Vývoz zboží UZP_VYV a UZP_OSTV

1. Vývoz zboží UZP_VYV

Co se rozumí vývozem zboží?

 • Vývozem zboží se rozumí výstup zboží z území Evropské unie na území třetí země
 • Vývozem zboží se rozumí i takový výstup zboží, kdy bylo zboží propuštěno do režimu vývozu v jiném členském státě a v tuzemsku bylo přepravováno v režimu transit
 • Vývoz zboží může být uskutečněn
  • vlastníkem zboží (tj. naše firma)
  • přímým zástupcem (tj. např. přepravní společností)
  • nepřímým zástupcem (tj. naše firma předává spediční firmě ta předává přepravní společnosti)
 • Strana kupující může být plátce i neplátce DPH!

Osvobození od daně při vývozu zboží

 • Vývoz zboží je osvobozen od daně s nárokem na odpočet DPH za podmínky, že je v okamžiku vývozu zboží do třetí země toto zboží dodáno, a přechází tak vlastnické právo na kupujícího
 • Osvobození je jen v případě, že je zboží odesláno nebo přepraveno z tuzemska prodávajícím nebo jím zmocněnou osobou (ne/přímým zástupcem). Přepravu si může zajistit i kupující, aby však bylo dále zboží osvobozeno, nesmí mít kupující v tuzemsku sídlo, místo pobytu nebo provozovnu (při nesplnění podmínky se jedná o dodání zboží, na které se vztahují jiná pravidla, tj. RCH nebo klasicky s DPH)
 • Pokud v okamžiku vývozu nedochází k dodání zboží, není toto plnění předmětem daně a neuvádí se v daňovém přiznání. K tomu dochází např. pokud si plátce přemístí do zahraničí vlastní majetek (např. převeze své zboží z ČR do vlastního skladu na Ukrajinu)

Daňový doklad

 • Poplatník je povinen vystavit daňový doklad, kterým se prokazuje vývoz zboží. Tento doklad musí obsahovat odkaz na příslušené ustanovení zákona o DPH nebo předpisu EU nebo jiný odkaz uvádějící, že je plnění osvobozeno. (ideálně by měla obsahovat faktura text: „Vývoz zboží, osvobozené od DPH dle §66 zákona o DPH“
 • Datum UZP by měl být v den, kdy došlo k předání zboží do celního režimu, tzn. např. den, kdy došlo k předání přepravci zboží
 • Poplatník je povinen doložit vývoz zboží rozhodnutím celního úřadu, které si zajišťuje klient sám! Budeme trvat, aby nám tento dokument (CMR) dodal s daňový dokladem
 • Předchozí bod neplatí, pokud celní deklaraci podal plátce ústně, tj. pro zboží do hodnoty 1 000 EUR nebo pokud čistá hmotnost dodaného zboží nepřesahuje 1 000 Kg.

Záloha na zboží pro vývoz

 • Pokud poplatník přijme úplatu (zálohu) na zboží, které bude podléhat vývozu, budeme o této transakci účtovat 311/324 (musí být vystavena zálohová faktura). Tato zálohová faktura nicméne nevstupuje do daňového přiznání k DPH. Do DPH vstupuje až konečný doklad viz předchozí kapitola.

Kam se uvádí vývoz zboží v DPH?

 • Konečná faktura se účtuje s členěním DPH UZP_VYV
 • V daňovém přiznání se uvádí na řádek 22
 • Vývoz nevstupuje do KH
 • V případě přijetí úplaty a její odečtení v konečném dokladu, se tato úplata (záloha) účtuje mínusem mimo DPH!

Osvobození poskytnutí služeb vázaných na vývoz zboží

 • viz §69 je osvobozeno od daně poskytnutí služby přímo vázané na vývoz zboží, tj. např. správní poplatky celního úřadu, poštovné, přepravné, skladování apod. Tyto služby jsou buď:
  • zahrnuty v hodnotě zboží
  • jsou ve vystavené faktuře vypsané v položkách s tím, že zde také není vyčíslené DPH
 • Plátce má nicméně z výše uvedených plnění nárok na odpočet DPH, tzn. uznává si DPH z faktury přijaté

2. Ostatní uskutečněná plnění s nárokem na odpočet UZP_OSTV

 • Pokud není zboží odeslané nebo přepravené z tuzemska, ale je při vývozu místo zahájení přepravy v jiném členském státě, jedná se o vývoz zboží z tohoto členského státu. Jedná se pak o plnění mimo tuzemsko s nárokem na odpočet DPH. Tato plnění se uvádějí na řádek 26 DAP (Ostatní uskutečněná plnění s nárokem na odpočet. Příklad: Zboží nakoupeno v Polsku a prodáno do Ruska. Zboží je přepraveno z Polska do Ruska.)

Dále v příkladech:

 • ČR firma A si objedná vývoz zboží u ČR firmy B (našeho klienta). Přeprava probíhá z ČR na Ukrajinu. Výsledek = osvobozené plnění UZP_OSTV s nárokem na odpočet
 • ČR firma A si objedná vývoz zboží u spediční ČR firmy B (našeho klienta), která dále poptá přepravu u ČR firmy C a to z ČR na Ukrajinu.
  • Firma C – vystavuje doklad s DPH, protože se jedná o plnění mezi plátci DPH, není přímo vázané na vývoz zboží
  • Firma B – si uplatní DPH a vystavuje doklad na firmu A bez DPH, tzn. v režimu UZP_OSTV
  • Firma A – zaúčtuje fakturu od Firmy B mimo DPH

Sídlo firmy

BENE CB spol. s r.o.
E. Rošického 460/12
370 05 České Budějovice
SKYPE jméno: Firma BENE CB spol. s r.o.
E-mail: office@benecb.cz

IČO: 26020718
DIČ: CZ26020718
vedená v OR u KS České Budějovice, oddlíl C vložka 9344

Provozní doba

Pondělí - čtvrtek 08:00 - 16:00
Pátek 08:00 - 13:30
Polední pauza 11:00 - 12:00

Napište nám

Zásady ochrany osobních údajů

Informace o cookies

BENE CB spol. s r.o.

Všechna práva vyhrazena © 2018