Aktuality
20.12.2023 publikoval Lukáš Hejkrlík

Změna ceníku služeb BENE CB spol. s r.o. od roku 2024

S ohledem na legislativní změny od roku 2024, a to jak ve mzdovém, tak i finančním účetnictví, Vás chceme informovat o změnách cen za naše služby, které vstoupí v platnost od roku 2024.

1. Změna ceny za zpracování mezd

Kvůli konsolidačnímu balíčku a změnám zejména v personalistice a většímu nárůstu administrativy spojenou se zpracováním mezd, jsme nuceni od roku 2024 navýšit cenu za zpracování mezd. Podle článku III. Povinnost Objednatele bodu 3. Vám tedy sdělujeme, že pro rok 2024 se mění cena za zpracování následujících úkonů naší společností dle tabulky.

Pracovní poměr / rok 2024 2023
Hlavní pracovní poměr            350 Kč            250 Kč
Dohoda o provedení práce            250 Kč            100 Kč
Dohoda o pracovní činnosti            250 Kč            100 Kč

Při zpětném zpracování mezd za rok 2023 budeme klientovi účtovat cenu, která byla sjednaná pro rok 2023, tj. viz tabulka výše.

2. Změna ceny za zpracování účetnictví

Dle smlouvy uzavřené s klienty článku III. Povinnost Objednatele bodu 3 bude cena za zpracování účetnictví navýšena o inflaci, vyhlášenou ČSÚ za předchozí rok. Navýšená cena za tyto služby bude za měsíc leden nebo 1. čtvrtletí roku 2024, tzn. až ve fakturách v roce 2024, kdy již bude známa výše inflace za předchozí rok. O přesném navýšení Vás budeme informovat v dalším newsletteru.

3. Rušení doplňkových služeb s náhradou hodinové sazby

S ohledem na změny od roku 2024, a to jak ve mzdovém, tak i  finančním účetnictví, jsme dospěli tomu, že klientům již nebudeme účtovat některé úkony, které mají s naší společností uzavřeny jako doplňkovou službu.

 

Rušené doplňkové služby:
 • Kontrolu u ČSSZ, ZP
 • Kontrola FÚ, IP, úřad práce
 • Žádosti pro FÚ
 • Pracovní smlouvy/výpovědi
 • Přihláška/odhláška zaměstnance
 • Přihláška/odhláška cizinců na ÚP
 • Vyúčtování dotací na úřad práce
 • Zpracování exekučních srážek z mezd
 • Zhotovení potvrzení pro zaměstnance (např. hypotéka)
 • Vyplnění prohlášení daně poplatníka/roční zúčtování
 • Přihlášky/odhlášky organizace (mzdy)
 • Registrace DPH povinná
 • Registrace DPH – dobrovolná
 • Registrace ostatních daní a ŽÚ
 • Zpracování dokumentů pro úvěr/dotaci
 • Jiné smlouvy (nájemní apod.)
 • Statistické výkazy

 

Z doplňkový služeb zůstávají pouze tyto úkony:
 • Manažer datových schránek
 • Odklad daňového přiznání
 • Příplatek za expresní zpracování účetnictví/mezd
 • Zápis z valné hromady
 • Vzdálený přístup
 • Zažádání o bezdlužnosti
 • Archivace dokumentů
 • Upomínka za neuhrazenou fakturu

Namísto rušených doplňkových služeb budeme klientovi účtovat hodinovou sazbu za tyto služby ve výši 750,- Kč za každou celou hodinu a to v rámci poradenství. Poradenství má u nás klient v ceně za účetnictví a to do výše 2 hodin za každý měsíc. Poradenství v ceně za účetnictví bude od 1.1.2024 pro klienty pouze do výše 1 hodiny.

Důvody, proč dochází k těmto změnám je hned několik:

 • zvyšuje se administrativní náročnost zejména v oblasti mzdové a personální
 • některé doplňkové služby se zpracovávaly déle a částka, kterou jsme za ni účtovali, nepokryla ani náklady na zaměstnance. Naopak některé doplňkové služby se zpracovávaly po kratší dobu
 • zjednodušujeme náš systém v tom, že jsme zredukovali doplňkové služby jen na ty, které s sebou nesou jiné náklady a to buď jako poplatek za licence (vzdálené přístupy, datové schránky apod.) tak i dodatečné náklady např. na mzdu
 • do poradenství se nově zařazuje i řešení daňové/mzdové/účetní problematiky, tj. např. osobní schůzky a řešení hospodářských výsledků, nebo řešení výpovědi zaměstnanců, řešení nedodaných dokladů apod.
 • z analýzy, která nám za poslední měsíce po zadávání času našich zaměstnanců nad jednotlivými úkony klienta vyšla, bude mít toto spíše pozitivní dopad pro mikro a drobné klienty, které nebudeme zatěžovat doplňkovými službami. Naopak u větších firem je potřeba větší péče, kterou jsme si doposud neúčtovali.

 

Příklad
Naši zaměstnanci souhrnně pracovali pro klienta následovně:
 • Kontrola ČSSZ 0:30 (původně 300,- Kč)
 • Přihláška odhláška zaměstnance 0:15 (původně 2×50 = 100,- Kč)
 • Statistický výkaz 0:45 (původně 100,- Kč)
 • Zpracování exekučních srážek z mezd 0:45 (původně 30,- Kč)

Celkem vykázali poradenství (vícepráce) 1:30. Jelikož má klient u nás jednu hodinu v rámci zpracování účetnictví bude se klientovi fakturovat pouze půl hodina tj. 750*0,5 = 375,- Kč.

Pokud by se fakturovalo podle současných smluv, částka by odpovídala minimálně částce 530,- Kč.

4. Cena za zpracování daně z příjmu právnických a fyzických osob

Cena za zpracování daňových přiznání za rok 2023 bez odkladu daňového poradce jsou následující.

Daň z příjmu fyzických osob
Pro OSVČ vedlejší/hlavní 2 000 + DPH
Pouze zaměstnanecké 1 000 + DPH
Zaměstnanecké + nájem §9 1 500 + DPH
Daň z příjmu právnických osob
Přiznání s pohybem 3 000 + DPH
Nulové přiznání 1 000 + DPH

5. DŮLEŽITÁ ZMĚNA V CENOVÉ POLITICE PŘI DODÁVÁNÍ DOKLADŮ

Zde bychom Vás opět rádi upozornili na dodávání dokladů, na které jsme upozorňovali již v předchozím e-mailu v červenci. Tato nová pravidla byla za poslední rok na zkoušku aplikována, nicméně od nového roku dojde k automatizaci fakturace, která na základě zadaného datumu jednotlivým zaměstnancem aplikuje expresní příplatek. Níže zasíláme znovu změnu v cenové politice při dodání dokladů.

Naše společnost je specializovaná na poskytování komplexního účetnictví pro naše klienty, včetně přípravy daňových přiznání k DPH. Dnes bychom vás rádi upozornili na důležitý termín týkající se dodání dokladů, který je klíčový pro správné zpracování vašeho účetnictví a zejména DPH.

Abychom mohli efektivně a bez zbytečných komplikací zpracovat Vaše účetní doklady, žádáme Vás, abyste nám dodali všechny potřebné doklady do 15. dne v měsíci. Tímto dnem zajistíte správné a včasné podání daňových přiznání k DPH. Je důležité, abychom měli dostatek času na přípravu a kontrolu těchto dokumentů vč. žádostí o doplnění chybějících údajů Vaším prostřednictvím.

Rozumíme tomu, že se mohou vyskytnout nečekané situace, které Vám brání dodat doklady včas.  Tyto případy budeme řešit samozřejmě individuálně. Nicméně bychom Vás rádi seznámili s naší novou cenovou politikou. Dodání dokladů po 15. dni v měsíci je spojeno s expresním příplatkem ve výši 500,- Kč, který bude účtován k Vaší fakturaci za účetnictví v daném měsíci.

Pokud nám doklady donesete mezi 20. a 25. dnem v měsíci, bude se jednat o expresní zpracování. V takovém případě vám budeme muset účtovat 50% z fakturace za účetnictví nebo minimálně 1 000,- Kč. Expresní příplatek je zaveden kvůli nemožnosti kvalitního zpracování v krátkém časovém období. Vzniklé přesčasy našich zaměstnanců v této situaci jsou pro nás jako zaměstnavatele spojeny s dodatečnými náklady, které musíme zohlednit a proplatit.

Chceme Vám nabídnout využití našeho online systému – www.dokladujto.cz. Tento moderní a uživatelsky přívětivý systém Vám umožňuje snadno nahrávat doklady přímo mobilní aplikaci přes Váš chytrý telefon. To eliminuje nutnost fyzického doručování a zajišťuje, že Vaše doklady jsou okamžitě k dispozici k zaúčtování. Systém dokladujto.cz vám např. umožňuje i jednoduše vytvářet vlastní faktury. Pokud budete mít o systém zájem, kontaktujte nás.


Zpět
Sídlo firmy

BENE CB spol. s r.o.
E. Rošického 460/12
370 05 České Budějovice
SKYPE jméno: Firma BENE CB spol. s r.o.
E-mail: office@benecb.cz

IČO: 26020718
DIČ: CZ26020718
vedená v OR u KS České Budějovice, oddlíl C vložka 9344

Provozní doba

Pondělí - čtvrtek 08:00 - 16:00
Pátek 08:00 - 13:30
Polední pauza 11:00 - 12:00

Napište nám

Zásady ochrany osobních údajů

Informace o cookies

BENE CB spol. s r.o.

Všechna práva vyhrazena © 2018