Podvojné účetnictví

Podvojné účetnictví vedeme včetně roční účetní uzávěrky a zpracování daňových přiznání a to vše podle aktuálních zákonů a účetních standardů. Účetnictví vedeme v plném rozsahu. Našim klientům zabezpečujeme veškerý komfort a dle domluvy  jim v určitých termínech předáváme konečné výstupy, které potřebují pro svůj další rozvoj. Klientovi můžeme ihned po zaúčtování dokladů poskytnout potřebné výstupy pro další zpracování či analýzu, a to i v anglickém či německém jazyce.

Ukázka výstupů:

Účetní deníkKNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCEObratová převahaPokladní deníkKniha závazkůVýkaz zisků a ztrátRozvahaCash Flow

 Kdo musí vést podvojného účetnictví

Povinnost vést podvojné účetnictví upravuje Zákon č. 563/1991 sb., o účetnictví  takto:

  • právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky,
  • zahraniční osoby, pokud na území České republiky podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů,
  • organizační složky státu podle zvláštního právního předpisu,
  • fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku,
  • ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty, včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí obratu, v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 000 000 Kč, a to od prvního dne kalendářního roku,
  • ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí,
  • ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou účastníky sdružení bez právní subjektivity podle zvláštního právního předpisu, pokud alespoň jeden z účastníků tohoto sdružení je osobou uvedenou v písmenech a) až f) nebo h), nebo
  • ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní předpis, (dále jen „účetní jednotky“).

Zpět

Sídlo firmy

BENE CB spol. s r.o.
E. Rošického 460/12
370 05 České Budějovice
SKYPE jméno: Firma BENE CB spol. s r.o.
E-mail: office@benecb.cz

IČO: 26020718
DIČ: CZ26020718
vedená v OR u KS České Budějovice, oddlíl C vložka 9344

Provozní doba

Pondělí - čtvrtek 08:00 - 16:00
Pátek 08:00 - 13:30
Polední pauza 11:00 - 12:00

Napište nám

Zásady ochrany osobních údajů

Informace o cookies

BENE CB spol. s r.o.

Všechna práva vyhrazena © 2018