Aktuality
05.01.2021 publikoval Lukáš Hejkrlík

Výpočet nároku na dovolenou od 1.1.2021

V řádné dovolené od 1.1.2021 nastávají velké změny, které jsou zakotveny v úpravě zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Ve zkratce Vám přinášíme přehled toho nejdůležitějšího.

Od roku 2021 budou mít zaměstnanci nárok na dovolenou (§ 211  zákoníku práce) za kalendářní rok nebo její poměrnou část a dále na dodatkovou dovolenou (zde zákon myslel na další provozy (např. čištění stok, kalových prostor, kanálových odpadů, žump, vpustí, kanalizačních potrubí a přípojek a dalších podobných zařízení s rizikem zvýšeného nebezpečí infekci).

Podle ustanovení §213 zákoníku práce přísluší zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho práci v příslušném kalendářním roce po dobu 52 týdnů v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby připadající na toto období, dovolená za kalendářní rok v délce stanovené týdenní pracovní doby vynásobené výměrou dovolené, na kterou má zaměstnanec v přílslušném kalendářním roce právo. To znamená, že zaměstnanci již nebudou mít dovolenou na dny, ale na hodiny.

Zákoník práce připouští výběr dovolené minimálně na jednu směnu/dříve jeden pracovní den. Již není možné čerpat dovolenou za polovinu směny (dříve půl den dovolené).Dovolená se zásadně čerpá po celých směnách. Jen vyjímečně může zaměstnavatel zaměstnanci s jeho souhlasem (písemnou žádostí zaměstnavatele) určit čerpání dovolené v kratším rozsahu, než činí délka směny, nejméně však v délce její jedné poloviny. Možné čerpání dovolené kratší, než polovina směny je umožněno pouze pro zbylé nevyčerpané hodiny dovolené. Část dovolené bude možné převádět do dalšího roku s přihlédnutím k oprávněným zájmům zaměstnance lze na základě jeho písemné žádosti část dovolené za kalendářní rok, na kterou vzniklo právo v příslušném kalendářním roce a která přesahuje 4 týdny (u pedagogických pracovníků a akademických pracovníků vysokých škol 6 týdnů), převést do následujícího kalendářního roku.

 

Příklady nároku na dovolenou pro stanovenou týdenní pracovní dobu:

– Zaměstnanec má výměru dovolené 4 týdny v kalendářním roce. Jeho pracovní doba
činí 40 hodin/týden. Délka dovolené za kalendářní rok: 40 x 4 = 160 hodin dovolené.
– Zaměstnanec má výměru dovolené 5 týdnů v kalendářním roce. Jeho pracovní doba
činí 40 hodin/týden. Délka dovolené za kalendářní rok: 40 x 5 = 200 hodin dovolené.
– Zaměstnanec má výměru dovolené 5 týdnů v kalendářním roce. Jeho zkrácená
pracovní doba (dvousměnný režim) činí 38,75 hodin. Délka dovolené za kalendářní
rok: 38,75 x 5 = 193,75, zaokrouhleno na 194 hodin dovolené.
– Zaměstnanec má výměru dovolené 5 týdnů v kalendářním roce. Jeho zkrácená
pracovní doba (nepřetržitý nebo vícesměnný režim) činí 37,5 hodin. Délka dovolené za
kalendářní rok: 37,5 x 5 = 188 hodin dovolené.

Násobením stanovené týdenní pracovní doby a výměry dovolené, nemusí vyjít nárok v celých hodinách. Podle § 216 odst. 5 zákoníku práce se dovolená, na níž vzniklo právo v příslušném
kalendářním roce zaokrouhluje na celé hodiny nahoru.

Podmínkou nároku na dovolenou je nepřetržité trvání pracovního poměru i odpracování alespoň 4 týdnův kalendářním roce v rozsahu stanovené nebo sjednané kratší týdenní pracovní doby
připadající na toto období (k případné přesčasové práci se nepřihlíží).

Délka poměrné části dovolené se bude odvíjet od 1/52 stanovené nebo kratší sjednanétýdenní pracovní doby vynásobené výměrou dovolené u zaměstnavatele.

V případě nejasností, se na nás s důvěrou obraťte.


Zpět
Sídlo firmy

BENE CB spol. s r.o.
E. Rošického 460/12
370 05 České Budějovice
SKYPE jméno: Firma BENE CB spol. s r.o.
E-mail: office@benecb.cz

IČO: 26020718
DIČ: CZ26020718
vedená v OR u KS České Budějovice, oddlíl C vložka 9344

Provozní doba

Pondělí - čtvrtek 08:00 - 16:00
Pátek 08:00 - 13:30
Polední pauza 11:00 - 12:00

Napište nám

Zásady ochrany osobních údajů

Informace o cookies

BENE CB spol. s r.o.

Všechna práva vyhrazena © 2018