Aktuality
04.01.2021 publikoval Lukáš Hejkrlík

Paušální daň pro OSVČ

 

Paušální daň je nový institut, který má nahradit byrokracii a administrativní náročnost. Smyslem paušální daně je platba jedné částky oproti dosavadním třem (sociální a zdravotní pojištění, daň z přijmu). Tento článek je zaměřen na rozhodnutí, jestli paušální režim využít.

Podmínky

 • musíte mít otevřenou živnost a podnikat tak dle §7 zákona o daních z příjmu
 • nesmíte být plátce DPH
 • nesmíte být společníkem veřejně obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti (můžete ale být společník s.r.o, nebo akcionář a.s.)
 • nesmíte být dlužníkem, vůči němuž bylo zahájeno insolvenční řízení
 • v předchozím období (rok 2020) nebyly příjmy ze samostatné činnosti vyšší jak 1 mil. Kč
 • nejste k prvnímu dni rozhodného zdaňovacího období (tj. 1.1.2021) zaměstnán s výjimkou zaměstnání na DPP nebo DPČ, ze kterého se neodvádí sociální a zdravotní pojištění
 • nemáte jiné příjmy, tj. např. příjmy z pronájmu, kapitálové příjmy, ostatní příjmy
 • podáte oznámení pro vstupu do paušálního režimu do 11.1.2021

 

Dopady

Paušální režim má však několik dopadů, které je nutné zvážit před vstupu do tohoto režimu. Zvažte prosím dle níže uvedeného:

 • OSVČ přijde o možnosti vrácení daňového bonusu na děti. Jelikož se již nepodává daňové přiznání, nemůžete si žádat o vrácení daňového bonusu na dítě. Tento problém lze obejít tak, že bonus na dítě využije druhý z poplatníků (manžel/manželka, druh/družka)
 • Daň se nevrátí ani v případě sražené daně z DPP či DPČ, protože musí být splněna podmínka, že OSVČ nemá žádné příjmy ze závislé činnosti dle §6 (zaměstnání). Nevyužije tedy odčitatelné položky, tj. např. úroky z hypotéky, penzijní či životní pojištění, dary apod.
 • Ostatní příjmy – tj. pokud v průběhu paušálního režimu vznikne jiný příjem, např. příjmy z nájmu, prodeje nemovitosti apod., paušální režim se ruší a daňový subjekt musí podat daňové přiznání jako doposud! Opět lze obejít způsobem, že nájem bude vykazovat někdo jiný (např. manželka při SJM apod.), nicméně zde je zapotřebí vše správně zvážit a poradit se!

 

Kolik, kdy a kam se platí?
 • Paušální daň pro rok 2021 je ve výši 5 469,- Kč a každý rok se bude navyšovat. Částka obsahuje sociální a zdravotní pojištění a to včetně daně.
 • Daň je splatná vždy k 20.1. příslušného měsíce. Výjimka je pouze v měsíci leden, kdy je možné daň zaplatit společně s únorovou daní do 20.2.
 • Daň se platí pod variabilním symbolem rodného čísla na speciální účet začínající s předčíslím 2866 a příslušným účtem pro jednotlivý kraj. Pro Jihočeský kraj je číslo účtu 2866-77627231/0710. Ostatní čísla účtů jsou např. zde: ODKAZ.

Žádost

Pokud splňujete veškeré podmínky a jste srozuměni s dopady paušálního režimu, je zapotřebí nejdéle do 11.1.2021 oznámit místně příslušnému finančnímu úřadu vstup do paušálního režimu. Oznámení lze podat přes datovou schránku nebo v listinné podobě na místně příslušný finanční úřad. Žádost lze vyplnit zde: ODKAZ

Závěrem

Zvažte důkladně přechod na paušální režim s veškerými dopady. Pro případnou lepší kalkulaci nás prosím kontaktujte na lukas.hejkrlik@benecb.cz, benecb@benecb.cz


Zpět
Sídlo firmy

BENE CB spol. s r.o.
E. Rošického 460/12
370 05 České Budějovice
SKYPE jméno: Firma BENE CB spol. s r.o.
E-mail: office@benecb.cz

IČO: 26020718
DIČ: CZ26020718
vedená v OR u KS České Budějovice, oddlíl C vložka 9344

Provozní doba

Pondělí - čtvrtek 08:00 - 16:00
Pátek 08:00 - 13:30
Polední pauza 11:00 - 12:00

Napište nám

Zásady ochrany osobních údajů

Informace o cookies

BENE CB spol. s r.o.

Všechna práva vyhrazena © 2018