Aktuality
20.06.2024 publikoval Lukáš Hejkrlík

Změny v dohodách o provedení práce od 1.7.2024

Všichni podnikatelé  registrují změny v Dohodách o provedení práce a ptají se nás, jak to bude  od 1.7.2024. Stále nejsou dotažené všechny procesní postupy, a proto, abychom alespoň částečně zodpověděli Vaše dotazy, zmiňujeme současný stav legislativy, který se však může a i bude, v průběhu měsíců do konce roku měnit.

1. Povinná evidence DPP v registru OSSZ

S účinností od 1. 7. 2024 musejí zaměstnavatelé evidovat všechny zaměstnance u OSSZ, kteří pro ně pracují na základě dohody o provedení práce (DPP) bez ohledu na to, zda mu vznikla povinnost účasti na pojištění (tzv. zákonné odvody), či nikoliv (DPP do 10 000,- Kč).

Každý zaměstnavatel, který doposud není registrován, protože zaměstnával pouze osoby na DPP bez pojistného, se musí přihlásit do registru zaměstnavatelů OSSZ do 31. 7. 2024.

Všechny tyto administrativní procesy zajistí naše společnost, konkrétně naše mzdové oddělení.

2. Povinnost zaměstnavatele

Zaměstnavatelé musí vždy nejpozději s dodáním mzdových podkladů za předchozí měsíc dodat všechny údaje za zaměstnance na DPP – resp. všechny nově vzniklé DPP. Zároveň musí dodat i ukončení DPP k poslednímu dni předchozího měsíce, aby bylo možné včas a správně zpracovat vykazování DPP od 1.7.2024 u OSSZ. Toto samozřejmě zajistí naše společnost.

3. Vykazování DPP a jejich příjmu

Každý měsíc zaměstnavatel elektronicky hlásí seznam všech zaměstnanců na DPP (pojištěných i nepojištěných) a výši jejich příjmu.

Podává se za všechny měsíce od nástupu do zaměstnání do skončení zaměstnání, tzn. po celou dobu trvání DPP včetně měsíců, kdy je jejich příjem nulový!

4. Odložené změny od 1. 1. 2025

Do konce roku 2024 platí, že zaměstnanci pracující na základě DPP jsou účastni nemocenského a důchodového pojištění pouze v měsíci, kdy jejich příjem přesáhl 10 000 Kč.

Další změny ohledně změn pojištění nejsou zatím uzákoněny, účinnost se připravuje od 1. 1. 2025. Podrobnější informace budou zveřejněny až ke konci tohoto roku.


Zpět
Sídlo firmy

BENE CB spol. s r.o.
E. Rošického 460/12
370 05 České Budějovice
SKYPE jméno: Firma BENE CB spol. s r.o.
E-mail: office@benecb.cz

IČO: 26020718
DIČ: CZ26020718
vedená v OR u KS České Budějovice, oddlíl C vložka 9344

Provozní doba

Pondělí - čtvrtek 08:00 - 16:00
Pátek 08:00 - 13:30
Polední pauza 11:00 - 12:00

Napište nám

Zásady ochrany osobních údajů

Informace o cookies

BENE CB spol. s r.o.

Všechna práva vyhrazena © 2018