Dovoz zboží

Zde je popsán postup při dovozu zboží z třetí země včetně zaúčtování a dokladů, které jsou potřeba.

 1. Doklady které jsou třeba pro správné zaúčtování
  • Samotná faktura za dodané zboží (obrázek č. 1)
  • Celní deklarace z celního úřadu (obrázek č. 2)
  • Faktura od přepravce, kde je vyčísleno clo (obrázek č. 3)

Obrázek č. 1 Samotná faktura za dodané zboží

Obrázek č. 2 Celní deklarace z celního úřadu

Obrázek č. 3 Faktura od přepravce, kde je vyčísleno clo

2. Samotný postup při účtování dodání zboží

 • Fakturu zaúčtujeme jako členění DPH PZP_DOV
 • Datum přijetí by měl odpovídat vydání celního deklarace (viz obrázek č. 2 = 20.5.2022)
  • Pokud nicméně dostanete déle, zadejte do aktuálního zpracovávaného daňového období. Je však dost možné, že vás FÚ vyzve k dodatečnému přiznání k DPH
 • Do kontrolního hlášení (evidenční číslo) zadejte číslo celní deklarace a datum přijetí viz předchozí bod. Oboje viz obrázek č. 2
  • Zadáváme pouze pro naší kontrolu a rychlejšímu vyhledání informací

3. Výpočet Reverse Charge

 • Zde pozor! Do reverse Charge vstupuje cena vypočtena z celní deklarace + vypočtené clo (oboje viz obrázek č. 2)
  • Z příkladu tedy 17 147 (přepočtená cena na CZK dle celní deklarace) + 635 (vypočtené clo) = 17 782,- Kč

4. Zakládání dokladů a poslední účtování

 • Faktura za zboží (obrázek č. 1) + Celní deklarace (obrázek č. 2) je třeba mít u sebe. Tzn. v případě fyzické archivace spojit tyto doklady. V případě elektronické spojit tyto dvě PDF
 • Faktura za dopravu (obrázek č. 2) je samostatná faktura, která se nicméně účtuje na pořízení zboží (504,501) a členění DPH PZP_ TUZ.
  • Clo se zde účtuje mimo DPH!

Sídlo firmy

BENE CB spol. s r.o.
E. Rošického 460/12
370 05 České Budějovice
SKYPE jméno: Firma BENE CB spol. s r.o.
E-mail: office@benecb.cz

IČO: 26020718
DIČ: CZ26020718
vedená v OR u KS České Budějovice, oddlíl C vložka 9344

Provozní doba

Pondělí - čtvrtek 08:00 - 16:00
Pátek 08:00 - 13:30
Polední pauza 11:00 - 12:00

Napište nám

Zásady ochrany osobních údajů

Informace o cookies

BENE CB spol. s r.o.

Všechna práva vyhrazena © 2018