlášení 300 Kč / měsíc, čtvrtletí Od nového roku přichází pro všechny plátce DPH nové hlášení, které bude administrativně a časově náročné. U všech právnických a fyzických osob, které jsou měsíčními plátci DPH, budeme účtovat 300,- Kč měsíčně za zpracování a odeslání kontrolního hlášení. U fyzických osob, které jsou čtvrtletními plátci DPH, budeme účtovat 300,- Kč za čtvrtletí. Více o kontrolním hlášení naleznete zde. 2.Příplatek za expresní zpracování účetnictví 1 000,- Kč nebo max. 50% z fakturace / měsíc, čtvrtletí Kontrolní hlášení znatelně zvyšuje časovou náročnost, a proto klientům, kteří nedonesou účetnictví do 15. dne následujícího po zdaňovacím období DPH, budeme účtovat paušální expresní příplatek 1 000,- Kč nebo maximálně 50% z fakturace. Tímto krokem chceme apelovat na klienty, abychom měli dostatek času na zpracování a případnou korekci účetnictví. Ve výjimečných případech z vážných důvodů lze dodání dokladů v pozdějším termínu dohodnout předem. 3.Pracovní smlouvy, výpovědi 100,- Kč / ks Od nového roku budeme za sepsání pracovní smlouvy nebo výpovědi účtovat paušální částku 100,- Kč za kus. Případně budou  klientovi nabídnuty vzory pro sestavení pracovních smluv a další formuláře (prohlášení k dani, zdravotní prohlídka, osobní dotazník, aj.) bezplatně, jejich řádné vyplnění si však již klient bude zajišťovat sám a k nám již doručí formuláře kompletně vyplněné. V takovém případě paušální částka účtována nebude. 4.Zpracování exekučních srážek ze mzdy 30,- Kč / ks / měsíc Od nového roku budeme účtovat 30,- Kč za každou exekuci u vašich zaměstnanců. Cena zahrnuje sepsání vyrozumění exekutorovi či jinému státnímu úřadu, výpočet exekuce za daný měsíc, poštovné. 5. Zpracování dotací pro Úřad práce 50,- Kč / ks / měsíc Od nového roku budeme účtovat 50,- Kč za každé zpracování dotací pro Úřad práce. Cena zahrnuje vyplnění formuláře a zaslání přes datovou schránku klienta nebo poštou na příslušný Úřad práce.   Pevně věříme, že i přes výše uvedené změny budete nadále s našimi službami spokojeni a těšíme se na další spolupráci. S pozdravem Bc. Lukáš Hejkrlík jednatel  


Bene CB - šetříme Váš čas i peníze díky spolehlibému vedení účetnictví
09.12.2015 publikoval Lukáš Hejkrlík

Změna provozní doby pro klienty od 2016

Vážení klienti, od roku dochází ke změně provozní doby pro klienty. K úpravě provozní doby jsme byli donuceni z důvodu zvýšení administrativy. Akceptujeme domluvenou schůzku nahlášenou minimálně 24 hodin předem v případě, že se klient domlouvá na hodinu, kdy je firma z důvodu provozní doby pro klienty uzavřena.   Den v týdnu Dopoledne Polední pauza Odpoledne Pondělí 8:00 – 11:00 11:00 – 12:00 12:00 – 16:00 Úterý 8:00 – 11:00 11:00 – 12:00 po domluvě Středa 8:00 – 11:00 11:00 – 12:00 12:00 – 16:00 Čtvrtek 8:00 – 11:00 11:00 – 12:00 po domluvě Pátek 8:00 – 11:00 11:00 – 12:00 Zavřeno Věřte, že změnu provozní doby jsme uzpůsobili hlavně kvůli tomu, abychom měli čas na zpracování vašeho účetnictví.


01.12.2015 publikoval Lukáš Hejkrlík

Kontrolní hlášení - zápis ze semináře

Dne 26.11.2015 jsme se zúčastnili semináře o novém hlášení, které je v platnosti od 01.01.2016. Kontrolní hlášení se dotkne všech plátců DPH. V tomto článku naleznete všechny odpovědi ohledně kontrolního hlášení, vašich povinností a našich a doporučení. 1) Co je to kontrolní hlášení? Kontrolní hlášení je evidence DPH za měsíční, čtvrtletní zdaňovací období. U právnických osob za předchozí zdaňovací měsíc a u fyzických osob za předchozí zdaňovací měsíc či čtvrtletí podle toho, jestli je fyzická osoba měsíčním nebo čtvrtletním plátcem DPH. Co Finanční správa kontrolním hlášením sleduje si můžete přečíst v našem předchozím článku Kontrolní hlášení od 01.01.2016. 2) Co bude kontrolní hlášení obsahovat? Kontrolní hlášení bude obsahovat údaje o vašich obchodech, a bude velmi podobné evidenci DPH, viz odkaz zde. Do kontrolního hlášení se budou zaznamenávat všechny vaše faktury vystavené, faktury přijaté, příjmové i výdajové pokladní doklady za zdaňovací období viz bod 3). Položky uvedené na kontrolním hlášení budou: DIČ odběratele nebo dodavatele (pozn. Nebude již tedy možné měnit fakturační adresu po odevzdání kontrolního hlášení. Je také velice důležité, aby si klient kontroloval správnost DIČ svého odběratele či dodavatele, viz odkaz Jaké náležitosti musí mít daňový doklad); Evidenční číslo daňového dokladu (DOPORUČENÍ: U číselné řady vašich vystavených faktur pro příští rok doporučujeme, aby neobsahovala žádná písmena, lomítka, tečky či jiné interpunkční znaménka a vypadala například 2016001 nebo 16001. V případě, že Váš odběratel uvede ve svém kontrolním hlášení jiné evidenční číslo dokladu, budou vyzvány obě strany, aby odstranili chyby v kontrolním hlášení. Proto doporučujeme o co nejjednodušší evidenční číslo); Datum uskutečnění zdanitelného plnění (Pozn.: Pro správné vyplnění hlášení, je nutné mít pohromadě za předešlé zdaňovací období, viz bod 3) všechny daňové doklady. V případě, že tomu tak nebude, vystavujete se riziku sankce od FÚ, viz bod 6;) Základ daně a daň (Pozn.: Při vystavování faktur doporučujeme, aby byl přepočet DPH na haléře, místo na celé koruny. V kontrolním hlášení budou vidět i sebemenší rozdíly a opět na sebe budete upozorňovat u FÚ). 3) Jaké jsou termíny pro podání kontrolního hlášení? Kontrolní hlášení se musí podat vždy do následujícího 25. dne v měsíci za předchozí měsíc (všechny právnické osoby bez ohledu na jejich zdaňovací období a fyzické osoby, které jsou měsíčními plátci DPH) nebo do 25. dne v měsíci, který je následující po skončení zdaňovacího období u fyzických osob čtvrtletních plátců DPH (tj. 25.1.; 25.4.; 25.7.; 25.10.). 4) Jaký je způsob doručení kontrolního hlášení? Kontrolní hlášení se bude podávat pouze elektronickou formou, tzn. že všechny fyzické osoby, které doposud zasílaly své daňové přiznání k DPH písemnou formou, budou muset již od zavedení tohoto zákona zasílat své přiznání pouze elektronickou formou). Elektronickou formou lze zaslat kontrolní hlášení pouze pomocí: elektronického podpisu datové schránky tzv. E-tiskopisu U podání tzv. E-tiskopisem, musí být doručeno na FÚ potvrzení o podání tohoto hlášení, viz bod 3). V případě, že se E-tiskopis doručí jen o den později, vzniká zde automatická sankce, viz bod 6) DOPORUČENÍ: Všem fyzickým osobám, které ještě nemají zřízenou datovou schránku, doporučujeme, aby si ji do konce roku zřídily. Náš účetní software ihned po zpracování účetnictví dokáže pomocí datové schránky klienta odeslat toto hlášení na FÚ a vyhnout se tak sankcím viz bod 6) Všem právnickým osobám doporučujeme, aby nám umožnily přístup do datové schránky, abychom mohli včas zaslat kontrolní hlášení na FÚ. U těch klientů, kterým stále zasíláme datové věty e-mailovou komunikací, nemůžeme ručit za včasné podání tohoto hlášení. DŮLEŽITÉ: Datové schránky slouží jako elektronická komunikace se státními úřady. V případě, že zasíláme datové věty za vás z vaší datové schránky, tiskneme dále potvrzení o doručení a ukládáme si vygenerovaný soubor, a to pro případ nutnosti FÚ rozporovat neodeslání zprávy. Pokud tedy přístupy do datové schránky nemáme, nemůžeme klientovi zaručit včasné doručení hlášení a nemůžeme ani rovnocenně jednat z FÚ, protože nemáme potřebná potvrzení! 5) Jaké dopady má následné kontrolní hlášení? Může se stát, že FÚ vyzve podnikatele, aby doplnil či opravil kontrolní hlášení. V tomto případě ho vyzve přes datovou schránku (v případě, že klient nemá datovou schránku tak e-mailem nebo telefonicky). Doručením o této skutečnosti se bere datum, kdy přišla datová zpráva do datové schránky klienta z FÚ. Podnikatel má pouze 5 kalendářních dní na to, aby vysvětlil nejasnosti ve svém kontrolním hlášení. V případě, že podnikatel na výzvu včas nezareaguje, vystavuje se sankci, viz bod 6). I podnikatel sám může podat následné kontrolní hlášení, a to do 5 pracovních dnů, kdy zjistil skutečnosti pro podání následného kontrolního hlášení. V tomto případě se tak podnikatel vyhýbá sankcím od FÚ. 6) Jaké jsou sankce za nedodržení povinnosti? Kontrolní hlášení se řídí podle zvláštního zákona, a tudíž zde neplatí podání po 5 dnech od řádného termínu, jako je tomu u DPH. Podnikateli  hrozí tyto sankce: 1 000,- Kč za nedodržení termínu, tj. podání po 25. dnu následujícího po zdaňovacím období viz bod 3) 10 000,- Kč za výzvu od FÚ, za nepodání kontrolního hlášení, tzn. že pokud podnikatel nepodá hlášení ani po termínu a bude vyzván FÚ, mění se sankce z prvního bodu na sankci 10 000,- Kč. do 50 000,- Kč za neodstranění pochybností viz bod 5). Tato sankce hrozí v případě, že klient nebude projevovat součinnost s FÚ a nevysvětlí mu do 5 kalendářních dnů (tzn. včetně svátků i víkendu) nesrovnalosti v kontrolním hlášení. O výši sankce rozhodne FÚ. až do 500 000,- Kč za maření a obcházení zákona. Jako příklad bylo uvedeno, že podnikatel zašle negativní řádné kontrolní hlášení do 25. dne viz bod 3), a následně až bude vyzván, zašle kontrolní hlášení správné. Tento postup bude brát FÚ jako obcházení zákona. O výši sankce rozhodne FÚ. POŽADAVEK: Od nového roku, si vyhrazujeme právo na expresní příplatek za zpracování účetnictví (tj. min. 1 000,- Kč, max. 50% z fakturace) a to tehdy, pokud klient donese své doklady déle jak do 15. dne následujícího měsíce. Toto opatření zavádíme z důvodu, že právnické osoby, čtvrtletní plátci DPH, budou muset toho hlášení podávat měsíčně. Z tohoto hlediska nám od roku 2016 stoupne počet administrativních a kontrolních úkonů. Dalším důvodem je i včasná kontrola správnosti daňových dokladů a zaslání kontrolního hlášení na FÚ v termínu, vč. potřebných konzultací s klienty před podáním (opravy dokladů apod.). Ve výjimečných případech lze z vážných důvodů dodání dokladů v pozdějším termínu dohodnout předem.  


30.11.2015 publikoval Lukáš Hejkrlík

Zvýšení minimální mzdy od 01.01.2016

I v příštím roce nás opět čeká změna minimální mzdy. Tato změna však zvyšuje i mzdu zaručenou v jednotlivých skupin prací a to podle následující tabulky.     Skupina prací Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za hodinu Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za měsíc Příklady profesí 1. 58,70 9 900 Uklízečka, pomocné práce v kuchyni, dělník na montážní lince, zahradník, doručovatel/ka,… 2. 64,80 10 900 Popelář, pečovatelka, údržbář, kopáč, přidavač na stavbě, pomocný dělník,… 3. 71,60 12 100 Pokladní, řidič nákladního vozidla/autobusu, kominík, kadeřnice, číšník/ce,… 4. 79,00 13 300 Automechanik, kuchař/ka, pokrývač, instalatér, truhlář,… 5. 87,20 14 700 Účetní, sociálně-právní poradenství, zdravotní sestra, učitel autoškoly,… 6. 96,30 16 200 Režisér, učitel na střední škole, správa počítačových sítí,… 7. 106,30 17 900 Programátor, vysokoškolský učitel, lékař,… 8. 117,40 19 800 Vědecká činnost, vysoké manažerské posty Uvedená zaručená minimální mzda je za týdenní pracovní dobu v rozsahu 40 hodin


11.11.2015 publikoval Lukáš Hejkrlík

Novinky ze školení o EET

Dne 08.10.2015 jsme se zúčastnili semináře o EET. Přednášejícími lektory tohoto kurzu byli Ing. Martin Šabo vedoucí oddělení Ministerstva financí pro Elektronickou evidenci tržeb, regulaci daňového poradenství a svodné agendy a Ing. Daniela Hrabětová z oddělení závislé činnosti a evidenci tržeb z Finančního ředitelství. Náplní tohoto semináře bylo podrobné seznámení účástníků s nově připravovaným zákonem o EET. Výsledky tohoto semináře vám zde zprostředkováváme v následujích krátkých bodech: EET se dotkne všech podnikatelů bez výjimky. EET se nezaměřuje pouze na tržby v hotovosti, ale i na platby přes platební terminál, stravenky nákupy přes elektronické peněženky apod. Prozatím je počítáno s postupným zavedením tohoto zákona. Jako první se zákon dotkne podnikatelů, kteří provozují stravovací a ubytovací činnost. Poté se zákon dotkne velkoobchodu a maloobchodu. Třetí fáze se dotkne zbývajících činností. Všechny fáze budou zavedeny s měsíčními odstupy a to hlavně kvůli velkému počtu osob podnikající v maloobchodě a velkoobchodě. Poslední týdny se však hovoří, že zde bude ještě čtvrtá fáze, do které budou spadat řemeslné živnosti. Účtenky se budou muset posílat do 48 hodin. Seminář byl plný zajímavých informací a proto pan Šabo zveřejnil skrz stránky JHK svou prezentaci. Tu pro zájemce dáváme k náhlednutí i my viz odkaz zde.  


03.11.2015 publikoval Lukáš Hejkrlík

Celozávodní dovolená 16.11.2015

Dne 16.11.2015 bude firma z důvodů dovolené uzavřená.


21.10.2015 publikoval Lukáš Hejkrlík

Sleva za doporučení naší společnosti

Doporučte naší společnost svému známému, obchodnímu partnerovi apod. a získejte tak pro sebe slevu na naše služby.


21.10.2015 publikoval Lukáš Hejkrlík

Sleva za naše služby pro členy JHK ČR

Na základě akce „komorový Vánoční present point“, který má charitativní charakter, nabízíme pro členy Jihočeské hospodářské komory slevu za naše služby.


23.09.2015 publikoval Lukáš Hejkrlík

Změny v provádění srážek ze mzdy od 1.9.2015

Od 1.9.2015 vzniká zaměstnavateli, který zaměstnává zaměstnance na dohodu o provedení práce (DPP), povinnost zjistit, zda byl u zaměstnance nařízen výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy (tzv. exekuce), a pokud byl, je zaměstnavatel povinen oznámit příslušnému soudu, že k němu zaměstnanec nastoupil do pracovního poměru. Pokud se u zaměstnance jedná o jediný pracovní poměr byť na DPP, je zaměstnavatel povinen mu ze mzdy srazit a deponovat příslušnou částku čisté mzdy a to již ze mzdy za měsíc září 2015. Po doručení exekučního příkazu pak musí zaměstnavatel bez odkladu zaslat deponovanou částku . K tomuto připomínáme, že stále trvá povinnost, že ten, kdo přijímá zaměstnance do pracovního poměru, je povinen si od zaměstnance vyžádat potvrzení vystavené posledním zaměstnavatelem (zápočtový list), kde by mělo být uvedeno, zda byl u zaměstnance nařízen výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, kterým soudem a v čí prospěch. Tzv. zápočtový list má za povinnost vystavit zaměstnavatel k poslednímu dni pracovního poměru u všech druhů pracovních smluv, tedy i u DPP. Pokud plátce mzdy provádí exekuci na mzdu a jde-li o rozhodnutí vydané do 31.8.2015, nezahrne se pro tyto srážky příjem z DPP. V praxi to znamená, že usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy vydaná do 31.8.2015 se netýkají příjmů z DPP a není podstatné, kdy bude toto usnesení plátci doručeno. Je proto nutné, aby zaměstnavatel při uzavírání veškerých pracovních smluv vč. DPP zjistil, zda má zaměstnanec exekuce a tyto informace předal neprodleně do mzdové účtárny, protože v opačném případě se zaměstnavatel vystavuje poměrně vysokých pokutám od správních orgánů.


14.09.2015 publikoval Lukáš Hejkrlík

Kontrolní hlášení od 01.01.2016

Poslední dobou se oči médií i podnikatelů zaměřují příliš na propíraný zákon o elektronické evidenci tržeb. Nikdo si ale neuvědomuje, že je již delší dobou schváleno v Zákoně č. 235/2004 Sb., o dani přidané hodnoty nové hlášení, které opět přináší novou porci byrokracie. Kontrolní hlášení se bude týkat všech plátců DPH, tedy kromě pár výjimek jako jsou například plátci DPH provozující osvobozenou činnost, identifikované osoby aj. Právnické osoby budou muset podávat hlášení přes datovou schránku a to každý měsíc, bez ohledu na to, že jsou čtvrtletními plátci. U fyzických osob plátců DPH bude rozhodující, jestli je fyzická osoba měsíčním nebo čtvrtletním plátcem DPH. Co to vůbec kontrolní hlášení je? Každý podnikatel ač o tom třeba ani neví, musí vést evidenci DPH. To však za podnikatele vyřizuje nejčastěji jeho účetní. Evidence DPH viz například zde. Nové kontrolní hlášení bude obsahovat: IČO odběratele/dodavatele, rodné číslo odběratele/dodavatele Fakturované částky vč. DPH Datum uskutečnění zdanitelného plnění Evidenční číslo dokladu v účetnictví Na hlášení musí podnikatel uvést veškeré faktury vystavené, které za daný měsíc vystavil, veškeré faktury přijaté, které za daný měsíc obdržel. Drobné daňové doklady (paragony) budou v hlášení uvedeny kumulativně. Co stát sleduje zavedením kontrolního hlášení? Již nyní se připravuje nové sídlo v Pardubicích, kde bude za velmi přísných podmínek pracovat nových 50 finančních úředníků, kteří budou kontrolovat a párovat jednotlivá hlášení. Hlavním cílem tohoto hlášení je zamezit vyplácení fiktivních nadměrných odpočtů DPH. Jaké sankce hrozí za špatné podání či nepodání kontrolního hlášení? Za špatné vyplnění tohoto formuláře hrozí podnikatelům pokuta ve výši 1 000,- Kč. Na tuto chybu si však musí podnikatel přijít sám a nesmí čekat na výzvu finančního úřadu. Poté mu totiž hrozí pokuta již 10 000,- Kč. Pokud však ani tak podnikatel nebude poskytovat součinnost s finančním úřadem, hrozí mu pokuta až ve výši 50 000,- Kč. Nejedná se však pouze o špatné vyplnění tohoto hlášení, ale i za pozdní podání hlášení. Jak správně vést účetnictví a evidenci DPH? Každý měsíc zavčasu donést veškeré daňové doklady ke zpracování své účetní. Vždy zkontrolovat, jestli vystavené nebo přijaté daňové doklady obsahují veškeré náležitosti viz například „Jaké náležitosti musí mít daňový doklad?“ Vzor kontrolního hlášení zde.    


11.09.2015 publikoval Lukáš Hejkrlík

Změny v Zákoně 563/1991 Sb., o účetnictví od 01.01.2016

I v Zákoně o účetnictví nás čeká od nového roku několik novinek. Nyní se budou firmy rozdělovat do 4 kategorií a každá tato kategorie bude mít svá specifika.       Aktiva celkem (mil. Kč) Čistý obrat (mil. Kč) Počet zaměstnanců Mikro >9 >18 >10 Malé <9 – 100 <18 -200 <10 – 50 Střední <100 – 500 <200 – 1000 <50 – 250 Velké <500 <1000 <250 Výjimky pro mikro a malé účetní jednotky nesestavují části účetní závěrky, jakými jsou přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu nesestavují výroční zprávu ty mikro  a malé účetní jednotky, které nesplňují podmínky pro povinný audit a není toto ověření povinné podle jiných zákonů nemusejí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty ty mikro  a malé účetní jednotky, které nesplňují podmínky pro povinný audit a není toto ověření povinné podle jiných zákonů jsou osvobozeny od povinností vykazování nefinančních informací ve výroční zprávě (ustanovení se týká i středních účetních jednotek) Účetní závěrka musí kromě dalších náležitostí obsahovat také informaci o zápisu do veřejného rejstříku, která je uváděná na obchodních listinách a případný dovětek, že je v likvidaci.


09.09.2015 publikoval Lukáš Hejkrlík

EET - aktuálně

Rozpočtový výbor podpořil Zákon o evidenci tržeb a normu nyní logicky čeká druhé čtení. Jak se staví jednotlivé politické strany k projednávanému zákonu shrnul server podnikatel.cz a to takto: Hnutí ANO: Jelikož zákon pochází z dílny této strany, má tento návrh 100% podporu. ČSSD: EET chtěla tato strana zavést již dříve, takže nyní nemá se schválením tohoto zákona strana snad žádný problém. KDU-ČSL: Třetí a nejmenší koaliční partner je v hodně věcech okolo EET skeptický. I když se asi předpokládá, že zákon nakonec podpoří, mají hodně otázek s funkčností tohoto projetku. ODS: Opoziční ODS je naprosto proti a chystají udělat cokoliv, aby se Zákon o  EET nikdy neschválil. TOP 09: Na stejné vlně je i druhá pravicová opoziční strana, která ústy bývalého ministra financí Kalouska uvádí, že projednání tohoto zákona budou protahovat klidně dva roky. KSČM: Komunisté nemají proti zavedení EET žádný závažný problém, nicméně se zčásti ztotožňují s otázkama pokládané KDU-ČSL. SPD a ÚSVIT: Trpaslíci ve sněmovně mají podobný názor. Obě strany by se spíše zaměřili na výběr daní od velkých korporací než na výběr daní od malých živnostníků.   Zdroj: www.podnikatel.cz


09.09.2015 publikoval Lukáš Hejkrlík

Novela občanského zákoníku

Ministerstvo spravedlnosti připravilo novelu občanského zákoníku, kterou ve čtvrtek schválila Legislativní rada vlády. Od novely se především očekává, že odstraní problémy, které se objevily po zavedení nového civilního kodexu. Úprava se mimo jiné týká zjednodušení fungování obchodních korporací. Nově bude v některých případech stačit plná moc s úředně ověřeným podpisem místo dosud vyžadované plné moci ve formě veřejné listiny. Novela nově zavádí veřejnou evidenci svěřeneckých fondů, jejímž cílem je předcházet zneužití tohoto institutu. Více informací získání na stránkách vlády České republiky. Zdroj: https://www.kdpcr.cz/informace/aktuality/danove-novinky/novelu-obcanskeho-zakoniku-ve-ctvrtek-schvalila-legislativni-rada-vlady?utm_medium=e-mail&utm_source=newsletter&utm_campaign=weeknews


03.09.2015 publikoval Lukáš Hejkrlík

Zvýšení minimální mzdy od 01.01.2016

Vláda opět schválila zvýšení minimální mzdy od roku 2016. Sepsali jsme krátký článek do InzertSpeciálu, který Vám zde necháváme k nahlédnutí.


02.09.2015 publikoval Lukáš Hejkrlík

Elektronická evidence tržeb - aktuálně

Nová zpráva v projednávání elektronické evidence tržeb (EET) potěší snad nejednoho podnikatele. Vládní koalice stále řeší jak EET spustit, jak se budou tržby evidovat a na koho bude zpočátku dopadat. Opozice v čele s ODS a TOP09 plánují obstrukce a to už ve druhém čtení. Ministr financi Andrej Babiš a vládní koalice tedy s velkou pravděpodobností neschválí tento zákon tak, aby mohl platit od 01.01.2015 a ani od 01.04.2015, který byl jako druhý možný termín spuštění tohoto projektu. Pravděpodobná účinnost EET se tedy odkládá na polovinu roku 2016, kdy by se měla zatím týkat pouze restaurací. I když ministr financí stále doufá, že se zákon stihne schválit do konce roku, je tu stále mnoho nevyřešených otázek, které opět vyvolávají nejistotu podnikatelů.


09.07.2015 publikoval Lukáš Hejkrlík

InzertSpeciál

Nové vydání inzertspeciálu tentokrát zaměřeného na život po studiu.


26.06.2015 publikoval Lukáš Hejkrlík

Inzert speciál - daň z nemovitosti

V dalším čísle inzertspeciálu jsme psali o daňi z nemovitosti.


03.04.2015 publikoval Lukáš Hejkrlík

HOTOVO!

Pojďme zrekapitulovat poslední 3 měsíce tohoto roku. Každý začátek roku sebou přináší daňové žně a státní pokladna čeká až do poslední chvíle na podání veškerých daňových přiznání za rok 2014. Letos však proces „podávání“ daňových přiznání nesl mnoho úskalí. V letošním roce všechny právnické osoby a osoby fyzické, které mají datovou schránku, či podávají přiznání jiným způsobem (E-tiskopisem) museli podávat přiznání pouze v elektronické podobě. U právnických osob již nešlo podávat přiznání pomocí E-Tiskopisu. V případě takového podání, by došlo dle nařízení Finančního úřadu (FÚ) o nesplění správného podání a poplatníkovi by tak hrozila pokuta ve výši 2 000,- Kč. Pár týdnu na to však toto nařízení FÚ stáhl a i právnické osoby mohli podávat přiznání E-tiskopisem.


03.04.2015 publikoval Lukáš Hejkrlík

Inzert speciál únor

V únorovém vydání daňové poradny jsme popsali nejdůležitejší změny v daních pro rok 2015  


16.03.2015 publikoval Lukáš Hejkrlík

Změna provozní doby pro klienty

Vážení klienti, z důvodu vysokého pracovního vytížení v měsíci březnu 2015 (účetní závěrky a daňová přiznání), jsme nuceni s platností od 17.3.2015 do 03.04.2015 zkrátit provozní dobu pro klienty. V těchto výše uvedených dnech bude provozní doba takto:   Pondělí až čtvrtek     07:00 – 11:00, 12:00 – 14:00 Pátek                                  07:00 – 11:00 Mimo tuto provozní dobu je možné si sjednat schůzku pouze po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě. Děkujeme za Vaše pochopení a věřte, že toto dočasné omezení je v zájmu správného dokončení všech nutných závěrkových prací za rok 2014. Bc. Lukáš Hejkrlík Jednatel společnosti +420 607 909 093


18.12.2014 publikoval Lukáš Hejkrlík

Změna hesla v datové schránce

Jednoduchý návod jak správně přenastavit heslo Vaší datové schránky na pevné heslo. Už nikdy nebudete muset toto heslo měnit.  


11.12.2014 publikoval Lukáš Hejkrlík

Jihočeský InzerSpeciál - Prosinec

V prosincovém vydání daňové poradny jsme zrekapitulovali jednu velkou změnu v životním pojištění.


01.12.2014 publikoval Lukáš Hejkrlík

Změna v životním pojištění

V posledních dnech chodí do schránek lidí dodatek k životnímu pojištění, které mají uzavřené se svojí pojišťovnou. Děje se tak kvůli změně zákona o daních z příjmů, který od roku 2015 dává dvě možnosti plátcům tohoto pojištění. Životní pojištění si lidé většinou zřizují jako zajištění na důchod, nicméně ho využívají i jako zhodnocení peněžních prostředků s dřívějším termínem výběru. V neposlední řadě mnoho firem nabízí tento druh pojištění jako benefit pro své zaměstnance, protože i firma může tímto způsobem optimalizovat své daně a to až do výše 30 000,- Kč ročně za jednoho zaměstnance. Jak pro obyčejné lidi, tak i pro společnosti přichází velká novinka od roku 2015.


15.10.2014 publikoval Lukáš Hejkrlík

Jihočeský inzertSpeciál - září

Aktuální článek s daňovou problematikou v zářijovém čísle Jihočeského inzertSpeciálu.


14.10.2014 publikoval Lukáš Hejkrlík

Vrácení slevy na dani starobním důchodcům za rok 2013

Konečně jim to na hradě došlo! Ministerstvo financí rozhodlo, že pracující důchodci mohou požádat stát o vrácení základní slevy na poplatníka, o kterou přišli při placení daně z příjmu fyzických osob v roce 2013. Jedná se o částku výši 24 840 korun ročně. Na tuto základní slevu na poplatníka mají nárok všechny OSVČ a zaměstnanci. V roce 2013 tvořila výjimku skupina starobních důchodců, kteří tuto slevu na poplatníka měli přechodně po dobu dvou let zrušenou.


26.09.2014 publikoval Lukáš Hejkrlík

Zvýšení minimální mzdy – 2. Část

Koupím si o rohlík navíc? V minulém článku (http://benecb.cz/zvyseni-minimalni-mzdy-1-cast) bylo vysvětleno, jak se změní minimální mzda a s ní ruku v ruce mzda zaručená. Z příkladu bylo jasně patrné, že mzdy zaměstnanců se v konečném součtu zvýší o částku očištěnou o odvody sociálního a zdravotního pojištění a daně. Je „ALE“ toto navýšení adekvátní k výši cen zboží?


15.09.2014 publikoval Lukáš Hejkrlík

Zvýšení minimální mzdy – 1. Část

Raduji se, dostanu přidáno! V posledních dnech se opět mluví o navýšení minimální mzdy o 700,- Kč.  K poslednímu zvýšení došlo na začátku srpna minulého roku o 500, Kč na 8 500,- Kč. Minimální mzdu upravuje Zákoník práce 262/2006 Sb. § 111. Zde je jasně psáno, že minimální mzda je nejnižší přípustná odměna z pracovněprávních vztahů. Pozor však na fakt, že do minimální mzdy se nezahrnuje práce ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, ve ztížených podmínkách a i práci přesčas!


15.07.2014 publikoval Lukáš Hejkrlík

Jihočeský inzertSpeciál - červen

Aktuální článek s daňovou problematikou v červnovém čísle Jihočeského inzertSpeciálu.


15.06.2014 publikoval Lukáš Hejkrlík

Jihočeský inzertSpeciál - květen

Aktuální článek s daňovou problematikou v květnovém čísle Jihočeského inzertSpeciálu.


29.05.2014 publikoval Lukáš Hejkrlík

Změna společenských smluv v roce 2014

Vážení klienti, v letošním roce vstoupil v platnost Nový občanský zákoník (předpis č. 89/2012 Sb.)- dále jen NOZ a nový zákon o obchodních korporací (předpis č. 90/2012 Sb.) dále jen ZOK, kde nejvíce změnami prošly společnosti s ručením omezeným. Oproti dosavadní právní úpravě obchodních společnosti a družstev přináší zákon o obchodních korporací. (ve spojeni s NOZ) mnohem propracovanější systematiku uspořádaní pravidel.Právní úprava je rozdělena do několika úrovní podle míry své obecnosti. Na vrcholu pak stojí obecná ustanoveni občanského zákoníku o právnických osobách, dále obecná úprava korporaci v tomtéž předpise, následuje obecná úprava obchodních korporaci a jejich konkrétních typů (např. s. r. o.) v ZOK.


15.05.2014 publikoval Lukáš Hejkrlík

Jihočeský inzertSpeciál - duben

Aktuální článek s daňovou problematikou v dubnovém čísle Jihočeského inzertSpeciálu.


15.04.2014 publikoval Lukáš Hejkrlík

Jihočeský inzertSpeciál - březen

Aktuální článek s daňovou problematikou v březnovém čísle Jihočeského inzertSpeciálu.


15.03.2014 publikoval Lukáš Hejkrlík

Jihočeský inzertSpeciál - únor

Aktuální článek s daňovou problematikou v únorovém čísle Jihočeského inzertSpeciálu.


28.01.2014 publikoval Lukáš Hejkrlík

Sazby náhrad za používání vozidel, stravné a ceny pohonných hmot od 1. 1. 2014

Výše sazby základní náhrady za používání osobních motorových vozidel se od 1. ledna 2014 vyhláškou vydanou Ministerstvem práce a sociálních věcí zvyšuje oproti roku 2013 o deset haléřů (z 3,60 Kč na 3,70 Kč za 1 kilometr jízdy). Sazby stravného se v jednotlivých časových pásmech zvyšují o jednu až tři koruny. „Průměrné ceny pohonných hmot odpovídají statisticky zjištěným hodnotám a zákonem stanovenému způsobu jejich zaokrouhlování,“ doplňuje ministr práce a sociálních věcí František Koníček.


10.01.2014 publikoval Lukáš Hejkrlík

Silniční daň

Do konce ledna roku 2014 je každý podnikatel povinen odevzdat daňové tvrzení a doplatit silniční daň za předcházející rok 2013. Zaměstnavatel je povinen také zahrnout do této daně i automobily svých zaměstnanců, kteří využívali svá vozidla pro firemní účely dané firmy.


03.01.2014 publikoval admin

Barbar - aktuální článek o naší firmě

Vše o naší historii a vizi naší společnosti si můžete přečíst v následujícím článku z časopisu Barbar.  


10.12.2013 publikoval admin

Elektronické podávání DPH od 01.01.2014

Od 01.01.2014 vzniká povinnost všem právnickým osobám podávat přiznání k DPH pouze elektronicky. Tato povinnost však platí i pro FO, u kterých je podmínkou přesáhnutí jejich obratu za 12 bezprostředně po sobě jdoucích měsíců  6 milionu Kč.  Ale i  FO si může při nesplění této podmínky zvolit podávání DPH elektronicky. Od začátku roku se bude vedle elektronického podávání souhrného hlášení a režimu přenesení daňové povinnosti, podávat i  přiznání k DPH a to včetně dodatečného či opravného tvrzení.  Pro podnikatele, plátce DPH, to znamená v první řadě  včasné dodání veškerých podkladů pro zprcování DPH, které se pdává a je i splatné  splatné k 25 dnu následujícího měsíce pro měsíční plátce DPH a k 25.01., 25.04., 25.07., 25.10. pro čtrvletní pláce DPH (v případě že den splatnosti vychází na sobotu, neděli nebo svátek, posouvá se splatnost podat a odvést daň na následující pracovní den). Dalším krokem je vygenerování souboru ve formátu xml., který musí být následně odeslán přes daňovou schránku právnické či fyzické osoby.


15.08.2013 publikoval admin

Změna minimální mzdy

01.08.2013 vstoupilo ve splatnost nařízení vlády č. 567/2006  Sb.,  minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí. S růstem minimální mzdy však vzrostly minimální mzdy  jednotlivých skupin prací.


Sídlo firmy

BENE CB spol. s r.o.
E. Rošického 460/12
370 05 České Budějovice
SKYPE jméno: Firma BENE CB spol. s r.o.
E-mail: office@benecb.cz

IČO: 26020718
DIČ: CZ26020718
vedená v OR u KS České Budějovice, oddlíl C vložka 9344

Provozní doba

Pondělí - čtvrtek 08:00 - 16:00
Pátek 08:00 - 13:30
Polední pauza 11:00 - 12:00

Napište nám

Zásady ochrany osobních údajů

Informace o cookies

BENE CB spol. s r.o.

Všechna práva vyhrazena © 2018