Aktuality


20.10.2020 publikoval Lukáš Hejkrlík

Nouzový stav - vládní nařízení č. 407/2020

Vážení klienti, rádi bychom Vás informovali kompenzacích pro podnikatele zasažené vládním nařízením. Oproti jarnímu stavu jsou zde již selektované obory, které mohou o kompenzaci žádat a tudíž již nejsou kompenzace plošné. Program Antivirus A   Program Antivirus A se prodlužuje do konce roku a to s novými parametry: Kompenzace mezd bude ve výši 100%, tj. včetně povinných odvodů SP a ZP (na jaře bylo pouze 80%) Maximální limit ve výši 50 000,- Kč, tj. včetně povinných odvodů SP a ZP (na jaře byl maximální limit 29 000,- Kč) Na příspěvek mají nárok ty společnosti, které byly kvůli nařízení vlády zcela uzavřeny, tj. např. restaurační zařízení. Ošetřovné   Ošetřovné bude náležet po celou dobu uzavření škol. Toto ošetřovné by podle vládního návrhu mělo činnit nejméně 400,- Kč denně. Čekáme na konečné rozhodnutí. Generální pardon   Generální pardon vyhlášený ve Finanční zpravodaji 22/2020 není plošný a vztahuje se jen na poplatníky s příjmy z určitých oborů podnikání a je podmíněn oznámením správci daně. Generální pardon se vztahuje pouze na daňové subjekty, u kterých je převažující část příjmů tvořena příjmy z činností, které byly omezeny nařízením vlády vyhlášeným pod č. 407/2020 Sb. Jedná se tedy o tyto příjmy: provozování restauračních zařízení a barů, provozování hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení, pořádání svatebních oslav, oslav vstupu do registrovaného partnerství a smutečních hostin, provozování cirkusů a varieté, – pořádání poutí a podobných tradičních akcí, pořádání kongresů a jiných vzdělávacích akcí, – pořádání veletrhů, provozování vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých koupališť, wellness zařízení. provozování zoologických zahrad a botanických zahrad, provozování muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií. Podmínka příjmů se posuzuje tak, že uvedené činnosti musí tvořit jediný či převažující zdroj příjmů v období od 1.6. do 30.9.2020. Hovoří se o příjmech, a tudíž by se její splnění mělo posuzovat podle příjmů i u subjektů, které vedou účetnictví. U fyzických osob jsou rozhodující příjmy podle § 6 až 9 zákona o daních z příjmů. Pro využití generálního pardonu je nutné podat oznámení finančnímu úřadu, které může být zasláno i e-mailem. Obsah oznámení není nijak specifikován. Stačí tedy oznámit, že subjekt provozuje např. restauraci, jejíž činnost je omezena nařízením vlády vyhlášeným pod č. 407/2020 Sb. a že provozuje např. i další činnost, ale v době od 1.6. do 30.6.2020 byla převažující část příjmů z restaurace. Pokud poplatník splňuje výše uvedené podmínky, tzn. jeho podnikání je omezeno nařízením vlády 407/2020 Sb., převažující část příjmů v rozhodném období plyne z příslušných činností a je podáno oznámení finančnímu úřadu, pak může poplatník využít těchto generálních pardonů: měsíční plátce může DPH za září, říjen a listopad uhradit do konce roku 2020 a nebude mu předepsán úrok z prodlení čtvrtletní plátce může DPH za 3. čtvrtletí uhradit do konce letošního roku bez sankce (úrok z prodlení) poplatní nemusí vůbec hradit letošní zálohy na daň silniční  (tj, že celá daňová povinnost za rok 2020 může být uhrazena jednorázově až do konce ledna 2021, tj. v termínu pro řádné podání přiznání k silniční dani za rok 2020). Pokud bude uhrazena až po 31.1.2021, pak se sankce bude počítat až na základě splatnosti celé této daně k 31.1.2021. je zrušena záloha na daň z příjmů fyzických či právnických osob k 15.12.2020, tedy záloha splatná v období od 15.10. do 15.12.2020.   Všechny uvedené úlevy platí jen při splnění výše uvedených podmínek, resp. týkají se pouze těch podnikatelů, kterých se dotýká nařízení vlády č. 407/2020 Sb.


16.09.2020 publikoval Lukáš Hejkrlík

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Poslanci schválili konečné znění zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, které jim vrátil senát k přepracování. K úplnému dovršení legislativního procesu již chybí jen podpis prezidenta a vydání zákona ve sbírce zákonů. O jaké dani se bavíme? Kdokoliv, kdo si pořídil nemovitost (ne však novostavbu) nebo pozemek musel zaplatit daň ve výši 4% z pořizovací ceny nebo ceny stanovené dle znaleckého posudku. Od kdy se daň ruší? Kvůli opatření vlády s ohledem na COVID byla splatnost daně odložena do konce roku. Daň byla vždy splatná do třech měsíců následujících po povolení vkladu do katastru nemovitostí. Zrušením daně dochází k dvou termínům a to: Pokud byla daň splatná před 31.3.2020, je třeba daň doplatit. Nastává v případě, že katastrální úřad povolil vklad nejpozději v listopadu 2019. Pokud byla daň splatná 31.3.2020 a dále, daň se již platit nemusí. Nastává v případě, že katastrální úřad povolil vklad nejdříve v prosinci 2019.   Co se dále mění se zrušením daně z nemovitosti? Pokud pořídíte nemovitost po 1.1.2021, je zde časový test pro prodej 10 let, oproti dosavadním 5 letům. Tzn., že pokud prodáte nemovitost např. po 7 letech, máte za povinnost podat daňové přiznání a zaplatit případný rozdíl mezi prodejní a pořizovací cenou nemovitosti. Od 1.1.2022 si dále občan bude moci uplatnit odpočet úroků z hypotéky na vlastní bydlení v maximální částce 150 000,- Kč za rok. Nyní si může uplatnit až 300 000,- Kč.


09.09.2020 publikoval Lukáš Hejkrlík

Změna provozu v BENE

Bohužel kvůli nařízení Ministerstva zdravotnictví ze dne 9.9.2020 jsme nuceni opět upravit provoz v naší společnosti. Naše společnost bude pro klienty dále otevřena, nicméně bude od klientů vyžadován vstup pouze v rouškách. Prosíme tímto naše klienty, aby své doklady opět vhazovali do schránky a komunikovali zejména prostřednictvím telefonu nebo e-mailu. Nebráníme se ani případným video konferencím. Domluvené schůzky nejsou touto změnou zrušeny. Byli bychom rádi, kdyby právě schůzky v naší společnosti byly avizovány předem. Za tým BENE Bc. Lukáš Hejkrlík jednatel společnosti


09.09.2020 publikoval Lukáš Hejkrlík

Povinnost OSVČ platit zálohy na SP a ZP

Od měsíce září je opět nutné si nastavit zálohy na sociální a zdravotní pojištění, které Vám byly  vypočteny v rámci podání daňového přiznání a následně přehledů na OSSZ a příslušnou zdravotní pojišťovnu. První platba SP je splatná do konce září 2020 První platba ZP je splatná do 8.10.2020 Minimální výše SP pro hlavní činnost je ve výši 2 544,- Kč Minimální výše ZP pro hlavní činnost je ve výši 2 352,-Kč Ti OSVČ, které platili vyšší zálohy než minimální, platí tyto vyšší zálohy.


Sídlo firmy

BENE CB spol. s r.o.
E. Rošického 460/12
370 05 České Budějovice
SKYPE jméno: Firma BENE CB spol. s r.o.
E-mail: office@benecb.cz

IČO: 26020718
DIČ: CZ26020718
vedená v OR u KS České Budějovice, oddlíl C vložka 9344

Provozní doba

Pondělí - čtvrtek 08:00 - 16:00
Pátek 08:00 - 13:30
Polední pauza 11:00 - 12:00

Napište nám

Zásady ochrany osobních údajů a cookie

BENE CB spol. s r.o.

Všechna práva vyhrazena © 2018

Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové aplikace, k poskytování funkcí sociálních sítí,
personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám jeho návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.