Aktuality
02.06.2020 publikoval Lukáš Hejkrlík

Kompenzační bonus pro malá s.r.o.

Vážení klienti,

poslanecká sněmovna přehlasovala dne 27.5.2020 senátní návrh o kompenzačním bonusu pro malá s.r.o. Od tohoto dne lze na základě zákona o kompenzačním bonusu ve znění 2. novely, žádat o kompenzační bonus. Finanční správa 28.5.2020 spustila on-line aplikaci žádostí pro malá s.r.o. Níže popisujeme, kdo má na kompenzační bonus nárok a jak správně vyplnit žádost.

1. Osoby, které mohou žádat

O kompenzační bonus mohou žádat pouze SPOLEČNÍCI (tj. skuteční vlastníci s.r.o.) společnosti. Dále musí být splněna podmínka:

 • společnost vlastní pouze jediný společník
 • společnost vlastní pouze dva společníci
 • společnost vlastní více jak dva společníci za podmínky, že jsou všichni v přímém příbuzenském vztahu ( např. otec, syn s manželkou)

2. Podmínky žádosti

Aby společník mohl žádat o kompenzační bonus, musí být splněno několik podmínek. V případě, že nesplní jednu z níže uvedených, nemá na kompenzační bonus nárok.

 • společnost, za kterou společník žádá kompenzační bonus musela být postižena nařízením vlády. (např. uzavření pobočky, odliv zakázek apod.)
 • pokud je osoba společníkem ve více společnostech, může žádat pouze u jedné z nich
 • společník na sebe nemohl čerpat náhradu mzdy od Úřadu práce tzv. kurzarbeit (Antivirus)
 • pokud je společník zároveň OSVČ a žádal o kompenzační bonus pro OSVČ, nemůže zároveň žádat o kompenzační bonus pro malá s.r.o.
 • společník může být zaměstnán v tom s.r.o., kde žádá o kompenzační bonus (v době žádosti může pobírat i nemocenské dávky, tj. ošetřovné, nemoc). Pokud však je zaměstnán jinde, kde je za něj odváděno nemocenské pojištění, nemá na kompenzační bonus nárok.
 • minimální obrat společnosti za kterou společník žádá kompenzační bonus musí být 180 000,- Kč za rok 2019. Pokud např. s.r.o. vzniklo až v roce 2020, musí tento obrat splnit s.r.o. v roce 2020.

 

3. Žádost o kompenzační bonus

Pokud společník splňuje všechny výše uvedené podmínky může si zažádat o kompenzační bonus. Níže uvádíme na co si dát při vyplňování kompenzační bonusu pozor.

 • kompenzační bonus ve výši 500,- Kč za den může společník žádat od 12.3.2020 do 8.6.2020. Rozpětí by se však mělo vztahovat na podmínku, kdy byla daná společnost postižena nařízením vlády viz výše. Již nyní víme, že pokud si bude společník žádat neoprávněně kompenzační bonus, vystavuje se kontrole místně příslušného finančního úřadu celé společnosti.  Některé případy kontrol byly již zaznamenány!
 • žádat může společník pouze u jedné společnosti (pokud je společníkem více společností)
 • vyplacení částky kompenzačního bonusu žádá společník na svůj bankovní účet, nikoliv firemní
 • žádost podává společník u svého místně příslušného finančního úřadu. Tzn. společnost má sídlo v Českých Budějovicích ale společník má adresu v Praze. Pak společník podává žádost finančnímu úřadu pro hl. město Prahu.
 • žádost může společník poslat přes SVOJI vlastní datovou schránku (bez toho, aniž by žádost podepsal) . Pokud nevlastní datovou schránku, pak může poslat PODEPSANOU žádost přes datovou schránku společnosti, e-mailem nebo v listinné podobě doručit ke svému místně příslušnému finančnímu úřadu.
 • kompenzační bonus je osvobozen od daně z příjmu

 

4. Jak Vám může pomoci BENE

Již tento článek je dle našeho názoru rozcestníkem pro správné vyplnění žádosti. Samotnou žádost lze jednoduše vyplnit na stránkách finanční správy viz odkaz níže. Pokud budete chtít žádost vyplnit od nás, budeme si za každou žádost (tj. za jednoho společníka) účtovat částku 500,- Kč. Pro ověření, jestli máte na kompenzační bonus nárok (např. jestli jste využili kurzarbeit, apod.) prosím o kontaktování výhradně e-mailovou komunikací. Dotazů na tuto problematiku máme hodně, a musíme ověřit několik věci zároveň, což nám při telefonní komunikaci znemožňuje promptně reagovat.

 

5. On-line vyplnění žádosti

Pro vyplnění žádosti o kompenzační bonus prosím klikněte na tento odkaz zde. 

S pozdravem

Iva a Lukáš Hejkrlíkovi


Zpět
Sídlo firmy

BENE CB spol. s r.o.
E. Rošického 460/12
370 05 České Budějovice
SKYPE jméno: Firma BENE CB spol. s r.o.
E-mail: office@benecb.cz

IČO: 26020718
DIČ: CZ26020718
vedená v OR u KS České Budějovice, oddlíl C vložka 9344

Provozní doba

Pondělí - čtvrtek 08:00 - 16:00
Pátek 08:00 - 13:30
Polední pauza 11:00 - 12:00

Napište nám

Zásady ochrany osobních údajů

Informace o cookies

BENE CB spol. s r.o.

Všechna práva vyhrazena © 2018