Ostatní služby

Účetnictví můžeme na žádost klienta dělit na jednotlivá střediska, činnost, pracovní tým apod., aby měl klient co největší přehled o svém podnikání. Sledujeme podmínky pro sestavování účetní závěrky ověřené auditorem a na žádost klienta sledujeme i saldo pohledávek a závazků. Snažíme se, aby naši klienti vždy dosáhli na potřebné úvěry či dotace pro jejich podnikání. V případě nových klientů zrekonstruujeme jejich účetnictví tak, aby co nejdříve mohli plnit své cíle.

příprava k účetnímu auditu

Účetnictví připravíme k auditu a s auditory úzce spolupracujeme. U našich klientů hlídáme podmínky pro sestavování účetní závěrky ověřené auditorem. Pro klienta zajistíme externího auditora a dohlížíme na správné posouzení účetnictví.

 Sledování pohledávek a závazků

Připravíme účetní přehledy pohledávek po lhůtě splatnosti. Na žádost klienta zašleme i upomínky dlužníkům. Podle účetních podkladů a data splatnosti roztřídíme závazky. Připravíme platební kalendář a platební příkazy. Na přání klienta též připravíme podklady pro elektronické bankovnictví. U našich klientů se podílíme i na správě jejich bankovních účtů a zajišťujeme tím, aby byly jejich závazky hrazeny včas a nevznikaly jim tak zbytečné náklady.

 Bankovnictví a výkaznictví

Pro klienty zpracováváme podnikatelské záměry pro úvěry vč. výhledů hospodaření. Dle příslušných smluv zpracováváme a následně odevzdáváme požadované výkaznictví pro bankovní úvěry nebo dotace. S klientem průběžně řešíme hospodářský výsledek a navrhujeme řešení pro schválení úvěrů a dotací.

 rekonstrukce účetnictví a mezd

Zkontrolujeme správnost vedení účetnictví nebo vedení mezd a vystavíme nezávislý posudek. S klientem poté konzultujeme daňové a jiné dopady na nesprávné vedení účetnictví nebo mezd. Účetnictví či mzdy zcela zrekonstruujeme a vyřídíme veškeré změny i na příslušných státních úřadech.

Zpět


Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové aplikace, k poskytování funkcí sociálních sítí,
personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám jeho návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.