Ceník

Vedení účetnictví a daňové evidence, daňová přiznání

od 2 250,-Kč / měsíc
Cena zahrnuje kompletní vedení účetnictví tj. roztřídění dokladů a kontrolu správnosti daňových dokladů, zaúčtování dokladů našim softwarem a případné zaslání požadovaných výstupů z účetnictví. Běžné poradenství tj. promptní řešení daňových a účetních problémů včetně konzultace hospodářských výsledků společnosti. Běžnou komunikaci se státními orgány tj. Finanční úřady, zdravotní pojišťovny, Česká správa sociálního zabezpečení aj.  
od 1 500,- Kč/ měsíc
Cena zahrnuje kompletní vedení účetnictví tj. roztřídění dokladů a kontrolu správnosti daňových dokladů, zaúčtování dokladů našim softwarem a případné zaslání požadovaných výstupů z účetnictví. Běžné poradenství tj. promptní řešení daňových a účetních problémů včetně konzultace hospodářských výsledků společnosti. Běžnou komunikaci se státními orgány tj. Finanční úřady, zdravotní pojišťovny, Česká správa sociálního zabezpečení aj.
Cena zahrnuje přípravu a zpracování ročního daňového přiznání  DPPO tj. uzávěrkové operace, vytištění učetní závěrky včetně závěrkového poradenství hospodářského výsledku.  
od 750,- Kč / měsíc
Cena zahrnuje kompletní vedení daňové evidence tj. roztřídění dokladů a kontrolu správnosti daňových dokladů, zaúčtování dokladů našim softwarem a případné zaslání požadovaných výstupů. Běžné poradenství tj. promptní řešení daňových a účetních problémů včetně konzultace hospodářských výsledků společnosti. Běžnou komunikaci se státními orgány tj. Finanční úřady, zdravotní pojišťovny, Česká správa sociálního zabezpečení aj.
od 500,- Kč/ měsíc
Cena zahrnuje kompletní vedení daňové evidence tj. roztřídění dokladů a kontrolu správnosti daňových dokladů, zaúčtování dokladů našim softwarem a případné zaslání požadovaných výstupů. Běžné poradenství tj. promptní řešení daňových a účetních problémů včetně konzultace hospodářských výsledků společnosti. Běžnou komunikaci se státními orgány tj. Finanční úřady, zdravotní pojišťovny, Česká správa sociálního zabezpečení aj.
Cena zahrnuje přípravu a zpracování ročního daňového přiznání a příslušných výkazů k DPFO, tj. uzávěrkové operace, vytištění učetní závěrky včetně závěrkového poradenství hospodářského výsledku. Vypracování a odeslání výkazů pro OSSZ a příslušné zdravotní pojišťovny u OSVČ.  
Cena zahrnuje zpracování daně z nemovitosti, daně z nabytí nemovitých věcí, daně silniční.
DPH
300,- Kč / měsíc / čtvrtletí
Cena zahrnuje elektronické zpracování daňového přiznání k DPH a posléze jeho zaslání přes datovou schránku klienta na Finanční úřad (pokud nám dá klient do datové schránky přístupová práva), nebo zaslání na e-mail klienta.
300,- Kč/ měsíc / čtvrtletí
Cena zahrnuje zpracování a zaslání kontrolního hlášení na příslušný Finanční úřad za předchozí zdaňovací období.
500,- Kč / hodina
Cena zahrnuje nadstandardní poradenství komplikovaných problémů v oblasti daní a účetnictví, u kterých se předpokládá delší časový horizont a hlubší bádání pro jejich vyřešení. Dále poradenství pro tzv. jednorázové klienty, se kterými není sepsána smlouva o spolupráci.
Cena zahrnuje osobní zastupování při kontrolách prováděných kontrolními úřady tj. Finanční úřady, inspektorát práce, zdravotní pojišťovny, OSSZ event. při ostatních zastupování tj. právní, soudní apod. spojených s činností firmy a vedením účetnictví.  
Cena zahrnuje přirážku za pozdní předání dokladů pro zpracování účetnictví, tzn. déle jak 15. dne v měsíci následujícího po zdaňovacím. Cena činí min. 1000,- CZK max. 50% měsíční fakturace.
Cena zahrnuje odklad daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob o tři měsíce (nejčastěji červen následujícího roku).
Cena zahrnuje odklad daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob o tři měsíce.

Mzdy a personalistika

220,- Kč / mzda / měsíc
Cena zahrnuje zpracování mzdové agendy, a to zejména vystavení mzdy na HPP, DPČ, zpracování zákonem stanovených sestav a výkazů mzdové agendy za daný měsíc. Vypracování a odeslání výkazů pro OSSZ, příslušné zdravotní pojišťovny, Finanční úřad, aj.
100,- Kč / mzda / měsíc
Cena zahrnuje zpracování mzdové agendy a to zejména vystavení mzdy na DPP, zpracování zákonem stanovených sestav a výkazů mzdové agendy za daný měsíc. Vypracování a odeslání výkazů pro OSSZ, příslušné zdravotní pojišťovny, Finanční úřad, aj.
100,- Kč / mzda / měsíc
Cena zahrnuje zpracování Vyúčtování mzdových nákladů pro Úřad práce za daný měsíc a zaslání přes datovou schránku klienta (pokud nám dá klient do datové schránky přístupová práva), či zaslání na e-mail klienta.
Cena zahrnuje zpracování exekučních srážek ze mzdy zaměstnanců. Zaslání vyrozumění o srážkách ze mzdy patřičnému exekutorovi nebo ČSSZ. Cena dále zahrnuje poštovné.
Cena zahrnuje elektronické zpracování přehledů na OSSZ a ZP a jejich zaslání přes naši datovou schránku. V této ceně je zahrnuta i plná moc, která je potřebná pro elektronické zasílání.
Cena zahrnuje zpracování personální agendy, a to zejména přihlášení a odhlášení zaměstnance u OSSZ a příslušné zdravotní pojišťovny. V případě, že klient požaduje sepsání pracovní smlouvy či výpovědi, je každý takový dokument zpoplatněn touto částkou.

Ostatní služby

500,- Kč / smlouva
Cena zahrnuje zpracování smluv a to například smlouvu nájemní apod.
Cena zahrnuje zpracování zápisu z valné hromady.
200,- Kč/datová schránka/měsíc
Cena zahrnuje zasílání došlých zpráv do datové schránky klienta s popisem a řešením daného problému.
100,- Kč/datová schránka
Cena zahrnuje zasílání pouze došlých zpráv o pracovní neschopnosti zaměstnanců. Tzn. levnější verze správy datových schránek, kdy klientovi již neposíláme ostatní zprávy.
od 500,- Kč / ks
Cena zahrnuje zpracování statistických výkazů typu P 5-01 roční výkaz ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví Prům 2-01 roční výkaz v průmyslu, Prům 1-12 měsíční výkaz v průmyslu, SP 1-12 měsíční výkaz v obchodě a službách apod.
od 300,- Kč / ks
Cena zahrnuje vedení bankovnictví klienta, včetně vystavování a placení příkazů k úhradě faktur a mzdových položek.
Cena zahrnuje rekonstrukci podvojného účetnictví, daňové evidence či mzdové agendy za dané období, popřípadě nezávazný znalecký posudek na správné vedení účetnictví či mzdové agendy.
od 3.000,- Kč
Cena zahrnuje kompletní zpracování podnikatelského záměru pro podnikání, banky nebo jiné účely. Podnikatelský záměr je tvořen ze sběru dat od samotného klienta a jiných veřejně dostupných databází. Podnikatelské záměry vytváříme s výhledem minimálně třech let.

!UVEDENÉ CENY JSOU BEZ PLATNÉ SAZBY DPH!


Nezávazná cenová nabídka

V případě zájmu o podrobnější kalkulaci za naše služby vyplňte prosím následující formulář. Nezávazná nabídka Vám bude zaslána na vaši e-mailovou adresu do 24 hodin po jejím odeslání v pracovních dnech nebo do následujícího pracovního dne po dnech víkendu/ státního svátku.

Počet vystavených faktur za rok:
Počet přijatých faktur za rok:
Počet příjmových a výdajových pokladních dokladů za rok:
Počet zaměstnanců:

Sídlo firmy

BENE CB spol. s r.o.
E. Rošického 460/12
370 05 České Budějovice

IČO: 26020718
DIČ: CZ26020718
vedená v OR u KS České Budějovice, oddlíl C vložka 9344

Provozní doba

Pondělí - čtvrtek 08:00 - 16:00
Pátek 08:00 - 13:30
Polední pauza 11:00 - 12:00

Napište nám

Zásady ochrany osobních údajů a cookie

BENE CB spol. s r.o.

Všechna práva vyhrazena © 2018

Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové aplikace, k poskytování funkcí sociálních sítí,
personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám jeho návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.