Rozpis služeb

Cena služeb – paušální

Účetnictví a poradenství

Cena zahrnuje kompletní vedení účetnictví, tj. roztřídění dokladů a kontrolu správnosti daňových dokladů, zaúčtování dokladů našim softwarem EKONOM a případné zaslání požadovaných výstupů z účetnictví. Běžné poradenství, tj. promptní řešení daňových a účetních problémů včetně konzultace hospodářského výsledku společnosti, max. 2 hodiny za měsíc. Běžnou komunikaci se stáními orgány, tj. Finanční úřady, zdravotní pojišťovny, Česká správa sociálního zabezpečení aj.

Elektronické zasílání DPH

Cena zahrnuje přípravu daňového tvrzení k dani z přidané hodnoty. Kontrola správnosti dokladů, sestavení přiznání, uložení všech povinných daňových knih pro případnou budoucí kontrolu a zaslání DPH na příslušný Finanční úřad.

Kontrolní hlášení

Cena zahrnuje přípravu daňového tvrzení k dani z přidané hodnoty, respektive doprovodný formulář. Kontrola správnosti dokladů, sestavení přiznání, uložení všech povinných daňových knih pro případnou budoucí kontrolu a zaslání KH na příslušný Finanční úřad.

Mzdy hlavní pracovní poměr

Cena zahrnuje zpracování mzdové agendy, a to zejména vystavení mzdy na HPP a DPČ, zpracování zákonem stanovených sestav a výkazů mzdové agendy za daný měsíc. Vypracování a odeslání výkazů pro OSSZ, zdravotní pojišťovny, Finanční úřady aj.

Mzdy dohody o provedení práce

Cena zahrnuje zpracování mzdové agendy, a to zejména vystavení mzdy na DPP, zpracování zákonem stanovených sestav a výkazů mzdové agendy za daný měsíc. Vypracování a odeslání výkazů pro OSSZ, zdravotní pojišťovny, Finanční úřady aj.

Elektronická archivace

Spočívá v umožnění klientovi nahrávat veškeré své účetní a mzdové dokumenty do námi vytvořené aplikace pro elektronickou archivaci. Klient tak má přístup ke svým dokumentům skrz webový prohlížeč.

Roční služby

Daň z příjmu

Cena zahrnuje přípravu a zpracování ročního daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob, tj. uzávěrkové práce, uložení účetní závěrky, včetně závěrkového poradenství v rámci hospodářského výsledku. Dále zaslání přiznání na místně příslušný Finanční úřad. V poslední řadě zahrnuje zaslání povinných výkazů do sbírky listin na místně příslušný rejstříkový soud.

Silniční daň

Cena zahrnuje přípravu a zpracování silniční daně za předchozí rok. Evidence vozidel a výpočet záloh na budoucí zdaňovací období. Cena je vypočtena pro 5 vozidel, v případě více vozidel je účtováno za každé další vozidlo 50-, Kč.

Vyúčtování daní z mezd

Cena zahrnuje zpracování ročního vyúčtování za každého zaměstnance firmy, který žádá o vyúčtování, tj. zaměstnanec dodá vyplněný formulář k ročnímu zúčtování daně a s ním potřebné dokumenty (hypotéky, školkovné, zdanitelné příjmy apod, penzijní nebo životní pojištění apod.) 

Doplňkové služby

Manažer datových schránek

Cena zahrnuje každodenní stažení datové schránky klienta. Přeposlání zpráv klientovi. V případě, že se zpráva týká daňové nebo mzdové problematiky, automaticky se přeposílá mzdové nebo finanční účetní k promptnímu vyřešení problému.

Kontrola ČSSZ, ZP

Cena zahrnuje osobní zastupování při kontrolách prováděných kontrolními úřady, tj. zdravotní pojišťovny, Českou správou sociálního zabezpečení, ev. při ostatních zastupování, tj. právní, soudní apod. spojených s činností firmy a vedením účetnictví. Cena zahrnuje cestovní náhrady.

Kontrola FÚ, IP, úřad práce

Cena zahrnuje přímý kontakt s kontrolním orgánem při kontrolách prováděných Finančními úřady, inspektorátu práce a úřad práce spojených s činností firmy a vedením účetnictví. Cena zahrnuje cestovní náhrady.

Žádosti pro FÚ

Cena zahrnuje sestavení dokumentu či odpovědi vůči Finančnímu úřadu např. na rozložení úhrady daně na splátky apod.

Poradenství nad 2 hodiny

Cena zahrnuje poradenství, které je klientovi poskytnuto ze strany naší společnosti nad rámec 2 hodin. Čas je zaokrouhlena vždy jako ¼ času nad rámec poradenství, částka je pak násobena výpočtem. Např. pokud je poradenství za konkrétní měsíc 2,5 hodiny, bude Vám účtována částka 250,- Kč, tj. násobek 0,5 hodin a sazby 500,- Kč. Pokud klientovi zpracováváme více firem, rozloží se poradenství tak, aby klient nemusel nic doplácet.

Odklad daňového přiznání

Cena zahrnuje vytvoření plné moci a její doručení na FÚ. Dále vytvoření  Příkazní smlouvy. Zpracování daňového přiznání s maximálním možným zákonem daným odkladem a ručením za daňové přiznání daného klienta. Cena je stanovena pro OSVČ v minimální výši 2 500,- Kč, pro právnické osoby v minimální výši 5 000,- Kč. Cena se dále odvíjí od obratu společnosti, který je násoben 0,0003%, částka zaokrouhlena na celé stokoruny nahoru.

Pracovní smlouvy/ výpovědi

Cena zahrnuje vystavení pracovní smlouvy/ výpovědi pro zaměstnance dle zákonných pravidel.

Přihláška/odhláška zaměstnance

Cena zahrnuje vyplnění povinných formulářů pro přihlášku/odhlášku zaměstnanců a zaslání na místně příslušnou OSSZ a zdravotní pojišťovnu.

Přihláška/odhláška cizinců na ÚP

Cena zahrnuje vyplnění povinného formuláře pro přihlášení/odhlášení zaměstnance jako cizince a zaslání dokumentu na místně příslušný Úřad práce.

Vyúčtování dotací na ÚP

Cena zahrnuje vyplnění povinného formuláře pro úspěšně získání dotace na zaměstnance. Dále zaslání dokumentu na místně příslušný Úřad práce.

Zpracování exekučních srážek z mezd

Cena zahrnuje zpracování exekučních srážek ze mzdy zaměstnanců, tj. vytvoření přehledu o přednostních a nepřednostních exekucích, zaslání vyrozumění o srážkách ze mzdy příslušnému exekutorskému úřadu nebo jiným orgánům a v neposlední řadě srážení příslušné částky ze mzdy zaměstnance. Cena dále zahrnuje poštovné.

Zhotovení potvrzení pro zaměstnance (např. hypotéka)

Cena zahrnuje zpracování požadovaných dokumentů zaměstnance, které je povinen zaměstnavatel zaměstnanci vydat, tj. např. potvrzení pro hypotéku, různá potvrzení pro ÚP aj.

Vyplnění prohlášení daně poplatníka/roční zúčtování

Cena zahrnuje kompletní vyplnění formuláře Prohlášení daně poplatníka nebo Roční zúčtování daně ve spolupráci se zaměstnanci firmy. Poučení, co je třeba k jednotlivým formulářům dodat.

Přihláška/odhláška organizace (Mzdy)

Cena zahrnuje registraci, změnu registračních údajů nebo odhlášku organizace, tj. jako zaměstnavatel, a to konkrétně na místně příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny a Kooperativu

Registrace DPH povinná

Cena zahrnuje povinnou registraci nebo dobrovolnou odhlášku k DPH, tj. vyplnění formuláře, dodání důkazních prostředku a zaslání v termínu na místně příslušný Finanční úřad

Registrace DPH – dobrovolná

Cena zahrnuje dobrovolnou registraci k DPH, tj. vyplnění formuláře, dodání a kontrola důkazních prostředků pro registraci (oproti Registrace DPH povinná, je nutno doložit více dokumentů), kompletace dokumentů a zaslání na místně příslušný Finanční úřad

Registrace ostatních daní a ŽÚ

Cena zahrnuje registraci, změnu registračních údajů nebo odhlášku ostatních daní, např. daň ze závislé činnosti, změna čísla účtu pro účely DPH, nahlášení nebo odhlášení změn na Živnostenský úřad apod

Příplatek za expresní zpracování účetnictví

Cena je účtována v případě, kdy klient dodá potřebné dokumenty ke zpracování daní a účetnictví v pozdním termínu, tj. pro DPH déle jak 15. den následujícího měsíce po konci zdaňovacího období, pro daň z příjmu déle než 20 dní před koncem lhůty pro podání daňového přiznání. Cena je v minimální výši 1 000,- Kč a v případě větší časové náročnosti si účtujeme max. 50% z částky za účetnictví

Zpracování dokumentů pro úvěr/dotaci

Cena zahrnuje vyplnění potřebných dokumentů pro potřeby úvěru/dotace klienta. Dodání veškerých doprovodných sestav pro získání úvěru a případnou konzultaci s finančním poradcem

Zápis z valné hromady

Cena zahrnuje vytvoření valné hromady minimálně pro schválení účetní závěrky za předešlý rok, případně výběru zisku apod., které nemusí být ověřeny notářem

Jiné smlouvy (nájemní apod.)

Cena zahrnuje vytvoření ostatních smluv jako smlouvu o zápůjčce, nájemní smlouvy, apod

Vzdálený přístup

Cena zahrnuje přístup na náš zabezpečený server, a to přímo do našeho účetního softwaru pro jednoho uživatele

Zažádání o bezdlužnost

Cena zahrnuje zaslání formulářů na místně příslušnou OSSZ, zdravotní pojišťovnu a Finanční úřad jako žádost o bezdlužnost. Cena zahrnuje poplatek ve výši 100,- Kč, který se musí zaplatit za vydání bezdlužnosti před FÚ

Statistické výkazy

Cena zahrnuje vyplnění a zaslání statistických výkazů na czso.cz (statistický úřad). Za klienty zasíláme pouze ekonomické výkazy, tj. mzdového, účetního nebo daňového charakteru. Cena je stanovena dle složitosti výkazu a pohybuje se od 100 – 500,- Kč. Klient je předem upozorněn

Archivace

Cena zahrnuje archivaci fyzických dokumentů v průběhu roku, a to ve výši 5,- Kč/měsíc za jeden šanon. Účtována služba je zpětně za předchozí rok.

Sídlo firmy

BENE CB spol. s r.o.
E. Rošického 460/12
370 05 České Budějovice
SKYPE jméno: Firma BENE CB spol. s r.o.
E-mail: office@benecb.cz

IČO: 26020718
DIČ: CZ26020718
vedená v OR u KS České Budějovice, oddlíl C vložka 9344

Provozní doba

Pondělí - čtvrtek 08:00 - 16:00
Pátek 08:00 - 13:30
Polední pauza 11:00 - 12:00

Napište nám

Zásady ochrany osobních údajů

Informace o cookies

BENE CB spol. s r.o.

Všechna práva vyhrazena © 2018