Aktuality
23.09.2015 publikoval Lukáš Hejkrlík

Změny v provádění srážek ze mzdy od 1.9.2015

Od 1.9.2015 vzniká zaměstnavateli, který zaměstnává zaměstnance na dohodu o provedení práce (DPP), povinnost zjistit, zda byl u zaměstnance nařízen výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy (tzv. exekuce), a pokud byl, je zaměstnavatel povinen oznámit příslušnému soudu, že k němu zaměstnanec nastoupil do pracovního poměru. Pokud se u zaměstnance jedná o jediný pracovní poměr byť na DPP, je zaměstnavatel povinen mu ze mzdy srazit a deponovat příslušnou částku čisté mzdy a to již ze mzdy za měsíc září 2015. Po doručení exekučního příkazu pak musí zaměstnavatel bez odkladu zaslat deponovanou částku .

K tomuto připomínáme, že stále trvá povinnost, že ten, kdo přijímá zaměstnance do pracovního poměru, je povinen si od zaměstnance vyžádat potvrzení vystavené posledním zaměstnavatelem (zápočtový list), kde by mělo být uvedeno, zda byl u zaměstnance nařízen výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, kterým soudem a v čí prospěch. Tzv. zápočtový list má za povinnost vystavit zaměstnavatel k poslednímu dni pracovního poměru u všech druhů pracovních smluv, tedy i u DPP.

Pokud plátce mzdy provádí exekuci na mzdu a jde-li o rozhodnutí vydané do 31.8.2015, nezahrne se pro tyto srážky příjem z DPP. V praxi to znamená, že usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy vydaná do 31.8.2015 se netýkají příjmů z DPP a není podstatné, kdy bude toto usnesení plátci doručeno. Je proto nutné, aby zaměstnavatel při uzavírání veškerých pracovních smluv vč. DPP zjistil, zda má zaměstnanec exekuce a tyto informace předal neprodleně do mzdové účtárny, protože v opačném případě se zaměstnavatel vystavuje poměrně vysokých pokutám od správních orgánů.


Zpět
Sídlo firmy

BENE CB spol. s r.o.
E. Rošického 460/12
370 05 České Budějovice
SKYPE jméno: Firma BENE CB spol. s r.o.
E-mail: office@benecb.cz

IČO: 26020718
DIČ: CZ26020718
vedená v OR u KS České Budějovice, oddlíl C vložka 9344

Provozní doba

Pondělí - čtvrtek 08:00 - 16:00
Pátek 08:00 - 13:30
Polední pauza 11:00 - 12:00

Napište nám

Zásady ochrany osobních údajů

Informace o cookies

BENE CB spol. s r.o.

Všechna práva vyhrazena © 2018