Daně a výkazy

Přiznání k DPH, k dani z příjmu fyzických a právnických osob, k dani silniční, k dani z nemovitostí a jiným průběžně placeným daním patří k naší samozřejmé činnosti. Snažíme se, aby klient vždy dodržel lhůty podání a placení, které stanoví zákon o účetnictví nebo daňové zákony pro daňové, účetní, finanční a statistické výkazy. Pro fyzické osoby zabezpečujeme i roční přehledy a výpočty pro sociální správu a zdravotní pojišťovnu.

                                                                                    Přiznání k DPH

Vedení evidence pro účely DPH poskytujeme pro fyzické  i právnické osoby, měsíční i čtvrtletní plátce DPH. Zajišťujeme pro klienta veškerý komfort a snažíme se, aby jedinou jeho starostí bylo donesení daňových dokladů k zaúčtování do sídla naší společnosti. Postup ke správnému podání daňového přiznání k DPH je následující:

 • Klient do sídla společnosti dodá účetnictví za určité období. U právnických osob nejdéle k 20. dni v měsíci bez ohledu na to, jestli je společnost čtvrtletím či měsíčním plátcem DPH. U fyzických osob nejdéle k 20. dni v měsíci, pokud je fyzická osoba měsíčním plátcem DPH nebo alespoň 2x za čtvrtletí, pokud je fyzická osoba čtvrtletním plátcem DPH. V případě, že klient dodá doklady 48 hodin před řádným podáním přiznání k DPH, klientovi účtujeme příplatek za expresní zpracování účetnictví, viz ceník. Klient vždy dodá veškeré doklady, které se týkají daného období, tzn. faktury vystavené, faktury přijaté, výdajové a příjmové pokladní doklady, bankovní výpisy, výpisy z karet, zápočty aj.
 • Naši zaměstnanci doklady roztřídí a zkontrolují formální správnost. Poté je zavedou do systému.
 • Klienta informujeme a požádáme o případné nedodané daňové doklady a nahlásíme mu také případné formální nesprávnosti v daňových dokladech.
 • Po dodání a zaúčtování všech dokladů klientovi sdělíme výši daňové povinnosti.
 • Po odsouhlasení vygenerujeme DPH včetně dalších hlášení a odevzdáme vše na příslušný finanční úřad. Za klienta podáváme předem vyplněné tiskopisy k DPH, zasíláme datové věty z jeho datové schránky, přeposíláme datové věty e-mailem, pokud nemáme přístup do datové schránky klienta nebo odevzdáme e-tiskopisy na příslušný finanční úřad. Klient od nás poté obdrží příkaz k úhradě k DPH nebo e-mailovou informaci o vypočteném nadměrném odpočtu.
 • Případné doplnění informací ze strany FÚ řešíme za klienta a o těchto skutečnostech klienta pouze informujeme.
 • Při případné daňové kontrole zastupujeme klienta nejčastěji v sídle naší společnosti, kde vystupujeme za klienta jako odborný konzultant.

Po klientovi tedy požadujeme pouze včasné doručení podkladů pro DPH a součinnost při doplnění těchto podkladů. Ostatní již zařídíme za vás.

Přiznání k dani z příjmu právnických a fyzických osob

U plátců DPH sledujeme neustále vývoj hospodářského výsledku a jeho daňový dopad. Na žádost klienta zasíláme předběžné výsledky hospodaření (viz např. celkový přehled) a konzultujeme jeho případnou optimalizaci. U neplátců DPH doporučujeme, aby podklady k zaúčtování dodali alespoň jednou za čtvrtletí, abychom mohli správně a včas konzultovat hospodářský výsledek klienta.  Průběžný postup při zpracovávání daně z příjmu právnických a fyzických osob je následující:

 • Klient do sídla společnosti dodá účetnictví za určité období . U právnických osob plátců DPH nejdéle k 20. dni v měsíci bez ohledu na to, jestli je společnost čtvrtletním či měsíčním plátcem DPH. U fyzických osob plátců DPH nejdéle k 20. dni v měsíci, pokud je fyzická osoba plátce DPH měsíčním plátcem DPH nebo alespoň 2x za čtvrtletí, pokud je fyzická osoba čtvrtletním plátcem DPH. U neplátců DPH doporučujeme doručit doklady alespoň jednou za čtvrtletí, abychom mohli správně a včas konzultovat hospodářský výsledek klienta. Klient vždy dodá veškeré doklady, které se týkají daného období, tzn. faktury vystavené, faktury přijaté, výdajové a příjmové pokladní doklady, bankovní výpisy, výpisy z karet, zápočty aj.
 • Naši zaměstnanci doklady roztřídí a zkontrolují formální správnost. Poté je zavedou do systému.
 • Klienta informujeme a požádáme o případné nedodané daňové doklady a nahlásíme mu také případné formální nesprávnosti v daňových dokladech.
 • Po dodání a zaúčtování všech dokladů klientovi průběžně sdělujeme výši daňové povinnosti, popřípadě výši doplatku na sociálním a zdravotním pojištění u fyzických osob.
 • S klientem konzultujeme výsledek hospodaření a hledáme možnosti k jeho optimalizaci.
 • Po zaúčtování veškerých podkladů a uzavření období provedeme uzávěrkové operace tj. kurzové rozdíly, doúčtování odpisů, odpis pohledávek a závazků, zaúčtování inventur skladů apod. a vytiskneme účetní závěrku.
 • Za klienta zpracujeme daňové přiznání včetně všech povinných příloh a odevzdáme na příslušný finanční úřad. Za klienta dále podáváme podepsané tiskopisy k dani z příjmu fyzických osob, včetně přehledů na OSSZ a ZP, zasíláme datové věty z jeho datové schránky, přeposíláme datové věty e-mailem, pokud nemáme přístup do datové schránky klienta nebo odevzdáváme e-tiskopisy na příslušný finanční úřad. Klient od nás dostane příkaz k úhradě daně z příjmu, silniční daně, důchodového pojištění a přehled nových záloh na nadcházející období. U fyzických osob navíc doplatek na OSSZ a ZP včetně nových záloh.
 • Případné doplnění informací ze strany FÚ řešíme za klienta a o těchto skutečnostech klienta pouze informujeme.
 • Při případné daňové kontrole zastupujeme klienta nejčastěji v sídle naší společnosti, kde vystupujeme za klienta jako odborný konzultant.

Po klientovi tedy požadujeme pouze včasné doručení podkladů a součinnost při doplnění těchto podkladů. Ostatní již zařídíme za vás.

Zpět

Sídlo firmy

BENE CB spol. s r.o.
E. Rošického 460/12
370 05 České Budějovice
SKYPE jméno: Firma BENE CB spol. s r.o.
E-mail: office@benecb.cz

IČO: 26020718
DIČ: CZ26020718
vedená v OR u KS České Budějovice, oddlíl C vložka 9344

Provozní doba

Pondělí - čtvrtek 08:00 - 16:00
Pátek 08:00 - 13:30
Polední pauza 11:00 - 12:00

Napište nám

Zásady ochrany osobních údajů

Informace o cookies

BENE CB spol. s r.o.

Všechna práva vyhrazena © 2018