Účetní doklady

O účetní doklady klienta se staráme s odbornou péčí, včas kontrolujeme jejich formální správnost, aby byla zajištěna daňová uznatelnost nákladů a naplněny zákony o formální správnosti účetního dokladu. Ručíme za správnost účetních operací a zároveň jsme pro účetní činnost pojištěni. Účetní knihy a závěrky zálohujeme v elektronické podobě, klient však dostane vždy i tištěnou podobu. Po ročním uzavření účetnictví a vypracování daňového přiznání klient obdrží zpět originály účetních dokladů vč. účetní závěrky k archivaci.

Účetní doklady členíme:

 • Faktury vystavené
 • Faktury přijaté
 • Výdajové pokladní doklady
 • Příjmové pokladní doklady
 • Bankovní výpisy
 • Závazky (platby kartou)
 • Pohledávky (platby kartou)
 • Interní doklady

Jednotlivé druhy účetních dokladů evidujeme pod specifickou číselnou řadou a doplňujeme doklady o zbývající náležitosti, které upravuje Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Jaké náležitosti musí mít daňový doklad

Pro správné vedení účetnictví je velice důležité, aby podnikatel vystavoval daňové doklady podle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty §29 – § 31. Náležitosti daňových dokladů jsou následující:

 1. označení osoby a její daňové identifikační číslo, která uskutečňuje plnění
 2. označení osoby a její daňové identifikační číslo, pro kterou se plnění uskutečňuje
 3. evidenční číslo daňového dokladu
 4. rozsah a předmět plnění
 5. den vystavení daňového dokladu
 6. den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění vznikla povinnost ke dni přijetí úplaty přiznat daň nebo přiznat uskutečnění plnění, pokud se liší ode dne vystavení daňového dokladu
 7. jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně
 8. zákad daně
 9. sazbu daně
 10. výši daně v české měně
 11. odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona, pokud je plnění osvobozeno

Ukázka daňového dokladu:

faktura vystavená

Například zde si můžete ověření DIČ u zahraničních partnerů v rámci EU.

Zpět

Sídlo firmy

BENE CB spol. s r.o.
E. Rošického 460/12
370 05 České Budějovice
SKYPE jméno: Firma BENE CB spol. s r.o.
E-mail: office@benecb.cz

IČO: 26020718
DIČ: CZ26020718
vedená v OR u KS České Budějovice, oddlíl C vložka 9344

Provozní doba

Pondělí - čtvrtek 08:00 - 16:00
Pátek 08:00 - 13:30
Polední pauza 11:00 - 12:00

Napište nám

Zásady ochrany osobních údajů

Informace o cookies

BENE CB spol. s r.o.

Všechna práva vyhrazena © 2018