Aktuality
02.11.2020 publikoval Lukáš Hejkrlík

Ošetřovné v době uzavření škol

Vážení klienti,

rádi bychom Vás informovali o možnosti ošetřovného po dobu zavření škol. Oproti jarnímu stavu je zde opět více administrativy, proto prosím důkladně čtěte tento článek, případně se obraťte na kolegyni uvedenou na konci tohoto sdělení.

Ode dne 14. 10. 2020, mohou rodiče dětí mladších 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy. Na webových stránkách ČSSZ je zveřejněn nový formulář žádosti o ošetřovné, který rodič vyplní a předá svému zaměstnavateli. Z webových stránek ČSSZ vybíráme:

 

1. Nárok na ošetřovné při uzavření škol od 14. 10. 2020
Nárok na ošetřovné bude mít zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče:

 • o dítě mladší 10 let (v době uplatnění nároku na ošetřovné musí být dítě mladší 10 let, tzn. jde o děti narozené 15. 10. 2010 a později),
 • o nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku,
 • o osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení,
 • o děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.

Tyto podmínky platí i pro samoživitele/samoživitelky.

2. Nárok na ošetřovné osoby pracující na DPP/DPČ
Pokud bude právní úprava schválena, nárok na ošetřovné budou mít za výše uvedených podmínek v době mimořádných opatření i osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud je za ně odváděno sociální pojištění.

3. Nárok na ošetřovné OSVČ
Ani v rámci jarních mimořádných opatření nevznikal OSVČ nárok na ošetřovné z nemocenského pojištění (tedy od ČSSZ), šlo o příspěvek v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu. OSVČ budou moci žádat o ošetřovné přes Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v rámci programu Ošetřovné pro OSVČ II. Začátkem listopadu 2020 MPO zveřejní výzvu, na základě které bude možné požádat o dotaci zpětně. Více informací k ošetřovnému pro OSVČ naleznete na stránkách MPO.

4. Od kdy žádat o ošetřovné
Podle právní úpravy se o ošetřovné žádá za uplynulý kalendářní měsíc, tedy na začátku měsíce listopadu za měsíc říjen. Není třeba ani potvrzení od školy o jejím uzavření. Nyní stačí nahlásit svému zaměstnavateli, že nastupujete na ošetřovné.

5. Formulář k vyplnění
Na stránkách Česká správy sociálního zabezpečení je zveřejněn formulář pro vyplnění nároku na ošetřovné, který najdete na tomto odkazu zde: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m

6. Jak dlouho mohu ošetřovné čerpat?
Podle navrhované právní úpravy bude nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření škol. Výjímky jsou níže popsané:

 • Nárok na něj však zaniká skončením zaměstnání.
 • Ošetřovné nenáleží za svátek 28. 10. 2020 v případě, že je zaměstnavatelem za tento den vyplacena náhrada mzdy.
 • Dále ošetřovné nenáleží za dny 29.10 2020 a 30.10.2020, kdy se jedná o dlouhodobě avizované podzimní prázdniny – rodič musí řešit se zaměstnavatelem např. dovolenou. Rodič standardně vyplní výkaz péče za daný kalendářní měsíc, ve výkazu péče označí dny kdy pečoval o dítě, zaměstnavatel pak vyznačí čtvrtek a pátek jako pracovní – rodič si vyřeší se zaměstnavatelem volno stejně, jako kterékoli jiné prázdniny, když potřebuje být s dítětem doma. Nejčastěji se bude jednat zřejmě o dovolenou a za tyto dny bude tedy klasicky náležet výplata od zaměstnavatele.

7. Možnost se střídat v péči o dítě s jednou osobou
Bude možné, podle právní úpravy, neomezeně se střídat v péči o dítě pouze s jednou osobou, avšak platí podmínka, že se nebude moci střídat v průběhu stejného dne.

8. Kdo může uplatnit nárok na ošetřovné kromě rodičů
Nárok na ošetřovné může uplatnit i druhá osoba (rodič, či jiný pečující, který žije ve společné domácnosti s dítětem), která ale musí být účastna nemocenského pojištění.

Shrnutí

Zaměstnanec
Pro uplatnění žádosti o dávku ošetřovného musí žadatel o dávku tiskopis po vyplnění podepsat a odeslat zaměstnavateli. Postupovat lze dle těchto možností:

 • zaměstnanec může tiskopis elektronicky vyplnit, vytisknout, podepsat, naskenovat (případně vyfotit) a poslat elektronicky zaměstnavateli e-mailem
 • formulář vytiskne, vyplní ručně, podepíše a zaměstnavateli předá fyzicky (poštou).

Zaměstnanec zaměstnavateli vždy musí předat originál tiskopisu, a to buď v elektronické podobě (emailem) anebo v tištěné podobě (např. po návratu do zaměstnání).

Zaměstnavatel
Zaměstnavatel na žádost o ošetřovné doplní své záznamy či je uvede na samostatném tiskopisu Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení, ke kterému žádost o ošetřovné přiloží. Tiskopis je k vyplnění a k elektronickému odeslání na ePortálu ČSSZ. Nově se na tento formulář musí vyplňovat číslo ze Žádosti a informace o rozsahu pracovní doby.
Zaměstnavatel následně předá žádost zaměstnance na příslušnou OSSZ, a to takto:

 • elektronicky doručený tiskopis od zaměstnance předá příslušné OSSZ zaručeným způsobem elektronicky, tj. buď s elektronickým podpisem, nebo datovou schránkou (na adresu elektronické podatelny OSSZ)
 • fyzicky doručený a podepsaný tiskopis od zaměstnance naskenuje a zašle příslušné OSSZ zaručeným způsobem elektronicky, tj. buď s elektronickým podpisem na adresu elektronické podatelny OSSZ, nebo do datové schránky OSSZ
 • v jedné datové zprávě je možno zasílat vždy jen podklady k jednomu zaměstnanci.
 • pozornost je třeba věnovat kvalitě naskenovaného tiskopisu – tiskopis, který zasílá i zaměstnanec zaměstnavateli, musí být čitelný, aby bylo možné dávku zpracovat.

Současně zaměstnavatel elektronicky odešle Přílohu k žádosti o dávku (ošetřovné), ve které uvede číslo Žádosti.

Prosíme všechny zaměstnavatele, aby dohlédli na správné vyplnění formulářů pro ošetřovné, zamezíme tím zdržování ve výplatách dávek.
V naléhavých případech kontaktujte naši kancelář BENE CB spol. s r.o.

Karin Honetschlägerová  – tlf. 602 716 107, email karin.honetschlagerova@benecb.cz
Ivana Pláňková                – tlf. 724 238 338, email ivana.plankova@benecb.cz
Iva Hejkrlíková                 – tlf. 602 408 799, email benecb@benecb.cz

S pozdravem

Iva Hejkrlíková
Jednatel


Zpět
Sídlo firmy

BENE CB spol. s r.o.
E. Rošického 460/12
370 05 České Budějovice
SKYPE jméno: Firma BENE CB spol. s r.o.
E-mail: office@benecb.cz

IČO: 26020718
DIČ: CZ26020718
vedená v OR u KS České Budějovice, oddlíl C vložka 9344

Provozní doba

Pondělí - čtvrtek 08:00 - 16:00
Pátek 08:00 - 13:30
Polední pauza 11:00 - 12:00

Napište nám

Zásady ochrany osobních údajů

Informace o cookies

BENE CB spol. s r.o.

Všechna práva vyhrazena © 2018