Aktuality

Mzdy a personalistika


28.02.2017 Lukáš Hejkrlík

Školkovné pro rok 2017

V roce 2017 se nám opět mění minimální mzda a to na částku 11 000,- Kč (v roce 2016 ve výši 9 900,- kč). Tato změna má pozitivní dopad na výši daňové povinnosti poplatníka. V případě, kdy jako zaměstnanec platíte zálohovou daň ze mzdy, můžete se těšit, že vám zaměstnavatel v ročním vyúčtování vrátí až zmíněných 11 000,- Kč. Vše však záleží na výši zaplacených záloh. U OSVČ je to obdobné, namísto toho, aby v dubnu nebo červenci zaplatili doplatek daně za předchozí rok, mohou si tímto způsobem snížit svou daňovou povinnost.


16.11.2016 Lukáš Hejkrlík

Změna čísel u zdravotních pojišťoven

Mnoho zdravotních pojišťoven v průběhu roku 2016 změnilo, nebo se chystá změnit,  své bankovní spojení pro příjímání plateb jak za odvody zaměstnanců tak i záloh na zdravotní pojištění OSVČ. Sestavili jsme pro vás tedy veškeré změny, které se v bankovních spojeních odehrály nebo odehrají v příštím roce. Překontrolujte si prosím své trvalé příkazy zejména pří odvodech povinných záloh na zdravotní pojištění OSVČ. Staré účty jsou doposud ještě aktivní. Pro klienty, kterým zpracováváme mzdy se nová čísla účtů vždy zobrazí v zaslaném příkazu k úhradě.     Čísla účtu zdravotních pojišťoven pro posílání záloh na ZP za OSVČ Zdravotní pojišťovna Číslo účtu Var. symbol Kons. symbol Platné od mm/rrrr VZP – Jiho. kraj 1112009311/0710 Rodné číslo 3558 1/2017 VZP – Střed. kraj 1112001221/0710 Rodné číslo 3558 1/2017 VZP – Praha 1112001221/0710 Rodné číslo 3558 1/2017 VOZP 2010201091/0710 Rodné číslo 3558 12/2016 ZP MVČR 2110102031/0710 Rodné číslo 3558 02/2017 ČPZP 2050203761/0710 Rodné číslo 3558 10/2016 OZP 2070101041/0710 Rodné číslo 3558  01/2017 Revírní ZP 2130203761/0710 Rodné číslo 3558  2016   Čísla účtu zdravotních pojišťoven pro posílání ZP za zaměstnance Zdravotní pojišťovna Číslo účtu Var. Symbol Kons. Symbol Platné od mm/rrrr VZP – Jiho. kraj 1111006311/0710 IČO 3558 1/2017 VZP – Střed. kraj 1111009221/0710 IČO 3558 1/2017 VZP – Praha 1111009221/0710 IČO 3558 1/2017 VOZP 2010201091/0710 IČO 3558 12/2016 ZP MVČR 2115106031/0710 IČO 3558 02/2017 ČPZP 2050107761/0710 IČO 3558 10/2016 OZP 2070101041/0710 IČO 3558  01/2017 Revírní ZP 2130000761/0710 IČO 3558  2016  


24.10.2016 Lukáš Hejkrlík

EET a spropitné - evidujte vše, je to levnější

Žádný zákon neupravuje přesné zdanění spropitného. Tudíž se vychází ze dvou způsobů, jak spropitné zdanit. Prvním příkladem je, že spropitné plyne přímo podnikateli a ten jej dále využívá dle svého uvážení. Druhým příkladem je, že spropitné náleží zaměstnancům. Podívejme se na jednotlivé daňové dopady a dopady z hlediska EET. 1. Spropitné náleží podnikateli V tomto případě je potřeba na účtenku uvést tržbu, vč. příslušné sazby DPH (předpokládejme sazbu 15% DPH) + spropitné, vč. příslušné sazby DPH (15% od 1.12.2016). Daňový dopad Podnikatel musí odvést DPH z celé částky včetně spropitného Dále musí podnikatel odvést daň z příjmu ze spropitného bez DPH Podnikatel musí evidovat v rámci EET!  2. Spropitné náleží zaměstnanci V tomto případě je potřeba na účtenku uvést tržbu, vč. příslušné sazby DPH (předpokládejme sazbu 15% DPH). Spropitné se již vypisovat nemusí! Daňový dopad Podnikatel musí odvést DPH z částky bez spropitného Podnikatel musí odvést 34% ze spropitného na SP a ZP Podnikateli nevzniká povinnost tuto tržbu evidovat v EET a ani vypisovat na účtenku. Podnikatel však musí vést zvláštní evidenci spropitného a pak například: Celkové spropitné za jednotlivý měsíc rozdělí rovnoměrně (například dle odpracovaných dnů) mezi své zaměstnance. Spropitné rozdělí každému zaměstnanci dle jeho zásluh (je potřeba evidence dle zaměstnanců). Jiné dopady spropitného V případě, že se podnikatel rozhodl vyúčtovávat spropitného tímto způsobem, vystavuje se několika dle našeho názoru negativním situacím: Spropitné nemusí být na účtence vypsané. V případě hosta „prudiče“ se vystavuje personál vysvětlování, proč na účtence není spropitné uvedeno. Sám host „prudič“ může nahlásit tuto skutečnost na finanční úřad, který může zahájit místní šetření či daňovou kontrolu. V případě, že se „nepoctivý“ podnikatel rozhodl evidovat spropitné tímto způsobem, nicméně ve výplatních páskách spropitné není zaevidováno, vystavuje se v případě daňové kontroly rozsáhlému vysvětlování. Tento fakt může finančnímu úřadu nahlásit sám zaměstnanec. Podnikateli by tak hrozilo trestní stíhání za obcházení placení daně, odvodu na SP a ZP nebo pokuta za neevidování tržeb a to až do výše 500 000,- Kč. V případě úhrady platební kartou dochází k další evidenci, respektive nastavení vašeho pokladního systému o položku spropitné. Z hlediska účetnictví může tak docházet k dodatečnému účtování.  Kladem tohoto postupu je stále však pozitivní motivace personálu. Otázka však je, jestli ta evidence a starosti podnikateli stojí za to 3. Příklad spropitného Pro správné rozhodnutí, k jaké variantě se přiklonit uvádíme krátký příklad obou možností. Příklad je tvořen na právnickou osobu (s.r.o.), plátcem DPH, podnikající v pohostinství s jedním zaměstnancem a s čísly za jeden měsíc.   Spropitné pro podnikatele Nakoupené zboží / 15% DPH 217 391,- Kč 32 609,- Kč DPH Prodej zboží / 15% DPH 434 783,- Kč 65 217,- Kč DPH Spropitné podnikateli / 15% DPH 1 739,- Kč 261,- Kč DPH Odvod DPH za měsíc 65 217 + 261 – 32 609 = 32 869,- Kč Hrubá mzda zaměstnance 15 000,- Kč Náklad na mzdu zaměstnance = HM * 1,34 15 000 * 1,34 = 20 100,- Kč Základ pro daň z příjmu 434 783 + 1 739 – 217 391 – 20 100 = 199 031,- Kč Daň z příjmu 19% 37 810,- Kč Zisk po zdanění 199 031 – 37 810 = 161 221,- Kč Spropitné pro zaměstnance Nakoupené zboží / 15% DPH 217 391,- Kč 32 609,- Kč DPH Prodej zboží / 15% DPH 434 783,- Kč 65 217,- Kč DPH Spropitné zaměstnanci / není DPH 2 000,- Kč 0,- Odvod DPH za měsíc 65 217 – 32 609 = 32 608,- Kč Hrubá mzda zaměstnance + spropitné 15 000 + 2 000 = 17 000,- Kč Náklad na mzdu zaměstnance = HM * 1,34 17 000 * 1,34 = 22 780,- Kč Základ pro daň z příjmu 434 783 – 217 391 – 22 780 = 194 612,- Kč Daň z příjmu 19% 36 860,- Kč Zisk po zdanění 194 612 – 36 860 = 157 752,- Kč Podnikatel vs. Zaměstnanec Zisk po zdanění varianta podnikatel 161 221,- Kč Zisk po zdanění varianta zaměstnanec 157 752,- Kč Rozdíl 3 469,- Kč Z výše uvedeného příkladu vyplívá, že evidovat tržby jako celek (varianta podnikatel) ušetří z 2 000 spropitného podnikateli na zisku minimálně 3 469,- Kč. Po odečtení DPH, které v případě varianty podnikatele musí podnikatel odvést, pak vychází čistý cash-flow zisk ve výši 3 208,- Kč (3 469 – 261 DPH). 4. Závěrem Otázek a nejasných odpovědí na téma spropitného bylo v médiích mnoho a to nejen v rámci EET. Myslíme si, že tímto článkem dáváme podnikatelům jasnou odpověď a nyní je pouze na nich, jakým směrem chtějí spropitné dále řešit. Pokud chcete dát na naše doporučení, evidujte tržby jako celek včetně spropitného. Z hlediska zisku je to pro podnikatele levnější záležitost. Ušetříte si mnoho starostí z další evidencí a vyhnete se i problémům od hostů či vlastních zaměstnanců. Pokud vaši zaměstnanci byli na spropitné zvyklí, není přeci problém dle vlastního uvážení jim odměnu jako takovou dát, to zákon nezakazuje.


30.11.2015 Lukáš Hejkrlík

Zvýšení minimální mzdy od 01.01.2016

I v příštím roce nás opět čeká změna minimální mzdy. Tato změna však zvyšuje i mzdu zaručenou v jednotlivých skupin prací a to podle následující tabulky.     Skupina prací Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za hodinu Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za měsíc Příklady profesí 1. 58,70 9 900 Uklízečka, pomocné práce v kuchyni, dělník na montážní lince, zahradník, doručovatel/ka,… 2. 64,80 10 900 Popelář, pečovatelka, údržbář, kopáč, přidavač na stavbě, pomocný dělník,… 3. 71,60 12 100 Pokladní, řidič nákladního vozidla/autobusu, kominík, kadeřnice, číšník/ce,… 4. 79,00 13 300 Automechanik, kuchař/ka, pokrývač, instalatér, truhlář,… 5. 87,20 14 700 Účetní, sociálně-právní poradenství, zdravotní sestra, učitel autoškoly,… 6. 96,30 16 200 Režisér, učitel na střední škole, správa počítačových sítí,… 7. 106,30 17 900 Programátor, vysokoškolský učitel, lékař,… 8. 117,40 19 800 Vědecká činnost, vysoké manažerské posty Uvedená zaručená minimální mzda je za týdenní pracovní dobu v rozsahu 40 hodin


Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové aplikace, k poskytování funkcí sociálních sítí,
personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám jeho návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.