Aktuality
01.12.2014 publikoval Lukáš Hejkrlík

Změna v životním pojištění

V posledních dnech chodí do schránek lidí dodatek k životnímu pojištění, které mají uzavřené se svojí pojišťovnou. Děje se tak kvůli změně zákona o daních z příjmů, který od roku 2015 dává dvě možnosti plátcům tohoto pojištění. Životní pojištění si lidé většinou zřizují jako zajištění na důchod, nicméně ho využívají i jako zhodnocení peněžních prostředků s dřívějším termínem výběru. V neposlední řadě mnoho firem nabízí tento druh pojištění jako benefit pro své zaměstnance, protože i firma může tímto způsobem optimalizovat své daně a to až do výše 30 000,- Kč ročně za jednoho zaměstnance. Jak pro obyčejné lidi, tak i pro společnosti přichází velká novinka od roku 2015.

1) Jste zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně činná.

Vždy na začátku roku dochází k vyúčtování daní ze závislé činnosti (§6 Zákona o daních z příjmu) a podání přiznání ze samostatné činnosti (§7 Zákona o daních z příjmu), z kapitálového majetku (§8 Zákona o daních z příjmu), z nájmu (§9 Zákona o daních z příjmu) a z ostatních příjmů (§10 Zákona o daních z příjmu). Poplatník daně si vždy může od základu daně odečíst odčitatelné položky, které snižují daňový základ a tedy i samotnou daň. Životní pojištění je právě jednou z odčitatelných položek, kterou můžete snížit daňový základ až o 12 000,- Kč. Ale pozor, od roku 2015 nebudete mít možnost si tuto odčitatelnou položku odečíst, jestliže počítáte s dřívějším výběrem naspořených prostředků. V případě, že chce, aby vaše životní pojištění dále plnilo účel pro snížení daní, je zapotřebí podepsat dodatek pojistné smlouvy a zaslat ji zpět na pojišťovnu.

Co se stane, když pošlete dodatek pojistné smlouvy a i přesto si částku vyberete dříve, než je sjednáno?

I tato situace je řešena změnou v daních z příjmu. V případě mimořádného výběru je poplatník povinen zdanit 10 let zpětně částku, o kterou si snížil svůj daňový základ, počínaje rokem 2015.

Příklad:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Podepsali jste dodatek ke svému životnímu pojištění, a tedy souhlasíte s tím, že nebude moci vybírat finanční prostředky do doby skončení tohoto pojištění (většinou dovršení 60 let věku). Na svém pojištění si platíte měsíčně 1 000,- Kč tedy 12 000,- Kč ročně, což je maximální odečitatelná částka od daňového základu. Na daních vám tedy vrátí maximálně 1 800,- Kč za rok. Po 15 letech od zřízení pojištění potřebujete finance vybrat. Nevyberete ale celých 180 000 zvýšené o zúročení, ale částku poníženou o rizikovou složku a správní poplatky. Tyto náklady jsou nejvyšší hlavně z počátku pojištění a postupem času se snižují. V našem případě tedy budeme předpokládat, že dostaneme 80% z naspořené částky.

Naspořeno za 15 let 180 000,- Kč
Zúročení 4% p.a. 66 898,- Kč
Celkem 246 689,- Kč
Odkupné 20% 197 351,- Kč
Dodanění 10 let zpětně 18 000,- Kč
Celkový zisk/ztráta – 649,- Kč

Zdroj: vlastní výpočet

Řešení:

V tom roce, kdy jste prostředky vybrali, zdaníte ve svém daňovém přiznání 120 000,- Kč jako ostatní příjem a na dani tudíž doplatíte 18 000,- Kč. Celkově po zaplacení 20% odkupného a daní na životním pojištění proděláte 649,- Kč. V tomto příkladu však není počítáno se změnou inflace a proto celková ztráta bude mnohem větší.

2) Jako firma platíte svým zaměstnancům životní pojištění.

Firma může každému zaměstnanci přispívat na jeho životní pojištění v libovolné výši, nicméně daňově uznatelným nákladem je pro firmu příspěvek maximálně 30 000,- Kč ročně na jednoho zaměstnance. Tyto náklady budou daňově uznatelné, jestliže bude zaměstnanec opět souhlasit s dodatkem pojistné smlouvy. V případě předčasného výběru s již podepsaným dodatkem, musí zaměstnanec zdanit nejenom svůj příspěvek na toto pojištění ale i příspěvek od zaměstnavatele a to opět platnou sazbou daně z příjmu v roce výběru. Pro zaměstnavatele se nic nemění, protože ten kdo porušil smlouvu, není zaměstnavatel, ale pojistník. V případě však, že dojde k porušení této pojistné smlouvy a zaměstnavatel dále přispívá zaměstnanci na jeho životní pojištění, nebude už tento příspěvek daňově uznatelným nákladem, ale bude se na něj pohlížet jako na vyplacení odměny, která podléhá vedle daně i sociálnímu a zdravotnímu pojištění.

Příklad:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Vedle vašeho příspěvku na životní pojištění z prvního příkladu, vám na toto pojištění přispívá i zaměstnavatel částkou 2 500,- Kč měsíčně. Jaký daňový dopad to bude mít při výběru po 15 letech?

Zaměstnanec Zaměstnavatel
Naspořeno za 15 let 180 000,- Kč 450 000,- Kč
Zúročení 4% p.a. 66 898,- Kč 167 247,- Kč
Celkem 246 689,- Kč 617 247,- Kč
Odkupné 20% 197 351,- Kč 123 449,- Kč
Dodanění 10 let zpětně 18 000,- Kč 45 000
Celkový zisk/ztráta – 649,- Kč – 1 202,- Kč
Celkem Zisk/ztráta – 1 851,- Kč

Zdroj: vlastní výpočet

Řešení:

Ve svém daňovém přiznání v roce výběru nebudete zdaňovat pouze částku 120 000,- Kč jako v prvním příkladu, ale částku navýšenou o příspěvek zaměstnavatele za posledních 10 let, tedy o 300 000,- Kč více. Jako v prvním příkladu ani zde není počítáno s navýšením inflace, takže celková ztráta bude mnohem větší.

Při zdaňování životního pojištění však záleží na konkrétním případu vypovězení smlouvy. Proto je dobré zjistit si veškeré informace o svých financích se svým finančním poradcem a na základě jeho doporučení zjistit, jaké dopady to bude mít na daňovou povinnost poplatníka. Z příkladu je ale jasně patrné, že toto pojištění při mimořádných výběrech ztrácí svůj smysl, protože zdaníte nejenom naspořené příspěvky, ale zpětně i odpočty na dani, které jste uplatnili v předchozích 10 letech.


Zpět
Sídlo firmy

BENE CB spol. s r.o.
E. Rošického 460/12
370 05 České Budějovice
SKYPE jméno: Firma BENE CB spol. s r.o.
E-mail: office@benecb.cz

IČO: 26020718
DIČ: CZ26020718
vedená v OR u KS České Budějovice, oddlíl C vložka 9344

Provozní doba

Pondělí - čtvrtek 08:00 - 16:00
Pátek 08:00 - 13:30
Polední pauza 11:00 - 12:00

Napište nám

Zásady ochrany osobních údajů

Informace o cookies

BENE CB spol. s r.o.

Všechna práva vyhrazena © 2018