Aktuality
22.01.2024 publikoval Lukáš Hejkrlík

Stravné jako benefit od roku 2024

Schválením konsolidačního balíčku dochází od roku 2024 k podstatným změnám u poskytnutí „Stravného“. Níže uvádíme, otázky a odpovědi na jednotlivé běžně poskytované benefity v oblasti stravného. Nicméně hned v úvodu chceme upozornit, že od roku 2024 nelze zaplacené „jídlo“ automaticky považovat za nedaňový náklad, ale bohužel se musí v této souvislosti vést zvláštní evidence a dodaňovat toto poskytnutí ve mzdě. Proto apelujeme na klienty, aby upustili od placení obědů s obchodními partnery, nákupu jídla v obchodních řetězcích apod. (viz kapitola 3) a raději se zaměřili na stravenkový paušál (viz kapitola 1) kterým vyřeší veškerou tuto problematiku v oblasti stravování.

1. Stravenkový paušál

Co je to stravenkový paušál?

 • Stravenkový paušál je příspěvek zaměstnavatele na stravování jeho zaměstnance.
 • O tomto benefitu musí existovat vnitřní směrnice, která upravuje poskytnutí stravenkového paušálu.
 • Jedná se o peněžitý benefit, který je osvobozen od sociálního a zdravotního pojištění a to do výše stanovené zákonem pro rok 2024 ve výši 116,20 (pro rok 2023 byl limit do výše 107,10 Kč)

Jaké jsou podmínky stravenkového paušálu?

 • Zaměstnanci dle zákona náleží stravenkový paušál za každý odpracovaný den, pokud odpracoval alespoň 3 hodiny
 • Oproti roku 2023 náleží zaměstnanci druhý stravenkový paušál za odpracovaný den, pokud odpracoval alespoň 11 hodin
 • Stravenkový paušál nelze kombinovat s jiným druhem poskytnutí „stravného“ (Stravenky viz kapitola 2, Poskytnutí závodního stravování viz kapitola 3, Cestovné viz kapitola 4)

Jaké jsou daňové dopady ze strany zaměstnavatele?

 • Stravenkový paušál je pro rok 2024 daňově uznatelným nákladem
 • Pozor však, pokud poskytnutý stravenkový paušál dle směrnice zaměstnavatele je vyšší než zákonný (116,20 Kč viz výše), je tento poskytnutý nadlimitní stravenkový paušál podroben sociálnímu pojištění (24,8) a zdravotním pojištění  (9%). Nicméně stále platí, že celý stravenkový paušál včetně odvodů je daňově uznatelným nákladem. (Příklad: zaměstnavatel poskytuje stravenkový paušál ve výši 120-, Kč. Rozdíl 3,80 Kč (120 – 116,20) bude muset být zatížen sociálním a zdravotním pojištěním)

Jaké jsou daňové dopady ze strany zaměstnance?

 • Stravenkový paušál je pro zaměstnance osvobozen do výše 116,20 (pro rok 2024). Tzn. zaměstnanec z tohoto benefitu neplatí sociální a zdravotní pojištění ani daň
 • V případě, že zaměstnavatel poskytuje dle své směrnice vyšší stravenkový paušál, je rozdíl oproti osvobozenému příjmu zatížen sociálním pojištěním (7,1%), zdravotním pojištění (4,5% a daní (15%). (Příklad: zaměstnavatel poskytuje stravenkový paušál ve výši 120-, Kč. Rozdíl 3,80 Kč (120 – 116,20) bude muset být zatížen sociálním a zdravotním pojištěním a to včetně daně)

2. Stravenky

Co jsou to stravenky?

 • Stravenky jsou příspěvek zaměstnavatele na stravování jeho zaměstnance. Typicky se jedná o ceninu v určité hodnotě, kterou zaměstnanec dostane. Dnes jsou nicméně možné i elektronické stravenky.
 • O tomto benefitu musí existovat vnitřní směrnice, která upravuje poskytnutí stravenek zaměstnanci.
 • Jedná se o peněžitý benefit, který je osvobozen od sociálního, zdravotního pojištění, a to do výše stanovené zákonem pro rok 2024 ve výši 116,20 (pro rok 2023 byl limit do výše 107,10 Kč)

Jaké jsou podmínky stravenek?

 • Zaměstnanci dle zákona náleží stravenka za každý odpracovaný den, pokud odpracoval alespoň 3 hodiny
 • Oproti stravenkovému paušálu vydání dvou stravenek za jeden den po odpracování 11 hodin není možný
 • Stravenky nelze kombinovat s jiným druhem poskytnutí „stravného“ (Stravenkový paušál viz kapitola 1, Poskytnutí závodního stravování viz kapitola 3, Cestovné viz kapitola 4)

Jaké jsou daňové dopady ze strany zaměstnavatele?

 • Stravenky jsou pro rok 2024 daňově uznatelným nákladem. v plném výši.
 • Pozor však, pokud poskytnuté stravenky dle směrnice zaměstnavatele jsou vyšší než zákonné (116,20 Kč viz výše), jsou tyto poskytnuté nadlimitní stravenky podrobeny sociálnímu pojištění (24,8) a zdravotním pojištění  (9%). Nicméně stále platí, že celé stravenky včetně odvodů jsou daňově uznatelným nákladem. (Příklad: zaměstnavatel poskytuje stravenky ve výši 120-, Kč. Rozdíl 3,80 Kč (120 – 116,20) bude muset být zatížen sociálním a zdravotním pojištěním)

Jaké jsou daňové dopady ze strany zaměstnance?

 • Stravenky jsou pro zaměstnance osvobozeny do výše 116,20 (pro rok 2024). Tzn. zaměstnanec z tohoto benefitu neplatí sociální a zdravotní pojištění ani daň
 • V případě, že zaměstnavatel poskytuje dle své směrnice stravenky ve výšší nominální hodnotě, je rozdíl oproti osvobozenému příjmu zatížen sociálním pojištěním (7,1%), zdravotním pojištění (4,5% a daní (15%). (Příklad: zaměstnavatel poskytuje stravenky ve výši 120-, Kč. Rozdíl 3,80 Kč (120 – 116,20) bude muset být zatížen sociálním a zdravotním pojištěním a to včetně daně)

3. Poskytnutí závodního stravování

Co je to závodní stravování?

 • Závodní stravování je příspěvek zaměstnavatele na stravování jeho zaměstnance. Typicky se jedná o dovoz jídla na pracoviště.
 • O tomto benefitu musí existovat minimálně evidence odebraných jídel jednotlivými zaměstnanci.
 • Jedná se o nepeněžitý benefit, který je osvobozen od sociálního, zdravotního pojištění, a to do výše stanovené zákonem pro rok 2024 ve výši 116,20 bez DPH (pro plátce DPH) a 116,20 vč. DPH pro neplátce DPH

Jaké jsou podmínky poskytnutí závodního stravování?

 • Zaměstnanci dle zákona náleží poskytnutí závodního stravování za každý odpracovaný den, pokud odpracoval alespoň 3 hodiny
 • Oproti stravenkovému paušálu poskytnutí závodního stravování za jeden den po odpracování 11 hodin není možný
 • Poskytnutí závodního stravování nelze kombinovat s jiným druhem poskytnutí „stravného“ (Stravenkový paušál viz kapitola 1, Poskytnutí závodního stravování viz kapitola 3, Cestovné viz kapitola 4)

Jaké jsou daňové dopady ze strany zaměstnavatele?

 • Poskytnutí závodního stravování je pro rok 2024 daňově uznatelným nákladem. v plném výši, pokud se jedná o formu poskytnutí např. obědu v přiměřené cenové relaci. Ostatní stravování je řešeno jako zvláštní subkapitola níže.
 • Pozor však, pokud poskytnuté závodní stravování zaměstnavatelem je vyšší než zákonné (116,20 Kč viz výše), je toto poskytnutí nadlimitního závodního stravování podrobeno sociálnímu pojištění (24,8) a zdravotnímu pojištění  (9%). Nicméně stále platí, že celé závodní stravování včetně odvodů jsou daňově uznatelným nákladem. (Příklad: zaměstnavatel poskytuje závodní stravování ve výši 120-, Kč. Rozdíl 3,80 Kč (120 – 116,20) bude muset být zatížen sociálním a zdravotním pojištěním)

Jaké jsou daňové dopady ze strany zaměstnance?

 • Poskytnutí závodního stravování je pro zaměstnance osvobozeno do výše 116,20 (pro rok 2024 viz výše). Tzn. zaměstnanec z tohoto benefitu neplatí sociální a zdravotní pojištění ani daň
 • V případě, že cena obědu, kterou zaměstnavatel zabezpečuje je ve výšší než zákonem daná (116,20 viz výše), je rozdíl oproti osvobozenému příjmu zatížen sociálním pojištěním (7,1%), zdravotním pojištění (4,5% a daní (15%). (Příklad: zaměstnavatel poskytuje závodní stravování ve výši 120-, Kč. Rozdíl 3,80 Kč (120 – 116,20) bude muset být zatížen sociálním a zdravotním pojištěním a to včetně daně)

Specifické případy pro závodní stravování

 • pozor, pokud zaměstnavatel nemá stálého poskytovatele závodního stravování a platí např. svým zaměstnancům jídlo skrze poskytovatele dovážkových služeb. I v tomto případě, musí zaměstnavatel vést evidenci jednotlivých odebraných obědů, pokud toto stravování platí z firemního účtu nebo v hotovosti.
 • evidenci je následně nutné dodat ke zpracování mezd za předchozí měsíc mzdovému oddělení, které následně provede srážky viz výše. (např. pokud zaměstnanec „dostane“ dvě jídla za den, je osvobození pouze do částky 116,20 a zbytek podléhá dodanění viz výše.
 • díky digitalizaci dochází od roku 2024 i k většímu propojení jednotlivých úřadů, proto např. správa sociálního pojištění může žádat finanční úřady o poskytnutí informací o nákladech typu stravného, které následně bude chtít od zaměstnavatele doložit a prověřit, že došlo ke správnému stanovení srážek ze mzdy
 • dále je nutné upozornit, že nelze tyto vynaložené výdaje na stravování brát jako nedaňový náklad (viz další podkapitola Nedaňové náklady při stravování).
 • tabulka obědů by pak měla obsahovat alespoň údaje viz níže. Nicméně upozorňujeme, že jednotlivá evidence částek za vynaložené obědy se musí rovnat součtu z dodávaných dokladů za obědy a dále musí být v souladu s docházkou jednotlivých zaměstnanců (např. při dovolené/nemoci nemůže zaměstnanci náležet oběd, apod.)
Datum Dodavatel Zaměstnanec Hodnota obědu Podmínka 3 hodin Dodanění obědů
12.01.2024 Dobrá restaurace Honza 130 ANO 13,8
12.01.2024 Dobrá polívka Tomáš 150 ANO 33,8
13.01.2024 Indická restaurace Kateřina 130 ANO 13,8
14.01.2024 Burger bistro Honza 135 ANO 18,8
14.01.2024 Česká kuchařka Kateřina 158 ANO 41,8

Nedaňové náklady při stravování

Zákona umožňuje některé položky zahrnout jako nedaňový náklad firmy, aniž by se musela případně srazit zaměstnanci ze mzdy.

 • jedná se například o drobné pohoštění, které svým charakterem nedosahují intenzity stravování a nesuplují tedy hlavní denní jídla (např. pracovní porada, kdy zaměstnavatel koupil chlebíčky, zákusky, ovoce).
 • dále například oběd s obchodním partnerem, přičemž o tomto obchodním obědu musí existovat zápis, nebo jiný důkaz (např. fotografie s obchodním partnerem v dané restauraci)
 • co se týče nápojů typu voda, čaj, káva, džus apod. ty jsou z hlediska zákona brány jako nedaňový náklad firmy

4. Cestovné náhrady

Co jsou to cestovní náhrady?

 • Cestovní náhrady jsou náhrady, které náleží zaměstnanci v případě, že je svým zaměstnavatelem vyslán na pracovní cestu
 • Zaměstnanci následně náleží cestovního náhrada (tuzemské cestovní náhrada) a to podle doby, kdy byl na pracovní cestě
Počet hodin Náhrada
5 – 12 hod. 140 – 166 Kč
12 – 18 hod. 212 – 256 Kč
více jak 18. hod. 333 – 398 Kč
 • U zahraničních pracovních cest se sazby řídí dle vyhlášky 341/2023 a to podle jednotlivých zemí (např. u Německa za celodenní pracovní cestu náleží náhrada ve výši 45 EUR, apod.)

Jaké jsou daňové dopady?

 • Cestovní náhrady jsou dané zákonem a jsou plně daňovým nákladem společnosti
 • U zaměstnance je tato cestovní náhrada osvobozena od sociálního a zdravotního pojištění a to včetně daně
 • jako u výše uvedených kapitol nelze cestovní náhradu kombinovat se stravenkovým paušálem, stravenky, nebo závodním stravováním

5. Náhrada za využití vlastního vozidla

Co je to náhrada za využití vlastního vozidla?

 • v případě, že zaměstnanec využívá při práci vlastní dopravní prostředek, náleží takovému zaměstnanci náhrada
 • pro účely vyplacení náhrady je nutné vést evidenci jízd
 • fixní náhrada za vozidlo se dále počítá jako počet ujetých kilometrů * (amortizace 5,6 Kč/km + sazba pohonné hmoty * (průměrná spotřeba vozidla/100) )
 • Pro rok 2024 jsou zatím stanoveny tyto sazby
Benzin 95 oktanů 38,2
Benzin 98 oktanů 45,2
Nafta 38,7
Elektřina 7,7

Zpět
Sídlo firmy

BENE CB spol. s r.o.
E. Rošického 460/12
370 05 České Budějovice
SKYPE jméno: Firma BENE CB spol. s r.o.
E-mail: office@benecb.cz

IČO: 26020718
DIČ: CZ26020718
vedená v OR u KS České Budějovice, oddlíl C vložka 9344

Provozní doba

Pondělí - čtvrtek 08:00 - 16:00
Pátek 08:00 - 13:30
Polední pauza 11:00 - 12:00

Napište nám

Zásady ochrany osobních údajů

Informace o cookies

BENE CB spol. s r.o.

Všechna práva vyhrazena © 2018