Aktuality

Účetnictví a daně


11.01.2021 Lukáš Hejkrlík

Důležité termíny pro rok 2021

Současná situace i nový daňový balíček mají na svědomí změnu několika termínů pro odevzdání daňových přiznání  a vyúčtování podávané v roce 2021. Níže uvedená tabulka obsahuje termíny a poznámky, jak to pro letošní rok vypadá s odevzdáváním jednotlivých typů daňových přiznání. Je však důležité upozornit, že termíny se mohou opět, jako v minulém roce, měnit na základě nařízení samotné vlády nebo přímo ministra financí.   Daň Termín dle zákona Termín pro rok 2021 Poznámka Silniční daň 01.02.2021 01.04.2021 Na základě nařízení MF Daň z nemovitosti 01.02.2021 01.04.2021 Na základě nařízení MF Vyúčtování  daně ze závislé činnosti – listinná 01.03.2021 01.03.2021 Vyúčtování daně ze závislé činnosti- elektronicky 22.03.2021 22.03.2021 Vyúčtování srážkové daně 31.03.2021 31.03.2021 Daň z příjmu FO – listinná 01.04.2021 01.04.2021 Daň z příjmu PO – listinná 01.04.2021 01.04.2021 Daň z příjmu FO – elektronicky 03.05.2021 03.05.2021 Nový termín dle Daňového balíčku Daň z příjmu PO – elektronicky 03.05.2021 03.05.2021 Nový termín dle Daňového balíčku Odklad daňového přiznání FO/PO 01.07.2021 01.07.2021 Nebo podle hospodářského roku o 3 měsíce  


30.11.2020 Lukáš Hejkrlík

Provozní doba v době vánočních svátků

Vážení klienti, rádi bychom Vás upozornili na každoroční změnu provozní doby v rámci vánočních svátků. Prosím přečtěte si toto krátké oznámení. Provozní doba do 21.12.2020 Naše firma bude do konce roku pro naše klienty stále uzavřena. Proto Vás prosíme, aby veškerá komunikace s naší společností stále probíhala prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo video-konferenčních hovorů. Dne 21.12.2020 je poslední den, kdy budou všichni naši zaměstnanci v práci. Poté až do 3.1.2021 bude probíhat celozávodní dovolená! Z tohoto důvodu žádáme naše klienty (plátce DPH, a zaměstnavatele), aby: Doklady pro zpracování DPH doručili nejdéle do 10.12.2020, aby byl dostatek času pro jejich zpracování, kontrolu, konzultaci a odeslání výstupů. Zaměstnavatelé, aby dodali mzdové podklady co v nejkratším termínu, aby byl dostatek času pro jejich zpracování, kontrolu a odeslání výstupů a odeslání vyúčtování Antivirusů. Prosím veškeré dotazy v průběhu vánočních svátků směřujte na e-maily vedení společnosti, které najdete zde: https://www.benecb.cz/kontakt/. Programy COVID   Vzhledem k tomu, že hlídáme našim klientům splnění podmínek pro získání kompenzací od státu na programy COVID, tj. např. Antivirus, kompenzační bonus, COVID – nájemné, COVID – ubytování, apod. budeme i přes vánoční svátky vybírat datové schránky klientů a řešit neodkladné věci, aby bylo vše řádně naplněno a klient dostal své peníze v co nejkratším možném termínu. V případě naléhavých problémů Vás budeme kontaktovat.


12.11.2020 Lukáš Hejkrlík

Kompenzační bonus a program Antivirus

  Vážení klienti, rádi bychom Vás informovali o možnosti čerpání Kompenzačních bonusů pro OSVČ a malá s.r.o.. Oproti jarnímu stavu je zde více podmínek pro možné čerpání, proto prosím důkladně čtěte tento článek. Kompenzační bonus pro OSVČ a malá s.r.o. 1) Kompenzační bonus pro OSVČ O Kompenzační bonus mohou žádat pouze ty OSVČ, které splňují minimálně níže uvedené podmínky: nemůžou žádat současně program Antivirus (mzdy zaměstnanců) a Kompenzační bonus nemůžou žádat současně Ošetřovné (za uzavření škol na děti do 10 let věku) a Kompenzační bonus mohou žádat pouze ty OSVČ, které byly přímo vládními nařízeními uzavřeny či omezeny OSVČ, které nebyly omezeny vládními nařízeními, ale jsou přímo závislé na svých odběratelích (např. restaurace, školní jídelny) a jejich příjem klesl pod 80% příjmů v porovnání za období od 1.6.2020 do 30.9.2020. Zároveň musí tato OSVČ mít příjmy z tohoto podnikání jako hlavní/převažující činnost a ostatní příjmy musí být nižší než 50% z hlavní/převažující činnosti (např. zaměstnání, příjmy z nájmu) žádat mohou pouze za období, kdy byly vládními nařízeními omezeny 2) Kompenzační bonus pro mala s.r.o. O Kompenzační bonus mohou žádat pouze ta malá s.r.o., která mají nanejvýš dva společníky nebo se jedná výhradně o rodinné příslušníky a dále splňují minimálně níže uvedené podmínky: nemůžou žádat současně program Antivirus (na svoji mzdu) a Kompenzační bonus nemůžou žádat současně Ošetřovné (za uzavření škol na děti do 10 let věku) a Kompenzační bonus mohou žádat pouze ty s.r.o., které byly přímo vládními nařízeními uzavřeny či omezeny s.r.o., které nebyly omezeny vládními nařízeními, ale jsou přímo závislé na svých odběratelích (např. restaurace, školní jídelny) a jejich příjem klesl pod 80% příjmů v porovnání za období od 1.6.2020 do 30.9.2020. Zároveň musí tato s.r.o./společník mít příjmy z tohoto podnikání jako hlavní/převažující činnost a ostatní příjmy musí být nižší než 50% z hlavní/převažující činnosti (např. zaměstnání, příjmy z nájmu) žádat mohou pouze za období, kdy byly vládními nařízeními omezeny společník může žádat pouze za jedno s.r.o, 3) Odkaz pro vyplnění žádosti  https://ouc.financnisprava.cz/kbv/form/bonus 4) Dotazy a odpovědi https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/kompenzacni-bonus-podzim-2020/dotazy-odpovedi/dotazy-odpovedi-KB-podzim-2020-10986 5) Pomoc od BENE Pokud budete požadovat vyřízení Kompenzační bonusu od naší kanceláře, obraťte se prosím na jednatele (Iva Hejkrlíková nebo Lukáš Hejkrlík). Za žádost bude účtován poplatek jako na jaře ve výši 500,- Kč. Program Antivirus Pro podzimní náhrady mezd jsou schváleny tři programy Antivirusu – A, B, A plus.   Pro doložení nároku na čerpání z programu Antivirus je nutné doložit nejpozději do 21. dne následujícího měsíce (poprvé do 21.11.2020) výpis z bankovního účtu, z kterého je patrné zaplacení odvodů sociální, zdravotní pojištění, daně ze mzdy a výplat zaměstnancům. Bez doložení těchto plateb, které je nutné zaplatit vždy do 20. dne následujícího měsíce, nelze žádost o Antivirus vyplnit a odeslat na Úřad práce. Zasílejte prosím tyto výpisy v pdf. souboru své mzdové účetní emailem. Jednotlivé programy jsou popsány níže. 1) Program Antivirus A Doba uznatelnosti výdajů je prodloužena do 31. 12. 2020. V režimu A budou moci zaměstnavatelé obdržet příspěvek na výdaje vzniklé v říjnu, listopadu, prosinci. Uznatelným výdejem je náhrada mzdy vyplacená zaměstnanci z důvodu nařízení karantény (podle § 192 zákoníku práce ). Výše příspěvku zůstává zachována na 80 % uznatelných výdajů (náhrada mzdy vyplacená zaměstnanci + odpovídající výše zákonných odvodů), maximálně však 39 000 Kč na zaměstnance a měsíc Režimu A nadále mohou využívat ale zaměstnavatelé i v případě, kdy zaměstnanci nemohou vykonávat práci z důvodu uzavření provozu zaměstnavatele (či jeho významného omezení), jestliže k němu došlo přímo na základě vládních opatření (krizová opatření vlády, mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví nebo orgánů ochrany veřejného zdraví). V takovém případě ale může zaměstnavatel využít zvýšeného příspěvku v režimu Antivirus Plus (viz níže) Příklad:  Zaměstnanec dostane od lékaře neschopenku, na které je vyznačeno, že je v karanténě (není nakažen COVID). Vyplacenou náhradu zaměstnanci bude stát kompenzovat zaměstnavateli. 2) Program Antivirus B Doba uznatelnosti výdajů byla prodloužena do 31. 12. 2020, a to za stejných podmínek jako doposud. Výše podpory se nemění, nadále činí 60 % uznatelných výdajů, maximálně 29 000 Kč na jednoho zaměstnance za měsíc. Uznatelným výdajem jsou náhrady mzdy vyplacené z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele podle § 207 až § 209 zákoníku práce, včetně pojistného odvedeného z této náhrady mzdy. Příklad:  Podnikatel je závislý svou činností na ostatních provozech, které jsou z důvodu vládních nařízení uzavřeny. Například pekař, dováží do restaurace pečivo. 3) Program Antivirus A Plus Týká se pouze zaměstnavatelů, jejichž provoz byl nuceně uzavřen (či významně omezen) krizovými opatřeními vlády nebo mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví nebo orgánů ochrany veřejného zdraví (krajské hygienické stanice). Netýká se nařízených karantén/izolací. Pro ně nadále platí režim A. Parametry Antivirusu Plus Příspěvek ve výši 100 % vyplacené náhrady mzdy + odvody. Výlučně pouze v případě, že zaměstnavatel vyplatil náhradu mzdy podle § 208 zákoníku práce, jestliže překážka v práci vznikla z důvodu nuceného uzavření provozu zaměstnavatele (nebo významného omezení – významným omezením je např. možnost poskytovat stravovací služby prostřednictvím výdejového okénka – provoz uzavřen jako takový není, nicméně je významně omezen) Maximálně 50 000 Kč/měsíc/zaměstnanec, tj. částka včetně povinných odvodů zaměstnavatele Na náklady vzniklé výplatou mzdy za překážky v práci vzniklé po 1. říjnu 2020 (včetně) Mohou jej tedy využít (nejedná se o taxativní výčet situací): Restaurace, a to i pokud mají otevřeno „výdejové okénko“, na zaměstnance, kteří jsou zařazeni na překážky v práci podle § 208 zákoníku práce. Poznámka: V těch případech, kdy byl provoz restaurací/barů z nařízení vlády omezen např. po 22. hodině (od 5. října), resp. 20. hodině (9. října – 13. října) mohou zaměstnavatelé v tomto režimu žádat i na zaměstnance, kterým po 22./20. hodině vznikla překážka v práci (měli rozvrženu směnu, ale nemohli ji odpracovat z důvodu zákazu nařízením vlády). Příspěvek se poskytuje pouze za hodiny trvání překážky v práci. Obdobně tomu je u hotelových restaurací, jejichž provoz byl umožněn do 20. hodiny pro hotelové hosty (mezi 14. říjnem a 22. říjnem). V režimu A plus lze žádat o příspěvek pouze na ty výdaje, které vznikly u zaměstnanců překážkou v práci po 20. hodině (pokud takto byla pracovní doba rozvržena), do této doby se jedná o výdaje uznatelné v režimu B, pokud vznikly překážky v práci, neboť nebyl omezen rozsah hotelových hostů. Od 22. října, kdy byl vládním nařízením omezen okruh osob, které lze v hotelích ubytovat, mohou hotely v režimu A plus žádat v plném rozsahu vzniklých překážek v práci (tzn. na všechny zaměstnance, u nichž překážka v práci vznikla). Nařízením vlády uzavřené prodejny (tj. ty, které nemají výjimku), služby Zaměstnavatel vždy musí posoudit z jakého důvodu překážka v práci vznikla, pro režim A plus jsou způsobilé pouze výdaje vzniklé výplatou náhrady mzdy podle § 208 zákoníku práce, jestliže uzavření provozu (nebo jeho významné omezení) bylo přímo nařízeno vládním opatřením. Pokud překážka v práci vznikla z jiného důvodu, např. omezením poptávky, jsou takové náklady způsobilé pro Režim B čerpáno z:  https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus 4) Pomoc od BENE Pokud budete požadovat vyřízení Antivirusu od naší kanceláře, obraťte se prosím na mzdovou účetní a jednatelku Ivu Hejkrlíkovou. Za žádost bude účtován poplatek jako na jaře ve výši 500,- Kč. S pozdravem Iva a Lukáš Hejkrlíkovi


20.10.2020 Lukáš Hejkrlík

Nouzový stav - vládní nařízení č. 407/2020

Vážení klienti, rádi bychom Vás informovali kompenzacích pro podnikatele zasažené vládním nařízením. Oproti jarnímu stavu jsou zde již selektované obory, které mohou o kompenzaci žádat a tudíž již nejsou kompenzace plošné. Program Antivirus A   Program Antivirus A se prodlužuje do konce roku a to s novými parametry: Kompenzace mezd bude ve výši 100%, tj. včetně povinných odvodů SP a ZP (na jaře bylo pouze 80%) Maximální limit ve výši 50 000,- Kč, tj. včetně povinných odvodů SP a ZP (na jaře byl maximální limit 29 000,- Kč) Na příspěvek mají nárok ty společnosti, které byly kvůli nařízení vlády zcela uzavřeny, tj. např. restaurační zařízení. Ošetřovné   Ošetřovné bude náležet po celou dobu uzavření škol. Toto ošetřovné by podle vládního návrhu mělo činnit nejméně 400,- Kč denně. Čekáme na konečné rozhodnutí. Generální pardon   Generální pardon vyhlášený ve Finanční zpravodaji 22/2020 není plošný a vztahuje se jen na poplatníky s příjmy z určitých oborů podnikání a je podmíněn oznámením správci daně. Generální pardon se vztahuje pouze na daňové subjekty, u kterých je převažující část příjmů tvořena příjmy z činností, které byly omezeny nařízením vlády vyhlášeným pod č. 407/2020 Sb. Jedná se tedy o tyto příjmy: provozování restauračních zařízení a barů, provozování hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení, pořádání svatebních oslav, oslav vstupu do registrovaného partnerství a smutečních hostin, provozování cirkusů a varieté, – pořádání poutí a podobných tradičních akcí, pořádání kongresů a jiných vzdělávacích akcí, – pořádání veletrhů, provozování vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých koupališť, wellness zařízení. provozování zoologických zahrad a botanických zahrad, provozování muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií. Podmínka příjmů se posuzuje tak, že uvedené činnosti musí tvořit jediný či převažující zdroj příjmů v období od 1.6. do 30.9.2020. Hovoří se o příjmech, a tudíž by se její splnění mělo posuzovat podle příjmů i u subjektů, které vedou účetnictví. U fyzických osob jsou rozhodující příjmy podle § 6 až 9 zákona o daních z příjmů. Pro využití generálního pardonu je nutné podat oznámení finančnímu úřadu, které může být zasláno i e-mailem. Obsah oznámení není nijak specifikován. Stačí tedy oznámit, že subjekt provozuje např. restauraci, jejíž činnost je omezena nařízením vlády vyhlášeným pod č. 407/2020 Sb. a že provozuje např. i další činnost, ale v době od 1.6. do 30.6.2020 byla převažující část příjmů z restaurace. Pokud poplatník splňuje výše uvedené podmínky, tzn. jeho podnikání je omezeno nařízením vlády 407/2020 Sb., převažující část příjmů v rozhodném období plyne z příslušných činností a je podáno oznámení finančnímu úřadu, pak může poplatník využít těchto generálních pardonů: měsíční plátce může DPH za září, říjen a listopad uhradit do konce roku 2020 a nebude mu předepsán úrok z prodlení čtvrtletní plátce může DPH za 3. čtvrtletí uhradit do konce letošního roku bez sankce (úrok z prodlení) poplatní nemusí vůbec hradit letošní zálohy na daň silniční  (tj, že celá daňová povinnost za rok 2020 může být uhrazena jednorázově až do konce ledna 2021, tj. v termínu pro řádné podání přiznání k silniční dani za rok 2020). Pokud bude uhrazena až po 31.1.2021, pak se sankce bude počítat až na základě splatnosti celé této daně k 31.1.2021. je zrušena záloha na daň z příjmů fyzických či právnických osob k 15.12.2020, tedy záloha splatná v období od 15.10. do 15.12.2020.   Všechny uvedené úlevy platí jen při splnění výše uvedených podmínek, resp. týkají se pouze těch podnikatelů, kterých se dotýká nařízení vlády č. 407/2020 Sb.


Sídlo firmy

BENE CB spol. s r.o.
E. Rošického 460/12
370 05 České Budějovice
SKYPE jméno: Firma BENE CB spol. s r.o.
E-mail: office@benecb.cz

IČO: 26020718
DIČ: CZ26020718
vedená v OR u KS České Budějovice, oddlíl C vložka 9344

Provozní doba

Pondělí - čtvrtek 08:00 - 16:00
Pátek 08:00 - 13:30
Polední pauza 11:00 - 12:00

Napište nám

Zásady ochrany osobních údajů

Informace o cookies

BENE CB spol. s r.o.

Všechna práva vyhrazena © 2018