Aktuality

Mzdy a personalistika


11.01.2021 Lukáš Hejkrlík

Důležité termíny pro rok 2021

Současná situace i nový daňový balíček mají na svědomí změnu několika termínů pro odevzdání daňových přiznání  a vyúčtování podávané v roce 2021. Níže uvedená tabulka obsahuje termíny a poznámky, jak to pro letošní rok vypadá s odevzdáváním jednotlivých typů daňových přiznání. Je však důležité upozornit, že termíny se mohou opět, jako v minulém roce, měnit na základě nařízení samotné vlády nebo přímo ministra financí.   Daň Termín dle zákona Termín pro rok 2021 Poznámka Silniční daň 01.02.2021 01.04.2021 Na základě nařízení MF Daň z nemovitosti 01.02.2021 01.04.2021 Na základě nařízení MF Vyúčtování  daně ze závislé činnosti – listinná 01.03.2021 01.03.2021 Vyúčtování daně ze závislé činnosti- elektronicky 22.03.2021 22.03.2021 Vyúčtování srážkové daně 31.03.2021 31.03.2021 Daň z příjmu FO – listinná 01.04.2021 01.04.2021 Daň z příjmu PO – listinná 01.04.2021 01.04.2021 Daň z příjmu FO – elektronicky 03.05.2021 03.05.2021 Nový termín dle Daňového balíčku Daň z příjmu PO – elektronicky 03.05.2021 03.05.2021 Nový termín dle Daňového balíčku Odklad daňového přiznání FO/PO 01.07.2021 01.07.2021 Nebo podle hospodářského roku o 3 měsíce  


05.01.2021 Lukáš Hejkrlík

Výpočet nároku na dovolenou od 1.1.2021

V řádné dovolené od 1.1.2021 nastávají velké změny, které jsou zakotveny v úpravě zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Ve zkratce Vám přinášíme přehled toho nejdůležitějšího. Od roku 2021 budou mít zaměstnanci nárok na dovolenou (§ 211  zákoníku práce) za kalendářní rok nebo její poměrnou část a dále na dodatkovou dovolenou (zde zákon myslel na další provozy (např. čištění stok, kalových prostor, kanálových odpadů, žump, vpustí, kanalizačních potrubí a přípojek a dalších podobných zařízení s rizikem zvýšeného nebezpečí infekci). Podle ustanovení §213 zákoníku práce přísluší zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho práci v příslušném kalendářním roce po dobu 52 týdnů v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby připadající na toto období, dovolená za kalendářní rok v délce stanovené týdenní pracovní doby vynásobené výměrou dovolené, na kterou má zaměstnanec v přílslušném kalendářním roce právo. To znamená, že zaměstnanci již nebudou mít dovolenou na dny, ale na hodiny. Zákoník práce připouští výběr dovolené minimálně na jednu směnu/dříve jeden pracovní den. Již není možné čerpat dovolenou za polovinu směny (dříve půl den dovolené).Dovolená se zásadně čerpá po celých směnách. Jen vyjímečně může zaměstnavatel zaměstnanci s jeho souhlasem (písemnou žádostí zaměstnavatele) určit čerpání dovolené v kratším rozsahu, než činí délka směny, nejméně však v délce její jedné poloviny. Možné čerpání dovolené kratší, než polovina směny je umožněno pouze pro zbylé nevyčerpané hodiny dovolené. Část dovolené bude možné převádět do dalšího roku s přihlédnutím k oprávněným zájmům zaměstnance lze na základě jeho písemné žádosti část dovolené za kalendářní rok, na kterou vzniklo právo v příslušném kalendářním roce a která přesahuje 4 týdny (u pedagogických pracovníků a akademických pracovníků vysokých škol 6 týdnů), převést do následujícího kalendářního roku.   Příklady nároku na dovolenou pro stanovenou týdenní pracovní dobu: – Zaměstnanec má výměru dovolené 4 týdny v kalendářním roce. Jeho pracovní doba činí 40 hodin/týden. Délka dovolené za kalendářní rok: 40 x 4 = 160 hodin dovolené. – Zaměstnanec má výměru dovolené 5 týdnů v kalendářním roce. Jeho pracovní doba činí 40 hodin/týden. Délka dovolené za kalendářní rok: 40 x 5 = 200 hodin dovolené. – Zaměstnanec má výměru dovolené 5 týdnů v kalendářním roce. Jeho zkrácená pracovní doba (dvousměnný režim) činí 38,75 hodin. Délka dovolené za kalendářní rok: 38,75 x 5 = 193,75, zaokrouhleno na 194 hodin dovolené. – Zaměstnanec má výměru dovolené 5 týdnů v kalendářním roce. Jeho zkrácená pracovní doba (nepřetržitý nebo vícesměnný režim) činí 37,5 hodin. Délka dovolené za kalendářní rok: 37,5 x 5 = 188 hodin dovolené. Násobením stanovené týdenní pracovní doby a výměry dovolené, nemusí vyjít nárok v celých hodinách. Podle § 216 odst. 5 zákoníku práce se dovolená, na níž vzniklo právo v příslušném kalendářním roce zaokrouhluje na celé hodiny nahoru. Podmínkou nároku na dovolenou je nepřetržité trvání pracovního poměru i odpracování alespoň 4 týdnův kalendářním roce v rozsahu stanovené nebo sjednané kratší týdenní pracovní doby připadající na toto období (k případné přesčasové práci se nepřihlíží). Délka poměrné části dovolené se bude odvíjet od 1/52 stanovené nebo kratší sjednanétýdenní pracovní doby vynásobené výměrou dovolené u zaměstnavatele. V případě nejasností, se na nás s důvěrou obraťte.


05.01.2021 Lukáš Hejkrlík

Zrušení super hrubé mzdy

Pro rok 2021 byl zákonem nově stanoven jiný způsob výpočtu daně z příjmu fyzických osob (tedy i z mezd Vašich zaměstnanců). Daň z příjmu bude vypočtena jako součin příslušné sazby a hrubé mzdy. Doposud se daň z příjmu počítala jako součin příslušné sazby a hrubé mzdy navýšené o povinné odvody zaměstnavatele. Jelikož došlo i ke zvýšení slevy na poplatníka, dostanou Vaši zaměstnanci více peněz, než předchozí rok. Pro rok 2021 jsou zvoleny dvě sazby daně z příjmu fyzických osob, a to ve výši 15% do 48 násobku průměrné mzdy pro rok 2021 (35 441,- Kč * 48 = 1 701 168 / 12 = 141 764,- Kč) a 23% nad 48 násobek průměrné mzdy, tj. více jak 141 764,- Kč. Jak se tedy změní mzda vašeho zaměstnance při mzdě například 25 000,- Kč?   Položka Mzda 2021 Mzda 2020 Hrubá mzda    25 000,00 Kč    25 000,00 Kč SP zaměstnanec 6,5%      1 625,00 Kč      1 625,00 Kč ZP zaměstnanec 4,5%      1 125,00 Kč      1 125,00 Kč SP organizace 24,8%      6 200,00 Kč      6 200,00 Kč ZP organizace 9%      2 250,00 Kč      2 250,00 Kč Daňový základ    25 000,00 Kč    33 500,00 Kč Daň 15%      3 750,00 Kč      5 025,00 Kč Sleva na poplatníka      2 320,00 Kč      2 070,00 Kč Výsledná daň      1 430,00 Kč      2 955,00 Kč Čistá mzda    20 820,00 Kč    19 295,00 Kč Rozdíl oporti roku 2020      1 525,00 Kč  x


05.01.2021 Lukáš Hejkrlík

Zvýšení minimální a zaručené mzdy pro rok 2021

I v tomto roce nás opět čeká změna minimální mzdy. Tato změna však zvyšuje i mzdu zaručenou u jednotlivých skupin prací. Upozorňujeme na to, že pokud Vaši zaměstnanci mají ve své pracovní smlouvě nebo platovém výměru pouze minimální/zaručenou mzdu, je potřeba s nimi udělat od 1.1.2021 dodatek pracovní smlouvy/platový výměr, a jejich mzdu zvýšit podle následující tabulky:       Skupina prací Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za hodinu Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za měsíc Příklady profesí 1. 90,50 15 200 Uklízečka, pomocné práce v kuchyni, dělník na montážní lince, zahradník, doručovatel/ka,… 2. 99,90 16 800 Popelář, pečovatelka, údržbář, kopáč, přidavač na stavbě, pomocný dělník,… 3. 110,30 18 500 Pokladní, řidič nákladního vozidla/autobusu, kominík, kadeřnice, číšník/ce,… 4. 121,80 20 500 Automechanik, kuchař/ka, pokrývač, instalatér, truhlář,… 5. 134,40 22 600 Účetní, sociálně-právní poradenství, zdravotní sestra, učitel autoškoly,… 6. 148,40 24 900 Režisér, učitel na střední škole, správa počítačových sítí,… 7. 163,90 27 500 Programátor, vysokoškolský učitel, lékař,… 8. 181,00 30 400 Vědecká činnost, vysoké manažerské posty Uvedená zaručená minimální mzda je za týdenní pracovní dobu v rozsahu 40 hodin


Sídlo firmy

BENE CB spol. s r.o.
E. Rošického 460/12
370 05 České Budějovice
SKYPE jméno: Firma BENE CB spol. s r.o.
E-mail: office@benecb.cz

IČO: 26020718
DIČ: CZ26020718
vedená v OR u KS České Budějovice, oddlíl C vložka 9344

Provozní doba

Pondělí - čtvrtek 08:00 - 16:00
Pátek 08:00 - 13:30
Polední pauza 11:00 - 12:00

Napište nám

Zásady ochrany osobních údajů a cookie

BENE CB spol. s r.o.

Všechna práva vyhrazena © 2018

Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové aplikace, k poskytování funkcí sociálních sítí,
personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám jeho návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.