Aktuality

Daň z přidané hodnoty


18.05.2020 Lukáš Hejkrlík

Změna sazby DPH, Podpora pro malé s.r.o., Otevření BENE

Vážení klienti, rádi bychom Vás informovali o novinkách a změnách, které se chystají a nebo jsou již schválené. Prosím pečlivě si přečtěte změny, týkající se naší otevírací doby na konci těchto novinek. Změny sazby DPH Od 1.5.2020 je v platnosti změna některých sazeb DPH u služeb a zboží. Jedná se zejména o změnu sazeb a to u následujících komodit/služeb. Nově se uplatní 10% sazba u: Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí – Odvádění a čištění odpadní vod, včetně souvisejících služeb – Dodání vody (SV+stočné) – Půjčování nebo nájem knih, brožur, letáků, časopisů apod. – Služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech – Služby mytí oken prováděné v domácnostech – Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotní postižené občany – Opravy obuvi a kožených výrobků – Opravy jízdních kol – Kadeřnické a holičské služby – Prodej nealkoholických nápojů a točeného piva v restauračním zařízení (POZOR, při stánkovém prodeji se dále používá sazba 15% u nealkoholických nápojů a 21% u točeného piva a to z důvodu, že se nejedná o stravovací službu, ale prodej zboží)   Podpora pro malé s.r.o. Podmínky pro podporu malých s.r.o. nejsou stále k dispozici. Vládní návrh, který byl dále schválen poslaneckou sněmovnou vrátil senát k přepracování. Očekáváme, že tento týden budeme znát přesnější podmínky. Prosíme tedy o trpělivost.   Otevření BENE CB spol. s r.o. S koncem nouzového stavu chceme pro Vás již otevřít naší firmu, ale za určitých podmínek, které prosím respektujte. I nadále chceme udržovat určitý fyzicky odstup a pokud je možné, řešit věci po telefonu, e-mailu nebo videokonferenčním hovorem. Ostatní pravidla jsou popsány níže: 1. Dodávání dokladů Doklady nám prosím nadále vhazujte do naší schránky. Pokud budete cokoliv chtít probrat ohledně dokladů nebo i jiné problematiky, prosíme preferujte e-mailovou nebo telefonní komunikaci. Zelené desky na nové doklady Vám vždy předá naše asistentka Lucie Fikotová telefon: 727 818 583. Při vhození desek do schránky si zazvoňte na asistentku pro nové. 2. Zvonek u branky V období uzavření naší pobočky jsme nainstalovali video zvonek. Stačí tedy u branky vždy zazvonit na BENE CB a naše asistentka Vás vpustí. Dále Vám otevře hlavní dveře. Pokud budete chtít pouze nové desky na doklady, vyřídí to s Vámi venku. Pokud budete mít domluvenou schůzku, odvede Vás na konkrétní místo, kde schůzka proběhne. 3. Domlouvání schůzek Pokud bude nezbytně nutná osobní schůzka, prosím objednejte se předem, buďto e-mailem nebo telefonicky a to buď u konkrétního zaměstnance, asistentky, nebo u vedení společnosti. Striktně trváme na domlouvání schůzek a to do odvolání, s rouškami. Podrobné informace o dodržování pravidel budou vždy vyvěšeny na brance při vstupu do naší společnosti. S pozdravem Iva Hejkrlíková a Bc. Lukáš Hejkrlík


19.03.2020 Lukáš Hejkrlík

Novinky z ohledem na vládní opatření

Vážení klienti, prosím přečtěte si prosím pozorně níže uvedené články. Reagujeme tak na časté dotazy, které v tuto chvíli máte. Liberační balíček   Ministerstvo financí (dále jen „MF“) vydalo tzv. Liberační balíček. To co zaznívá v mediích, zcela nevystihuje záměr MF a praxe je zcela jiná, proto Vám chceme tento balíček představit. Není pravda, že PODÁNÍ daňového přiznání a zaplacení daně se odkládá pro fyzické a právnické k 1.7.2020. Termín bez odkladu daňovým poradcem je stále do 1.4.2020. MF pouze odpustí pokuty za pozdní podání nebo zaplacení daně. Otázkou však je, jestli v budoucnu nebude chtít správce daně požadovat důkazy, proč daný podnikatel nepodal a nezaplatil daň v termínu, tj. 1.4.2020. Odevzdání daně z příjmu fyzických osob Správce daně (dále jen „SD“) omezil na všech svých územních pracovištích úřední hodiny. Dle našich zkušeností úřední osoby již nepotvrzují kopie daňových přiznání jako tomu bylo dříve a to zejména kvůli rychlejšímu odbavení daňových subjektů. Jelikož jsme si vědomi, že naši klienti v budoucnu budou potřebovat ověřené přiznání např. kvůli hypotéce, není pro nás tento proces akceptovatelný. Proto těm OSVČ, kteří kvůli koronaviru dodali doklady déle, nebo již u nás neměli možnost přiznání podepsat a nemají datovou schránku navrhujeme následující postup: 1) Přiznání pošleme na místně příslušný finanční úřad poštou, jako potvrzení bude sloužit doručenka z pošty. Otázka však je, jak budou ještě otevřené pošty, které již také avizují omezení pracovní doby. Potvrzení od pošty však není dostačující doklad o podání, na kopii vždy bude chybět razítko finančního úřadu. 2) Přiznání Vám pošleme elektronickou formou (emailem) a vy si jej podáte sami. 3) Vytvoříme pro Vás plnou moc, kterou podepíšeme a poštou zašleme na místně příslušný finanční úřad. Tímto krokem pak můžeme podat Vaše přiznání skrz naší datovou schránku a mít tak potvrzení o podání. Všechny tyto výše zmíněné postupy jsou zcela v naší režii. Na to, jakou formou chcete podání realizovat se Vás bude tázat náš zaměstnanec. Přehledy na OSSZ a ZP vč. placení Ministerstvo sociální věcí stále neodložilo podání a placení sociálního a zdravotního pojištění pro OSVČ. Termín podání a placení je tedy stále 30.4. – 4.5.2020! Termíny pro DPH Termín pro podání DPH a dalších tvrzení s tím spojené jsou stále dle nastavených pravidel do 25. dne následujícího měsíce. Proto budeme stále apelovat na klienty, aby své doklady pro zpracování dodali včas. Posečkání daně   Klient může SD požádat o posečkání daně, tzn. např. o rozložení DPH na splátky, nebo navrhnout jiný termín. Žádost musí však mít veškeré náležitosti, tzn. popis problému, doložení účetních výkazů, bankovních výpisů atd. Již dnes víme, že pokud má klient např. v pokladně 1 mil. Kč a požádá o posečkání daně, protože mu zavřeli např. restauraci, SD této žádosti nevyhoví! Žádosti se musí psát individuelně a nyní dle Liberačního balíčku není třeba platit žádný poplatek. Pokud budete potřebovat zažádat o posečkání daně, prosím napište e-mail na lukas.hejkrlik@benecb.cz s tím, že my vyhodnotíme, jaké máme šance s žádostí. Upozorňujeme však, že tento úkon je pro nás víceprací, za kterou si budeme účtovat 1 000,- Kč. Problémy se zaměstnanci Chápeme Vaše obavy ohledně Vašich zaměstnanců. Jelikož mnoho provozů je zavřeno nebo nemůžou svoji práci vykonávat v zahraničí, dostáváme plno otázek ohledně řešení. Možnosti ohledně tohoto problému shrnuli kolegové z jiné daňové kanceláře zde. My níže shrneme možnosti a doplníme o další. 1) Zaměstnanec může pracovat Home office – náleží mu plná mzda 2) Zaměstnanec si může čerpat dovolenou. Zaměstnavatel může nařídit zaměstnanci dovolenou písemně a to alespoň 14 předem, není-li ve firemních směrnicích doba stanovena jinak. POZOR, se směrnicemi musí být zaměstnanec seznámen a musí stvrdit svým podpisem seznámení! – finančně mu ale zaplatíte stejně, jako kdyby byl v práci. 3) Zaměstnanci můžete přidělit jinou práci, pokud spadá do druhu práce sjednané v pracovní smlouvě. Typicky se bude jednat např. o skenování a třídění dokumentů v účetní firmě apod. – zaměstnanci náleží stejná mzda. 4) Zaměstnance můžete převést na jinou pracovní pozici, tzn. číšník může dělat pomocnou sílu v kuchyni, aby restaurace zajistila alespoň rozvoz jídel! POZOR, se změnou pracovní náplně musí opět zaměstnanec souhlasit a stvrdit to písemně! – zaměstnanci náleží stejná mzda. 5) Dohodnout se zaměstnancem na neplaceném volnu. O neplacené volno musí však zažádat sám zaměstnanec a nelze mu jej nařídit. Neplacené volno má však dopad na počítání důchodu, nemocenskou apod.! – zaměstnanci nevyplácíte po dobu neplaceného volna žádnou mzdu. Musí se však minimálně dopočítat minimální zdravotní pojištění, které Vám zaměstnanec bude dlužit a které za něj musíte odvést. 6) Domluvit se se zaměstnancem na zkrácení pracovního úvazku. S tím však musí zaměstnanec souhlasit. – sníží se odvodová povinnost i mzda zaměstnance 7) V případě, že má zaměstnanec děti do 10 let, může si zažádat o ošetřovné. V tom případě platí zaměstnanci OSSZ 60% z průměrného výdělku a to ode dne nástupu na ošetřovné po celou dobu trvání ošetřovného v rámci nouzového stavu. 8) V případě, že je zaměstnanec doma na povinné karanténě, náleží zaměstnanci 60% náhrady mzdy po dobu prvních 14 kalendářních dnů. Od 15. dne platí náhradu OSSZ. 9) Pokud budete chtít se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr, vše závisí na podmínkách, v tomto případě raději vše konzultujte s Vaší mzdovou účetní nebo s jednateli. Pokud nemá Vaše společnost žádnou možnost z výše uvedeného, náleží zaměstnanci podle §208 Zákoníku práce plná mzda! Je tu však možnost, kdy se v rámci vnitřní směrnice, kterou musí akceptovat a podepsat všichni zaměstnanci, dá snížit výplata mzdy na 60% průměrného výdělku. Jedná se o částečnou nezaměstnanost, kdy zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnancům práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jeho službách. (§209, odst. 2, zákoníku práce). Půjčka COVID Půjčka COVID je možností pro podnikatele zapůjčit si za určitých podmínek od státu bezúročnou půjčku s odkladem splátek. Podmínky pro splnění zápůjčky jsou vázány zejména na dosavadní situaci a není 100% jisté, jestli danou půjčku podnikatel dostane. Z ekonomického pohledu není tato půjčka řešením Vaší finanční situace, protože úvěr se bude muset splatit! Pokud budete trvat na součinnosti s naší kanceláří, budeme si za jednotlivou žádost účtovat poplatek 1 000,- Kč. Práce v BENE Naši zaměstnanci pracují v běžném režimu a to jak přímo v sídle společnosti tak home office. Pobočku Na Zlaté stoce jsme museli na základě opatření Vlády ČR uzavřít a zaměstnance stáhnout do sídla naší společnosti. Prosíme tímto všechny klienty, aby brali ohled na delší odezvu z naší strany, od zpracování daňových přiznání jsme se bohužel museli přesunout k řešení aktuální situace Vás všech, a to jak z ekonomického pohledu tak problému zaměstnanců, žádostí apod.  


15.03.2020 Lukáš Hejkrlík

Nařízení vlády a BENE CB spol. s r.o.

Vážení klienti, chtěli bychom Vás informovat o dosavadní situaci ohledně Nouzového stavu České republiky. Toto naše oznámení je jako reakce na nařízení vlády, naší provozní doby, Vaší daňové povinnosti atd. Prosím přečtěte si toto oznámení pozorně! Provozní doba a práce v BENE   Bohužel nedokážeme předvídat další omezení vlády, a proto jsme se rozhodli s platností od 16.3.2020 uzavřít naší společnost pro naše klienty a i Vaše zaměstnance. Nadále jsme však pro klienty k dispozici na telefonu nebo skrz e-mailovou komunikaci, případně na sociálních sítích. Jelikož toto opatření limituje naší vzájemnou spolupráci prosíme Vás o následující: 1) dokumenty k DPH nám prosím vhazujte do naší schránky, kterou několikrát denně vybíráme. Vláda se zatím zcela jasně nevyjádřila k posunutí termínů, respektive mluví se stále pouze o prominutí penále a úroků z pozdě zaplacené daně, proto budeme nadále trvat na zaběhlém režimu donesení dokladů nejdéle do 15 dne následujícího měsíce. Klient však může využít zasílání dokumentů přes e-mail, úschovnu nebo naší připravenou aplikaci pro předání dokladů (v tomto případě se prosím obraťte na Bc. Lukáše Hejkrlíka, e-mail: lukas.hejkrlik@benecb.cz) 2) dokumenty k dani z příjmu fyzických a právnických osob nám prosím zanechte ve schránce a nebo jak bylo uvedeno v bodě 1) zašlete přes jiný komunikační kanál 3) dokumenty ke mzdám nám prosím zašlete buď e-mailovou komunikací a nebo jak bylo popsáno v bodě 1) zanechte ve schránce. Pokud Váš zaměstnanec bude potřebovat potvrdit příjmy na ošetřovné, hypotéku, úřad práce apod., bude nutné se spojit s naší mzdovou účetní a dořešit způsob předání vyplněných dokumentů. Budeme však preferovat e-mailovou komunikaci. V případě předem domluveného osobního kontaktu v naší provozovně, Vás žádáme, abyste  potřebné dokumenty  Vašich zaměstnanců nosili výhradně Vy – zaměstnavatelé. Kontakt na mzdovou účetní: - Ivana Pláňková, e-mail: ivana.plankova@benecb.cz, telefon: +420 724 238 338 - Karin Honetschlägerová, e-mail: karin.honetschlagerova@benecb.cz, telefon: + 420 602 716 107 4) V případě ošetřovného Vašich zaměstnanců je potřeba postupovat následovně: Zaměstnanec si nechá potvrdit formulář ošetřovného ve školním zařízení, kam jeho dítě dochází. Poté si zaměstnanec vyplní spodní část ošetřovného. Důležité je, aby zaměstnanec  vyplnil, od kdy do kdy bude ošetřovné čerpat. Teprve poté, může formulář odevzdat svému zaměstnavateli, který potvrdí nepřítomnost zaměstnance na druhé straně formuláře a poté ho předá do naší kanceláře, kde budou dokompletovány potřebné podklady pro Správu sociálního zařízení. 5) poradenství zejména z hlediska řešení výsledků hospodaření za rok 2019 budeme řešit pouze telefonickou nebo e-mailovou komunikací. V úvahu ještě přichází videokonferenční hovory, domluvené po předchozí domluvě. Závěrem: Očekáváme nyní větší množství dotazů na řešení aktuální situace ohledně dopadů nařízení vlády na Vaše podnikání. Prosím buďte tedy trpěliví a vyčkejte na naše odborné posouzení, které se ale bohužel každý den může měnit. Daňové povinnosti Už během minulého týdne jsme měli několik hovorů a dotazů zejména na daňové povinnosti z hlediska daně z příjmu za minulý rok. V dosavadní situaci nemůžeme garantovat to, co je již několikrát zmíněno v médiích ohledně odkladu daní a odpuštění příslušenství daně. Musíme čekat na jasné stanovisko zejména od Ministerstva financí a Ministerstva práce a sociálních věcí. Bez jasného stanoviska potvrzeného vyhláškou/zákonem musíme dodržet běžné termíny a o to prosíme i Vás. Pokud nastane nová skutečnost, která bude výše zmíněnými úřady validována, obratem Vás o ni budeme informovat skrz tento newsletter, na webových stránkách a na našem Facebookovém účtu. Nepotvrzené informace k 15.3.2020 dopoledne Zde vypisujeme několik nepotvrzených informací, které nám zasílá např. komora daňových poradců, hospodářská komora apod. Na odkazu zde se můžete dočíst, kdo a jak má upravit svou provozní dobu. Dnes, tj. neděle 15.3.2020 očekáváme další vyjádření vlády. V daňových záležitostech nejspíš vláda rozhodne v příštím týdnu.


23.01.2020 Lukáš Hejkrlík

Kniha jízd z pohledu daně z příjmu a DPH

Tento článek se věnuje problematice vozidel, které používáte k podnikání. Pro správné pochopení celé problematiky je nutné rozdělit tento článek do dvou pohledů, z hlediska daně z příjmu a z hlediska daně z přidané hodnoty. Vše jako celek Vám určí výsledek, jestli psát knihu jízd, jaké jsou daňové dopady, a čeho se případně vyvarovat. 1. Co je třeba Abychom správně evidovali náklady a DPH pro rok 2020 je zapotřebí na doklady, které se vztahují k vozidlům psát rozlišující poznámku v podobě SPZ nebo typu vozidla. Jelikož problematika knihy jízd je náročná, prosím nechte si osobně vysvětlit problematiku, která je níže popsaná. 2.Kniha jízd z hlediska daně z příjmu U vozidel z hlediska daně z příjmu se musí psát kniha jízd v tom případě, když si podnikatel do nákladů (v daňové evidenci výdajů, dále jen „nákladů“), uznává skutečné náklady na pohonné hmoty (dále jen „PHM) a parkovné. Podnikatel se však může rozhodnout, využít výhodnější paušální výdaje dle §24 odst. 2) písm. zt) Zákona o dani z příjmu, a tedy na maximálně tři vozidla v obchodním majetku, využít paušální náklady na vozidlo ve výši 5 000,- Kč u právnických osob, respektive 4 000,- Kč u fyzických osob. Co to znamená Vám demonstrujeme na následujících příkladech. 1.Právnická osoba  Vlastníte s.r.o., které ve svém majetku eviduje 3 vozidla (BMW, VW, OPEL). V průběhu roku evidujete v účetnictví náklady bez DPH viz tabulka: Vozidlo/náklad BMW VW OPEL PHM 48 580,- Kč 68 480,- Kč 33 410,- Kč Parkovné 1 200,- Kč 0,- Kč 250,- Kč Opravy vozidla 48 000,- Kč 2 580,- Kč 120 850,- Kč Celkem 97 780,- Kč 71 060,- Kč 154 510,- Kč Celkové náklady na vozidla jsou ve výši 323 350,- Kč, což jsou náklady vynaložené za účelem zisku. Pokud byste tyto náklady obhajovali před finančním úřadem, ke všem vozidlům byste museli doložit knihu jízd. Varianta A) Správný daňový poradce nebo účetní by na první pohled měl upravit výsledek hospodaření, a to u vozidel BMW a OPEL. Proč? Pokud bychom využili paušální výdaje na vozidla BMW a OPEL, snížili bychom daňovou povinnost klienta a to následovně. Vozidlo/náklad BMW OPEL Poznámka PHM 48 580,- Kč 33 410,- Kč V daňovém přiznání zvýšíme o tyto částky výsledek hospodaření Parkovné 1 200,- Kč 250,- Kč V daňovém přiznání zvýšíme o tyto částky výsledek hospodaření Paušální náklady 60 000,- Kč 60 000,- Kč V daňovém přiznání snížíme výsledek hospodaření. Oprava vozidla 48 000,- Kč 120 850,- Kč Bez korekce Celkem náklad 108 000,- Kč 180 850,- Kč Po úpravách Z příkladu je patrné, že po korekci jsou celkové náklady na vozidla ve výši 359 910,- Kč (BMW a OPEL po úpravě + původní VW). Pokud byste měli obhajovat tyto náklady před finančním úřadem, postačilo by psát knihu jízd pouze na vozidlo VW. Paušální náklady na vozidlo nahrazují administrativu s psaním knihy jízd. Varianta B) Pro úplnou ochranu zde vyvstává možnost, že i vozidlo VW bychom převedli na paušální náklady, a to i s tím vědomím, že je to pro nás ztrátové v únosné míře. V tom případě by daňový poradce vyhodil z nákladů 68 480,- Kč, aby tam hned poté vložil 60 000,- Kč. Celkové náklady na všechny vozidla za celý rok byly ve výši 351 430,- Kč, což je stále více, než v případě využití skutečných nákladů na PHM, viz zadání tohoto příkladu. U této varianty by klient nemusel psát knihu jízd u žádného z vozidel. 2. Fyzická osoba U fyzických osob je situace oproti právnických osob lehce odlišná, a to zejména z důvodu toho, že se předpokládá, že minimálně jedno vozidlo využívá fyzická osoba i ke svým soukromým účelům. Paušální náklady na vozidlo, které využívá fyzická osoba k soukromým účelům je ve výši 4 000,- Kč. Náklady spojené s tímto vozidlem se pak musí také krátit, a to ve výši 20%. Nastíníme stejný příklad jako u právnické osoby, kdy vlastníte 3 vozidla (BMW, VW, OPEL) s tím, že vozidlo BMW využívá fyzická osoba i ke svým soukromým účelům. Vozidlo/náklad BMW – soukromé VW OPEL PHM 48 580,- Kč 68 480,- Kč 33 410,- Kč Parkovné 1 200,- Kč 0,- Kč 250,- Kč Opravy vozidla 48 000,- Kč 2 580,- Kč 120 850,- Kč Celkem 97 780,- Kč 71 060,- Kč 154 510,- Kč Opravy vozidla BMW se musí krátit minimálně o 20% a tudíž v průběhu roku a nebo v rámci daňového přiznání musí náklady ve výši 9 600,- Kč zvýšit výsledek hospodaření fyzické osoby. Na ostatní vozidla bychom v rámci nepsání knihy jízd uplatnili také paušální náklady, ale ve výši 5 000,- Kč, protože  ostatní vozidla využíváme pouze k podnikání za účelem zisku. Celkové náklady na vozidla by vypadaly podle tabulky, viz níže. Vozidlo/náklad BMW VW OPEL Poznámka PHM 48 580,- Kč 68 480,- Kč 33 410,- Kč V daňovém přiznání zvýšíme o tyto částky výsledek hospodaření Parkovné 1 200,- Kč 0,- Kč 250,- Kč V daňovém přiznání zvýšíme o tyto částky výsledek hospodaření Oprava vozidla 38 400,- Kč (tj. 80% z 48 000,- Kč) 2 580,- Kč 120 850,- Kč V daňovém přiznání korekce ve výši 9 600,- Kč Paušální náklady 48 000,- Kč (protože využívá i k soukromým účelům) 60 000,- Kč 60 000,- Kč V daňovém přiznání snížíme výsledek hospodaření. Celkem 86 400,- Kč 62 580,- Kč 180 850,- Kč Celkové výdaje na vozidla za konkrétní rok činí 329 830,- Kč, což po úpravách i povinných korekcích je stále vyšší náklad, než z původního zadání. Ani na jedno vozidlo v tomto případně není třeba psát knihu jízd. 3.Kniha jízd z hlediska DPH Z hlediska DPH platí jednoduché pravidlo a to, pokud si uplatňuji na jakékoliv položce ke konkrétnímu vozidlu DPH, byť je to pouze pár korun, musí klient knihu jízd psát. Toto  pravidlo platí i při samotném pořízení vozidla. Navodíme stejný příklad jako zde byl u daně z příjmu s tím, že vozidlo OPEL jste koupili neodpočtové, tj. od soukromníka a nenárokovali jste si DPH. Vozidlo/náklad BMW – ODPOČTOVÉ VW – ODPOČTOVÉ OPEL – NEODOPOČTOVÉ PHM 48 580,- Kč 68 480,- Kč 33 410,- Kč Parkovné 1 200,- Kč 0,- Kč 250,- Kč Opravy vozidla 48 000,- Kč 2 580,- Kč 120 850,- Kč Celkem 97 780,- Kč 71 060,- Kč 154 510,- Kč 1.Právnická osoba  U všech vozidel jste si v průběhu roku uplatňovali odpočet DPH na jednotlivých druzích nákladů a to následovně. Vozidlo/DPH Bez DPH DPH 21% BMW 97 780,- Kč 20 534,- Kč VW 71 060,- Kč 14 923,- Kč OPEL 154 510,- Kč 32 447,- Kč CELKEM 323 350,- Kč 67 904,- Kč Dle jednoduchého pravidla vzniká povinnost právnické osobě psát na všechny vozidla knihu jízd, aby si mohla uplatnit nárok na odpočet DPH ve výši 67 904,- Kč. V případě daňové kontroly a nedoložení knihy jízd finanční úřad doměří podnikateli neoprávněný odpočet DPH ve výši 67 904,- Kč, dále pokutu z této částku ve výši 20%, tj. 13 581-, Kč a dále úrok z prodlení do dne zaplacení doměřené daně a to ve výši 14%+REPO sazbu za každý den prodlení. 2. Fyzická osoba U fyzických osob platí stejná pravidla jako u právnických osob, ale opět s výjimkou. U vozidla používaného pro soukromé účely se musí krátit DPH již v průběhu roku minimálně o 20%, a nebo podle skutečně napsané knihy jízd. V našem případě se jedná o vozidlo BMW, kdy je 100% nárok na odpočet DPH ve výší 20 534,- Kč, klient si však může uplatit maximálně 80% z nároku na odpočet, tj. 16 427,- Kč. 3. Společné parametry z hlediska DPH  Při pořízení vozidla s DPH si klient uplatňuje 100% nárok na odpočet DPH. Pokud si nárok uplatní, musí  psát knihu jízd.  U fyzických osob, kdy se vozidlo pořizuje i k soukromým účelům, musí být DPH kráceno ihned při pořízení vozidla. Pokud knihu jízd nepíšete, musí daňový poradce v posledním daňovém přiznání vyrovnat rozdíl v DPH, jak v nároku na odpočet daně uplatněný v průběhu roku, tak i jako 1/5 z odpočtu DPH při pořízení samotného vozidla dle §78 zákona o dani z přidané hodnoty. 4.Kniha jízd Celý tento článek byl věnován evidenci jízd z hlediska daně z příjmu a z hlediska DPH. Co však musí kniha jízd obsahovat, aby obstála u případné kontroly z finančního úřadu? Finanční úřad  knihu jízd od podnikatelů vyžaduje, a také v mnoha případech rozporuje jednotlivé jízdy, proto je třeba knihu jízd psát řádně tak, aby co nejvíce odpovídala skutečnosti. Kniha jízd musí obsahovat následovné Položka Poznámka Datum jízdy Datum, kdy daná jízda proběhla Čas jízdy od/do Od kdy do kdy daná jízda proběhla Jakým vozidlem jízda proběhla Nejlépe na záhlaví samotné knihy jízd s popisem vozidla jako je, značka, typ a SPZ případně vin karosérie Počet ujetých kilometrů Počet ujetých kilometrů. Účel cesty Krátký popis účelu cesty Stav tachometru Stav tachometru po ujetí cesty, který musí souhlasit s tachometrem ve vozidle Množství PHM podle dokladu od tankování se zde napíše počet natankovaných litrů PHM Jak již bylo psáno v úvodu této podkapitoly, je zapotřebí, aby veškeré údaje odpovídali skutečnosti a byly prokazatelné. 5.Shrnutí Tato podkapitola shrnuje podkapitoly výše popsané a dává jednoduchý rozcestník k tomu, jak správně naložit s informacemi v problematice knihy jízd samotné, tak z hlediska daně z příjmu a DPH. Paušální výdaje na PHM může podnikatel uplatnit maximálně na 3 vozidla, u kterých je podnikatel zapsán jako provozovatel vozidla (jsou na IČ a zařazeny do obchodní majetku) V případě paušálních nákladů se musí výsledek hospodaření zvýšit o uplatněné náklady na PHM a parkovné Paušální náklady u právnických osob jsou ve výši 5 000 za měsíc. U fyzických osob pak 4 000,- Kč za měsíc/jedno auto, na každé další pak 5.000,- Kč/měsíc. Z hlediska daně z příjmu nemusí podnikatel vést knihu jízd u vozidel, u kterých uplatňuje paušální náklady Pokud fyzicky osoba používá vozidlo i k osobní účelům, je zapotřebí krátit i ostatní náklady, a to nejméně ve výši 20% nebo dle poměru ujetých km v  knize jízd Pokud si klient uplatňuje DPH na jakékoliv položce související s vozidlem, musí psát knihu jízd Kniha jízd musí být součástí účetní závěrky za daný rok Veškeré dotazy na tuto problematiku směřujte prosím na zaměstnance naší společnosti nebo na samotné vedení.


Sídlo firmy

BENE CB spol. s r.o.
E. Rošického 460/12
370 05 České Budějovice

IČO: 26020718
DIČ: CZ26020718
vedená v OR u KS České Budějovice, oddlíl C vložka 9344

Provozní doba

Pondělí - čtvrtek 08:00 - 16:00
Pátek 08:00 - 13:30
Polední pauza 11:00 - 12:00

Napište nám

Zásady ochrany osobních údajů a cookie

BENE CB spol. s r.o.

Všechna práva vyhrazena © 2018

Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové aplikace, k poskytování funkcí sociálních sítí,
personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám jeho návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.