Aktuality
12.11.2020 publikoval Lukáš Hejkrlík

Kompenzační bonus a program Antivirus

 

Vážení klienti,

rádi bychom Vás informovali o možnosti čerpání Kompenzačních bonusů pro OSVČ a malá s.r.o.. Oproti jarnímu stavu je zde více podmínek pro možné čerpání, proto prosím důkladně čtěte tento článek.

Kompenzační bonus pro OSVČ a malá s.r.o.

1) Kompenzační bonus pro OSVČ

O Kompenzační bonus mohou žádat pouze ty OSVČ, které splňují minimálně níže uvedené podmínky:

 • nemůžou žádat současně program Antivirus (mzdy zaměstnanců) a Kompenzační bonus
 • nemůžou žádat současně Ošetřovné (za uzavření škol na děti do 10 let věku) a Kompenzační bonus
 • mohou žádat pouze ty OSVČ, které byly přímo vládními nařízeními uzavřeny či omezeny
 • OSVČ, které nebyly omezeny vládními nařízeními, ale jsou přímo závislé na svých odběratelích (např. restaurace, školní jídelny) a jejich příjem klesl pod 80% příjmů v porovnání za období od 1.6.2020 do 30.9.2020. Zároveň musí tato OSVČ mít příjmy z tohoto podnikání jako hlavní/převažující činnost a ostatní příjmy musí být nižší než 50% z hlavní/převažující činnosti (např. zaměstnání, příjmy z nájmu)
 • žádat mohou pouze za období, kdy byly vládními nařízeními omezeny

2) Kompenzační bonus pro mala s.r.o.

O Kompenzační bonus mohou žádat pouze ta malá s.r.o., která mají nanejvýš dva společníky nebo se jedná výhradně o rodinné příslušníky a dále splňují minimálně níže uvedené podmínky:

 • nemůžou žádat současně program Antivirus (na svoji mzdu) a Kompenzační bonus
 • nemůžou žádat současně Ošetřovné (za uzavření škol na děti do 10 let věku) a Kompenzační bonus
 • mohou žádat pouze ty s.r.o., které byly přímo vládními nařízeními uzavřeny či omezeny
 • s.r.o., které nebyly omezeny vládními nařízeními, ale jsou přímo závislé na svých odběratelích (např. restaurace, školní jídelny) a jejich příjem klesl pod 80% příjmů v porovnání za období od 1.6.2020 do 30.9.2020. Zároveň musí tato s.r.o./společník mít příjmy z tohoto podnikání jako hlavní/převažující činnost a ostatní příjmy musí být nižší než 50% z hlavní/převažující činnosti (např. zaměstnání, příjmy z nájmu)
 • žádat mohou pouze za období, kdy byly vládními nařízeními omezeny
 • společník může žádat pouze za jedno s.r.o,

3) Odkaz pro vyplnění žádosti 

https://ouc.financnisprava.cz/kbv/form/bonus

4) Dotazy a odpovědi

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/kompenzacni-bonus-podzim-2020/dotazy-odpovedi/dotazy-odpovedi-KB-podzim-2020-10986

5) Pomoc od BENE

Pokud budete požadovat vyřízení Kompenzační bonusu od naší kanceláře, obraťte se prosím na jednatele (Iva Hejkrlíková nebo Lukáš Hejkrlík). Za žádost bude účtován poplatek jako na jaře ve výši 500,- Kč.

Program Antivirus

Pro podzimní náhrady mezd jsou schváleny tři programy Antivirusu – A, B, A plus.

 

Pro doložení nároku na čerpání z programu Antivirus je nutné doložit nejpozději do 21. dne následujícího měsíce (poprvé do 21.11.2020) výpis z bankovního účtu, z kterého je patrné zaplacení odvodů sociální, zdravotní pojištění, daně ze mzdy a výplat zaměstnancům. Bez doložení těchto plateb, které je nutné zaplatit vždy do 20. dne následujícího měsíce, nelze žádost o Antivirus vyplnit a odeslat na Úřad práce. Zasílejte prosím tyto výpisy v pdf. souboru své mzdové účetní emailem.

Jednotlivé programy jsou popsány níže.

1) Program Antivirus A

Doba uznatelnosti výdajů je prodloužena do 31. 12. 2020. V režimu A budou moci zaměstnavatelé obdržet příspěvek na výdaje vzniklé v říjnu, listopadu, prosinci. Uznatelným výdejem je náhrada mzdy vyplacená zaměstnanci z důvodu nařízení karantény (podle § 192 zákoníku práce ).

Výše příspěvku zůstává zachována na 80 % uznatelných výdajů (náhrada mzdy vyplacená zaměstnanci + odpovídající výše zákonných odvodů), maximálně však 39 000 Kč na zaměstnance a měsíc

Režimu A nadále mohou využívat ale zaměstnavatelé i v případě, kdy zaměstnanci nemohou vykonávat práci z důvodu uzavření provozu zaměstnavatele (či jeho významného omezení), jestliže k němu došlo přímo na základě vládních opatření (krizová opatření vlády, mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví nebo orgánů ochrany veřejného zdraví). V takovém případě ale může zaměstnavatel využít zvýšeného příspěvku v režimu Antivirus Plus (viz níže)

Příklad: 
Zaměstnanec dostane od lékaře neschopenku, na které je vyznačeno, že je v karanténě (není nakažen COVID). Vyplacenou náhradu zaměstnanci bude stát kompenzovat zaměstnavateli.

2) Program Antivirus B

Doba uznatelnosti výdajů byla prodloužena do 31. 12. 2020, a to za stejných podmínek jako doposud. Výše podpory se nemění, nadále činí 60 % uznatelných výdajů, maximálně 29 000 Kč na jednoho zaměstnance za měsíc.

Uznatelným výdajem jsou náhrady mzdy vyplacené z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele podle § 207 až § 209 zákoníku práce, včetně pojistného odvedeného z této náhrady mzdy.

Příklad: 
Podnikatel je závislý svou činností na ostatních provozech, které jsou z důvodu vládních nařízení uzavřeny. Například pekař, dováží do restaurace pečivo.

3) Program Antivirus A Plus

Týká se pouze zaměstnavatelů, jejichž provoz byl nuceně uzavřen (či významně omezen) krizovými opatřeními vlády nebo mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví nebo orgánů ochrany veřejného zdraví (krajské hygienické stanice).

Netýká se nařízených karantén/izolací. Pro ně nadále platí režim A.

Parametry Antivirusu Plus

 • Příspěvek ve výši 100 % vyplacené náhrady mzdy + odvody. Výlučně pouze v případě, že zaměstnavatel vyplatil náhradu mzdy podle § 208 zákoníku práce, jestliže překážka v práci vznikla z důvodu nuceného uzavření provozu zaměstnavatele (nebo významného omezení – významným omezením je např. možnost poskytovat stravovací služby prostřednictvím výdejového okénka – provoz uzavřen jako takový není, nicméně je významně omezen)
 • Maximálně 50 000 Kč/měsíc/zaměstnanec, tj. částka včetně povinných odvodů zaměstnavatele
 • Na náklady vzniklé výplatou mzdy za překážky v práci vzniklé po 1. říjnu 2020 (včetně)

Mohou jej tedy využít (nejedná se o taxativní výčet situací):

 • Restaurace, a to i pokud mají otevřeno „výdejové okénko“, na zaměstnance, kteří jsou zařazeni na překážky v práci podle § 208 zákoníku práce.

Poznámka:
V těch případech, kdy byl provoz restaurací/barů z nařízení vlády omezen např. po 22. hodině (od 5. října), resp. 20. hodině (9. října – 13. října) mohou zaměstnavatelé v tomto režimu žádat i na zaměstnance, kterým po 22./20. hodině vznikla překážka v práci (měli rozvrženu směnu, ale nemohli ji odpracovat z důvodu zákazu nařízením vlády). Příspěvek se poskytuje pouze za hodiny trvání překážky v práci.

Obdobně tomu je u hotelových restaurací, jejichž provoz byl umožněn do 20. hodiny pro hotelové hosty (mezi 14. říjnem a 22. říjnem). V režimu A plus lze žádat o příspěvek pouze na ty výdaje, které vznikly u zaměstnanců překážkou v práci po 20. hodině (pokud takto byla pracovní doba rozvržena), do této doby se jedná o výdaje uznatelné v režimu B, pokud vznikly překážky v práci, neboť nebyl omezen rozsah hotelových hostů. Od 22. října, kdy byl vládním nařízením omezen okruh osob, které lze v hotelích ubytovat, mohou hotely v režimu A plus žádat v plném rozsahu vzniklých překážek v práci (tzn. na všechny zaměstnance, u nichž překážka v práci vznikla).

 • Nařízením vlády uzavřené prodejny (tj. ty, které nemají výjimku), služby
 • Zaměstnavatel vždy musí posoudit z jakého důvodu překážka v práci vznikla, pro režim A plus jsou způsobilé pouze výdaje vzniklé výplatou náhrady mzdy podle § 208 zákoníku práce, jestliže uzavření provozu (nebo jeho významné omezení) bylo přímo nařízeno vládním opatřením. Pokud překážka v práci vznikla z jiného důvodu, např. omezením poptávky, jsou takové náklady způsobilé pro Režim B

čerpáno z:  https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus

4) Pomoc od BENE

Pokud budete požadovat vyřízení Antivirusu od naší kanceláře, obraťte se prosím na mzdovou účetní a jednatelku Ivu Hejkrlíkovou. Za žádost bude účtován poplatek jako na jaře ve výši 500,- Kč.

S pozdravem

Iva a Lukáš Hejkrlíkovi


Zpět
Sídlo firmy

BENE CB spol. s r.o.
E. Rošického 460/12
370 05 České Budějovice
SKYPE jméno: Firma BENE CB spol. s r.o.
E-mail: office@benecb.cz

IČO: 26020718
DIČ: CZ26020718
vedená v OR u KS České Budějovice, oddlíl C vložka 9344

Provozní doba

Pondělí - čtvrtek 08:00 - 16:00
Pátek 08:00 - 13:30
Polední pauza 11:00 - 12:00

Napište nám

Zásady ochrany osobních údajů

Informace o cookies

BENE CB spol. s r.o.

Všechna práva vyhrazena © 2018