Aktuality

Důležité informace


11.01.2021 Lukáš Hejkrlík

Důležité termíny pro rok 2021

Současná situace i nový daňový balíček mají na svědomí změnu několika termínů pro odevzdání daňových přiznání  a vyúčtování podávané v roce 2021. Níže uvedená tabulka obsahuje termíny a poznámky, jak to pro letošní rok vypadá s odevzdáváním jednotlivých typů daňových přiznání. Je však důležité upozornit, že termíny se mohou opět, jako v minulém roce, měnit na základě nařízení samotné vlády nebo přímo ministra financí.   Daň Termín dle zákona Termín pro rok 2021 Poznámka Silniční daň 01.02.2021 01.04.2021 Na základě nařízení MF Daň z nemovitosti 01.02.2021 01.04.2021 Na základě nařízení MF Vyúčtování  daně ze závislé činnosti – listinná 01.03.2021 01.03.2021 Vyúčtování daně ze závislé činnosti- elektronicky 22.03.2021 22.03.2021 Vyúčtování srážkové daně 31.03.2021 31.03.2021 Daň z příjmu FO – listinná 01.04.2021 01.04.2021 Daň z příjmu PO – listinná 01.04.2021 01.04.2021 Daň z příjmu FO – elektronicky 03.05.2021 03.05.2021 Nový termín dle Daňového balíčku Daň z příjmu PO – elektronicky 03.05.2021 03.05.2021 Nový termín dle Daňového balíčku Odklad daňového přiznání FO/PO 01.07.2021 01.07.2021 Nebo podle hospodářského roku o 3 měsíce  


30.11.2020 Lukáš Hejkrlík

Provozní doba v době vánočních svátků

Vážení klienti, rádi bychom Vás upozornili na každoroční změnu provozní doby v rámci vánočních svátků. Prosím přečtěte si toto krátké oznámení. Provozní doba do 21.12.2020 Naše firma bude do konce roku pro naše klienty stále uzavřena. Proto Vás prosíme, aby veškerá komunikace s naší společností stále probíhala prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo video-konferenčních hovorů. Dne 21.12.2020 je poslední den, kdy budou všichni naši zaměstnanci v práci. Poté až do 3.1.2021 bude probíhat celozávodní dovolená! Z tohoto důvodu žádáme naše klienty (plátce DPH, a zaměstnavatele), aby: Doklady pro zpracování DPH doručili nejdéle do 10.12.2020, aby byl dostatek času pro jejich zpracování, kontrolu, konzultaci a odeslání výstupů. Zaměstnavatelé, aby dodali mzdové podklady co v nejkratším termínu, aby byl dostatek času pro jejich zpracování, kontrolu a odeslání výstupů a odeslání vyúčtování Antivirusů. Prosím veškeré dotazy v průběhu vánočních svátků směřujte na e-maily vedení společnosti, které najdete zde: https://www.benecb.cz/kontakt/. Programy COVID   Vzhledem k tomu, že hlídáme našim klientům splnění podmínek pro získání kompenzací od státu na programy COVID, tj. např. Antivirus, kompenzační bonus, COVID – nájemné, COVID – ubytování, apod. budeme i přes vánoční svátky vybírat datové schránky klientů a řešit neodkladné věci, aby bylo vše řádně naplněno a klient dostal své peníze v co nejkratším možném termínu. V případě naléhavých problémů Vás budeme kontaktovat.


02.11.2020 Lukáš Hejkrlík

Ošetřovné v době uzavření škol

Vážení klienti, rádi bychom Vás informovali o možnosti ošetřovného po dobu zavření škol. Oproti jarnímu stavu je zde opět více administrativy, proto prosím důkladně čtěte tento článek, případně se obraťte na kolegyni uvedenou na konci tohoto sdělení. Ode dne 14. 10. 2020, mohou rodiče dětí mladších 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy. Na webových stránkách ČSSZ je zveřejněn nový formulář žádosti o ošetřovné, který rodič vyplní a předá svému zaměstnavateli. Z webových stránek ČSSZ vybíráme:   1. Nárok na ošetřovné při uzavření škol od 14. 10. 2020 Nárok na ošetřovné bude mít zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče: o dítě mladší 10 let (v době uplatnění nároku na ošetřovné musí být dítě mladší 10 let, tzn. jde o děti narozené 15. 10. 2010 a později), o nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku, o osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení, o děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině. Tyto podmínky platí i pro samoživitele/samoživitelky. 2. Nárok na ošetřovné osoby pracující na DPP/DPČ Pokud bude právní úprava schválena, nárok na ošetřovné budou mít za výše uvedených podmínek v době mimořádných opatření i osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud je za ně odváděno sociální pojištění. 3. Nárok na ošetřovné OSVČ Ani v rámci jarních mimořádných opatření nevznikal OSVČ nárok na ošetřovné z nemocenského pojištění (tedy od ČSSZ), šlo o příspěvek v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu. OSVČ budou moci žádat o ošetřovné přes Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v rámci programu Ošetřovné pro OSVČ II. Začátkem listopadu 2020 MPO zveřejní výzvu, na základě které bude možné požádat o dotaci zpětně. Více informací k ošetřovnému pro OSVČ naleznete na stránkách MPO. 4. Od kdy žádat o ošetřovné Podle právní úpravy se o ošetřovné žádá za uplynulý kalendářní měsíc, tedy na začátku měsíce listopadu za měsíc říjen. Není třeba ani potvrzení od školy o jejím uzavření. Nyní stačí nahlásit svému zaměstnavateli, že nastupujete na ošetřovné. 5. Formulář k vyplnění Na stránkách Česká správy sociálního zabezpečení je zveřejněn formulář pro vyplnění nároku na ošetřovné, který najdete na tomto odkazu zde: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m 6. Jak dlouho mohu ošetřovné čerpat? Podle navrhované právní úpravy bude nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření škol. Výjímky jsou níže popsané: Nárok na něj však zaniká skončením zaměstnání. Ošetřovné nenáleží za svátek 28. 10. 2020 v případě, že je zaměstnavatelem za tento den vyplacena náhrada mzdy. Dále ošetřovné nenáleží za dny 29.10 2020 a 30.10.2020, kdy se jedná o dlouhodobě avizované podzimní prázdniny – rodič musí řešit se zaměstnavatelem např. dovolenou. Rodič standardně vyplní výkaz péče za daný kalendářní měsíc, ve výkazu péče označí dny kdy pečoval o dítě, zaměstnavatel pak vyznačí čtvrtek a pátek jako pracovní – rodič si vyřeší se zaměstnavatelem volno stejně, jako kterékoli jiné prázdniny, když potřebuje být s dítětem doma. Nejčastěji se bude jednat zřejmě o dovolenou a za tyto dny bude tedy klasicky náležet výplata od zaměstnavatele. 7. Možnost se střídat v péči o dítě s jednou osobou Bude možné, podle právní úpravy, neomezeně se střídat v péči o dítě pouze s jednou osobou, avšak platí podmínka, že se nebude moci střídat v průběhu stejného dne. 8. Kdo může uplatnit nárok na ošetřovné kromě rodičů Nárok na ošetřovné může uplatnit i druhá osoba (rodič, či jiný pečující, který žije ve společné domácnosti s dítětem), která ale musí být účastna nemocenského pojištění. Shrnutí Zaměstnanec Pro uplatnění žádosti o dávku ošetřovného musí žadatel o dávku tiskopis po vyplnění podepsat a odeslat zaměstnavateli. Postupovat lze dle těchto možností: zaměstnanec může tiskopis elektronicky vyplnit, vytisknout, podepsat, naskenovat (případně vyfotit) a poslat elektronicky zaměstnavateli e-mailem formulář vytiskne, vyplní ručně, podepíše a zaměstnavateli předá fyzicky (poštou). Zaměstnanec zaměstnavateli vždy musí předat originál tiskopisu, a to buď v elektronické podobě (emailem) anebo v tištěné podobě (např. po návratu do zaměstnání). Zaměstnavatel Zaměstnavatel na žádost o ošetřovné doplní své záznamy či je uvede na samostatném tiskopisu Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení, ke kterému žádost o ošetřovné přiloží. Tiskopis je k vyplnění a k elektronickému odeslání na ePortálu ČSSZ. Nově se na tento formulář musí vyplňovat číslo ze Žádosti a informace o rozsahu pracovní doby. Zaměstnavatel následně předá žádost zaměstnance na příslušnou OSSZ, a to takto: elektronicky doručený tiskopis od zaměstnance předá příslušné OSSZ zaručeným způsobem elektronicky, tj. buď s elektronickým podpisem, nebo datovou schránkou (na adresu elektronické podatelny OSSZ) fyzicky doručený a podepsaný tiskopis od zaměstnance naskenuje a zašle příslušné OSSZ zaručeným způsobem elektronicky, tj. buď s elektronickým podpisem na adresu elektronické podatelny OSSZ, nebo do datové schránky OSSZ v jedné datové zprávě je možno zasílat vždy jen podklady k jednomu zaměstnanci. pozornost je třeba věnovat kvalitě naskenovaného tiskopisu – tiskopis, který zasílá i zaměstnanec zaměstnavateli, musí být čitelný, aby bylo možné dávku zpracovat. Současně zaměstnavatel elektronicky odešle Přílohu k žádosti o dávku (ošetřovné), ve které uvede číslo Žádosti. Prosíme všechny zaměstnavatele, aby dohlédli na správné vyplnění formulářů pro ošetřovné, zamezíme tím zdržování ve výplatách dávek. V naléhavých případech kontaktujte naši kancelář BENE CB spol. s r.o. Karin Honetschlägerová  – tlf. 602 716 107, email karin.honetschlagerova@benecb.cz Ivana Pláňková                – tlf. 724 238 338, email ivana.plankova@benecb.cz Iva Hejkrlíková                 – tlf. 602 408 799, email benecb@benecb.cz S pozdravem Iva Hejkrlíková Jednatel


20.10.2020 Lukáš Hejkrlík

Nouzový stav - vládní nařízení č. 407/2020

Vážení klienti, rádi bychom Vás informovali kompenzacích pro podnikatele zasažené vládním nařízením. Oproti jarnímu stavu jsou zde již selektované obory, které mohou o kompenzaci žádat a tudíž již nejsou kompenzace plošné. Program Antivirus A   Program Antivirus A se prodlužuje do konce roku a to s novými parametry: Kompenzace mezd bude ve výši 100%, tj. včetně povinných odvodů SP a ZP (na jaře bylo pouze 80%) Maximální limit ve výši 50 000,- Kč, tj. včetně povinných odvodů SP a ZP (na jaře byl maximální limit 29 000,- Kč) Na příspěvek mají nárok ty společnosti, které byly kvůli nařízení vlády zcela uzavřeny, tj. např. restaurační zařízení. Ošetřovné   Ošetřovné bude náležet po celou dobu uzavření škol. Toto ošetřovné by podle vládního návrhu mělo činnit nejméně 400,- Kč denně. Čekáme na konečné rozhodnutí. Generální pardon   Generální pardon vyhlášený ve Finanční zpravodaji 22/2020 není plošný a vztahuje se jen na poplatníky s příjmy z určitých oborů podnikání a je podmíněn oznámením správci daně. Generální pardon se vztahuje pouze na daňové subjekty, u kterých je převažující část příjmů tvořena příjmy z činností, které byly omezeny nařízením vlády vyhlášeným pod č. 407/2020 Sb. Jedná se tedy o tyto příjmy: provozování restauračních zařízení a barů, provozování hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení, pořádání svatebních oslav, oslav vstupu do registrovaného partnerství a smutečních hostin, provozování cirkusů a varieté, – pořádání poutí a podobných tradičních akcí, pořádání kongresů a jiných vzdělávacích akcí, – pořádání veletrhů, provozování vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých koupališť, wellness zařízení. provozování zoologických zahrad a botanických zahrad, provozování muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií. Podmínka příjmů se posuzuje tak, že uvedené činnosti musí tvořit jediný či převažující zdroj příjmů v období od 1.6. do 30.9.2020. Hovoří se o příjmech, a tudíž by se její splnění mělo posuzovat podle příjmů i u subjektů, které vedou účetnictví. U fyzických osob jsou rozhodující příjmy podle § 6 až 9 zákona o daních z příjmů. Pro využití generálního pardonu je nutné podat oznámení finančnímu úřadu, které může být zasláno i e-mailem. Obsah oznámení není nijak specifikován. Stačí tedy oznámit, že subjekt provozuje např. restauraci, jejíž činnost je omezena nařízením vlády vyhlášeným pod č. 407/2020 Sb. a že provozuje např. i další činnost, ale v době od 1.6. do 30.6.2020 byla převažující část příjmů z restaurace. Pokud poplatník splňuje výše uvedené podmínky, tzn. jeho podnikání je omezeno nařízením vlády 407/2020 Sb., převažující část příjmů v rozhodném období plyne z příslušných činností a je podáno oznámení finančnímu úřadu, pak může poplatník využít těchto generálních pardonů: měsíční plátce může DPH za září, říjen a listopad uhradit do konce roku 2020 a nebude mu předepsán úrok z prodlení čtvrtletní plátce může DPH za 3. čtvrtletí uhradit do konce letošního roku bez sankce (úrok z prodlení) poplatní nemusí vůbec hradit letošní zálohy na daň silniční  (tj, že celá daňová povinnost za rok 2020 může být uhrazena jednorázově až do konce ledna 2021, tj. v termínu pro řádné podání přiznání k silniční dani za rok 2020). Pokud bude uhrazena až po 31.1.2021, pak se sankce bude počítat až na základě splatnosti celé této daně k 31.1.2021. je zrušena záloha na daň z příjmů fyzických či právnických osob k 15.12.2020, tedy záloha splatná v období od 15.10. do 15.12.2020.   Všechny uvedené úlevy platí jen při splnění výše uvedených podmínek, resp. týkají se pouze těch podnikatelů, kterých se dotýká nařízení vlády č. 407/2020 Sb.


Sídlo firmy

BENE CB spol. s r.o.
E. Rošického 460/12
370 05 České Budějovice
SKYPE jméno: Firma BENE CB spol. s r.o.
E-mail: office@benecb.cz

IČO: 26020718
DIČ: CZ26020718
vedená v OR u KS České Budějovice, oddlíl C vložka 9344

Provozní doba

Pondělí - čtvrtek 08:00 - 16:00
Pátek 08:00 - 13:30
Polední pauza 11:00 - 12:00

Napište nám

Zásady ochrany osobních údajů a cookie

BENE CB spol. s r.o.

Všechna práva vyhrazena © 2018

Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové aplikace, k poskytování funkcí sociálních sítí,
personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám jeho návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.