Aktuality

Důležité informace


02.06.2020 Lukáš Hejkrlík

Kompenzační bonus pro malá s.r.o.

Vážení klienti, poslanecká sněmovna přehlasovala dne 27.5.2020 senátní návrh o kompenzačním bonusu pro malá s.r.o. Od tohoto dne lze na základě zákona o kompenzačním bonusu ve znění 2. novely, žádat o kompenzační bonus. Finanční správa 28.5.2020 spustila on-line aplikaci žádostí pro malá s.r.o. Níže popisujeme, kdo má na kompenzační bonus nárok a jak správně vyplnit žádost. 1. Osoby, které mohou žádat O kompenzační bonus mohou žádat pouze SPOLEČNÍCI (tj. skuteční vlastníci s.r.o.) společnosti. Dále musí být splněna podmínka: společnost vlastní pouze jediný společník společnost vlastní pouze dva společníci společnost vlastní více jak dva společníci za podmínky, že jsou všichni v přímém příbuzenském vztahu ( např. otec, syn s manželkou) 2. Podmínky žádosti Aby společník mohl žádat o kompenzační bonus, musí být splněno několik podmínek. V případě, že nesplní jednu z níže uvedených, nemá na kompenzační bonus nárok. společnost, za kterou společník žádá kompenzační bonus musela být postižena nařízením vlády. (např. uzavření pobočky, odliv zakázek apod.) pokud je osoba společníkem ve více společnostech, může žádat pouze u jedné z nich společník na sebe nemohl čerpat náhradu mzdy od Úřadu práce tzv. kurzarbeit (Antivirus) pokud je společník zároveň OSVČ a žádal o kompenzační bonus pro OSVČ, nemůže zároveň žádat o kompenzační bonus pro malá s.r.o. společník může být zaměstnán v tom s.r.o., kde žádá o kompenzační bonus (v době žádosti může pobírat i nemocenské dávky, tj. ošetřovné, nemoc). Pokud však je zaměstnán jinde, kde je za něj odváděno nemocenské pojištění, nemá na kompenzační bonus nárok. minimální obrat společnosti za kterou společník žádá kompenzační bonus musí být 180 000,- Kč za rok 2019. Pokud např. s.r.o. vzniklo až v roce 2020, musí tento obrat splnit s.r.o. v roce 2020.   3. Žádost o kompenzační bonus Pokud společník splňuje všechny výše uvedené podmínky může si zažádat o kompenzační bonus. Níže uvádíme na co si dát při vyplňování kompenzační bonusu pozor. kompenzační bonus ve výši 500,- Kč za den může společník žádat od 12.3.2020 do 8.6.2020. Rozpětí by se však mělo vztahovat na podmínku, kdy byla daná společnost postižena nařízením vlády viz výše. Již nyní víme, že pokud si bude společník žádat neoprávněně kompenzační bonus, vystavuje se kontrole místně příslušného finančního úřadu celé společnosti.  Některé případy kontrol byly již zaznamenány! žádat může společník pouze u jedné společnosti (pokud je společníkem více společností) vyplacení částky kompenzačního bonusu žádá společník na svůj bankovní účet, nikoliv firemní žádost podává společník u svého místně příslušného finančního úřadu. Tzn. společnost má sídlo v Českých Budějovicích ale společník má adresu v Praze. Pak společník podává žádost finančnímu úřadu pro hl. město Prahu. žádost může společník poslat přes SVOJI vlastní datovou schránku (bez toho, aniž by žádost podepsal) . Pokud nevlastní datovou schránku, pak může poslat PODEPSANOU žádost přes datovou schránku společnosti, e-mailem nebo v listinné podobě doručit ke svému místně příslušnému finančnímu úřadu. kompenzační bonus je osvobozen od daně z příjmu   4. Jak Vám může pomoci BENE Již tento článek je dle našeho názoru rozcestníkem pro správné vyplnění žádosti. Samotnou žádost lze jednoduše vyplnit na stránkách finanční správy viz odkaz níže. Pokud budete chtít žádost vyplnit od nás, budeme si za každou žádost (tj. za jednoho společníka) účtovat částku 500,- Kč. Pro ověření, jestli máte na kompenzační bonus nárok (např. jestli jste využili kurzarbeit, apod.) prosím o kontaktování výhradně e-mailovou komunikací. Dotazů na tuto problematiku máme hodně, a musíme ověřit několik věci zároveň, což nám při telefonní komunikaci znemožňuje promptně reagovat.   5. On-line vyplnění žádosti Pro vyplnění žádosti o kompenzační bonus prosím klikněte na tento odkaz zde.  S pozdravem Iva a Lukáš Hejkrlíkovi


18.05.2020 Lukáš Hejkrlík

Změna sazby DPH, Podpora pro malé s.r.o., Otevření BENE

Vážení klienti, rádi bychom Vás informovali o novinkách a změnách, které se chystají a nebo jsou již schválené. Prosím pečlivě si přečtěte změny, týkající se naší otevírací doby na konci těchto novinek. Změny sazby DPH Od 1.5.2020 je v platnosti změna některých sazeb DPH u služeb a zboží. Jedná se zejména o změnu sazeb a to u následujících komodit/služeb. Nově se uplatní 10% sazba u: Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí – Odvádění a čištění odpadní vod, včetně souvisejících služeb – Dodání vody (SV+stočné) – Půjčování nebo nájem knih, brožur, letáků, časopisů apod. – Služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech – Služby mytí oken prováděné v domácnostech – Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotní postižené občany – Opravy obuvi a kožených výrobků – Opravy jízdních kol – Kadeřnické a holičské služby – Prodej nealkoholických nápojů a točeného piva v restauračním zařízení (POZOR, při stánkovém prodeji se dále používá sazba 15% u nealkoholických nápojů a 21% u točeného piva a to z důvodu, že se nejedná o stravovací službu, ale prodej zboží)   Podpora pro malé s.r.o. Podmínky pro podporu malých s.r.o. nejsou stále k dispozici. Vládní návrh, který byl dále schválen poslaneckou sněmovnou vrátil senát k přepracování. Očekáváme, že tento týden budeme znát přesnější podmínky. Prosíme tedy o trpělivost.   Otevření BENE CB spol. s r.o. S koncem nouzového stavu chceme pro Vás již otevřít naší firmu, ale za určitých podmínek, které prosím respektujte. I nadále chceme udržovat určitý fyzicky odstup a pokud je možné, řešit věci po telefonu, e-mailu nebo videokonferenčním hovorem. Ostatní pravidla jsou popsány níže: 1. Dodávání dokladů Doklady nám prosím nadále vhazujte do naší schránky. Pokud budete cokoliv chtít probrat ohledně dokladů nebo i jiné problematiky, prosíme preferujte e-mailovou nebo telefonní komunikaci. Zelené desky na nové doklady Vám vždy předá naše asistentka Lucie Fikotová telefon: 727 818 583. Při vhození desek do schránky si zazvoňte na asistentku pro nové. 2. Zvonek u branky V období uzavření naší pobočky jsme nainstalovali video zvonek. Stačí tedy u branky vždy zazvonit na BENE CB a naše asistentka Vás vpustí. Dále Vám otevře hlavní dveře. Pokud budete chtít pouze nové desky na doklady, vyřídí to s Vámi venku. Pokud budete mít domluvenou schůzku, odvede Vás na konkrétní místo, kde schůzka proběhne. 3. Domlouvání schůzek Pokud bude nezbytně nutná osobní schůzka, prosím objednejte se předem, buďto e-mailem nebo telefonicky a to buď u konkrétního zaměstnance, asistentky, nebo u vedení společnosti. Striktně trváme na domlouvání schůzek a to do odvolání, s rouškami. Podrobné informace o dodržování pravidel budou vždy vyvěšeny na brance při vstupu do naší společnosti. S pozdravem Iva Hejkrlíková a Bc. Lukáš Hejkrlík


06.04.2020 Lukáš Hejkrlík

Program Antivirus

Vážení klienti, zasíláme Vám informaci k programu Antivirus, který je zaměřen na proplacení části mzdových nákladů, který byl dnešním dnem spuštěn. Na úvod je ale třeba dodat, že je stále mnoho nevyřešených otázek, například typu, bude se náhrada týkat i proplacení dovolených, náhrad mezd apod.? Na tyto otázky, doufáme, budeme znát odpověď snad již brzy. Výplaty za měsíc březen Pro správnou žádost musíme nejdříve správně vypočítat mzdy za měsíc březen. Zaměstnavatel má tyto možnosti. – Vyplatíte zaměstnancům 100% mzdy, jako by byly v práci, i když byl Váš provoz omezen § 208 zákoníku práce – Pokud Váš provoz byl omezen, můžete zaměstnancům vyplatit dle Zákoníku práce § 207 písm. a), 80% průměrného výdělku – Pokud má Vaše společnost vnitřní směrnici nebo dohodu s odborovou organizací, můžete zaměstnancům vyplatit 60% průměrného výdělku § 209, odst. 2 zákoníku práce Program Antivirus Nejdříve je nutné napsat některé body, které jsou důležité pro žádost o příspěvek na mzdy. – Vyplacení příspěvku se týká pouze těch zaměstnanců, kteří nejsou ve výpovědní lhůtě – Mzdy a to včetně odvodů musí být zaplaceny v řádném termínu a to ve výši viz výše, Výplaty za měsíc březen – Program se netýká zaměstnanců zaměstnaných na dohodu o provedení práce a pracovní činnosti – Tiše se mluví o bezdlužnosti, tzn. společnost by neměla mít dluhy vůči státním orgánům. Kolik můžete žádat? U našich klientů se bude příspěvek pohybovat maximálně 60% ze super hrubé mzdy, maximálně však do výše 29 000,- Kč. Na vyšší příspěvek by dosáhli pouze ty společnosti, které by byly kvůli COVID-II uzavřeny celkově (karanténa společnosti nařízená příslušnými úřady), proto se o ní dále nebudeme zmiňovat. Jaký je postup? – Vypočítají se mzdy za měsíc březen – Mzdy včetně odvodů se zaplatí zaměstnancům a státním orgánům – Vyplníme žádost na ÚP – Budeme čekat na odezvu a další formuláře, které ještě nejsou MPSV zpracované Kontrolní činnost Zpětně bude poskytnutí příspěvku na mzdy kontrolovat Inspektorát práce ve spolupráci s Úřadem práce, tudíž je nutné mít všechny dokumenty v pořádku, jinak je možnost, že budete muset příspěvek vracet. Mezi kontrolované dokumenty budou mimo jiné hlavně patřit: – Docházka za daný měsíc daného zaměstnance – Zaplacené odvody dle zákonem daného termínu (tj. do 20. dne následujícího měsíce) – Zaplacené výplaty zaměstnanců dle pracovních smluv/ mzdových výměrů nejpozději ve výplatní den organizace – Pracovní smlouvy/ mzdové výměry daných zaměstnanců – Dokázání překážek v práci, např. uzavřením provozu, snížení objemu zakázek apod. – Vnitřní směrnice společnosti nebo dohoda s odborovou organizací Jak se rozhodnout? Zvažte, jakou částku zaměstnanci vyplatíte jestli 100%, 80% nebo 60%. Od této částky se dále odvíjí i vyplacený příspěvek ve výši 60%, tzn. např. 60% ze 100% vyplacené mzdy, 60% z 80% vyplacené mzdy nebo 60% z 60% vyplacené mzdy. Jak Vám pomůžeme v BENE? – Budeme s Vámi konzultovat výpočet mezd za měsíc březen – Vypočteme mzdové náklady za měsíc březen – Pošleme žádost na ÚP – Budeme dále komunikovat s ÚP o vyplacení příspěvku a doložíme veškeré potřebné dokumenty UPOZORNĚNÍ, tyto práce jsou pro naší společnost časově náročné a budeme je vyřizovat jak to nejrychleji půjde. Nové informace Vám pošleme opět pomocí newsletteru, zveřejníme na našich webových stránkách a na našem Facebooku. Pro zaslání a další vyřizování žádosti si vyhrazujeme následující právo: – Za každou žádost (žádost se podává jedna za celý měsíc) požadujeme částku 1 000,- Kč. – Klient bude mít v době podání žádosti uhrazené veškeré závazky vůči naší společnosti – naše faktury po splatnosti (netýká se faktur ve splatnosti). Prosíme všechny klienty, aby dále sledovali naše oficiální webové stránky, facebookové stránky a případné dotazy nám zasílali výhradně do našich e-mailových schránek. S pozdravem Bc. Lukáš Hejkrlík a Iva Hejkrlíková


27.03.2020 Lukáš Hejkrlík

Odpuštění záloha na SP a ZP a prodloužení termínu pro podání SP a ZP.

Vážení klienti, přinášíme Vám novinky ohledně současné situace. Prosím berte na vědomí, že Vás informujeme zejména o novinkách, které prošly legislativním procesem. Proto se nebudeme zatím dále vyjadřovat ohledně podpory podnikatelů nebo náhrad mezd apod. Tyto informace nejsou úplné a mění se z hodinu na hodinu. Odpuštění záloh na sociální a zdravotní pojištění OSVČ Vláda schválila odpuštění minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění od března do srpna 2020 a to jak pro vedlejší tak hlavní činnost OSVČ. Nejdříve je nutné si uvědomit, jaké zálohy platíte. Pro rok 2020 jsou minimální zálohy tyto: Typ zálohy/činnost Výše zálohy Sociální pojištění/ hlavní činnost 2 544,- Kč Zdravotní pojištění/ hlavní činnost 2 352,- Kč Sociální pojištění/ vedlejší činnost 1 018,- Kč Zdravotní pojištění/ vedlejší činnost není stanoveno zákonem Pokud platíte minimální zálohy můžete si vybrat mezi níže popsanými variantami: Zálohy od března do srpna přerušíte a nebudete je platit. Pokud jste již zálohu zaplatili, bude Vám vrácena na základě vypočteného daňového přiznání za rok 2020. Zálohy budete platit dále. Pokud Váš základ daně bude podobný jako byl v roce 2019, stát Vám vrátí cca částku 29 376,- Kč. Pokud Vám vyšla zálohová povinnost pro rok 2020 vyšší, než jsou minimální zálohy viz tabulka výše, bude po Vás stát tuto vyšší zálohu (respektive rozdíl mezi vypočtenou a minimální) vyžadovat a to i zpětně. Nicméně i Vy nemusíte nyní zálohy platit a nebudou Vám účtovány žádné úroky a penále. Můžete si tedy vybrat mezi níže popsanými variantami: Zálohy od března do srpna budete platit pouze jako rozdíl mezi vypočtenou a minimální zálohou, Příklad, při hlavní činnosti budete platit za normálních okolností 3 544,- Kč na sociálním pojištění. Vy budete platit od března do srpna pouze částku 1 000,- Kč. Pokud budete mít stejný daňový základ jako v roce 2019, státu již nic doplácet nebudete. Zálohy budete platit dále ve vyměřené výši. V tomto případě, pokud bude daňový základ podobný jako v roce 2019, Vám stát vrátí poměrnou část a to cca v hodnotě 29 376,- Kč. Zálohy nebudete platit vůbec. V tomto případě, pokud Váš základ daně bude podobný jako byl v roce 2019 doplatíte státu rozdíl mezi vypočtenou a minimální zálohou. Pokud tedy budeme brát příklad viz první bod, doplatíte státu 6 000,- Kč. Závěrem. Doporučujeme těm klientům, kteří platí minimální zálohy, aby si zálohy na dobu od března do srpna 2020 přerušili. Pokud platíte vyšší zálohu, plaťte ji celou. Případné přeplatky z tohoto nařízení Vám na základě daňového přiznání necháme vrátit. Raději mít zálohy předplacené, než se za rok dohadovat se státem o úrocích, doplatcích apod. Odložení podání přehledu na sociálním a zdravotním pojištění OSVČ Dle nového usnesení vlády se odkládá podání přehledů na sociální a zdravotní pojištění za rok 2019 nejdéle do 1.8.2020. Co odkladem získáte viz body níže. Nová záloha na sociální pojištění pro rok 2020 se platí až po odevzdání přehledu na OSSZ. Doplatek na sociálním a zdravotním pojištění za rok 2019 se platí až po odevzdání přehledu na OSSZ. POZOR, pokud platíte minimální zálohu na zdravotní pojištění, zálohy jste si již měli změnit od února 2020. Závěrem. Pokud jsme za Vás doposud přehledy nepodali, je možné vyčkat jak s podáním tak s platbou nejdéle do 1.8.2020. Odevzdání daňových přiznání FO a přehledů na SP a ZP v BENE Jelikož tato situace nastala v době, kdy jsme s klienty byli nebo jsme se chystali domluvit na podpis přiznání a přehledů a předání dokumentů, museli jsme zajistit určitá opatření, aby vše bylo podáno v termínech. Opatření jsou v bodech popsány níže: Daňová přiznání jsme odeslali na základě plné moci z naší datové schránky. Máme tedy potvrzení o podání daňového přiznání. Daňová přiznání jsme poslali elektronicky na FÚ a poslali tzv E-Tiskopis na FÚ prostřednictvím pošty. Zde nemáme potvrzení o podání,ale poštovní doručenku o zaslání. Již podepsaná daňová přiznání jsme poslali poštou na místně příslušný FÚ. Poslali jsme však jen originál a nemáme potvrzení o podání, ale poštovní doručenku o zaslání. Přehledy na sociální a zdravotní pojištění máme pro klienty, se kterými jsme nestihli tyto přehledy podepsat, připravené u nás v kanceláři k podpisu a následně budete po zmírnění situaci vyzvání ke schůzce a podpisu. Dokumenty k předání za minulý rok archivujeme v sídle naší společnosti, a budou Vám předány po zmírnění situace. Daňové nedoplatky, nedoplatky na sociálním a zdravotním pojištění Vám kolegyně zasílají e-mailem.


Sídlo firmy

BENE CB spol. s r.o.
E. Rošického 460/12
370 05 České Budějovice

IČO: 26020718
DIČ: CZ26020718
vedená v OR u KS České Budějovice, oddlíl C vložka 9344

Provozní doba

Pondělí - čtvrtek 08:00 - 16:00
Pátek 08:00 - 13:30
Polední pauza 11:00 - 12:00

Napište nám

Zásady ochrany osobních údajů a cookie

BENE CB spol. s r.o.

Všechna práva vyhrazena © 2018

Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové aplikace, k poskytování funkcí sociálních sítí,
personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám jeho návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.