Aktuality
27.03.2020 publikoval Lukáš Hejkrlík

Odpuštění záloha na SP a ZP a prodloužení termínu pro podání SP a ZP.

Vážení klienti,

přinášíme Vám novinky ohledně současné situace. Prosím berte na vědomí, že Vás informujeme zejména o novinkách, které prošly legislativním procesem. Proto se nebudeme zatím dále vyjadřovat ohledně podpory podnikatelů nebo náhrad mezd apod. Tyto informace nejsou úplné a mění se z hodinu na hodinu.

Odpuštění záloh na sociální a zdravotní pojištění OSVČ

Vláda schválila odpuštění minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění od března do srpna 2020 a to jak pro vedlejší tak hlavní činnost OSVČ. Nejdříve je nutné si uvědomit, jaké zálohy platíte. Pro rok 2020 jsou minimální zálohy tyto:

Typ zálohy/činnost Výše zálohy
Sociální pojištění/ hlavní činnost 2 544,- Kč
Zdravotní pojištění/ hlavní činnost 2 352,- Kč
Sociální pojištění/ vedlejší činnost 1 018,- Kč
Zdravotní pojištění/ vedlejší činnost není stanoveno zákonem

Pokud platíte minimální zálohy můžete si vybrat mezi níže popsanými variantami:

 • Zálohy od března do srpna přerušíte a nebudete je platit. Pokud jste již zálohu zaplatili, bude Vám vrácena na základě vypočteného daňového přiznání za rok 2020.
 • Zálohy budete platit dále. Pokud Váš základ daně bude podobný jako byl v roce 2019, stát Vám vrátí cca částku 29 376,- Kč.
Pokud Vám vyšla zálohová povinnost pro rok 2020 vyšší, než jsou minimální zálohy viz tabulka výše, bude po Vás stát tuto vyšší zálohu (respektive rozdíl mezi vypočtenou a minimální) vyžadovat a to i zpětně. Nicméně i Vy nemusíte nyní zálohy platit a nebudou Vám účtovány žádné úroky a penále. Můžete si tedy vybrat mezi níže popsanými variantami:
 • Zálohy od března do srpna budete platit pouze jako rozdíl mezi vypočtenou a minimální zálohou, Příklad, při hlavní činnosti budete platit za normálních okolností 3 544,- Kč na sociálním pojištění. Vy budete platit od března do srpna pouze částku 1 000,- Kč. Pokud budete mít stejný daňový základ jako v roce 2019, státu již nic doplácet nebudete.
 • Zálohy budete platit dále ve vyměřené výši. V tomto případě, pokud bude daňový základ podobný jako v roce 2019, Vám stát vrátí poměrnou část a to cca v hodnotě 29 376,- Kč.
 • Zálohy nebudete platit vůbec. V tomto případě, pokud Váš základ daně bude podobný jako byl v roce 2019 doplatíte státu rozdíl mezi vypočtenou a minimální zálohou. Pokud tedy budeme brát příklad viz první bod, doplatíte státu 6 000,- Kč.
Závěrem. Doporučujeme těm klientům, kteří platí minimální zálohy, aby si zálohy na dobu od března do srpna 2020 přerušili. Pokud platíte vyšší zálohu, plaťte ji celou. Případné přeplatky z tohoto nařízení Vám na základě daňového přiznání necháme vrátit. Raději mít zálohy předplacené, než se za rok dohadovat se státem o úrocích, doplatcích apod.

Odložení podání přehledu na sociálním a zdravotním pojištění OSVČ

Dle nového usnesení vlády se odkládá podání přehledů na sociální a zdravotní pojištění za rok 2019 nejdéle do 1.8.2020. Co odkladem získáte viz body níže.

 • Nová záloha na sociální pojištění pro rok 2020 se platí až po odevzdání přehledu na OSSZ.
 • Doplatek na sociálním a zdravotním pojištění za rok 2019 se platí až po odevzdání přehledu na OSSZ.
 • POZOR, pokud platíte minimální zálohu na zdravotní pojištění, zálohy jste si již měli změnit od února 2020.
Závěrem. Pokud jsme za Vás doposud přehledy nepodali, je možné vyčkat jak s podáním tak s platbou nejdéle do 1.8.2020.

Odevzdání daňových přiznání FO a přehledů na SP a ZP v BENE

Jelikož tato situace nastala v době, kdy jsme s klienty byli nebo jsme se chystali domluvit na podpis přiznání a přehledů a předání dokumentů, museli jsme zajistit určitá opatření, aby vše bylo podáno v termínech. Opatření jsou v bodech popsány níže:

 • Daňová přiznání jsme odeslali na základě plné moci z naší datové schránky. Máme tedy potvrzení o podání daňového přiznání.
 • Daňová přiznání jsme poslali elektronicky na FÚ a poslali tzv E-Tiskopis na FÚ prostřednictvím pošty. Zde nemáme potvrzení o podání,ale poštovní doručenku o zaslání.
 • Již podepsaná daňová přiznání jsme poslali poštou na místně příslušný FÚ. Poslali jsme však jen originál a nemáme potvrzení o podání, ale poštovní doručenku o zaslání.
 • Přehledy na sociální a zdravotní pojištění máme pro klienty, se kterými jsme nestihli tyto přehledy podepsat, připravené u nás v kanceláři k podpisu a následně budete po zmírnění situaci vyzvání ke schůzce a podpisu.
 • Dokumenty k předání za minulý rok archivujeme v sídle naší společnosti, a budou Vám předány po zmírnění situace.
 • Daňové nedoplatky, nedoplatky na sociálním a zdravotním pojištění Vám kolegyně zasílají e-mailem.

Zpět
Sídlo firmy

BENE CB spol. s r.o.
E. Rošického 460/12
370 05 České Budějovice
SKYPE jméno: Firma BENE CB spol. s r.o.
E-mail: office@benecb.cz

IČO: 26020718
DIČ: CZ26020718
vedená v OR u KS České Budějovice, oddlíl C vložka 9344

Provozní doba

Pondělí - čtvrtek 08:00 - 16:00
Pátek 08:00 - 13:30
Polední pauza 11:00 - 12:00

Napište nám

Zásady ochrany osobních údajů

Informace o cookies

BENE CB spol. s r.o.

Všechna práva vyhrazena © 2018