Aktuality
25.06.2020 publikoval Lukáš Hejkrlík

Antivirus C a Nájemné

Vážení klienti,

přinášíme Vám  opět novinky pro podporu malých a středních podniků a to jak pro právnické osoby tak pro fyzické osoby ze státních programů.

Antivirus C

 

Tento program je zaměřen na odpouštění sociálního pojištění z mezd hrazené zaměstnavatelem, tj. 24,8% z hrubé mzdy. Zaměstnavatel bude hradit při splnění podmínek v jednotlivých měsících pouze zdravotní pojištění (jak za zaměstnance tak za organizaci) a sociální pojištění (pouze za zaměstnance).

Tento program je určen pro období červen, červenec a srpen za splnění následujících podmínek:

  1. Podnikatel (firma) nemá více jak 50 zaměstnanců
  2. Součet hrubých mezd zaměstnanců nesmí být menší než 90% oproti březnu 2020
  3. Počet zaměstnanců nesmí poklesnout oproti březnu 2020 více jak o 10%
Maximální částka hrubé mzdy jednoho zaměstnance pro odpuštění sociálního pojištění je stanovena na 1,5 násobek průměrné mzdy, tj. 52 253,- Kč. Znamená to tedy, že pokud má zaměstnanec větší mzdu, odpustí se zaměstnavateli sociální pojištění maximálně  ve výši 14 631,- Kč.

Pro lepší pochopení celé problematiky uvádíme několik příkladů.

Příklad 1:

V březnu měl podnikatel 10 zaměstnanců a jejich součet hrubých mezd činil 200 000,- Kč.
V červnu měl podnikatel 9 zaměstnanců a jejich součet hrubých mezd činil 175 000,- Kč
V červenci měl podnikatel 11 zaměstnanců a jejich součet hrubých mezd činil 220 000,- Kč
V srpnu měl podnikatel 10 zaměstnanců a jejich součet hrubých mezd činil 170 000,- Kč.

Z výše uvedeného vyplývá:

V červnu podnikatel splnil podmínku zaměstnanosti na 90% oproti březnu 10* 0,9 =9 (porovnáváme s březnem 10 * 0,9 = 9). Nesplnil však podmínku zachování stejného vyměřovacího základu, který s porovnáním s březnem mohl činit minimálně 180 000,- Kč. Za měsíc červen podnikatel nemá nárok na Antivirus C.

V červenci podnikatel splnil podmínku zaměstnanosti na 90% oproti březnu 11 * 0,9 = 9,9 (porovnáváme s březnem 10 * 0,9 = 9). Splnil i podmínku zachování stejného vyměřovacího základu, který s porovnáním s březnem mohl činit minimálně 180 000,- Kč. Za měsíc červenec podnikatel má nárok na Antivirus C.

V srpnu podnikatel splnil podmínku zaměstnanosti na 90% oproti březnu 10* 0,9 = 9 (porovnáváme s březnem 10 * 0,9 = 9). Nesplnil však podmínku zachování stejného vyměřovacího základu, který s porovnáním s březnem mohl činit minimálně 180 000,- Kč. Za měsíc srpen podnikatel nemá nárok na Antivirus C.

Příklad 2

Podnikatel zaměstnává dva zaměstnance a splnil všechny podmínky viz Příklad 1 s tím, že:
Zaměstnanec A měl hrubou mzdu ve výši 20 000,- Kč
Zaměstnanec B měl hrubou mzdu ve výši 60 000,- Kč

U zaměstnance A vychází sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem 4 960,- Kč. Jeho hrubá mzda není vyšší jak 52 253,- Kč. Sociální pojištění ve výši 4 960,- Kč za tohoto zaměstnance podnikatel neplatí.

U zaměstnance B vychází sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem 14 880,- Kč. Jeho hrubá mzda je ale vyšší jak 52 253,- Kč. Zaměstnavatel tedy za tohoto zaměstnance odvede pouze rozdíl mezi vypočteným odvodem a maximálně uznatelným, tj. 14 880 – 14 631 = 249,- Kč. Podnikatel za tohoto zaměstnance odvede pouze 249,- Kč jako odvod sociálního pojištění za zaměstnavatele.

Závěrem: vyhodnocení nároku na odpuštění odvodů plateb na sociální pojištění za zaměstnavatele budeme provádět vždy individuálně pro každého klienta při zpracovávání mezd.

COVID – NÁJEMNÉ

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu schválilo dotační program COVID – nájemné,o který se bude moci žádat od pátku 26.6. od 9 hodin. Žádosti bude možné podávat až do konce září, nicméně pro tento program vyčlenilo ministerstvo částku 5 mld. Kč.

Nárok na dotaci mají pouze ti podnikatelé, kteří byli místem provozovny dotčení nařízením vlády. Typicky se tedy bude jednat například o restaurační zařízení, hotely, kadeřnictví apod. Neplatí však, že pokud podnikateli ubyla poptávka po jeho službách nebo zboží, má na tento program nárok.

Pro získání tohoto programu musí být splněny dvě podmínky:

  1. Existuje smlouva o slevě na nájmu v období od 1.4.2020 do 30.6.2020 nejméně ve výši 30%
  2. Podnikatel musí uhradit před podáním žádosti alespoň 50% původního nájemného.
Dotace se nevztahuje na DPH, protože to očekává plátce DPH, že mu bude finančním úřadem vráceno.

Do doby zpřístupnění žádostí nemáme o tomto programu zatím více informací.

S pozdravem

Lukáš a Iva Hejkrlíkovi

 


Zpět
Sídlo firmy

BENE CB spol. s r.o.
E. Rošického 460/12
370 05 České Budějovice
SKYPE jméno: Firma BENE CB spol. s r.o.
E-mail: office@benecb.cz

IČO: 26020718
DIČ: CZ26020718
vedená v OR u KS České Budějovice, oddlíl C vložka 9344

Provozní doba

Pondělí - čtvrtek 08:00 - 16:00
Pátek 08:00 - 13:30
Polední pauza 11:00 - 12:00

Napište nám

Zásady ochrany osobních údajů

Informace o cookies

BENE CB spol. s r.o.

Všechna práva vyhrazena © 2018