Aktuality

Daň z přidané hodnoty


20.10.2020 Lukáš Hejkrlík

Nouzový stav - vládní nařízení č. 407/2020

Vážení klienti, rádi bychom Vás informovali kompenzacích pro podnikatele zasažené vládním nařízením. Oproti jarnímu stavu jsou zde již selektované obory, které mohou o kompenzaci žádat a tudíž již nejsou kompenzace plošné. Program Antivirus A   Program Antivirus A se prodlužuje do konce roku a to s novými parametry: Kompenzace mezd bude ve výši 100%, tj. včetně povinných odvodů SP a ZP (na jaře bylo pouze 80%) Maximální limit ve výši 50 000,- Kč, tj. včetně povinných odvodů SP a ZP (na jaře byl maximální limit 29 000,- Kč) Na příspěvek mají nárok ty společnosti, které byly kvůli nařízení vlády zcela uzavřeny, tj. např. restaurační zařízení. Ošetřovné   Ošetřovné bude náležet po celou dobu uzavření škol. Toto ošetřovné by podle vládního návrhu mělo činnit nejméně 400,- Kč denně. Čekáme na konečné rozhodnutí. Generální pardon   Generální pardon vyhlášený ve Finanční zpravodaji 22/2020 není plošný a vztahuje se jen na poplatníky s příjmy z určitých oborů podnikání a je podmíněn oznámením správci daně. Generální pardon se vztahuje pouze na daňové subjekty, u kterých je převažující část příjmů tvořena příjmy z činností, které byly omezeny nařízením vlády vyhlášeným pod č. 407/2020 Sb. Jedná se tedy o tyto příjmy: provozování restauračních zařízení a barů, provozování hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení, pořádání svatebních oslav, oslav vstupu do registrovaného partnerství a smutečních hostin, provozování cirkusů a varieté, – pořádání poutí a podobných tradičních akcí, pořádání kongresů a jiných vzdělávacích akcí, – pořádání veletrhů, provozování vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých koupališť, wellness zařízení. provozování zoologických zahrad a botanických zahrad, provozování muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií. Podmínka příjmů se posuzuje tak, že uvedené činnosti musí tvořit jediný či převažující zdroj příjmů v období od 1.6. do 30.9.2020. Hovoří se o příjmech, a tudíž by se její splnění mělo posuzovat podle příjmů i u subjektů, které vedou účetnictví. U fyzických osob jsou rozhodující příjmy podle § 6 až 9 zákona o daních z příjmů. Pro využití generálního pardonu je nutné podat oznámení finančnímu úřadu, které může být zasláno i e-mailem. Obsah oznámení není nijak specifikován. Stačí tedy oznámit, že subjekt provozuje např. restauraci, jejíž činnost je omezena nařízením vlády vyhlášeným pod č. 407/2020 Sb. a že provozuje např. i další činnost, ale v době od 1.6. do 30.6.2020 byla převažující část příjmů z restaurace. Pokud poplatník splňuje výše uvedené podmínky, tzn. jeho podnikání je omezeno nařízením vlády 407/2020 Sb., převažující část příjmů v rozhodném období plyne z příslušných činností a je podáno oznámení finančnímu úřadu, pak může poplatník využít těchto generálních pardonů: měsíční plátce může DPH za září, říjen a listopad uhradit do konce roku 2020 a nebude mu předepsán úrok z prodlení čtvrtletní plátce může DPH za 3. čtvrtletí uhradit do konce letošního roku bez sankce (úrok z prodlení) poplatní nemusí vůbec hradit letošní zálohy na daň silniční  (tj, že celá daňová povinnost za rok 2020 může být uhrazena jednorázově až do konce ledna 2021, tj. v termínu pro řádné podání přiznání k silniční dani za rok 2020). Pokud bude uhrazena až po 31.1.2021, pak se sankce bude počítat až na základě splatnosti celé této daně k 31.1.2021. je zrušena záloha na daň z příjmů fyzických či právnických osob k 15.12.2020, tedy záloha splatná v období od 15.10. do 15.12.2020.   Všechny uvedené úlevy platí jen při splnění výše uvedených podmínek, resp. týkají se pouze těch podnikatelů, kterých se dotýká nařízení vlády č. 407/2020 Sb.


18.05.2020 Lukáš Hejkrlík

Změna sazby DPH, Podpora pro malé s.r.o., Otevření BENE

Vážení klienti, rádi bychom Vás informovali o novinkách a změnách, které se chystají a nebo jsou již schválené. Prosím pečlivě si přečtěte změny, týkající se naší otevírací doby na konci těchto novinek. Změny sazby DPH Od 1.5.2020 je v platnosti změna některých sazeb DPH u služeb a zboží. Jedná se zejména o změnu sazeb a to u následujících komodit/služeb. Nově se uplatní 10% sazba u: Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí – Odvádění a čištění odpadní vod, včetně souvisejících služeb – Dodání vody (SV+stočné) – Půjčování nebo nájem knih, brožur, letáků, časopisů apod. – Služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech – Služby mytí oken prováděné v domácnostech – Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotní postižené občany – Opravy obuvi a kožených výrobků – Opravy jízdních kol – Kadeřnické a holičské služby – Prodej nealkoholických nápojů a točeného piva v restauračním zařízení (POZOR, při stánkovém prodeji se dále používá sazba 15% u nealkoholických nápojů a 21% u točeného piva a to z důvodu, že se nejedná o stravovací službu, ale prodej zboží)   Podpora pro malé s.r.o. Podmínky pro podporu malých s.r.o. nejsou stále k dispozici. Vládní návrh, který byl dále schválen poslaneckou sněmovnou vrátil senát k přepracování. Očekáváme, že tento týden budeme znát přesnější podmínky. Prosíme tedy o trpělivost.   Otevření BENE CB spol. s r.o. S koncem nouzového stavu chceme pro Vás již otevřít naší firmu, ale za určitých podmínek, které prosím respektujte. I nadále chceme udržovat určitý fyzicky odstup a pokud je možné, řešit věci po telefonu, e-mailu nebo videokonferenčním hovorem. Ostatní pravidla jsou popsány níže: 1. Dodávání dokladů Doklady nám prosím nadále vhazujte do naší schránky. Pokud budete cokoliv chtít probrat ohledně dokladů nebo i jiné problematiky, prosíme preferujte e-mailovou nebo telefonní komunikaci. Zelené desky na nové doklady Vám vždy předá naše asistentka Lucie Fikotová telefon: 727 818 583. Při vhození desek do schránky si zazvoňte na asistentku pro nové. 2. Zvonek u branky V období uzavření naší pobočky jsme nainstalovali video zvonek. Stačí tedy u branky vždy zazvonit na BENE CB a naše asistentka Vás vpustí. Dále Vám otevře hlavní dveře. Pokud budete chtít pouze nové desky na doklady, vyřídí to s Vámi venku. Pokud budete mít domluvenou schůzku, odvede Vás na konkrétní místo, kde schůzka proběhne. 3. Domlouvání schůzek Pokud bude nezbytně nutná osobní schůzka, prosím objednejte se předem, buďto e-mailem nebo telefonicky a to buď u konkrétního zaměstnance, asistentky, nebo u vedení společnosti. Striktně trváme na domlouvání schůzek a to do odvolání, s rouškami. Podrobné informace o dodržování pravidel budou vždy vyvěšeny na brance při vstupu do naší společnosti. S pozdravem Iva Hejkrlíková a Bc. Lukáš Hejkrlík


19.03.2020 Lukáš Hejkrlík

Novinky z ohledem na vládní opatření

Vážení klienti, prosím přečtěte si prosím pozorně níže uvedené články. Reagujeme tak na časté dotazy, které v tuto chvíli máte. Liberační balíček   Ministerstvo financí (dále jen „MF“) vydalo tzv. Liberační balíček. To co zaznívá v mediích, zcela nevystihuje záměr MF a praxe je zcela jiná, proto Vám chceme tento balíček představit. Není pravda, že PODÁNÍ daňového přiznání a zaplacení daně se odkládá pro fyzické a právnické k 1.7.2020. Termín bez odkladu daňovým poradcem je stále do 1.4.2020. MF pouze odpustí pokuty za pozdní podání nebo zaplacení daně. Otázkou však je, jestli v budoucnu nebude chtít správce daně požadovat důkazy, proč daný podnikatel nepodal a nezaplatil daň v termínu, tj. 1.4.2020. Odevzdání daně z příjmu fyzických osob Správce daně (dále jen „SD“) omezil na všech svých územních pracovištích úřední hodiny. Dle našich zkušeností úřední osoby již nepotvrzují kopie daňových přiznání jako tomu bylo dříve a to zejména kvůli rychlejšímu odbavení daňových subjektů. Jelikož jsme si vědomi, že naši klienti v budoucnu budou potřebovat ověřené přiznání např. kvůli hypotéce, není pro nás tento proces akceptovatelný. Proto těm OSVČ, kteří kvůli koronaviru dodali doklady déle, nebo již u nás neměli možnost přiznání podepsat a nemají datovou schránku navrhujeme následující postup: 1) Přiznání pošleme na místně příslušný finanční úřad poštou, jako potvrzení bude sloužit doručenka z pošty. Otázka však je, jak budou ještě otevřené pošty, které již také avizují omezení pracovní doby. Potvrzení od pošty však není dostačující doklad o podání, na kopii vždy bude chybět razítko finančního úřadu. 2) Přiznání Vám pošleme elektronickou formou (emailem) a vy si jej podáte sami. 3) Vytvoříme pro Vás plnou moc, kterou podepíšeme a poštou zašleme na místně příslušný finanční úřad. Tímto krokem pak můžeme podat Vaše přiznání skrz naší datovou schránku a mít tak potvrzení o podání. Všechny tyto výše zmíněné postupy jsou zcela v naší režii. Na to, jakou formou chcete podání realizovat se Vás bude tázat náš zaměstnanec. Přehledy na OSSZ a ZP vč. placení Ministerstvo sociální věcí stále neodložilo podání a placení sociálního a zdravotního pojištění pro OSVČ. Termín podání a placení je tedy stále 30.4. – 4.5.2020! Termíny pro DPH Termín pro podání DPH a dalších tvrzení s tím spojené jsou stále dle nastavených pravidel do 25. dne následujícího měsíce. Proto budeme stále apelovat na klienty, aby své doklady pro zpracování dodali včas. Posečkání daně   Klient může SD požádat o posečkání daně, tzn. např. o rozložení DPH na splátky, nebo navrhnout jiný termín. Žádost musí však mít veškeré náležitosti, tzn. popis problému, doložení účetních výkazů, bankovních výpisů atd. Již dnes víme, že pokud má klient např. v pokladně 1 mil. Kč a požádá o posečkání daně, protože mu zavřeli např. restauraci, SD této žádosti nevyhoví! Žádosti se musí psát individuelně a nyní dle Liberačního balíčku není třeba platit žádný poplatek. Pokud budete potřebovat zažádat o posečkání daně, prosím napište e-mail na lukas.hejkrlik@benecb.cz s tím, že my vyhodnotíme, jaké máme šance s žádostí. Upozorňujeme však, že tento úkon je pro nás víceprací, za kterou si budeme účtovat 1 000,- Kč. Problémy se zaměstnanci Chápeme Vaše obavy ohledně Vašich zaměstnanců. Jelikož mnoho provozů je zavřeno nebo nemůžou svoji práci vykonávat v zahraničí, dostáváme plno otázek ohledně řešení. Možnosti ohledně tohoto problému shrnuli kolegové z jiné daňové kanceláře zde. My níže shrneme možnosti a doplníme o další. 1) Zaměstnanec může pracovat Home office – náleží mu plná mzda 2) Zaměstnanec si může čerpat dovolenou. Zaměstnavatel může nařídit zaměstnanci dovolenou písemně a to alespoň 14 předem, není-li ve firemních směrnicích doba stanovena jinak. POZOR, se směrnicemi musí být zaměstnanec seznámen a musí stvrdit svým podpisem seznámení! – finančně mu ale zaplatíte stejně, jako kdyby byl v práci. 3) Zaměstnanci můžete přidělit jinou práci, pokud spadá do druhu práce sjednané v pracovní smlouvě. Typicky se bude jednat např. o skenování a třídění dokumentů v účetní firmě apod. – zaměstnanci náleží stejná mzda. 4) Zaměstnance můžete převést na jinou pracovní pozici, tzn. číšník může dělat pomocnou sílu v kuchyni, aby restaurace zajistila alespoň rozvoz jídel! POZOR, se změnou pracovní náplně musí opět zaměstnanec souhlasit a stvrdit to písemně! – zaměstnanci náleží stejná mzda. 5) Dohodnout se zaměstnancem na neplaceném volnu. O neplacené volno musí však zažádat sám zaměstnanec a nelze mu jej nařídit. Neplacené volno má však dopad na počítání důchodu, nemocenskou apod.! – zaměstnanci nevyplácíte po dobu neplaceného volna žádnou mzdu. Musí se však minimálně dopočítat minimální zdravotní pojištění, které Vám zaměstnanec bude dlužit a které za něj musíte odvést. 6) Domluvit se se zaměstnancem na zkrácení pracovního úvazku. S tím však musí zaměstnanec souhlasit. – sníží se odvodová povinnost i mzda zaměstnance 7) V případě, že má zaměstnanec děti do 10 let, může si zažádat o ošetřovné. V tom případě platí zaměstnanci OSSZ 60% z průměrného výdělku a to ode dne nástupu na ošetřovné po celou dobu trvání ošetřovného v rámci nouzového stavu. 8) V případě, že je zaměstnanec doma na povinné karanténě, náleží zaměstnanci 60% náhrady mzdy po dobu prvních 14 kalendářních dnů. Od 15. dne platí náhradu OSSZ. 9) Pokud budete chtít se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr, vše závisí na podmínkách, v tomto případě raději vše konzultujte s Vaší mzdovou účetní nebo s jednateli. Pokud nemá Vaše společnost žádnou možnost z výše uvedeného, náleží zaměstnanci podle §208 Zákoníku práce plná mzda! Je tu však možnost, kdy se v rámci vnitřní směrnice, kterou musí akceptovat a podepsat všichni zaměstnanci, dá snížit výplata mzdy na 60% průměrného výdělku. Jedná se o částečnou nezaměstnanost, kdy zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnancům práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jeho službách. (§209, odst. 2, zákoníku práce). Půjčka COVID Půjčka COVID je možností pro podnikatele zapůjčit si za určitých podmínek od státu bezúročnou půjčku s odkladem splátek. Podmínky pro splnění zápůjčky jsou vázány zejména na dosavadní situaci a není 100% jisté, jestli danou půjčku podnikatel dostane. Z ekonomického pohledu není tato půjčka řešením Vaší finanční situace, protože úvěr se bude muset splatit! Pokud budete trvat na součinnosti s naší kanceláří, budeme si za jednotlivou žádost účtovat poplatek 1 000,- Kč. Práce v BENE Naši zaměstnanci pracují v běžném režimu a to jak přímo v sídle společnosti tak home office. Pobočku Na Zlaté stoce jsme museli na základě opatření Vlády ČR uzavřít a zaměstnance stáhnout do sídla naší společnosti. Prosíme tímto všechny klienty, aby brali ohled na delší odezvu z naší strany, od zpracování daňových přiznání jsme se bohužel museli přesunout k řešení aktuální situace Vás všech, a to jak z ekonomického pohledu tak problému zaměstnanců, žádostí apod.  


15.03.2020 Lukáš Hejkrlík

Nařízení vlády a BENE CB spol. s r.o.

Vážení klienti, chtěli bychom Vás informovat o dosavadní situaci ohledně Nouzového stavu České republiky. Toto naše oznámení je jako reakce na nařízení vlády, naší provozní doby, Vaší daňové povinnosti atd. Prosím přečtěte si toto oznámení pozorně! Provozní doba a práce v BENE   Bohužel nedokážeme předvídat další omezení vlády, a proto jsme se rozhodli s platností od 16.3.2020 uzavřít naší společnost pro naše klienty a i Vaše zaměstnance. Nadále jsme však pro klienty k dispozici na telefonu nebo skrz e-mailovou komunikaci, případně na sociálních sítích. Jelikož toto opatření limituje naší vzájemnou spolupráci prosíme Vás o následující: 1) dokumenty k DPH nám prosím vhazujte do naší schránky, kterou několikrát denně vybíráme. Vláda se zatím zcela jasně nevyjádřila k posunutí termínů, respektive mluví se stále pouze o prominutí penále a úroků z pozdě zaplacené daně, proto budeme nadále trvat na zaběhlém režimu donesení dokladů nejdéle do 15 dne následujícího měsíce. Klient však může využít zasílání dokumentů přes e-mail, úschovnu nebo naší připravenou aplikaci pro předání dokladů (v tomto případě se prosím obraťte na Bc. Lukáše Hejkrlíka, e-mail: lukas.hejkrlik@benecb.cz) 2) dokumenty k dani z příjmu fyzických a právnických osob nám prosím zanechte ve schránce a nebo jak bylo uvedeno v bodě 1) zašlete přes jiný komunikační kanál 3) dokumenty ke mzdám nám prosím zašlete buď e-mailovou komunikací a nebo jak bylo popsáno v bodě 1) zanechte ve schránce. Pokud Váš zaměstnanec bude potřebovat potvrdit příjmy na ošetřovné, hypotéku, úřad práce apod., bude nutné se spojit s naší mzdovou účetní a dořešit způsob předání vyplněných dokumentů. Budeme však preferovat e-mailovou komunikaci. V případě předem domluveného osobního kontaktu v naší provozovně, Vás žádáme, abyste  potřebné dokumenty  Vašich zaměstnanců nosili výhradně Vy – zaměstnavatelé. Kontakt na mzdovou účetní: - Ivana Pláňková, e-mail: ivana.plankova@benecb.cz, telefon: +420 724 238 338 - Karin Honetschlägerová, e-mail: karin.honetschlagerova@benecb.cz, telefon: + 420 602 716 107 4) V případě ošetřovného Vašich zaměstnanců je potřeba postupovat následovně: Zaměstnanec si nechá potvrdit formulář ošetřovného ve školním zařízení, kam jeho dítě dochází. Poté si zaměstnanec vyplní spodní část ošetřovného. Důležité je, aby zaměstnanec  vyplnil, od kdy do kdy bude ošetřovné čerpat. Teprve poté, může formulář odevzdat svému zaměstnavateli, který potvrdí nepřítomnost zaměstnance na druhé straně formuláře a poté ho předá do naší kanceláře, kde budou dokompletovány potřebné podklady pro Správu sociálního zařízení. 5) poradenství zejména z hlediska řešení výsledků hospodaření za rok 2019 budeme řešit pouze telefonickou nebo e-mailovou komunikací. V úvahu ještě přichází videokonferenční hovory, domluvené po předchozí domluvě. Závěrem: Očekáváme nyní větší množství dotazů na řešení aktuální situace ohledně dopadů nařízení vlády na Vaše podnikání. Prosím buďte tedy trpěliví a vyčkejte na naše odborné posouzení, které se ale bohužel každý den může měnit. Daňové povinnosti Už během minulého týdne jsme měli několik hovorů a dotazů zejména na daňové povinnosti z hlediska daně z příjmu za minulý rok. V dosavadní situaci nemůžeme garantovat to, co je již několikrát zmíněno v médiích ohledně odkladu daní a odpuštění příslušenství daně. Musíme čekat na jasné stanovisko zejména od Ministerstva financí a Ministerstva práce a sociálních věcí. Bez jasného stanoviska potvrzeného vyhláškou/zákonem musíme dodržet běžné termíny a o to prosíme i Vás. Pokud nastane nová skutečnost, která bude výše zmíněnými úřady validována, obratem Vás o ni budeme informovat skrz tento newsletter, na webových stránkách a na našem Facebookovém účtu. Nepotvrzené informace k 15.3.2020 dopoledne Zde vypisujeme několik nepotvrzených informací, které nám zasílá např. komora daňových poradců, hospodářská komora apod. Na odkazu zde se můžete dočíst, kdo a jak má upravit svou provozní dobu. Dnes, tj. neděle 15.3.2020 očekáváme další vyjádření vlády. V daňových záležitostech nejspíš vláda rozhodne v příštím týdnu.


23.01.2020 Lukáš Hejkrlík

Kniha jízd z pohledu daně z příjmu a DPH

Tento článek se věnuje problematice vozidel, které používáte k podnikání. Pro správné pochopení celé problematiky je nutné rozdělit tento článek do dvou pohledů, z hlediska daně z příjmu a z hlediska daně z přidané hodnoty. Vše jako celek Vám určí výsledek, jestli psát knihu jízd, jaké jsou daňové dopady, a čeho se případně vyvarovat. 1. Co je třeba Abychom správně evidovali náklady a DPH pro rok 2020 je zapotřebí na doklady, které se vztahují k vozidlům psát rozlišující poznámku v podobě SPZ nebo typu vozidla. Jelikož problematika knihy jízd je náročná, prosím nechte si osobně vysvětlit problematiku, která je níže popsaná. 2.Kniha jízd z hlediska daně z příjmu U vozidel z hlediska daně z příjmu se musí psát kniha jízd v tom případě, když si podnikatel do nákladů (v daňové evidenci výdajů, dále jen „nákladů“), uznává skutečné náklady na pohonné hmoty (dále jen „PHM) a parkovné. Podnikatel se však může rozhodnout, využít výhodnější paušální výdaje dle §24 odst. 2) písm. zt) Zákona o dani z příjmu, a tedy na maximálně tři vozidla v obchodním majetku, využít paušální náklady na vozidlo ve výši 5 000,- Kč u právnických osob, respektive 4 000,- Kč u fyzických osob. Co to znamená Vám demonstrujeme na následujících příkladech. 1.Právnická osoba  Vlastníte s.r.o., které ve svém majetku eviduje 3 vozidla (BMW, VW, OPEL). V průběhu roku evidujete v účetnictví náklady bez DPH viz tabulka: Vozidlo/náklad BMW VW OPEL PHM 48 580,- Kč 68 480,- Kč 33 410,- Kč Parkovné 1 200,- Kč 0,- Kč 250,- Kč Opravy vozidla 48 000,- Kč 2 580,- Kč 120 850,- Kč Celkem 97 780,- Kč 71 060,- Kč 154 510,- Kč Celkové náklady na vozidla jsou ve výši 323 350,- Kč, což jsou náklady vynaložené za účelem zisku. Pokud byste tyto náklady obhajovali před finančním úřadem, ke všem vozidlům byste museli doložit knihu jízd. Varianta A) Správný daňový poradce nebo účetní by na první pohled měl upravit výsledek hospodaření, a to u vozidel BMW a OPEL. Proč? Pokud bychom využili paušální výdaje na vozidla BMW a OPEL, snížili bychom daňovou povinnost klienta a to následovně. Vozidlo/náklad BMW OPEL Poznámka PHM 48 580,- Kč 33 410,- Kč V daňovém přiznání zvýšíme o tyto částky výsledek hospodaření Parkovné 1 200,- Kč 250,- Kč V daňovém přiznání zvýšíme o tyto částky výsledek hospodaření Paušální náklady 60 000,- Kč 60 000,- Kč V daňovém přiznání snížíme výsledek hospodaření. Oprava vozidla 48 000,- Kč 120 850,- Kč Bez korekce Celkem náklad 108 000,- Kč 180 850,- Kč Po úpravách Z příkladu je patrné, že po korekci jsou celkové náklady na vozidla ve výši 359 910,- Kč (BMW a OPEL po úpravě + původní VW). Pokud byste měli obhajovat tyto náklady před finančním úřadem, postačilo by psát knihu jízd pouze na vozidlo VW. Paušální náklady na vozidlo nahrazují administrativu s psaním knihy jízd. Varianta B) Pro úplnou ochranu zde vyvstává možnost, že i vozidlo VW bychom převedli na paušální náklady, a to i s tím vědomím, že je to pro nás ztrátové v únosné míře. V tom případě by daňový poradce vyhodil z nákladů 68 480,- Kč, aby tam hned poté vložil 60 000,- Kč. Celkové náklady na všechny vozidla za celý rok byly ve výši 351 430,- Kč, což je stále více, než v případě využití skutečných nákladů na PHM, viz zadání tohoto příkladu. U této varianty by klient nemusel psát knihu jízd u žádného z vozidel. 2. Fyzická osoba U fyzických osob je situace oproti právnických osob lehce odlišná, a to zejména z důvodu toho, že se předpokládá, že minimálně jedno vozidlo využívá fyzická osoba i ke svým soukromým účelům. Paušální náklady na vozidlo, které využívá fyzická osoba k soukromým účelům je ve výši 4 000,- Kč. Náklady spojené s tímto vozidlem se pak musí také krátit, a to ve výši 20%. Nastíníme stejný příklad jako u právnické osoby, kdy vlastníte 3 vozidla (BMW, VW, OPEL) s tím, že vozidlo BMW využívá fyzická osoba i ke svým soukromým účelům. Vozidlo/náklad BMW – soukromé VW OPEL PHM 48 580,- Kč 68 480,- Kč 33 410,- Kč Parkovné 1 200,- Kč 0,- Kč 250,- Kč Opravy vozidla 48 000,- Kč 2 580,- Kč 120 850,- Kč Celkem 97 780,- Kč 71 060,- Kč 154 510,- Kč Opravy vozidla BMW se musí krátit minimálně o 20% a tudíž v průběhu roku a nebo v rámci daňového přiznání musí náklady ve výši 9 600,- Kč zvýšit výsledek hospodaření fyzické osoby. Na ostatní vozidla bychom v rámci nepsání knihy jízd uplatnili také paušální náklady, ale ve výši 5 000,- Kč, protože  ostatní vozidla využíváme pouze k podnikání za účelem zisku. Celkové náklady na vozidla by vypadaly podle tabulky, viz níže. Vozidlo/náklad BMW VW OPEL Poznámka PHM 48 580,- Kč 68 480,- Kč 33 410,- Kč V daňovém přiznání zvýšíme o tyto částky výsledek hospodaření Parkovné 1 200,- Kč 0,- Kč 250,- Kč V daňovém přiznání zvýšíme o tyto částky výsledek hospodaření Oprava vozidla 38 400,- Kč (tj. 80% z 48 000,- Kč) 2 580,- Kč 120 850,- Kč V daňovém přiznání korekce ve výši 9 600,- Kč Paušální náklady 48 000,- Kč (protože využívá i k soukromým účelům) 60 000,- Kč 60 000,- Kč V daňovém přiznání snížíme výsledek hospodaření. Celkem 86 400,- Kč 62 580,- Kč 180 850,- Kč Celkové výdaje na vozidla za konkrétní rok činí 329 830,- Kč, což po úpravách i povinných korekcích je stále vyšší náklad, než z původního zadání. Ani na jedno vozidlo v tomto případně není třeba psát knihu jízd. 3.Kniha jízd z hlediska DPH Z hlediska DPH platí jednoduché pravidlo a to, pokud si uplatňuji na jakékoliv položce ke konkrétnímu vozidlu DPH, byť je to pouze pár korun, musí klient knihu jízd psát. Toto  pravidlo platí i při samotném pořízení vozidla. Navodíme stejný příklad jako zde byl u daně z příjmu s tím, že vozidlo OPEL jste koupili neodpočtové, tj. od soukromníka a nenárokovali jste si DPH. Vozidlo/náklad BMW – ODPOČTOVÉ VW – ODPOČTOVÉ OPEL – NEODOPOČTOVÉ PHM 48 580,- Kč 68 480,- Kč 33 410,- Kč Parkovné 1 200,- Kč 0,- Kč 250,- Kč Opravy vozidla 48 000,- Kč 2 580,- Kč 120 850,- Kč Celkem 97 780,- Kč 71 060,- Kč 154 510,- Kč 1.Právnická osoba  U všech vozidel jste si v průběhu roku uplatňovali odpočet DPH na jednotlivých druzích nákladů a to následovně. Vozidlo/DPH Bez DPH DPH 21% BMW 97 780,- Kč 20 534,- Kč VW 71 060,- Kč 14 923,- Kč OPEL 154 510,- Kč 32 447,- Kč CELKEM 323 350,- Kč 67 904,- Kč Dle jednoduchého pravidla vzniká povinnost právnické osobě psát na všechny vozidla knihu jízd, aby si mohla uplatnit nárok na odpočet DPH ve výši 67 904,- Kč. V případě daňové kontroly a nedoložení knihy jízd finanční úřad doměří podnikateli neoprávněný odpočet DPH ve výši 67 904,- Kč, dále pokutu z této částku ve výši 20%, tj. 13 581-, Kč a dále úrok z prodlení do dne zaplacení doměřené daně a to ve výši 14%+REPO sazbu za každý den prodlení. 2. Fyzická osoba U fyzických osob platí stejná pravidla jako u právnických osob, ale opět s výjimkou. U vozidla používaného pro soukromé účely se musí krátit DPH již v průběhu roku minimálně o 20%, a nebo podle skutečně napsané knihy jízd. V našem případě se jedná o vozidlo BMW, kdy je 100% nárok na odpočet DPH ve výší 20 534,- Kč, klient si však může uplatit maximálně 80% z nároku na odpočet, tj. 16 427,- Kč. 3. Společné parametry z hlediska DPH  Při pořízení vozidla s DPH si klient uplatňuje 100% nárok na odpočet DPH. Pokud si nárok uplatní, musí  psát knihu jízd.  U fyzických osob, kdy se vozidlo pořizuje i k soukromým účelům, musí být DPH kráceno ihned při pořízení vozidla. Pokud knihu jízd nepíšete, musí daňový poradce v posledním daňovém přiznání vyrovnat rozdíl v DPH, jak v nároku na odpočet daně uplatněný v průběhu roku, tak i jako 1/5 z odpočtu DPH při pořízení samotného vozidla dle §78 zákona o dani z přidané hodnoty. 4.Kniha jízd Celý tento článek byl věnován evidenci jízd z hlediska daně z příjmu a z hlediska DPH. Co však musí kniha jízd obsahovat, aby obstála u případné kontroly z finančního úřadu? Finanční úřad  knihu jízd od podnikatelů vyžaduje, a také v mnoha případech rozporuje jednotlivé jízdy, proto je třeba knihu jízd psát řádně tak, aby co nejvíce odpovídala skutečnosti. Kniha jízd musí obsahovat následovné Položka Poznámka Datum jízdy Datum, kdy daná jízda proběhla Čas jízdy od/do Od kdy do kdy daná jízda proběhla Jakým vozidlem jízda proběhla Nejlépe na záhlaví samotné knihy jízd s popisem vozidla jako je, značka, typ a SPZ případně vin karosérie Počet ujetých kilometrů Počet ujetých kilometrů. Účel cesty Krátký popis účelu cesty Stav tachometru Stav tachometru po ujetí cesty, který musí souhlasit s tachometrem ve vozidle Množství PHM podle dokladu od tankování se zde napíše počet natankovaných litrů PHM Jak již bylo psáno v úvodu této podkapitoly, je zapotřebí, aby veškeré údaje odpovídali skutečnosti a byly prokazatelné. 5.Shrnutí Tato podkapitola shrnuje podkapitoly výše popsané a dává jednoduchý rozcestník k tomu, jak správně naložit s informacemi v problematice knihy jízd samotné, tak z hlediska daně z příjmu a DPH. Paušální výdaje na PHM může podnikatel uplatnit maximálně na 3 vozidla, u kterých je podnikatel zapsán jako provozovatel vozidla (jsou na IČ a zařazeny do obchodní majetku) V případě paušálních nákladů se musí výsledek hospodaření zvýšit o uplatněné náklady na PHM a parkovné Paušální náklady u právnických osob jsou ve výši 5 000 za měsíc. U fyzických osob pak 4 000,- Kč za měsíc/jedno auto, na každé další pak 5.000,- Kč/měsíc. Z hlediska daně z příjmu nemusí podnikatel vést knihu jízd u vozidel, u kterých uplatňuje paušální náklady Pokud fyzicky osoba používá vozidlo i k osobní účelům, je zapotřebí krátit i ostatní náklady, a to nejméně ve výši 20% nebo dle poměru ujetých km v  knize jízd Pokud si klient uplatňuje DPH na jakékoliv položce související s vozidlem, musí psát knihu jízd Kniha jízd musí být součástí účetní závěrky za daný rok Veškeré dotazy na tuto problematiku směřujte prosím na zaměstnance naší společnosti nebo na samotné vedení.


05.04.2017 Lukáš Hejkrlík

Upozornění pro plátce DPH

Vážení klienti, finanční úřady jsou nyní již velmi striktní s předepisováním pokut za pozdní podání kontrolního hlášení, respektive pokuty za pozdní podání, předepisuje automaticky software finanční správy. Právnické osoby mají dle § 101e odst. 1) Zákona o DPH zasílat hlášení do 25. dne po skončení kalendářního měsíce tzn., že pokud tento 25. den připadne na sobotu, neděli či svátek, i tak musí právnické osoby mít hlášení zaslané. V případě zaslání hlášení o den později, se vystavujete automatické pokutě 1 000,- Kč v případě, že FÚ nevyzve o zaslání kontrolního hlášení dodatečně. V tomto případě pak má poplatník automatickou pokutu 10 000,- Kč. U Fyzických osob je režim jednodušší. OSVČ posílají kontrolní hlášení spolu s přiznáním k DPH dle § 101e odst. 2) Zákona o DPH, tudíž zde neplatí režim do 25. dne vysvětlený výše. Pokuty za opožděné zaslání kontrolního hlášení jsou však pro oba subjekty totožné. Žádáme tedy všechny naše klienty, aby dodávali dokumenty k zaúčtování včas a to nejpozději do 15. dne v měsíci! Pokud naši zaměstnanci nebudou mít podklady včas, předem vás upozorní a to buďto e-mailem nebo telefonicky. V případě, že dokumenty obdržíme po 20. dni v měsíci, dovolujeme si vás informovat, že vám budeme účtovat položku za expresní zpracování účetnictví ve výši 1 000,- Kč. Bohužel s nárůstem byrokracie a administrativy již nejsme schopni plně zvládat naši práci včas, pokud nedostaneme od vás podklady k zaúčtování. Prioritou a cílem je pro nás vždy mít účetnictví úplné a správné a mít dostatek prostoru pro případné korekce a dodání zbytku dokladů. Rozsah účetnictví, který potřebujeme mít dodaný do termínu jsou zejména: – bankovní výpisy – faktury vystavené – ostatní příjmy (příjmové pokladní doklady, EET sumarizace apod.) Bc. Lukáš Hejkrlík Jednatel společnosti


30.11.2016 Lukáš Hejkrlík

EET již zítra!

Již zítra začíná ostrý start EET pro stravovací a ubytovací služby. Všichni naši klienti by měli být na start připraveni, osobně jsme objížděli v průběhu listopadu všechny klienty, kterých se EET týká. Jednou z podmínek ze zákona je však ještě mít vylepenou cedulku nejlépe na vstupních dveří do provozovny, že daný podnik již EET podléhá. Proto prosíme ty klienty, kteří tuto povinnost ještě nesplnili, aby si cedulku v provozovně vylepili. Vyberte si ze tří možných variant z běžného režimu.  


01.11.2016 Lukáš Hejkrlík

Informační cedulka EET

EET se nám každým dnem blíží. Jednou z povinností od prosince je také vyvěšení informačního oznámení, že v prodejně již dochází k EET. Nezapomeňte tedy informační povinnost mít vylepenou u vstupu do vaší provozovny. Finanční úřad a i celní správa může za nevyvěšení této povinnosti udělit pokutu až do výše 50 000,- Kč. Soubor ke stažení zde: Informační povinnost EET


24.10.2016 Lukáš Hejkrlík

EET a spropitné - evidujte vše, je to levnější

Žádný zákon neupravuje přesné zdanění spropitného. Tudíž se vychází ze dvou způsobů, jak spropitné zdanit. Prvním příkladem je, že spropitné plyne přímo podnikateli a ten jej dále využívá dle svého uvážení. Druhým příkladem je, že spropitné náleží zaměstnancům. Podívejme se na jednotlivé daňové dopady a dopady z hlediska EET. 1. Spropitné náleží podnikateli V tomto případě je potřeba na účtenku uvést tržbu, vč. příslušné sazby DPH (předpokládejme sazbu 15% DPH) + spropitné, vč. příslušné sazby DPH (15% od 1.12.2016). Daňový dopad Podnikatel musí odvést DPH z celé částky včetně spropitného Dále musí podnikatel odvést daň z příjmu ze spropitného bez DPH Podnikatel musí evidovat v rámci EET!  2. Spropitné náleží zaměstnanci V tomto případě je potřeba na účtenku uvést tržbu, vč. příslušné sazby DPH (předpokládejme sazbu 15% DPH). Spropitné se již vypisovat nemusí! Daňový dopad Podnikatel musí odvést DPH z částky bez spropitného Podnikatel musí odvést 34% ze spropitného na SP a ZP Podnikateli nevzniká povinnost tuto tržbu evidovat v EET a ani vypisovat na účtenku. Podnikatel však musí vést zvláštní evidenci spropitného a pak například: Celkové spropitné za jednotlivý měsíc rozdělí rovnoměrně (například dle odpracovaných dnů) mezi své zaměstnance. Spropitné rozdělí každému zaměstnanci dle jeho zásluh (je potřeba evidence dle zaměstnanců). Jiné dopady spropitného V případě, že se podnikatel rozhodl vyúčtovávat spropitného tímto způsobem, vystavuje se několika dle našeho názoru negativním situacím: Spropitné nemusí být na účtence vypsané. V případě hosta „prudiče“ se vystavuje personál vysvětlování, proč na účtence není spropitné uvedeno. Sám host „prudič“ může nahlásit tuto skutečnost na finanční úřad, který může zahájit místní šetření či daňovou kontrolu. V případě, že se „nepoctivý“ podnikatel rozhodl evidovat spropitné tímto způsobem, nicméně ve výplatních páskách spropitné není zaevidováno, vystavuje se v případě daňové kontroly rozsáhlému vysvětlování. Tento fakt může finančnímu úřadu nahlásit sám zaměstnanec. Podnikateli by tak hrozilo trestní stíhání za obcházení placení daně, odvodu na SP a ZP nebo pokuta za neevidování tržeb a to až do výše 500 000,- Kč. V případě úhrady platební kartou dochází k další evidenci, respektive nastavení vašeho pokladního systému o položku spropitné. Z hlediska účetnictví může tak docházet k dodatečnému účtování.  Kladem tohoto postupu je stále však pozitivní motivace personálu. Otázka však je, jestli ta evidence a starosti podnikateli stojí za to 3. Příklad spropitného Pro správné rozhodnutí, k jaké variantě se přiklonit uvádíme krátký příklad obou možností. Příklad je tvořen na právnickou osobu (s.r.o.), plátcem DPH, podnikající v pohostinství s jedním zaměstnancem a s čísly za jeden měsíc.   Spropitné pro podnikatele Nakoupené zboží / 15% DPH 217 391,- Kč 32 609,- Kč DPH Prodej zboží / 15% DPH 434 783,- Kč 65 217,- Kč DPH Spropitné podnikateli / 15% DPH 1 739,- Kč 261,- Kč DPH Odvod DPH za měsíc 65 217 + 261 – 32 609 = 32 869,- Kč Hrubá mzda zaměstnance 15 000,- Kč Náklad na mzdu zaměstnance = HM * 1,34 15 000 * 1,34 = 20 100,- Kč Základ pro daň z příjmu 434 783 + 1 739 – 217 391 – 20 100 = 199 031,- Kč Daň z příjmu 19% 37 810,- Kč Zisk po zdanění 199 031 – 37 810 = 161 221,- Kč Spropitné pro zaměstnance Nakoupené zboží / 15% DPH 217 391,- Kč 32 609,- Kč DPH Prodej zboží / 15% DPH 434 783,- Kč 65 217,- Kč DPH Spropitné zaměstnanci / není DPH 2 000,- Kč 0,- Odvod DPH za měsíc 65 217 – 32 609 = 32 608,- Kč Hrubá mzda zaměstnance + spropitné 15 000 + 2 000 = 17 000,- Kč Náklad na mzdu zaměstnance = HM * 1,34 17 000 * 1,34 = 22 780,- Kč Základ pro daň z příjmu 434 783 – 217 391 – 22 780 = 194 612,- Kč Daň z příjmu 19% 36 860,- Kč Zisk po zdanění 194 612 – 36 860 = 157 752,- Kč Podnikatel vs. Zaměstnanec Zisk po zdanění varianta podnikatel 161 221,- Kč Zisk po zdanění varianta zaměstnanec 157 752,- Kč Rozdíl 3 469,- Kč Z výše uvedeného příkladu vyplívá, že evidovat tržby jako celek (varianta podnikatel) ušetří z 2 000 spropitného podnikateli na zisku minimálně 3 469,- Kč. Po odečtení DPH, které v případě varianty podnikatele musí podnikatel odvést, pak vychází čistý cash-flow zisk ve výši 3 208,- Kč (3 469 – 261 DPH). 4. Závěrem Otázek a nejasných odpovědí na téma spropitného bylo v médiích mnoho a to nejen v rámci EET. Myslíme si, že tímto článkem dáváme podnikatelům jasnou odpověď a nyní je pouze na nich, jakým směrem chtějí spropitné dále řešit. Pokud chcete dát na naše doporučení, evidujte tržby jako celek včetně spropitného. Z hlediska zisku je to pro podnikatele levnější záležitost. Ušetříte si mnoho starostí z další evidencí a vyhnete se i problémům od hostů či vlastních zaměstnanců. Pokud vaši zaměstnanci byli na spropitné zvyklí, není přeci problém dle vlastního uvážení jim odměnu jako takovou dát, to zákon nezakazuje.


16.08.2016 Lukáš Hejkrlík

Pozor, EET se vás může týkat dříve, než si myslíte.

Denně pro vás sledujeme novinky z problematiky EET. Bohužel neumíme odpovědět na všechny dotazy, protože ani v půlce srpna (tzn. necelé 4 měsíce před první vlnou) finanční správa a ani ministerstvo financí nevysvětlilo kdo, kdy a jak má EET správně evidovat. Sepsali jsme vám v krátkosti hlavní body, o kterých se nyní mluví nejen mezi podnikateli ale i v médiích.   Kadeřnictví prodávající kafe je jako hospoda, tzn. EET se na podnikatele vztahuje již od prosince. Všichni podnikatelé se musí mít na pozoru před strašákem jménem EET. V případě, že provozujete například kadeřnictví a jako nadstavbu svého podnikání nabízíte i kafe či jiné nápoje nebo pochutiny, dopadne na vás EET již od letošního prosince. Jak se tomu vyhnout? Nápoje či potraviny nabízejte jako součást svých služeb, například za ostříhání kafe zdarma. Tzn. že marži za kafe započítáte do svých služeb a na výsledné účtence bude pouze položka za střih. Sankce při porušení EET Z médií se stále ozývá, že mnoho podnikatelů na EET nejsou stále připraveni. Podnikatelé si však neuvědomují, jaké sankce jim, v případě porušení některých procesních postupů, mohou hrozit. sankce do 500 000,- Kč za správní delikt, tj. závažné maření EET. Ke správnímu deliktu může dojít například: nezaslání datovou zprávou údaje o evidované tržbě nevystavení účtenky tomu, od koho přijímáme peníze sankce do 50 000,- Kč za správní delikt například za neumístění informačního oznámení, povinnost zacházet s autentizačními údaji nebo certifikátem pro EET tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. uzavření provozovny pozastavení výkonu činnosti, při které dochází k EET   EET se nevztahuje pouze na výběr hotovosti Mnoho podnikatelů žije v iluzi, že EET eviduje pouze výběr hotovosti od konečného spotřebitele. EET však bude evidovat mnohem více: hotovost stravenky platby kartou platby přes internetové peněženky (PayPal apod.)   Vyjádření ministra financí Ing. Andreje Babiše k některým problematickým otázkám.   EET se bude týkat úplně všech podnikatelů, tzn. že pokud jste OSVČ a máte pouze vedlejší činnost, i tak se vás EET bude týkat. Nejsou žádné limity a ani výjimky jako v ostatních zemích. Švédsko – nemusí evidovat podnikatelé s obratem nižším než 18 600,- EUR ( cca 500 tis. Kč.) Portugalsko – nemusí evidovat podnikatelé s obratem nižším než 100 000,- Kč (cca 2,7 milionu Kč) Rakousko – nemusí evidovat podnikatelé s obratem nižším než 15 000,- EUR ( cca 400 tis. Kč) Slovinsko – (v návrhu) nemusí evidovat podnikatelé s obratem nižším než 7 500,- EUR ( cca 200 tis. Kč) Chorvatsko –nemusí evidovat ty OSVČ provozující řemeslnou činnost a s nižším obratem než 19 700,- EUR ( cca 530 tis. Kč) nebo ty OSVČ podnikající v zemědělství s nižším obratem než 10 500 EUR (cca 280 tis. Kč). Obě skupiny OSVČ však nesmí být plátci DPH Finanční úřady budou první dva měsíce hodní, jak napsal pan ministr na svých FB stránkách u těch restauračních zařízení, které budou mít výrazné zvýšení tržeb po zavedení EET. Tomuto výroku snad ale nemůžeme věřit, proto je vhodné se na EET připravovat již nyní. Spropitné v restauracích se nebude evidovat v případě, že spropitné půjde přímo restauračnímu personálu. Zde však vzniká nový problém, spropitné by měl každý zaměstnanec dostat jako prémii do své hrubé mzdy a finanční úřad se na to zaměří v případě kontroly.  


08.07.2016 Lukáš Hejkrlík

Nový daňový balíček

Vláda schválila nový daňový balíček, který přináší změny nejen pro podnikatele. Velkou změnou je nový způsob vyplácení daňových bonusů, kdy do základu daně nebudou vstupovat příjmy z kapitálové činnosti a z pronájmu. Tzn., že pokud budete žádat o vyplacení daňového bonusu na vyživované dítě, musíte dosáhnout daňového základu minimálně šestinásobku minimální mzdy, tj 59 400,- Kč a to ze samostatně výdělečné činnosti nebo s činnosti závislé. Další změnou, která by mohla ulehčit správu daní a poplatků je zavedení platebních terminálů. Konečně tedy půjde správa s dobou a nebudete muset nosit na některé úřady hotové peníze. V oblasti DPH vláda přichystala dvě změny. První je zavedení tzv. nespolehlivé osoby. To je osoba, která má za poslední 3 měsíce nedoplatek na DPH více jako 500 000,- Kč, je podezřelá z podvodu na DPH nebo ji FÚ vyměří pokutu ve výši 500 000,- Kč. Druhá změna je rozšíření tzv. reverse charge mezi plátci DPH, tedy že povinnost přiznat a zaplatit daň přenáší dodavatel na odběratele. Ten v případě splnění podmínek dle zákona o DPH uplatní DPH i na vstupu, tudíž obchod je daňově negativní pro obě strany. Zdroj: http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vlada-schvalila-novy-danovy-balicek-prinasi-radu-zmen/1369440


30.05.2016 Lukáš Hejkrlík

Novinky EET

Přinášíme novinky ze světa EET ve třech bodech: Vláda smetla ze stolu návrh opoziční TOP 09 o zúžení povinnosti EET pro drobné podnikatele. Ministerstvo financí začalo uvažovat o zavedení účtentkové loterie v souvislosti se zavedením zákona o EET. Od června se můžeme těšit na mediální kampaň, proč je EET pro náš stát výhodná. Rozpočet kampaně se bude pohybovat okolo 28 milionu korun. Na stránkách www.etrzby.cz se také dočtete o EET a jeho průběhu viz přiložený záznam. Záznam z prezentace Novinky z informační kampaně a příprav EET: Elektronická evidence tržeb: Narovnání podnikatelského prostředí   Podnikatelé si oprávněně stěžují, že nemohou konkurovat těm, kteří získávají ekonomickou výhodu díky daňovým únikům  Problém krácení tržeb v ČR dosahuje 170 mld. Kč ročně!  Průzkum STEM (2015, 2016) = daňová morálka obchodníků, prodejců zboží a služeb je dnes špatná  Narovnání podnikatelského prostředí  odstranění nespravedlnosti  odstranění psychologické bariéry pro nové podnikatel  zvýšení efektivity ekonomického prostředí Pozitivní zkušenosti v zahraničí – evidence tržeb zavedena již v 16 zemích EU (například všechny země V4, Rakousko) Elektronická evidence tržeb: Dodatečný příjem státu, obcí a krajů V minulosti bylo receptem na špatný výběr daní zvýšení daňových sazeb Sazby DPH při vstupu do EU: 5 % a 19 % Sazby DPH v roce 2013: 15 % a 21 % MF odmítá zvyšování daní receptem je lepší výběr! Odhadovaný přínos evidence tržeb = 18 mld. korun ročně Z toho 4 mld. pro obce a 1,5 mld. pro kraje Díky evidenci tržeb dojde ke snížení sazby DPH u stravování o 6 procentních bodů Podpora podnikatelů: jednorázová sleva na dani z příjmů 5 000 Kč Harmonogram náběhu evidence tržeb  Legislativní průběh – zákon o evidenci tržeb: • 10. února 2016 – schválila Poslanecká sněmovna po 236 dnech a 45 hod! • 16. března 2016 – schválil Senát • 30. března 2016 – podpis prezidenta • 13. dubna 2016 – Sbírka zákony Fázování  1. Fáze od 1. prosince 2016 – ubytovací a stravovací služby 2. Fáze od 1. března 2017 – maloobchod a velkoobchod 3. Fáze od 1. března 2018 – ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi např. svobodná povolání, doprava, zemědělství 4. Fáze od 1. června 2018 – vybraná řemesla a výrobní činnosti Harmonogram příprav evidence tržeb 11. května 2016 – zveřejnění technické dokumentace pro vývojáře IT řešení Červen 2016 – spuštění testovacího prostředí pro vývojáře IT řešení Červen – prosinec 2016 – informační kampaň v médiích Srpen 2016 – spuštění kontaktního místa Září 2016 – přidělování autorizačních údajů na finančním úřadě nebo elektronicky Listopad 2016 – spuštění pilotního režimu pro podnikatele/komunikace s Finanční správou na nečisto, simulace transakcí/ Zdroj: www.etrzby.cz


01.12.2015 Lukáš Hejkrlík

Kontrolní hlášení - zápis ze semináře

Dne 26.11.2015 jsme se zúčastnili semináře o novém hlášení, které je v platnosti od 01.01.2016. Kontrolní hlášení se dotkne všech plátců DPH. V tomto článku naleznete všechny odpovědi ohledně kontrolního hlášení, vašich povinností a našich a doporučení. 1) Co je to kontrolní hlášení? Kontrolní hlášení je evidence DPH za měsíční, čtvrtletní zdaňovací období. U právnických osob za předchozí zdaňovací měsíc a u fyzických osob za předchozí zdaňovací měsíc či čtvrtletí podle toho, jestli je fyzická osoba měsíčním nebo čtvrtletním plátcem DPH. Co Finanční správa kontrolním hlášením sleduje si můžete přečíst v našem předchozím článku Kontrolní hlášení od 01.01.2016. 2) Co bude kontrolní hlášení obsahovat? Kontrolní hlášení bude obsahovat údaje o vašich obchodech, a bude velmi podobné evidenci DPH, viz odkaz zde. Do kontrolního hlášení se budou zaznamenávat všechny vaše faktury vystavené, faktury přijaté, příjmové i výdajové pokladní doklady za zdaňovací období viz bod 3). Položky uvedené na kontrolním hlášení budou: DIČ odběratele nebo dodavatele (pozn. Nebude již tedy možné měnit fakturační adresu po odevzdání kontrolního hlášení. Je také velice důležité, aby si klient kontroloval správnost DIČ svého odběratele či dodavatele, viz odkaz Jaké náležitosti musí mít daňový doklad); Evidenční číslo daňového dokladu (DOPORUČENÍ: U číselné řady vašich vystavených faktur pro příští rok doporučujeme, aby neobsahovala žádná písmena, lomítka, tečky či jiné interpunkční znaménka a vypadala například 2016001 nebo 16001. V případě, že Váš odběratel uvede ve svém kontrolním hlášení jiné evidenční číslo dokladu, budou vyzvány obě strany, aby odstranili chyby v kontrolním hlášení. Proto doporučujeme o co nejjednodušší evidenční číslo); Datum uskutečnění zdanitelného plnění (Pozn.: Pro správné vyplnění hlášení, je nutné mít pohromadě za předešlé zdaňovací období, viz bod 3) všechny daňové doklady. V případě, že tomu tak nebude, vystavujete se riziku sankce od FÚ, viz bod 6;) Základ daně a daň (Pozn.: Při vystavování faktur doporučujeme, aby byl přepočet DPH na haléře, místo na celé koruny. V kontrolním hlášení budou vidět i sebemenší rozdíly a opět na sebe budete upozorňovat u FÚ). 3) Jaké jsou termíny pro podání kontrolního hlášení? Kontrolní hlášení se musí podat vždy do následujícího 25. dne v měsíci za předchozí měsíc (všechny právnické osoby bez ohledu na jejich zdaňovací období a fyzické osoby, které jsou měsíčními plátci DPH) nebo do 25. dne v měsíci, který je následující po skončení zdaňovacího období u fyzických osob čtvrtletních plátců DPH (tj. 25.1.; 25.4.; 25.7.; 25.10.). 4) Jaký je způsob doručení kontrolního hlášení? Kontrolní hlášení se bude podávat pouze elektronickou formou, tzn. že všechny fyzické osoby, které doposud zasílaly své daňové přiznání k DPH písemnou formou, budou muset již od zavedení tohoto zákona zasílat své přiznání pouze elektronickou formou). Elektronickou formou lze zaslat kontrolní hlášení pouze pomocí: elektronického podpisu datové schránky tzv. E-tiskopisu U podání tzv. E-tiskopisem, musí být doručeno na FÚ potvrzení o podání tohoto hlášení, viz bod 3). V případě, že se E-tiskopis doručí jen o den později, vzniká zde automatická sankce, viz bod 6) DOPORUČENÍ: Všem fyzickým osobám, které ještě nemají zřízenou datovou schránku, doporučujeme, aby si ji do konce roku zřídily. Náš účetní software ihned po zpracování účetnictví dokáže pomocí datové schránky klienta odeslat toto hlášení na FÚ a vyhnout se tak sankcím viz bod 6) Všem právnickým osobám doporučujeme, aby nám umožnily přístup do datové schránky, abychom mohli včas zaslat kontrolní hlášení na FÚ. U těch klientů, kterým stále zasíláme datové věty e-mailovou komunikací, nemůžeme ručit za včasné podání tohoto hlášení. DŮLEŽITÉ: Datové schránky slouží jako elektronická komunikace se státními úřady. V případě, že zasíláme datové věty za vás z vaší datové schránky, tiskneme dále potvrzení o doručení a ukládáme si vygenerovaný soubor, a to pro případ nutnosti FÚ rozporovat neodeslání zprávy. Pokud tedy přístupy do datové schránky nemáme, nemůžeme klientovi zaručit včasné doručení hlášení a nemůžeme ani rovnocenně jednat z FÚ, protože nemáme potřebná potvrzení! 5) Jaké dopady má následné kontrolní hlášení? Může se stát, že FÚ vyzve podnikatele, aby doplnil či opravil kontrolní hlášení. V tomto případě ho vyzve přes datovou schránku (v případě, že klient nemá datovou schránku tak e-mailem nebo telefonicky). Doručením o této skutečnosti se bere datum, kdy přišla datová zpráva do datové schránky klienta z FÚ. Podnikatel má pouze 5 kalendářních dní na to, aby vysvětlil nejasnosti ve svém kontrolním hlášení. V případě, že podnikatel na výzvu včas nezareaguje, vystavuje se sankci, viz bod 6). I podnikatel sám může podat následné kontrolní hlášení, a to do 5 pracovních dnů, kdy zjistil skutečnosti pro podání následného kontrolního hlášení. V tomto případě se tak podnikatel vyhýbá sankcím od FÚ. 6) Jaké jsou sankce za nedodržení povinnosti? Kontrolní hlášení se řídí podle zvláštního zákona, a tudíž zde neplatí podání po 5 dnech od řádného termínu, jako je tomu u DPH. Podnikateli  hrozí tyto sankce: 1 000,- Kč za nedodržení termínu, tj. podání po 25. dnu následujícího po zdaňovacím období viz bod 3) 10 000,- Kč za výzvu od FÚ, za nepodání kontrolního hlášení, tzn. že pokud podnikatel nepodá hlášení ani po termínu a bude vyzván FÚ, mění se sankce z prvního bodu na sankci 10 000,- Kč. do 50 000,- Kč za neodstranění pochybností viz bod 5). Tato sankce hrozí v případě, že klient nebude projevovat součinnost s FÚ a nevysvětlí mu do 5 kalendářních dnů (tzn. včetně svátků i víkendu) nesrovnalosti v kontrolním hlášení. O výši sankce rozhodne FÚ. až do 500 000,- Kč za maření a obcházení zákona. Jako příklad bylo uvedeno, že podnikatel zašle negativní řádné kontrolní hlášení do 25. dne viz bod 3), a následně až bude vyzván, zašle kontrolní hlášení správné. Tento postup bude brát FÚ jako obcházení zákona. O výši sankce rozhodne FÚ. POŽADAVEK: Od nového roku, si vyhrazujeme právo na expresní příplatek za zpracování účetnictví (tj. min. 1 000,- Kč, max. 50% z fakturace) a to tehdy, pokud klient donese své doklady déle jak do 15. dne následujícího měsíce. Toto opatření zavádíme z důvodu, že právnické osoby, čtvrtletní plátci DPH, budou muset toho hlášení podávat měsíčně. Z tohoto hlediska nám od roku 2016 stoupne počet administrativních a kontrolních úkonů. Dalším důvodem je i včasná kontrola správnosti daňových dokladů a zaslání kontrolního hlášení na FÚ v termínu, vč. potřebných konzultací s klienty před podáním (opravy dokladů apod.). Ve výjimečných případech lze z vážných důvodů dodání dokladů v pozdějším termínu dohodnout předem.  


11.11.2015 Lukáš Hejkrlík

Novinky ze školení o EET

Dne 08.10.2015 jsme se zúčastnili semináře o EET. Přednášejícími lektory tohoto kurzu byli Ing. Martin Šabo vedoucí oddělení Ministerstva financí pro Elektronickou evidenci tržeb, regulaci daňového poradenství a svodné agendy a Ing. Daniela Hrabětová z oddělení závislé činnosti a evidenci tržeb z Finančního ředitelství. Náplní tohoto semináře bylo podrobné seznámení účástníků s nově připravovaným zákonem o EET. Výsledky tohoto semináře vám zde zprostředkováváme v následujích krátkých bodech: EET se dotkne všech podnikatelů bez výjimky. EET se nezaměřuje pouze na tržby v hotovosti, ale i na platby přes platební terminál, stravenky nákupy přes elektronické peněženky apod. Prozatím je počítáno s postupným zavedením tohoto zákona. Jako první se zákon dotkne podnikatelů, kteří provozují stravovací a ubytovací činnost. Poté se zákon dotkne velkoobchodu a maloobchodu. Třetí fáze se dotkne zbývajících činností. Všechny fáze budou zavedeny s měsíčními odstupy a to hlavně kvůli velkému počtu osob podnikající v maloobchodě a velkoobchodě. Poslední týdny se však hovoří, že zde bude ještě čtvrtá fáze, do které budou spadat řemeslné živnosti. Účtenky se budou muset posílat do 48 hodin. Seminář byl plný zajímavých informací a proto pan Šabo zveřejnil skrz stránky JHK svou prezentaci. Tu pro zájemce dáváme k náhlednutí i my viz odkaz zde.  


14.09.2015 Lukáš Hejkrlík

Kontrolní hlášení od 01.01.2016

Poslední dobou se oči médií i podnikatelů zaměřují příliš na propíraný zákon o elektronické evidenci tržeb. Nikdo si ale neuvědomuje, že je již delší dobou schváleno v Zákoně č. 235/2004 Sb., o dani přidané hodnoty nové hlášení, které opět přináší novou porci byrokracie. Kontrolní hlášení se bude týkat všech plátců DPH, tedy kromě pár výjimek jako jsou například plátci DPH provozující osvobozenou činnost, identifikované osoby aj. Právnické osoby budou muset podávat hlášení přes datovou schránku a to každý měsíc, bez ohledu na to, že jsou čtvrtletními plátci. U fyzických osob plátců DPH bude rozhodující, jestli je fyzická osoba měsíčním nebo čtvrtletním plátcem DPH. Co to vůbec kontrolní hlášení je? Každý podnikatel ač o tom třeba ani neví, musí vést evidenci DPH. To však za podnikatele vyřizuje nejčastěji jeho účetní. Evidence DPH viz například zde. Nové kontrolní hlášení bude obsahovat: IČO odběratele/dodavatele, rodné číslo odběratele/dodavatele Fakturované částky vč. DPH Datum uskutečnění zdanitelného plnění Evidenční číslo dokladu v účetnictví Na hlášení musí podnikatel uvést veškeré faktury vystavené, které za daný měsíc vystavil, veškeré faktury přijaté, které za daný měsíc obdržel. Drobné daňové doklady (paragony) budou v hlášení uvedeny kumulativně. Co stát sleduje zavedením kontrolního hlášení? Již nyní se připravuje nové sídlo v Pardubicích, kde bude za velmi přísných podmínek pracovat nových 50 finančních úředníků, kteří budou kontrolovat a párovat jednotlivá hlášení. Hlavním cílem tohoto hlášení je zamezit vyplácení fiktivních nadměrných odpočtů DPH. Jaké sankce hrozí za špatné podání či nepodání kontrolního hlášení? Za špatné vyplnění tohoto formuláře hrozí podnikatelům pokuta ve výši 1 000,- Kč. Na tuto chybu si však musí podnikatel přijít sám a nesmí čekat na výzvu finančního úřadu. Poté mu totiž hrozí pokuta již 10 000,- Kč. Pokud však ani tak podnikatel nebude poskytovat součinnost s finančním úřadem, hrozí mu pokuta až ve výši 50 000,- Kč. Nejedná se však pouze o špatné vyplnění tohoto hlášení, ale i za pozdní podání hlášení. Jak správně vést účetnictví a evidenci DPH? Každý měsíc zavčasu donést veškeré daňové doklady ke zpracování své účetní. Vždy zkontrolovat, jestli vystavené nebo přijaté daňové doklady obsahují veškeré náležitosti viz například „Jaké náležitosti musí mít daňový doklad?“ Vzor kontrolního hlášení zde.    


09.09.2015 Lukáš Hejkrlík

EET - aktuálně

Rozpočtový výbor podpořil Zákon o evidenci tržeb a normu nyní logicky čeká druhé čtení. Jak se staví jednotlivé politické strany k projednávanému zákonu shrnul server podnikatel.cz a to takto: Hnutí ANO: Jelikož zákon pochází z dílny této strany, má tento návrh 100% podporu. ČSSD: EET chtěla tato strana zavést již dříve, takže nyní nemá se schválením tohoto zákona strana snad žádný problém. KDU-ČSL: Třetí a nejmenší koaliční partner je v hodně věcech okolo EET skeptický. I když se asi předpokládá, že zákon nakonec podpoří, mají hodně otázek s funkčností tohoto projetku. ODS: Opoziční ODS je naprosto proti a chystají udělat cokoliv, aby se Zákon o  EET nikdy neschválil. TOP 09: Na stejné vlně je i druhá pravicová opoziční strana, která ústy bývalého ministra financí Kalouska uvádí, že projednání tohoto zákona budou protahovat klidně dva roky. KSČM: Komunisté nemají proti zavedení EET žádný závažný problém, nicméně se zčásti ztotožňují s otázkama pokládané KDU-ČSL. SPD a ÚSVIT: Trpaslíci ve sněmovně mají podobný názor. Obě strany by se spíše zaměřili na výběr daní od velkých korporací než na výběr daní od malých živnostníků.   Zdroj: www.podnikatel.cz


02.09.2015 Lukáš Hejkrlík

Elektronická evidence tržeb - aktuálně

Nová zpráva v projednávání elektronické evidence tržeb (EET) potěší snad nejednoho podnikatele. Vládní koalice stále řeší jak EET spustit, jak se budou tržby evidovat a na koho bude zpočátku dopadat. Opozice v čele s ODS a TOP09 plánují obstrukce a to už ve druhém čtení. Ministr financi Andrej Babiš a vládní koalice tedy s velkou pravděpodobností neschválí tento zákon tak, aby mohl platit od 01.01.2015 a ani od 01.04.2015, který byl jako druhý možný termín spuštění tohoto projektu. Pravděpodobná účinnost EET se tedy odkládá na polovinu roku 2016, kdy by se měla zatím týkat pouze restaurací. I když ministr financí stále doufá, že se zákon stihne schválit do konce roku, je tu stále mnoho nevyřešených otázek, které opět vyvolávají nejistotu podnikatelů.


29.05.2014 Lukáš Hejkrlík

Změna společenských smluv v roce 2014

Vážení klienti, v letošním roce vstoupil v platnost Nový občanský zákoník (předpis č. 89/2012 Sb.)- dále jen NOZ a nový zákon o obchodních korporací (předpis č. 90/2012 Sb.) dále jen ZOK, kde nejvíce změnami prošly společnosti s ručením omezeným. Oproti dosavadní právní úpravě obchodních společnosti a družstev přináší zákon o obchodních korporací. (ve spojeni s NOZ) mnohem propracovanější systematiku uspořádaní pravidel.Právní úprava je rozdělena do několika úrovní podle míry své obecnosti. Na vrcholu pak stojí obecná ustanoveni občanského zákoníku o právnických osobách, dále obecná úprava korporaci v tomtéž předpise, následuje obecná úprava obchodních korporaci a jejich konkrétních typů (např. s. r. o.) v ZOK.


10.12.2013 admin

Elektronické podávání DPH od 01.01.2014

Od 01.01.2014 vzniká povinnost všem právnickým osobám podávat přiznání k DPH pouze elektronicky. Tato povinnost však platí i pro FO, u kterých je podmínkou přesáhnutí jejich obratu za 12 bezprostředně po sobě jdoucích měsíců  6 milionu Kč.  Ale i  FO si může při nesplění této podmínky zvolit podávání DPH elektronicky. Od začátku roku se bude vedle elektronického podávání souhrného hlášení a režimu přenesení daňové povinnosti, podávat i  přiznání k DPH a to včetně dodatečného či opravného tvrzení.  Pro podnikatele, plátce DPH, to znamená v první řadě  včasné dodání veškerých podkladů pro zprcování DPH, které se pdává a je i splatné  splatné k 25 dnu následujícího měsíce pro měsíční plátce DPH a k 25.01., 25.04., 25.07., 25.10. pro čtrvletní pláce DPH (v případě že den splatnosti vychází na sobotu, neděli nebo svátek, posouvá se splatnost podat a odvést daň na následující pracovní den). Dalším krokem je vygenerování souboru ve formátu xml., který musí být následně odeslán přes daňovou schránku právnické či fyzické osoby.


Sídlo firmy

BENE CB spol. s r.o.
E. Rošického 460/12
370 05 České Budějovice
SKYPE jméno: Firma BENE CB spol. s r.o.
E-mail: office@benecb.cz

IČO: 26020718
DIČ: CZ26020718
vedená v OR u KS České Budějovice, oddlíl C vložka 9344

Provozní doba

Pondělí - čtvrtek 08:00 - 16:00
Pátek 08:00 - 13:30
Polední pauza 11:00 - 12:00

Napište nám

Zásady ochrany osobních údajů

Informace o cookies

BENE CB spol. s r.o.

Všechna práva vyhrazena © 2018